Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třeboradice, část mč. Praha-Čakovice, J. Krákorová: Kulturní spolky

Třeboradice

Slavibor
V obci se soustřeďoval kulturní život. Roku 1883 zde vznikl slavný pěvecký spolek Slavibor pod vedením místního řídícího učitele Emanuela Václava Čapka. Při svém založení čítal 43 členy. Po dvou letech trvání, když zemřel Em.V.Čapek, se ho ujal nový správce školy, řídící učitel František Svěcený, který byl neméně dobrým a obětavým sbormistrem. Za jeho působení dosáhl ,,Slavibor“ největšího rozkvětu a konalo se mnoho veřejných vystoupení. V roce 1905 byl zvolen sbormistrem syn dosavadního sbormistra profesor Ladislav Svěcený, který nejenže dostihl v řízení spolku svého otce, ale dokonce jej i předčil. Na počest 25.výročí trvání ,,Slaviboru“ roku 1908 byl uspořádán velký pěvecký koncert. Dále bylo uspořádáno několik koncertů na počest B.Smetany a i mnoho dalších úspěšných vystoupení při oslavách významných událostí v obci a okolí. V roce 1933 oslavil ,,Slavibor“ 50 let svého trvání, v té době měl 57 členů. Na valné hromadě v listopadu roku 1935 bylo odhlasováno splynutí ,,Slaviboru“ s pěveckým sdružením v Čakovicích. V době Protektorátu práce sboru utichla, až v roce 1946 byla činnost opět obnovena. Funkce sbormistra se ujal J.Janda. Sbor zakončil svou činnost v roce 1951, kdy se na ,,poslední cestě“ rozloučil se svým nejstarším členem Janem Majerem. Pěvecký spolek během své éry dosáhl i veřejného uznání ústy tehdejšího profesora, v pozdějších letech ministra, akademika Zdeňka Nejedlého.

Hasiči a divadlo
18.ledna 1903 založil již zmiňovaný řídící učitel František Svěcený také ,,Sbor dobrovolných hasičů“. Již v prvním zápise byl kladen důraz na účel spolků:,,vyzvednuto sebevzdělávání členů čtením spolkových časopisů, zábavných i odborných knih, přednáškami, představeními divadelními, zábavami atd.“. Dne 31.5.1908 sehrál sbor své první divadelní představení a sice veselohru ,,Staří blázni“. V průběhu 1.světové války činnost spolku ochabla. Po skončení války se práce sboru pozvolna obnovovala. Po pár letech už pořádal dramatický odbor sboru častá divadelní představení. Během jednoho roku bylo sehráno až šest večerních představení a jedna hra pro děti spojená s vánoční nadílkou. Herecký ansámbl si troufl i na takové hry, jako je Paličova dcera, Muzikantská Liduška či Lucerna. Přišlo další těžké období - roky hospodářské krize a nezaměstnanost. Na aktivity sboru se nedostávalo financí. Také v době 2.světové války, sbor nemohl naplno fungovat. Dramatický odbor hrál divadlo tak, jak dovolovaly poměry jevištní, personální, hlavně však, co jen trošku hodnotnějšího nacističtí okupanti z naší divadelní literatury zapomněli zakázat. Sbor se snažil i v této těžké době poskytnout spoluobčanům trochu zábavy a poučení a v neposlední řadě i morální povzbuzení. V roce 1948 dostal dramatický odbor sboru nový název ,,Osvěta“. Jako poslední je v dochovaných záznamech uváděno představení z 25.12.1954, kdy soubor sehrál hru od V.K.Klicpery:,,Hadrián z Římsů“.

KRÁKOROVÁ, Jaroslava, ŘEHÁKOVÁ, Renáta: Čakovice, Miškovice a Třeboradice.
(ISBN 80-237-3945-X, nakladatelství Ivo Železný, vyšla v roce 2005)
Str. 95, 108-109, 121, 125, fotografie z Archivu hl.m. Prahy na Chodovci a ze sbírek občanů (pí. Veverková, Hájková, Málková, JUDr. Krištof aj…)

Fotokopie stránek třeboradické kroniky s obrázky scén a soupisy her poskytl za úplatu Archiv hl.m. Prahy a nebyly v této formě dosud publikovány. Text v knize je jejich částečným opisem.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':