Databáze českého amatérského divadla

Texty: KURZ PRAKTICKÉ REŽIE 2008–2012, d´ARTAMAn 2008, č. 4

KURZ PRAKTICKÉ REŽIE 2008–2012
Propozice

Po úspěšném ukončení Kurzu praktické režie 2003–2007 na podzim minulého roku připravuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s organizátory z Městského divadla Děčín a Jiráskova Hronova zahájení kurzu nového. Kurz praktické režie (dále jen KPR) se osvědčil jako jedinečná a smysluplná vzdělávací instituce, umožňující systematickou výuku a získání ucelené základní teoretické a zejména praktické vybavenosti pro práci režiséra divadelního souboru.
KPR bude zahájen soustředěním v Děčíně ve dnech 10.–18. 10. 2008. Další soustředění se uskuteční v rámci Jiráskova Hronova v srpnu r. 2009. Rámcově se počítá s 8 soustředěními střídavě konanými v Děčíně a v Hronově po dobu 4 let. KPR není z hlediska počtu soustředění rigorózně vymezen a jeho rozsah a učební plán bude odvislý od zájmu posluchačů. Neměl by však mít méně jak 6 osmi až devítidenních setkání.
Jednotlivá soustředění KPR budou na sebe navazovat, avšak vždy budou tematicky uzavřenými celky tak, aby si účastníci soustředění mohli osvojit základní poznatky a dovednosti vcelku. Jednotlivé tematické celky budou vyučovány různými lektory s tím, že jeden z nich bude provázet kurz od prvního soustředění až k poslednímu. Tímto průvodcem – vedoucím lektorem KPR bude režisér, umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU Mgr. Milan Schejbal.

Základní tematické okruhy:
• praktická dramaturgie,
• základy divadelní režie,
• základy scénografie,
• divadelní druhy, žánry a styly,
• práce režiséra s hercem,
• příprava a realizace inscenace,
• metody dramatické výchovy.

První soustředění KPR v Děčíně ve dnech 10.–18. 10. 2008 bude věnováno především otázkám praktické dramaturgie. Posluchači se v něm budou zabývat základy dramaturgie, zejména rozborem textové předlohy. Cílem tohoto soustředění je praktické osvojení schopnosti analyzovat systematicky dramatický text jako nutnou podmínku k přístupu k další práci režiséra na inscenaci. Lektorkou dramaturgie bude Kateřina Fixová.

Podmínky účasti
Pořadatelé KPR ponesou rozhodující díl nákladů spojených s nájmy učebních prostor a s náklady na odměny a pobyt lektorů kurzu a podle možností poskytnou posluchačům možnost pobytu na soustředěních v co nejnižších cenových relacích.
Dílem se budou na nákladech, zejména na vlastní pobyt podílet posluchači z vlastních prostředků formou účastnického poplatku za jednotlivá soustředění. Tento poplatek bude na prvním soustředění cca 2500–3800 Kč s tím, že v jeho rámci jsou mj. zakalkulovány náklady na ubytování, obědy a večeře. Účastnický poplatek posluchači hradí při prezenci. Náklady na dopravu si bude každý hradit ze svých prostředků.
Podmínkou účasti je přítomnost posluchače po celou dobu trvání soustředění kurzu tak, aby nebyla narušována práce kolektivu. Pozdější nástupy jsou nekompromisně vyloučeny.
Zájemci o účast v KPR se mohou přihlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, odeslané na adresu NIPOS-ARTAMA, viz adresa na přihlášce. Počet účastníků kurzu je limitován.
Uzávěrka doručení přihlášek je 20. září 2008.
Přihlášení zájemci obdrží nejdéle 14 dnů před prvním soustředěním bližší propozice. Případné dotazy lze směřovat na organizační vedoucí KPR – Simonu Bezouškovou, tel.: 221 507 957, 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':