Databáze českého amatérského divadla

Texty: Stručný vývoj

Ústřední matice divadelního ochotnictva československého (dále ÚMDOČ), významná organizace založená roku 1866, založila v roce 1931 v rodišti spisovatele Aloise Jiráska přehlídku divadelních souborů, kterou nazval Jiráskův Hronov. Z původní přehlídky inscenací Jiráskových her se do roku stého výročí jeho narození (1951) ustálil model uvádění alespoň jedné jeho hry v řadě ostatních vybraných nejlepších inscenací.
Za 2. světové války přehlídky nebyly německými okupačními úřady povoleny, přesto se konaly v menším zastoupení souborů. Do 1948, kdy organizátorem byla ÚMDOČ, byl uváděn hlavně klasický prvorepublikový repertoár, pořádána byla celotýdenní škola pro režiséry a výtvarníky. Soubory byly vybírány pomocí tabulkového systému, měřícího technickou vyspělost a vyhodnocovaného matematicky. Postupně se prosazoval systém veřejných diskusí o představeních.
Po roce1948 pod vlivem politických událostí a za pomoci zásahů státních institucí značně změnila dramaturgie, prosazovány byly především ruské a sovětské hry, zpočátku také tzv. budovatelské hry, některé ročníky byly zaměřeny tematicky (vesnické prostředí...). Docházelo ke krizi kvality. Mocenským zásahem byly zrušeny spolky a s nimi i zakladatelka Jiráskových Hronovů ÚMDOČ.
Systém státních kulturních zařízení potom umožnil jednak ovlivnit uměleckou úroveň zvláště organizováním pomoci profesionálních divadelníků, ale měl stinnou stránku v možnosti tendenčně ovlivňovat dramaturgii. Součástí přehlídky se postupně stávaly kromě diskusí také odborné přednášky a škola lidové tvořivosti, soustředění účastníků dálkového školení režie a dramaturgie, diskuse k představením v kroužcích.
V 60. letech se plenárních diskusí zúčastňovalo i 400-500 účastníků. Od pol. 60. let se pracovní část přehlídky odehrávala převážně v diskusních klubech, rostla kvalita inscenací, přibývalo zahraničních účastníků, uskutečňovaly se výjezdy na mezinárodní festivaly mezinárodní organizace amatérského divadla AITA/IATA. V období politického uvolňování bylo zde v roce 1968 připraveno a 1969 realizováno ustavení Svazu českých divadelních ochotníků.
V 70. létech po vpádu okupačních armád nastaly výrazné ideologické tlaky na průběh přehlídky. Došlo na čas k návratu tradičního realistického inscenačního stylu i titulů klasického dědictví. Zároveň však rostl spontánní zájem o vzdělávání v zájmu vyšší kvality obrazného sdělení, výsledky se projevily v inscenacích přehlídky.
V 80. letech se v programu začala prosazovat představení tzv. autorského netradičního divadla. Stávala se příležitostí vyjádřit se ke stavu společnosti.
Od 90. let je v ovzduší svobodného života a tvorby organizován jako mezioborová přehlídka všech druhů amatérského divadla doplňovaná různými typy vzdělávacích příležitostí za pomoci lektorského sboru vynikajících profesionálních umělců. Počet účastníků v dílnách stoupal od 50 do 200 frekventantů. V roce 2000 byl Jiráskův Hronov organizován jako mezinárodní festival Středoevropské sekce AITA/IATA, pod záštitou prezidenta ČR.
Přehlídka se každoročně stává příležitostí bilancovat nejlepší výsledky různých typů divadelních souborů a v diskusích se dobírat smyslu amatérské divadelní tvorby.

Související Přehlídky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':