Databáze českého amatérského divadla

Texty: Val. Meziříčí, Randýsek, Julius: Stručné dějiny Sokola ve Valašském Meziříčí

...R. 1894. Po návrhu br. Tůmy usneseno založiti divadelní knihu, do níž zaznamenávány býti mají události divadelní družiny. Z knihy této možno si utvořiti pěkný obrázek o činnosti nejen divadelní družiny, ale i celé jenoty. Škoda, že nebyly do ní zapisovány důležité děje, až do nynější doby. Mohlo mnohé pro budoucí býti uchováno! Od roku 1897 jsou zápisy v knize divadelní kusé. Aby dějiny naší jednoty byly úplnější, dlužno zmíniti se též o vzniku divadelní družiny. Divadelní družina Sokola Val. Meziříčského povstala v letech osmdesátých. Tehdy hrávalo se v pivovaře u Haselmanů, později též v místnosti nynější Besedy. Režii míval zemřelý br. Fr. Deml. Sokol měl vlastní jeviště. Činnými a účinkujícími byli: Weishammer Hub., Rosypálek, Hermann, Bartek Jan, Tlusťák, Juříček Jan, Werner, Divoký Jos., Onderka, Vokáč a j. Z dam účinkovaly sest.: Hanušová, Fr. Vilímková, Tichá a j. Původní družina divadelní je fotografována z roku 1886. Později byl režisérem br. Ant. Staněk. Jelikož se divadlu valně nedařilo (celkový příjem obnášel okolo 40 K, jednou dokonce 14 K) a pak mnozí z účinkujících odcestovali, nebylo v r. 1890 - 1894 ani hráno. Lépe dařilo se zábavámn silvestrovkým, které pořádal Sokol odedávna (napřed v pivovaře, pak u Kašlíků) s rozličným úspěchem. K velmi zdařilým dlužno počítati silvestrovské zábavy z roku 1890, 1891, 1892 a 1893 zásluhou bratří Hudečka, Demla Jos., Hoppa, Pšenčíka, Pagáče, Divokého Jos. a j. Od těchto dob staly se naše silvestrovské zábavy všeobecně oblíbenými. 26. března sehráno na návrh br. Josefa Divokého Sedm havranů. Zdálo se, že nebude možno v naší jednotě sehráti kus tak výpravný, leč pevná vůle a vzácná přičinlivost br. navrhovatele přemohla vše. Za ohromné účasti sehrán kus s úplným zdarem. Ani na jevišti vypuknuvší oheň nesmazal hlubokého dojmu, který Sedm havranů u účastníků zanechalo. 26. května byl večer Svatoplukův. Hráno Stroupečnického drama Sirotčí peníze. Svatupluk byl hlasatelem svornosti, již snažil se předně vštípiti svým synům. Ti však nesvorností zavinili pád říše Velkomoravské. Zrovna tato oslava byla počátkem různic v jednotě. Od večera Svatoplukova nebylo klidu v Sokole. Utvořily se dvě strany, které se mezi sebou neshodly. Konečně vzdal se opravdu činný výbor a nastal zdánlivý klid. Ustouplá strana odnesla však sebou i sílu, která pak jednotě scházela. Od té doby byla v jednotě pozorovatelna ochablost v každém směru, což trvalo téměř dva roky. Ve dnech 28. a 29. července pořádána slavnost 30ti letého trvání jednoty naší, která vynesla stavebnímu fondu 518 K 40 h. V předvečer slavnosti hrána Slavnost založení od Bozděka. Touto slavností zakončil odstupující výbor svou působnost. 4. listopadu zemřel čestný člen br. Fr. Deml. 2. prosince byl pořádán večer Tyršův. Divadelní družina sehrála Svatební noc. Večírek dopadl v každém ohledu chabě. Úpadek v jednotě se jevil všude. Nastaly-li po večírku Svatopluka v jednotě chmurné doby, zdálo se po večeru Tyršově, že Sokol pro neustálé různice zanikne. MNoho bratří vystoupilo, ač s těžkým srdcem a mnozí i se slzami v očích. 31. prosince uspořádala jednota zábavu silvestrovskou...
Z almanachu Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském Meziříčí 1864 - 1914.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':