Databáze českého amatérského divadla

Texty: Tábor, Státní okresní archiv, teatralia amat., soupis fondů 2007

Název fondu (sbírky): Šmahův okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva českého Tábor
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: 1921-1944
Metráž: 0,30 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Šmahův okrsek Ústřední matice v divadelního ochotnictva českého, resp. československého v Táboře 1921 - 1944
Tematický popis: Fond obsahuje 1 úřední, 1 účetní knihu, podací protokol, spisový a dokumentační materiál. Nejvíce jinak torzovitě dochovaného spisového materiálu je z období německé okupace a svědčí o aktivitě divadelních ochotníků.
Archivní pomůcky
PRCHLÍKOVÁ ANNA: ŠMAHŮV OKRSEK ÚSTŘEDNÍ MATICE DIVADELNÍHO OCHOTNICTVA ČESKÉHO TÁBOR, 1921 - [1944]. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 3, ev.č. 792.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tábor
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: 1858-1952
Metráž: 5,42 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků - založen roku 1857, v roce 1952 přešel do ZK ROH Elektroisola v Táboře
Tematický popis: Fond má význam pro kulturní dějiny. Po roce 1987 byl k fondu připojen soubor divadelních her - převážně z majetku spolku, k němuž je vypracován samostatný seznam. Divadelní hry jsou uloženy ve 34 kartonech.
Archivní pomůcky
MÁCOVÁ L.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TÁBOR, 1858 - 1952. Prozatímní inventární seznam, 1966, s. 4, ev.č. 411.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Soběslav
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Soběslav
Časový rozsah: (1844)1870-1959
Metráž: 0,52 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Soběslav
Tematický popis: Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí, spisy týkající se Chvalovského, plakáty divadelních představení, fotografie z představení a účetní materiál.
Archivní pomůcky
KOVANDOVÁ RENÁTA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ \"CHVALOVSKÝ\" SOBĚSLAV, (1844) 1870 - 1959. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 5, ev.č. 805.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Veselí nad Lužnicí
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Veselí nad Lužnicí
Časový rozsah: (1823)1872-1942
Metráž: 0,19 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Vojta Slukov\" Veselí nad Lužnicí.
Tematický popis: Fond má význam pro místní kulturní dějiny.
Archivní pomůcky
SALÁK F.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, (1823) 1872 - 1933. Prozatímní inventární seznam, 1964, s. 2, ev.č. 398.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Chýnov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Chýnov
Časový rozsah: 1884-1949
Metráž: 0,24 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Chýnově
Tematický popis: Fond obsahuje 2 knihy zápisů ze schůzí, 1 podací protokol, fascikl spisů - korespondence, dokumentační materiál.
Archivní pomůcky
PRCHLÍKOVÁ ANNA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ CHÝNOV, 1884 - 1949. Prozatímní inventární seznam, 1997, s. 2, ev.č. 889.

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Jistebnice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Jistebnice
Časový rozsah: 1860-1935
Metráž: 0,58 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Jistebnice
Tematický popis: Seznamy knih, podací protokol, spisy (stanovy, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, účty, rozepsané rkp. úlohy uvedených divadelních her, brožury k 75. výročí spolku.
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK V JISTEBNICI, 1886 - 1935. Inventář, 1997, s. 10, ev.č. 257.
ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK JISTEBNICE, 1860 - 1869. Inventář, 2005, s. 5, ev.č. 1042.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Čekanice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Čekanice
Časový rozsah: 1942-1969
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Čekanicích, (Osvětová beseda MNV) 1942 - 1969.
Tematický popis: Fond obsahuje pouze pokladní deník, který přesahuje až do činnosti Osvětové besedy Místního národního výboru v Čekanicích.
Archivní pomůcky
DAŇKOVÁ ALENA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ČEKANICE, 1942 - 1969. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 1, ev.č. 822.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Chotěmice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Chotěmice
Časový rozsah: 1928-1948
Metráž: 0,13 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Chotěmice 1928 - 1948.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Lžín
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Lžín
Časový rozsah: 1922-1934
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Lžín 1922 - 1934.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Makov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Makov
Časový rozsah: 1926-1945
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Makově (data nezj.)
Tematický popis: Pokladní deník z let 1926 - 1945 (vyúčtování divadelních představení).
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ MAKOV, 1926 - 1945. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 3, ev.č. 988.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Roudná
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Roudná
Časový rozsah: 1920-1937
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Roudná 1920 - 1937.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rybova Lhota
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Rybova Lhota
Časový rozsah: 1921-1943
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rybova Lhota 1921 - 1943.
Tematický popis: Spolková a kulturní činnost.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Klicpera Řípec
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Řípec
Časový rozsah: 1927-1949
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Klicpera Řípec
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí, seznam inventáře, pokladní kniha.
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KLICPERA ŘÍPEC, 1927 - 1949. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 3, ev.č. 991.

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský Stádlec
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Stádlec
Časový rozsah: 1897-1938
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský ve Stádlci
Tematický popis: Fond tvoří 3 úřední knihy (z toho je l kniha zápisů ze schůzí), zlomek aktového materiálu, 2 brožury a 22 svazků divadelních her.
Archivní pomůcky
PRCHLÍKOVÁ ANNA: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK \"JABLONSKÝ\" STÁDLEC, 1897 - 1938. Prozatímní inventární seznam, 1997, s. 2, ev.č. 910.

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-divadelní spolek Tyl Šebířov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Šebířov
Časový rozsah: 1919-1935
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl v Šebířově 1919-1935.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Dvořák Stanislav
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Benešov; Tábor
Časový rozsah: 1933-1964
Metráž: 0,11 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Stanislav Dvořák nar. 30. 07. 1884 v Benešově - zem. 15. 08. 1965 v Benešově, dlouholetý profesor táborské reálky (v letech 1907-1936), ochotnický divadelník a režisér, kulturní pracovník, později ředitel reálného gymnázia v Benešově u Prahy
Tematický popis: Nepatrný zlomek korespondence, rkp. výpisy a poznámky k některým českým spisovatelům a básníkům (resp. k jejich dílům), zvláště A. Jiráskovi, B. Němcové, R. Svobodové, F. Šrámkovi, V. Holanovi i několika cizích (Molier aj.) - řada rkp. poznámek psaná několika rukama. Konvolut novin a novin. výstřižků opět k českým spisovatelům především A. Jiráskovi. 1 složka nadepsaná: budovy divadelní (rkp. novinové výstřižky). Rkp. zpráva divadelního okrsku od S. Dvořáka (z 12.1.1947 - Benešov ?).
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: OSOBNÍ ARCHIV STANISLAV DVOŘÁK, 1935 - 1964. Inventář, 1995, s. 6, ev.č. 235.

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar Nadějkov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Nadějkov
Časový rozsah: 1934-1962
Metráž: 0,11 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar Nadějkov
Tematický popis: Seznam členů, evidence.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Žák Josef Václav
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: 1849-1869(1905)
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Žák Josef Václav, nar. 13. 02. 1805 ve Veselíčku, zemř. 31.05. 1874 v Praze. Tiskař, autor divadelních her, herec, ředitel ochotnického divadla v Táboře.
Tematický popis: Fond obsahuje rkp. divadelní hry J. V. Žáka Jen s pravdou ven, rkp. Historické pamětnosti na volných listech, 1 ks korespondence, tištěné provolání J. V. Žáka, životopis J. V. Žáka, opsaný z časopisu Veleslavín v r. 1905.
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: ŽÁK JOSEF VÁCLAV, 1849 - 1869 (1905). Inventář, 1998, s. 5, ev.č. 287.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Nová Ves u Mladé Vožice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Nová Ves u Mladé Vožice
Časový rozsah: 1923-1947
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Nová Ves u Mladé Vožice 1923 - 1947
Tematický popis: Fond obsahuje 1 knihu rukopisnou, ve které jsou zápisy z valných hromad, schůzí výboru, jednatelské zprávy za jednotlivé roky. Složka spisy zahrnuje opis stanov pro spolek potvrzení ÚMDOČ v Praze o přijetí spolku za řádného člena, jeho zařazení do Šmahova okrsku v Táboře. Fond má význam pro dějiny samotného spolku a dějiny spolkové činnosti v regionu.
Archivní pomůcky
ŠVADLENOVÁ M.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE, 1923 - 1947. Inventář, 1999, s. 7, ev.č. 294.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Hlavatce
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Hlavatce
Časový rozsah: 1911-1948
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Hlavatce 1911-1948
Tematický popis: Fond tvoří jedna kniha, která sloužila jako kniha zápisů z valných hromad, schůzí výboru, spolková kronika, kniha inventární a účetní. Fond má význam pro dějiny samotného spolku a dějiny spolkové činnosti v regionu.
Archivní pomůcky
ŠVADLENOVÁ M.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ HLAVATCE, 1911 - 1948. Inventář, 1999, s. 7, ev.č. 295.

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Komárov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Komárov
Časový rozsah: 1925-1960
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek Komárov 1925 - 1960
Tematický popis: Fond obsahuje pouze 1 účetní knihu (Záznam příjmů a vydání her).
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Měšice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tábor
Místa vzniku fondu Měšice
Časový rozsah: 1901-1934
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Měšice 1901 - 1934
Tematický popis: Fond tvoří pouze dvě knihy zápisů ze schůzí spolku z období let 1901 - 1915, 1916 - 1934.
Archivní pomůcky
TECL RUDOLF, PHDR.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK MĚŠICE, 1901 - 1934. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 3, ev.č. 831.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':