Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Tábor

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1857
1680–1681 v kostele pašijové hry, organizoval děkan Bartoloměj Zelenka.
Od 1683 se hrálo i na táborské radnici, náboženské hry, dále patrně Komedie o turecký vojně (pravděpodobnější je hypotéza kladoucí s odkazem na posvícení v Měšicích, toto představení do Brandýsa n. L.).
1690 v radničním paláci Zrcadlo masopustu.

1765 v č. p. 7 (Sebenářovský dům na Žižkově náměstí) zřízeno divadelní jeviště.
1785 Kaffka: Rosamunda, hráno německy(?).
V této době se hrálo i v Augustiniánském klášteře, na radnici a v soukromém domě ve Vodní ulici.
Do města často přijížděly německé kočující společnosti.

Od 1830 se hrálo německy za řízení MUDr. J. Eiselta na Střelnici. Mezi ochotníky té doby patřili mj. hr. Dohalská z Dohalic a hr. Dohalský, ochotníci Müllerová, Batalová, Kvěch, Šorš, Phillip aj. "V ochotnictvu zastoupen byl tehdy stav měšťanský i úřednický." (Thalie 1898/9, č. 18)

Od 1840 hráno v nově postaveném (ze staré kůlny v hradebních zdích u Pražské brány) Starém městském divadle.
1843 o masopustním úterku zaranžovali si ve městě přepadení tradičních maškar husitským vojskem vedeným Janem Žižkou, takže masopust se přeměňoval v národní slavnost místního měšťanstva.
České ochotnické divadlo za národního obrození nedoloženo.
1898 uveden Klicperův Divotvorný klobouk (z iniciativy učitelky Karoliny Antoniové).
Od 1849 se v městském divadle nehrálo, hrálo se opět na Střelnici, kde činnost ochotníků zanikla.
Divadelní zákon z doby Bachova absolutismu z r. 1850 znemožnil fungování ochotnického divadla.
V Táboře 11.května 1851 - bylo odehráno ve prospěch Národního divadla v Praze představení "Nalezenec". Páni ochotníci získali si velkou přízeň obecenstva. Velmi se líbily slečny Rybová a Hrdličková. Lumír 22.5.1851.
1852 do Tábora přijel J. K. Tyl jako jako umělecký ředitel společnosti Kulasovy.
------------------------------------

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO:


1857–1878 Společnost divadelních ochotníků J. K. Tyla. 1868 se spolek ustavil jako Spolek divadelních ochotníků táborských, činný do začátku 50. let 20. stol. (Užíván byl i název SDO Tyl) 1952 spolek úředně zlikvidován, soubor začleněn pod Komunální služby a poté pod ZK ROH Elektroizola. 1965 se sloučil se souborem Československých státních drah (ČSD) do Spojených souborů ZK ROH Elektroizola a ZK ROH ČSD. Po otevření moderní divadelní budovy se pak Spojené soubory staly souborem Divadla Ivana Olbrachta (viz níže).

1873 v Táboře založen 1. Dělnický ochotnický spolek. (Ochotnicé divadlo 1961, č. 7.)

1869 malíř Fr. Mild z Písku namaloval dekorace za 140 zl. (Port)

Koncem 19. století (zaznamenáno už 1880) a v první pol. 20. stol. hrály ve městě dělnické divadelní soubory (paralelně s SDO aj.)
Z archivních a kronikářských záznamů není zcela zřejmé, zda působilo v určitém období několik dělnických spolků, nebo jde tentýž soubor pod různými názvy, např. dramatický odbor Strany národně-sociální bývá nazýván Dělnickým spolkem a pod. – Národní jednota dělnická, Proletkult, Dělnická akademie...

1882 účinkovali členové hasičského sboru v představení Spolku divadelních ochotníků táborských.

(1883 četné zprávy o prázdninových /letních/ aktivitách studujících Táborska, např. v Dírné – zde uvedli Pinkasovu veselohru Fotografie, v Lipkovicích – zde uvedli Nerudovu Prodanou lásku ve prospěch pomníku J. V. Jirsíka, v Deštné hráli Štolbovu frašku Bratr honák, v Načeradci Svatojánskou pouť od Františka F. Šamberka.)

1886 zal. Škola pro výchovu dorostu divadelního.

1886–1887 byla na místě zbourané budovy sýpky (dříve využívána jako městské divadlo) postavena stavitelem Klierem nová divadelní budova, na portálu nápis Tábor sobě.
Viktor Oliva z Nového Strašecí namaloval oponu Vlast poslouchá múz. (Port) V Historickém kalendáři 1887–2007 uveden pražský malíř Skála jako autor prozatímní opony.

1887 registrováno Divadelní družstvo.

1897 registrován Dramatický a zábavní spolek Ratolest.

1897 Akademický spolek Štítný, činnost zaznamenána do 1921.

Od konce 90. let 19. stol. Dámský (dle jiných zdrojů Ženský) spolek Zora, hrál činohru i loutkové divadlo.

Kolem 1900 a ve 20. letech 20. stol. zde působila Dělnická scéna strany sociálně demokratické.

Od 1904 se v Městském divadle svítilo elektřinou.

1918 hrál Literární kroužek Českému srdci(?).

Po 1. svět. válce od 1919 a ve 20.–30. letech v sálech Přehořovky, Na Mýtě a v Masarykově domě hrály divadlo různé spolky i strany, mezi nimi např. Vzdělávací a dramatická beseda Máj, Dělnická akademie, Proletkult, Jednota čs. Orla, Československá strana socialistická, Církev pravoslavná, Pětasedmdesátníci, Učňovská besídka...

1921–1962 Intimní scéna, pravidelně hrála ve 20.–50. letech v kině Invalidů. Po 1951 Intimní scéna začleněna pod Osvětovou besedu a poté k ZK ROH Československé státní dráhy (ČSD).

Ve 20. letech 20. stol. soubor Váleční poškozenci.

1923 založen Šmahův okrsek ÚMDOČ, sdružující 120 OS.

1927 zal. Scéna pracujících, dramat. odbor při skupině veřejných zaměstnanců.

1927 k jubileu 40 let budovy Městského divadla sehráli ochotníci(?) hru Jaroslava Hilberta Falkenstein, ochotnický soubor neuveden.

1928 hráli studenti Reálného gymnázia Tábor, divadlo organizovalo též Rodičovské sdružení "reálky" v roce 1941 (pod záštitou Národního souručenství).

1930 sídlo kraje SDDOČ.

1936 k budově Městského divadla přistavěn Tylův dům.

1937 registrováno Sdružení mladých div. ochotníků Malá scéna, koncem 30. let hráli.

1939 v Tylově domě otevřeno Divadelní muzeum, jedno z prvních na českém venkově.

1941 zaznamenáno divadlo Národního souručenství (pod jeho záštitou hrála např. Intimní scéna).

1942 soubor Katolická mládež.

1943 divadlo organizovala tehdejší Národní odborová ústředna zaměstnanecká (krajský sekretariát).

1949 div. sál též v Husově sboru Českobratrské evangelické církve.

1952 – paralelně se začleněním dosavadního Spolku divadelních ochotníků táborských (viz výše) pod Záv. klub Komunálních služeb – vznikl Divadelní soubor Závodního klubu ROH Spojů, ze kterého se 1954 oddělilo Divadlo mladých Tábor (viz níže).

V 50. letech 20. stol. zaznamenána představení Vojenského divadelního odboru.

V 50. letech byla součástí DS Závodního klubu Elektroizola (viz) také Dětská scéna Elektroizola.

1954 vznikl dětský divadelní soubor při Závodním klub zaměstnanců spojů v Táboře, o něco později dostal název Divadlo mladých tábor. Poté 1960–1965 byl jeho zřizovatelem Posádkový klub Tábor. Od 1965 působil jako soubor 4. Základní devítileté školy, později Základní školy Tábor-Maredův Vrch, 2016 činný.

V 50. letech 20. stol. také hrály další školní soubory, např.:
Dětský div. soubor Osmileté střední školy Tábor,
Div. soubor Jedenáctileté střední školy Tábor,
Div. soubor Zemědělské technické školy.

1965 po přístavbě nového velkého divadla vznikl sloučením souborů Elektroizola a ZK Československé státní dráhy (ČSD) Soubor Divadla I. Olbrachta.
(Nové divadlo postaveno 1966 původně s představou, že vznikne poloprofes. soubor, posléze jako zájezdová scéna, avšak poskytovalo jeviště a zázemí také amatérskému divadlu.) 1978 soubor vystěhován z divadla do budovy Městského kulturního střediska, kde nebyly pro činnost podmínky. Poté načas zakotvil pod Okresním kulturním střediskem – 1980 Divadlo I. Olbrachta, soubor Okresního kulturního střediska Tábor. 1990 návrat do divadla jako Ochotnický soubor Divadla O. Nedbala. Od 2000 jako Divadelní soubor Tábor, viz.

1969–1989 Divadlo poezie Střední průmyslové školy strojnické Tábor.

1984 zal. Divadelní soubor Háha Maredův vrch, zřizovatelem ZO SSM Maredův vrch. Pokračoval i v 90. letech.

V 80. letech mládežnický DS Albína Středního odbor. učiliště.

1988 registrován Dětský dramatický kroužek Západního vojenského okruhu Tábor.

1990 založen DS Rubikon (soubor Městského kulturního střediska, založen bývalými členy Divadla mladých), 2016 činný.

1992 hrál Divadelní spolek Torzo.

1996 soutěžní přehlídka Dny kultury 1. armádního sboru pro kategorie div. hry, MJF, zábavné programy a umělecký přednes.

1996 založeno Divadlo PES (Pokusně Experimentální Scéna).

Kolem 1996 zaznamenán Divadelní a filmový spolek S.V.K.T. 13, evidován 2013.

1997 zde působil Avantgardní divadelní klub.

Od 1998 Průvan (viz Sezimovo Ústí – Kovosvit, závod. klub / Sdruž. klub pracujících Kovosvit a Silon / Průvan při Sdruž. klubu pracujících / Divadelní spolek Průvan).

2000 Dětský div. soubor 6. Základní školy Tábor.

Od 2001 Divadelní soubor TÁBOR (vznik 2000) – občanské sdružení, které vzniklo z dosavadního Ochotnického souboru Divadla O. Nedbala v Táboře, viz (MěKS, OKS, Div. I. Olbrachta). 2015 činný.

2001 zaznamenáno Divadlo V Kostce.

2002 4. ročník Festiválku Divadelní Sedmička Tábor. Pořadatelé KC Cheiron, CESTA, DS Průvan a majitelé Café baru Sedm v Táboře.

2004–2005 hrálo pro děti Divadlo Na Vyhlídce.

2004 ZŠ Bolzana.

2005–2006 divadelní soubor Mimo mísu.

2008 působil divadelní soubor v Gymnáziu Pierra de Coubertina.

Od 2010 činné Divadlo Harfa Tábor.

2012 Café Tyjátr, nezávislé amatérské divadelní uskupení.

2013 vzniklo Divadlo KAPOTA, 2016 činné.


LOUTKOVÉ DIVADLO
1908 první představení Loutkového divadla Dámského spolku Zora.

1918 vzniklo Maňáskové divadlo U Mědínků.

Ve 20. letech 20. stol. loutkové divadlo Sokola, činné i koncem 40. let.

Ve 20.–30. letech 20. stol. činný Loutkářský soubor Církve československé, 1947–1948 Loutkářský soubor Nedělní školy Církve československé.

Ve 30. a 40. letech 20. stol. Labyrint světa, loutkové divadlo, hrálo ve Studentském domě.

1946 činné Loutkové divadlo 6. oddílu Junáka, hráli v sále Střelnice.

Od 2006 loutkové divadlo v rodičovském centru Radost.
Bibliografie:
20 LET Divadla mladých 4. ZDŠ Tábor. KDS DON.

35 LET dramatického odboru ZK ROH ČSD 1921–1956. Tábor, vl. n. 1956, 12 s. KDS DON.

40 LET dramatického odboru RK ROH ČSD v Táboře. Tábor, vl. n. 1961, 2 s. KDS DON.

40 LET Divadla mladých 4. ZDŠ Tábor. KDS DON (Divadlo Oskara Nedbala).

90 LET divadelní budovy v Táboře 1887–1977. Tábor, OKS 1977, 24 s. kART.

120 LET ochotnického divadla v Táboře, 1857–1977 / 90 let divadelní budovy v Táboře, 1887–1977. Zprac. kol. pod ved. L. Třeštíka. Tábor, OKS 1977.

125 LET ochotnického divadla v Táboře. Činnost DS MěKS 1977–1983. Tábor, vl. n. 1983, 3 s. KDS DON.

140 let ochotnického divadla v Táboře 1857–1997.

150 LET ochotnického divadla v Táboře, 1857–2007. Sestavil Fr. Kouba. Tábor, DS Tábor 2007.

ALMANACH k 25. výročí založení Intimní scény v Táboře. 1921–1946. Tábor 1946. KK.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2.–3. 4. 2004. Deník Dětské scény Trutnov 2004/0.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií v DNM.) Praha SDDOČ uložených, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 198.

BRŮČEK, Josef: 32. Divadelní Bechyně, AS 2003, č. 3, s. 27.

BRŮČEK, Josef: XXXIII. Divadelní Bechyně 13.–15. 5. 2004. AS 2004, č. 3, s. 33–35.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s. 26, 27, 47, 49, 59, 64, 65, 68, 75, 80, 81, 82, 85, 87, 99,114, 115, 118, 119, 123, 136,158, 159, 161, 198, 203, 218.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Divadelní Bechyně armádní. AS 1999, č. 4, s. 12–12.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 166, 296, 298.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 296, 298.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 178, 185, 454, obr. s. 461: Plakát táborských ochotníků. Molière: Sňatek z přinucení, Marivaux: Milostné překvapení. 1918.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 156.

DIVADELNÍ Bechyně 2000. AS 2000, č. 4. (Anonym)

Divadelní představení ochotnická sehraná ve starém divadle 1857–1886, v novém divadle 1887–1957. Tábor, vl. n. 1927, 76 s. KK. DNM: T 10.038.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n., s. a., s. 55–57.

DM: Město Tábor buditeli Kopeckému, Loutkář 25, 1938/39, s. 76.

DOBEŠ, K.: Kdy se hrálo poprvé divadlo v Táboře. Jihočeský sborník historický 1957, č. 1. Přetištěno in: Sto let táborského ochotnictva 1857–1957, s. 12–13. Kopie kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DUBSKÁ, Alice: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004, s. 238.

FINDEIS, Otto: O jeho práci. Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 69–70.

FRANK, Ludvík: List z dějin divadla v Táboře. Česká Thalia 1887, č. 21, s. 317–318. NK.

HANZAL, J.: Táborské deníky Bartoloměje Zelenky z let 1680–1682. In: Jihočeský sborník historický 1983, č. 1, s. 39–45.

HAVEL, V.: Tři jihočeská zastavení, Československý loutkář 24, 1974, s. 161.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 48–49, obr. s. 265.

HRABÁK, Josef (ed.): Lidové drama pobělohorské. Praha 1950, s. 80 n.

HRUŠKA, Jaromír: Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 25–27.

Husitské muzeum Tábor: Divadelní spolky – dramatický odbor.

CHMELÍK, Jan: Ochotníci kontra profesionálové na návštěvnost jedna : jedna. Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 5–6.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I, Divadla, s. 284.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, s. 76, Sály. kART, KK.

KALISTA, Zdeněk: Selské čili sousedské hry českého baroku. Praha 1942, s. 103–111 a 199–205.

KOUBA, František: 150 let ochotnického divadla v Táboře. Tábor, DS Tábor 2007, s. 9–10,12.

KOVAŘÍK, Miroslav: Rok přelomu WP '82. Amatérská scéna 1982, č. 10, říjen s. 2–4.

KOŠETICKÝ, E. G.: Quodlibetica – Táborský dialog luterána a katolíka. Ochotnické divadlo v Táboře. Tábor 1912.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180–193. Vystaveno: Fotografie nového městského divadla v Táboře. Fotografie jeviště nového městského divadla v Táboře. Obraz starého divadla v Táboře od S. Friedberga-Mirohorského. Fotografie hlediště nového divadla v Táboře. Následné uložení exponátů nezjištěno.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách, 1863, díl, sv. 6, s. 64; Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MANSFELDT, V.: Také jeden loutkář. ČL 1912, s. 54.

MAŠKOVÁ, Marie: Loutkáři a divadelníci v Třeboni. Amatérská scéna 1993, č. 6, s. 17.

MAŠKOVÁ, Marie: Pohádková Třeboň – očima nekritického pořadatele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

MELICHAR, Jan: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2007.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 538–542.

MORAVA, Vojtěch: Informace pro Databázi českého amatérského divadla únor 2011, srpen 2012, květen 2013.

nesign.: Za Jaroslavem Švábem, Loutkář 49, 1999, s. 98.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 13–17.

PAMĚTNÍ list Intimní scény v Táboře k desetiletí (1931). Tábor, vl. n. 1931, 34 s. KK.

PAMĚTNÍ spis k 70. výročí založení spolku divadelních ochotníků v Táboře 1857–1887–1927. Kap.

PEXA, Tomáš: 10 let táborského Divadla Ivana Olbrachta (výňatek ze zahajovacího projevu slavnostní schůze). AS 1976, č. 2, s. 8–9.

PODLAHA, A.: Rukopisný sborník E. G. Košetického. In: Sborník historického kroužku 2. 1975, s. 211.

POŠÍVAL, Zdeněk: Návrat k sousedské divadelnosti (Volyně ´96). Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 5–6.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957–1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997.

PŘEHLED činnosti OS Divadla O. Nedbala Tábor za posledních 10 let. Tábor 1997, 3 s. KDS DON.

RÁB, Vladimír: Rok práce našeho divadelního odboru. Lidová tvořivost 1952, č. 10–11, s. 377–378.

RICHTER Luděk: Pohádková Třeboň – očima kritického hodnotitele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

RICHTER, Luděk: Slova, slova, slova... aneb Zemětřesení podle Richterovy stupnice. Čs loutkář 1993, č. 6, s. 135.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SCÉNA, list Intimní scény. 1932–1936. Red. O. Stern. Přispívali: Max Lederer, František Langer, Antonín Kurš, Karel Votava aj. DNM: č. 73, 1933, č. 4; 1934, č. 5, 8; 1935, č. 2, 3, 4; 1936, č. 3, 4, 6, 7, 8.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMETANA, Miloš: Podklad pro heslo Databáze ČAD. Rkp. 2006.

SMRČKOVÁ, Lenka: Divadelní Bechyně ´98, č. 4, s. 4.

SMRČKOVÁ, Lenka: Divadelné Bechyně ´95. Amatérská scéna 1995, č. 3, s. 11–12.

SOCHOROVÁ, Ludmila: Z české “vlastenecké” dramaturgie 17. století. In: Česká literatura 1988, s. 125–141.

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Děti jsou květy života. (Šrámkův Písek 1961) Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 171–173.

SPALOVÁ, Olga: Sága rodu Budilova, Praha, Klub čtenářů Odeon 1978, s. 174.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (Intimní scéna 1936, Sofoklés: Král Oidipus, r. St. Dvořák; OS RK ČSD 1962, Plautus: Komedie o strašidle, r. J. Svoboda, v. M. Pavlík.).Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 100, 112.
140 LET ochotnického divadla v Táboře. 110 let divadelní budovy.

STO let ochotnického divadla v Táboře 1857–1957. Sbk. Tábor, ZK ROH Elektroisola 1957, 48 s. KK. DNM: T 11.087.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. 30 a, 40 s. Historie vybraných souborů. kART.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dvě jubilejní desítky Jihočechů. Amatérská scéna 1977, č. 5, s. 11.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Recenze. Zpravodaj Popelka Rakovník 2005. (viz. texty)

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 379–384. 478 s. kIPOS, kART.

TÁBOR: Divadlo mladých, DDS 4. ZDŠ/ZŠ. AS 1998, č. 1, s. 27, ZPRÁVIČKY. (Táborské listy, 10. 11. 1997).

TÁBOR sobě 1887–1987. Přehled činnosti DS MěKS 1983–87. Tábor 1987, vl. n., 3 s. KDS DON.

TÁBOR, OKS, OV SČDO, okresní poradní sbory pro amatérské divadlo a loutkářství 1983, 24 s.

THIER, K.: Z deníku Bartoloměje Zelenky, děkana táborského 1680–1682. In: Zpráva o Městském museu a Veřejné městské knihovně v Táboře za r. 1900. Tábor 1910, s. 3–30.

THIER., K.: O domech táborských (zde též o zřízení divadelního jeviště v domě čp. 7 na náměstí). 1975.

VALENTA, Jiří: Táborská jubilea (150 let ochotnického divadla, 120 let divadelní budovy). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 5–6.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí, s. 334. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha, Orbis 1956, s. 507; 694 s.

V PELHŘIMOVĚ. Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář 1930/31, č. 2, s. 50–51.

WINTER, Z.: Diárium kněze B. Zelenky. In: Památky archeologické 1885/86, s. 26–31.

ZAJÍC, Vladimír: 12 představení XII. ročníku Bechyňského Perlení. AS 2006, č. 1, s. 14–17.

ZAVORAL, Daniel: Divadelní Bechyně, ročník šestadvacet. Amatérská scéna 1997, č. 4, s. 3–4.

ZAVORAL, Daniel: Divadelní Bechyně. Nádherná tradice armádních festivalů. Programový bulletin Divadelní Bechyně ´99. Vydalo Ministerstvo obrany ČS-AVIS. Praha 1999. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Po roce opět ve Volyni. AS 1992, č. 8, s. 16.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 111, 120. kART.

ZENKL, Josef: O jeho práci. Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 138.

ZENKL, Josef: Sto let ochotnictva v Táboře. OD 1957, č. 9, s. 212.

ZENKL, J., PEXA, T., HERGET, A.: 40 let ochotnického života v Táboře. OD 1962, č. 1, s. 21 (i foto).
------

Internet – http://docplayer.cz/9248451-P-r-i-h-l-a-s-k-a-do-souteze-o-cenu-za-nejlepsi-pripravu-a-realizaci-programu-regenerace-mpr-a-mpz.html

WEBOVÉ stránky Divadlo Harfa Tábor – http://www.divadloharfa.cz/ – 8. 1. 2016.

WEBOVÉ stránky souboru Divadlo mladých – http://divadlo-mladych-tabor.webnode.cz/ – 22. 1. 2016.

WEBOVÉ stránky Divadla Kapota – www.divadlokapota.cz – 7. 2. 2016.

WEBOVÉ stránky Rodičovského centra Radost – http://www.rcradost.cz/cz/ – 8. 2. 2016.

WEBOVÉ stránky sdružení Rubikon – http://rubikontabor.webnode.cz/ – 8. 2. 2016.

WEBOVÉ stránky Rodinného centra Radost – Kroužky pro děti – Tralalou, divadelní kroužek – http://www.rcradost.cz/13-Pece-o-deti-hlidani-a-volnocas/15-Krouzky/41-Krouzky – exc. 28. 4. 2016.

-----

Amatérská scéna 2004, č. 6, s. 6.

Bechyňský městský zpravodaj 1998.

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 14.

České divadlo 1939, č. 10, s. 98.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272.

Dalibor 20. 8. 1862.

Divadlo 1904, č. 13, s. 290.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.

Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.
Divadelní listy 1881, č. 27, s. 239; č. 29, s. 258–259; č. 33, s. 295; č. 38, s. 334; č. 39, s. 342; č. 40, s. 351.
Divadelní listy 1883, č. 4, s. 36; č. 7, s. 60; č. 19, s. 167; č. 23, str. 197–198; č. 31, s. 262; č. 35, s. 298.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 32.
Divadelní listy 1900, č. 7, s. 151; č. 10, s. 225; č. 19, s. 429.
Divadelní listy 1902–3, č. 1, s. 20; č. 3, s. 56; č. 5, s. 92; č. 10, s. 180; č. 13, s. 234.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 14. 10. 1920, č. 40 a 41, s. 468; 23. 12. 1920, č. 50, s. 588.
Jeviště 1921, č. 21, s. 335.

Loutková scéna IV. ročník, 1947, č. 1, 2. s. obálky.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 7; 20. 1. 1912, s. 85.
Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob.
Ochotnické divadlo 1958, č. 1, s. 24; č. 5, s. 117; č. 6, s. 128, 140; č. 7, s. 152; č. 8, s. 182, s.189; č. 9, s. 212.
Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 23; č. 6, s. 127; č. 7, s. 162.
Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 167.

Scéna, list Intimní scény. Red. O. Stern. DNM: 25. 4. 1935, IV. roč., č. 2.

Táborské listy, 14. 11. 2005; 28. 11. 2005.

Thalie 1896–7, č. 15, s. 192; č. 17–18, s. 218; č. 19–20, s. 234.
Thalie 1897–8, č. 6, s. 47; č. 18, s. 143; č. 21, s. 176; č. 223, s. 183.
Thalie 1898–9, č. 18, s. 142–3, čl. Vojtěcha Stárka (přetištěný z Českého Jihu) o začátcích ochotnického divadla v Táboře.
Thalie 1898–9, č. 9–10, s. 79; č. 17, s. 135; č. 18, s. 144; č. 20, s. 159; č. 21, s. 168; č. 22, s. 175.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 33; č. 7, s. 58–9; č. 17, s. 139; č. 18–19, s. 149.

Zprávy Loutkářského soustředění, 31. 3. 1939.
Zprávy Loutkářského soustředění 1940, č. 9, s. 1; 1941, č. 9, s. 2; 1945, č. 12, s. 1; 1947, č. 2, s. 5.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Jihlava, Státní okresní archiv:
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1193.
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1194.
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1196.

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny:
Archiv, Intimní scéna Tyl, e.j. 1, kniha č. 1–2.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i. č. 1143, ka 606.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny 1942, i. č. 186–193, č. knihy 176.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i. č. 186–193, č. knihy 173.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i. č. 2734, ka 1899.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i. č. 2734, ka 1899.
Archiv města Kamenice nad Lipou, i. č. 545, ka 108.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo – Policejní hodina 1943, i. č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/144, Div. družstvo 1887.
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1708, sg 30/259/200, SDO 1890.
Fond ZU Spolky 1912–1915, i. č. 367/1945/144250/1913, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8230/1921, Intimní scéna.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/286/1934, Intimní scéna (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3108/1936, Intimní scéna.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/484, Dramatický a zábavní spolek Ratolest 1897.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1000/1919, Vzdělávací a dramatická beseda Máj.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/6686/1937, Sdružení mladých div. ochotníků Malá scéna.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2111/1927, Scéna pracujících DrO při skupině veřejných zaměstnanců (zal.).


Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Výtvarníci.
Divadelní odd.: sbírka plakátů, DNM P-7-A-361-7163.

Praha, Státní ústav památkové péče:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 28679/3-4516: Budova divadla čp. 218.

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 4
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Tábor, Státní okresní archiv:
Doklady o činnosti 1858–1964.
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Tábor.
Místa vzniku fondu: Tábor.
Časový rozsah: (1957)1979–1993.
Metráž: 1,59 bm (z toho nic není zpracováno).
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Táboře 1979–1993.
Tematický popis: Fotografie, 2062 ks, videokazety, 7 ks.
Archivní pomůcky: MÁCOVÁ L.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TÁBOR, 1858–1952. Prozatímní inventární seznam, 1966, s. 4, ev. č. 411.
-------------------------------------------------------

Tábor, Husitské muzeum, Novější dějiny:
č. i. 5608–5762 plakáty Intimní scény 192x, 193x,
neseřazeny, přesně popsány na katalogizační karty s údaji: název hry, kde kdy sehráno, popis tisku a papíru, rozměry, počet kusů.
----------------------------------------------------

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Borotín, obecní kronika 1915–1950, snímek 72,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200183&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Myslkovice, obecní kronika (1874) 1922–1968,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122716&page=1&search=Myslkovice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Měšice, obecní kronika 1922–1938,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1055&page=1&search=Měšice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Opařany, obecní kronika 1954–1969, snímek 27,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=12&page=1&search=Opařany&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Sezimovo Ústí, obecní kronika 1955–1959, snímek 108, 165,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Stádlec, obecní kronika 1924–1964,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1439&page=1&search=Stádlec&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Čekanice, kronika obce 1925–1965, snímek 125,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoce&menu=3&id=697&page=37
Čekanice, kronika školní 1945–1975,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksce&menu=3&id=422&page=28

-------------------------------------------------------

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených v Národním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Šmaha, Josef, portrét, foto, s. a.
SVOBODA, Josef, Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, režisér ochotnického souboru, 197x
Tábor, 150 let ochotnického divadla v Táboře, plakát výstavy, 2007
Tábor, Augustiánský klášter, 19. stol.
Tábor, Dům sebenářovský, 1785 divadlo, snímek s.a.
Tábor, foto návrhu opony, Apoteóza Jana Žižky, 1887
Tábor, nové divadlo, 1887
Tábor, první městské divadlo, 1840
Tábor, Sokol, sokolovna, 1905
Tábor, Sokol, sokolovna, 1905
Tábor, Spolek div. ochotníků, Jan Výrava, plakát, 1887
Tábor, Stará radnice, dnešní muzeum, první zmínka o hraní divadla 1683
Tábor, Výstava 150 let OD v Táboře, titul, 2007


Mapa - Tábor

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tábor, Dům sebenářovský, 1785 divadlo, snímek s.a.
Tábor, Stará radnice, dnešní muzeum, první zmínka o hraní divadla 1683
Tábor, Augustiánský klášter, 19. stol.
Tábor, nové divadlo, 1887
Tábor, Spolek div. ochotníků, Jan Výrava, plakát, 1887
Tábor, 150 let ochotnického divadla v Táboře, plakát výstavy, 2007


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.