Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Měšice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Tábor
První zpráva: 1901
1901 byl zde založen Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS), do 1. svět. války hrál v sále na Staré Rychtě. Existoval i ve 20. letech, pořádal spíše přednášky a oslavy a jiné nedivadelní akce.

1918 hráli místní studenti.

1922(?) byla v obci založena místní organizace Federace dělnických tělocvičných jednot, hrála také divadlo.

1924 divadelní představení pořádali hasiči a hrál i Agrární dorost.

Ve 20. letech 20. stol. patrně hrála stejná skupina ochotníků, divadlo jen bylo pořádáno různými organizacemi. Režíroval často tentýž režisér.

Ve 20. letech divadelní představení školních dětí.

1924 místní spolky společně uvedly v sále U Šrámků frašku se zpěvy od Karla Fořta a Emiliana Starého: Z českých mlýnů.

Od 1927 v kronice zaznamenána divadelní činnost Besedy Havlíček.

V 50. a 60. letech Divadelní soubor Osvětové besedy.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 487.

STANISLAV, Karel: Velká ofenziva malých souborů. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 174, 189.

ŠRÁMEK, Miloslav: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1933. Praha, ÚMDOČ 1933. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/234/13, Spolek čtenářsko ochotnický v Měšicích, zal. 1901.

Tábor, Státní okresní archiv:
Dok. 1901–1934.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika obce Měšice 1922–1938,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1055&page=1&search=Měšice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Mapa - Měšice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':