Databáze českého amatérského divadla

Texty: Žirovnice, Excerpce pro MČAD 1998–2002

ŽIROVNICE o. Pelhřimov
1864 zal. Ochotnického divadla. V kronice 1866 záznam o repertoáru, obsazení a kritika. V průběhu historie střídání krizí s úspěšnými léty, změny názvu Spolek ochotniků divadla v Žirovnici, Volné sdružení divadla, Divadelní odbor Sokola, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnické divadlo v Žirovnici.
1922 vybudováno divadlo v přírodě, existující trvale. Nejvíce her nastudováno ve 30. letech 20.st. V podstatě každá politická strana měla svůj soubor. Někteří občané hráli i v několika souborech najednou. Podle dochovaných plakátů existovalo 14 ochotnických souborů. V druhé polovině 90. let opět krize. /JM/
MATĚJKOVÁ, Jaroslava: vlastní zpráva. 1997. Rkp. 1 str. kART.
Divadlo se zde začalo hrát v 60.letech 19.st. 1982 zal. DS při Městském kulturním středisku. Režiséři Ema a Karel Pokorní. Nebyl k dispozici sál, takže vrchol sezóny se odbýval obvykle v přírodním prostředí. Zahájili Lucernou. 1983 pokračovali se Strakonickým dudákem, Dalskabáty, 1985 v zámeckém parku Našimi furianty. /JM/
MATĚJKOVÁ, Jaroslava: úvodní text v: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov. Vydalo OKS Pelhřimov 1986. 1 str.
VESELÝ, Stanislav: Z historie Počátecka a Žirovnicka.
Záznam o existenci och.divadla.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.Praha, Otto 1882 str. 163 kDÚ
SDO 1902 - 1951 reg.OkÚ (SOkA Pelhřimov)
Archivní fond in SOkA Pelhřimov.
DS MěKS Žirovnice vznikl v r. 1970. Navázal na tradice Spolku ochotnického divadla (zal. 1866). Vzhledem k nedostatku vhodných prostor se spolek soustředil na přípravu inscenací pro přírodní divadlo u zámku. Později získal soubor menší sál s jevištěm v rekonstruovaných prostorách zámku.
záběry z práce souboru vysílala v letech 1982 - 1985 i ČST. (OS)
Zavřelová: s. 53
ÚMDOČ 1922: S.d.o.
OD 1958/11, s.262.
JČ 1983: 2 insc. 5x
Ochotnický divadelní spolek (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':