Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vamberk, excerpce pro MČAD 1998-2002

VAMBERK o.Rychnov n. K.

Obr.: Obálka: Památník ochotnického divadla, 1903 kopie kART

CČAD s. 28, 29, 47, 85, 205
Na přelomu 18. a 19.století se zde hrály Komedie o Josefovi Egyptském, Komedie o umučení Krista pána, Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře, Komedie o sv. Janu Nepomuckém, Komedie o narození Pána Ježíše Krista, totiž o přijetí sv.tří králů a o smrti krále Herodesa, O sv.Dorotě. Patrně 1812 se uskutečnily první "české besedy", pořádané především studenty /deklamace, písně, hudba, tanec/. Někdy do 1840 hráli 7x zpěvohru Lidožroutskou. V ochotnickém divadle tehdy převládaly rytířské a historické hry /Loupežníci na Chlumu, Mečislav a Blanka, Abelino, Jan Dolinský, Fridolin, Hrad Kunětice, Korytané v Čechách, Rinaldino, novější Čech a Němec, Kilián z Hloupětína. Hráli Na Milence, později v panských stodolách /1825?/. Tyto domy 1898 shořely. 1841 - 1843 hráli v domě Karešově č.p.2 vedle radnice. 1857-8 Na Milence, 1859 v Panském domě, zejména studenti o prázdninách. 1862-1866 hráli ochotníci v novém hostinci Na hradě. 1866 válka činnost přerušila. 1868 -1869 bylo divadlo opět Na hradě /Žižkova smrt, Jan Hus/. 1870 divadlo shořelo, postavené nové, opona E.Herolda. Téhož roku zahájili Vlastí /Sardou/Vávra/. 1881 zahájili v novém divadle v obecní budově Egmontem /Goethe/Kolár/. 1884 zal. Spolek divadelních ochotníků Zdobničan. 1893 členem ÚMDOČ. V následujících letech pokles spolkové aktivity. 1898 zahájili opět Na hradě Otcem, dále Nervosními ženami /?/, Emigrantem. 1903 oslavy 100 let ochotnického divadla ve Vamberce Našimi furianty a vydáním památníku /J.F.Král/. 1895 zahájeny akce k postavení divadla, ale 1925 si postavili pouze jeviště v Kubiasově hotelu na náměstí . /JM/
KRÁL, Josef F.: Lístek do památníku ochotnicko-divadelnímu spolku Zdobničan ve Vamberce k otevření nové scény 1926. Ochotnicko-divadelní spolek Zdobničan, Vamberk, 1926. 21 str.
18.st.: lidové divadlo ,
DČD I., s. 193
Velikonoční hry,
DČD I., s. 312
poč. 19. st.: Hra o sv. Janu Nepomuckém, Hra o sv. Barboře, Komedie o Jozefovi Egyptském,
DČD I., s. 315
1817: Ochotnické divadlo v české řeči - Tandler: Ostrov lidožroutů (s. 185)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II
Odtud pochází hra o sv.Barboře, z okruhu biblí motivovaných podkrkonošských lidových her z 18. /?/ st.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
Na rozhraní 18. a 19. století se hraje ve městě sousedským způsobem. Na kukátkověvypraveném divadle. Vlivy ze Žamberka? (Ron)
In: Stoletá tradice II. s.118.
1803 první zmínky o česky hraném ochot. divadle. Koncem 50.let 19.stol. byli hybnou silou studenti. 1870 otevřeno nové jeviště představením Vlast. (Zahradník s.20) (Táborský s.210 a n.) . 1881 zal. Divadelní spolek Zdobničan, představení na radnici, do konce století uvedeno 85 her. Rozmach činnosti ve 20. a 30.letech 20.stol. Člen ÚMDOČ.
1921 zal.Živnostensko-ochotnický spolek Máj. Na poč.30.let hraje i sportovní klub (Zahradník s.35,38)Zdobničan: 1950 Sen noci svatojánské - nejlepší inscenace okrsku . (Zahradník s.45). 60.léta: Deník Anny Frankové, nominace na JH. Oblíbený žánr hry se zpěvy, operety: Uličnice, Na tý louce zelený. V 700.letech: Slovanské nebe, Veselé paničky windsorské, Lucerna, Babičky jedné generace. Práce pro děti a s dětmi: Princezna se zlatou hvězdou na čele, Jak se stal Rumcajs loupežníkem, Výtečníci /1977/, Naše drahé děti. Obnova činnosti poč.80.let. Matka /Čapek/, Čechovovy povídky.
1976 zal. soubor Kubélie - sdružení vysokoškolských studentů - autorské adaptace původních textů: Klicpera:Potopa na základě Hamleta. Pořádal prázdninová turné s koňským potahem po obcích okresu. (vzpomínka J.Albrechtové a Vl.Beka) --------------(Albrechtová)
Na rozhraní 18. a 19.století se zde hrálo divadlo, náboženské hry postupně vystřídaly náměty světské /rytířské/. Z původně 1803 ustaveného spolku vznikl . 1885 Ochotnicko-divadelnický spolek Zdobničan. 1840-1885 sehrál asi 203 hry, od 1885 500 her, bez repríz. Celkem 712 her. Repertoár byl zpočátku velmi vybraný, z her klasických i současných, českých, později po 1910 se objevují i hry lehčího žánru. Koncem dvacátých let a dále hráli více zábavnější kusy, včetně her se zpěvy /Perly panny Serafínky.../. 1943 měl spolek 106 činných členů a 58 ostatních.
Ve službách Thalie II. s.340.
Vedle náboženských her zde hráli zpěvohru Lidožroutská, přivezenou patrně ze Žamberka. Skromné počátky se odbývaly v hostinci Na Milence. 1925 se přestěhovalo divadlo do panských stodol “Na tyátru”, které vyhořely /1898/. Od 1835 se hrálo v domě F.Kareše vedle radnice. Repertoár byl tehdy obvyklý, překladový i čeští autoři, včetně Štěpánkova Čecha a Němce. 1843 se přestěhovali do hostince Panský dům. 1847 – 1848 se hrálo na radnici, potom se vrátili do Panského domu. Repertoár byl velmi široký a vybírán byl poučeně. V následujících letech nebylo povoleno hrát. K obnově došlo koncem 50.let. Hráli Klicperu, Štěpánka aj. O prázdninách hráli divadlo zejména studenti. Hrálo se jak v novém sále hostince Na hradě, tak v Panském domě. 1870 zahájili v novém divadle Na hradě Sarduovou Vlastí. 1881 se přestěhovalo divadlo do nové radnice, Goethovým Egmontem zahájili pravidelný provoz. Do1885 sehrál soubor okolo 85 her, z toho 30% českých. 1883 zal. Spolek divadelních ochotníků Zdobničan. 1898 zahájili na vlastním jevišti Na hradě Otcem. I zde se hrálo již pravidelně. Současně spolek pořádal výchovné akce, večírky apod. 1885 – 1902 sehráli 87 her, ve většině české autory klasické a současné. /JM/
TÁBORSKÝ, str.210 – 216.PAMÁTNÍK ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk, Spolek divadelních ochotníků Zdobničan 1903. 235 s. fot. OM Rychnov n.K., kSÚA, UK, Čer. In: Dějiny (viz KRÁL, J.F.), Životopisy a úvahy (viz ŠUBERT, F.A.), Přehled divadelních her od let čtyřicátých do konce r.1902, Vzpomínky, Prostonárodní hry náboženské, provozované ve Vamberku as na rozhraní stol. XVIII. a XIX. (3 přetisky z Českého lidu), Zpěvohra Lidožrouti na ostrově Fynysteria. Tištěno z rukopisu opsaného pro herce vamberské r.1838, s.187-219. Čer.
KRÁL, Josef F.: Dějiny ochotnického divadla ve Vamberku. In: Památník ochotnického divadla ve Vamberku, s.1-61.
ŠUBERT, F. A.: O významu divadla pro výchovu lidu. In: Památník ochotnického divadla ve Vamberku, s. 66-69.
KRÁL, Jos.F.: Lístek do památníku ochotnického divadelního spolku Zdobničan ve Vamberku. (K otevření nové scény v r.1926.) Vamberk, Ochotnicko-divadelní spolek Zdobničan 1926. kART, KK
LAKMAYER, J.: Pokračujeme v dějinách vambereckého divadla, jak nám je připravil p.Václav Podolský. In: Zpravodaj města Vamberka. Č.l - 12/1995 SVK Hradec Králové
PODOLSKÝ, Václav: Vamberecká Thespidova kára.Zpravodaj města Vamberka. č.5 -10/1994 SVK Hradec Králové

DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 197)
ÚMDOČ 1893, 1922
Adresář 93: DS Kubelie, DS Zdobničan
OD 1961, č. 4, s. 94: Divadlo klubu ŽAZ (dříve Zdobničan), činnost v r. 1960: 7x Filosofská historie (Jirásek), 5x Vrabčí hory (Simukov), 6x Srpnová neděle (Hrubín), 6x Dalskabáty (Drda), Jejich den (Topol).
1995 regionální kolo monologů a dialogů spojené se Sedloňovským korbelem - přehlídkou amatérských divadelních souborů z východních Čech. Seminář na téma Divadelní monolog a dialog.
Vamberecký zpravodaj, č.1, 1996
1996 krajová přehlídka amatérského činoherního a mladého divadla.
Orlické noviny, 02.03.1996
DS Zdobničan (Dotazník ÚLK 1999.)Loutkové divadlo:
LCH 1996: Zdobničan
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':