Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prachatice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PRACHATICE o.Prachatice
CČAD s. 138, 216, 264, 334
školské divadlo:
DČD I., s. 112

1562 zaplaceno "od komedie citování". (Ron)

Patrně okolo 1819 se hrálo poprvé ve městě světské divadlo, neboť tehdy "synkové prachatičtí zarazili ku svému pobavení divadlo v radním domě"/později soudní budova/. Hrálo se zde častěji, frašky "Honza kolohnát", "Hans Knachel". 1832 radniční dům vyhořel a divadlo ustalo. Později se hrálo na různých místech. 1869 obec postavila novou radnici a v ní divadelní sál, ale nehrálo se zde, až 1876, kdy zde studenti a hasiči postavili jeviště. První hrou byla "Ultimo". Po velkém úspěchu se zde hrálo tento rok poprvé česky, když sem zavítala na dvě představení česká společnost Josefa Brauna.
1877 postavili nové jeviště a hráli na něm do 1881, kdy obec divadelní sál přestavěla na divadlo. Bylo otevřeno 1883. 1884 zde sehráli žáci českých matičních škol "Budečské jesličky". Od tohoto roku se pravidelně každý rok hrálo divadlo, pořádaly se plesy a zábavy. 1884 hostovala zde česká kočující společnost Čížkova, 1885 Zöllnerova společnost a podobně i v následujících letech. Toto městské divadlo sloužilo pro české i německé hry až do 1939, kdy se hrálo výlučně německy. 1945 se stalo toto divadlo výlučně českým.
Javorin s. 264
DS MěKS v Prachaticích navázal v r. 1969 bezprostředně na původní Spolek divadelních ochotníků, který byl založen v r. 1928. Tehdejší soubor působil ve starém prachatickém divadle, podnikal i zájezdy. Po r. 1936 dochází ke stagnaci způsobené odchodem prachatického hraničářského pluku a taky vznikem dalších ochotnických souborů. V době 2. sv. války byla činnost souboru přerušena. Spolek byl obnoven v r. 1946, po dvou letech ale jeho činnost ustala (byl uzavřen divadelní sál) a v r. 1951 byl spolek zrušen a přičleněn k OB. V r. 1952, po přestavbě sálu soubor na čas obnovil činnost, v letech 1957 - 1959 však druhá oprava sálu znamenala další stagnaci. V l. 1959 - 1969 dochází k rozvoji činnosti podpořené mj. organizováním seminářů a školení pro dramaturgy, režiséry a herce pod vedením profesionálů. Od poloviny 60. let dochází k posunu repertoáru směrem k současné dramatice (Karvaš, Daněk, Cach) i k pokusům o reprodukci autorského repertoáru malých divadel (Vyskočil, Suchý). V r. 1967 vzniká divadlo studiového typu, Studio při ODO. soubor získal četná ocenění v mezikrajových i národních přehlídkách amatérského divadla.
Zavřelová: s. 73.
DS Gymnázia Prachatice byl založen v říjnu 1985, působil na scéně v budově ODPaM v Prachaticích. Do r. 1988 nastudoval tři inscenace, jednu pohádku a autorskou práci režisérky souboru M. Slavíčkové, Všichni za jednoho. Soubor připravuje zhruba 1 insc. ročně.
Zavřelová: s. 85.
1561 obdržel bakalář Jan odměnu za recitování komedie, další rok opět. 1570 se zde hrála oblíbená Comedie o Zuzaně. Hráli učitelé a jejich žáci.1691 hrál školský kantor nějakou hru na Velký pátek. 1840 město zakoupilo kulisy zrušeného divadla na pražském hradě. Nebyly patrně využity. 1876 - 1882 v provozu nové divadlo /čp.2-3/, ale hrálo se německy. 1884 česká škola sehrála v tomto divadle Budečské jesličky, první české představení. 1882 zal. Česká beseda, ve spolkové místnosti se hrálo i divadlo /1891 Strakonický dudák/. Hrát v městském divadle jim nebylo povoleno. 1903 postaven Národní dům, zde se hrálo potom české divadlo /1907 Závěť, Staří blázni /Turnovský/, 1908 Václav Hrobčický z Hrobčic/. 1914-1918 aktivity spolků utlumeny. 1928 zal. Spolek divadelních ochotníků. Bylo rozhodnuto hrát jednou měsíčně, ve čtvrtek. Zahájili 1929 Muži nestárnou /Patrný/ v městském divadle. Následovala např. Prodaná láska, Noc na Karlštejně, Lucerna, Je Mary Duganová vina?, Paličova dcera, Ženitba, Palackého třída č.27, U Butteauů, Kolébka, 1930 celkem 9 her v 10 představeních doma i na zájezdech v okolí. 1931 sehráli 10 her ve 14 představeních /mj. Radúze a Mahulenu, M.D.Rettigovou/. 1932 12 her v 18 představeních atd. V následujících letech obdobná aktivita, repertoár spíše tradiční, tehdy obvyklý.1935 zal. dramatický odbor soc.dem.strany, 1936 dramatický odbor živnostenské obchodní strany středostavovské a ještě další. 1937 ochotníci hráli v přírodě Na Výrovčici Jana Výravu. 1938 provedli doma a v Netolicích Matku jako poslední představení. 1938 bylo město zabráno jako součást Německa. V té době byly archívní materiály o českých spolcích okupanty zničeny. 1946 ochotnické divadlo obnovilo činnost Lucernou, následoval Velbloud uchem jehly, Naši furianti, Poslední muž. 1947 hráli Otec mého syna /Poláček/, Rukopis času /Němeček/, Vrah jsem já /Polách/, Okénko /Scheinpflugová/, Mrzák /Zoder/. Podobný repertoár až do havarijního uzavření sálu 1949. 1951 v souvislosti s reorganizacemi spolek přešel do OB. 1950-1951 generální adaptace divadla. Ochotníci zde začali 1952 Nocí na Karlštejně. Potom několik let nehráli. 1955 zal. kroužek divadelních ochotníků OB, jíž divadlo patřilo. Zahájil 1958 Černou vlajkou /Pavlíček/, následoval Steelfordův objev /Daněk/ a Naši furianti. 1960 účast na krajské přehlídce v Táboře /Krutá maska/Salynskij/. Příliv mladé generace herců. Dramaturgie ovlivněna novými českými hrami, soubor hrál i klasické drama a pokusil se i o divadlo malých forem /Faust, Markéta, služka a já /Vyskočil/Suchý/. Na činnosti ochotníků se podílelo i Orchestrální sdružení města Prachatic /Ďábelské klíče /Gerstner, účast na přehlídce v Táboře/. Vzrůstající aktivita ochotníků přerušena novými úpravami divadla. 1967 zahájil soubor Studio při ODO /Slečna Opale a vrahové/Patrick/. 1969 se tento soubor stal základem nově vzniklého souboru Městského kulturně osvětového zařízení. Všechny soubory se účastnily různých přehlídek a pořádaly zájezdová vystoupení. Řada ocenění města Prachatic a v soutěžích /Bratr Žak, vítězství v Třeboni 1973, reprezentace českého amatérského divadla ve Spišské Nové Vsi, Než kohout zazpívá, vítězství v Třeboni 1975, taktéž Věc Makropulos, 1976, vítězství v Divadelních Volarech Zapomeňte na Herostrata, 1978, vítězství v Třeboni 1980, v Humpolci 1981, v Loučovicích 1982. Řadu ocenění získali osobně herci atd. 1965 - 1983 v místě pořádány Divadelní přehlídky o štít města Prachatic. /JM/
BAŠTA, Antonín, SLAD, Jiří, STARÝ, Václav, ŽÁKOVÁ, Anna: Almanach z dějin ochotnického divadla v Prachaticích. 76 str. Vydalo Městské kulturní středisko Prachatice, 1983. kART
ALMANACH 2 z dějin ochotnického spolku v Prachaticích - období let 1984 - 1996..
Prachatice,Šumavský ochotnický spolek + Kulturní a informační služby města (1996). 36s. kART
NĚMEČEK, J.: Půlstoleté a desetileté jubileum. Amatérská scéna 1979, r. 16, č. 4, s. 15. kART
SLAD, Jiří: Dějiny ochotnického divadla v Prachaticích. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1993.
Adresář 93: DS, LS jednoty Orla
O štít města Prachatic
Dětské divadelní léto viz BČAD č.989
PRACHATICE (12 tis. obyv.): Za účasti ministra kultury ČR oslavili 20. 11. 1998 členové prachatického ochotnického divadelního spolku ŠOS 70 let trvání ochotnického divadla v tomto městě. (Listy Prachaticka, 30.11.1998)

PRACHATICE (12 tis. obyv.): V Městském divadle v Prachaticích se 19.3. 1999 konal 27. ročník soubory se účastnily různých přehlídek a pořádaly zájezdová vystoupení. Řada ocenění města Prachatic a v soutěžích /Bratr Žak, vítězství v Třeboni 1973, reprezentace českého amatérského divadla ve Spišské Nové Vsi, Než kohout zazpívá, vítězství v Třeboni 1975, taktéž Věc Makropulos, 1976, vítězství v Divadelních Volarech Zapomeňte na Herostrata, 1978, vítězství v Třeboni 1980, v Humpolci 1981, v Loučovicích 1982. Řadu ocenění získali osobně herci atd. 1965 - 1983 v místě pořádány Divadelní přehlídky o štít města Prachatic. /JM/
BAŠTA, Antonín, SLAD, Jiří, STARÝ, Václav, ŽÁKOVÁ, Anna: Almanach z dějin ochotnického divadla v Prachaticích. 76 str. Vydalo Městské kulturní středisko Prachatice, 1983. kART
ALMANACH 2 z dějin ochotnického spolku v Prachaticích - období let 1984 - 1996..
Prachatice,Šumavský ochotnický spolek + Kulturní a informační služby města (1996). 36s. kART
NĚMEČEK, J.: Půlstoleté a desetileté jubileum. Amatérská scéna 1979, r. 16, č. 4, s. 15. kART
SLAD, Jiří: Dějiny ochotnického divadla v Prachaticích. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1993.
Adresář 93: DS, LS jednoty Orla
O štít města Prachatic
Dětské divadelní léto viz BČAD č.989
PRACHATICE (12 tis. obyv.): Za účasti ministra kultury ČR oslavili 20. 11. 1998 členové prachatického ochotnického divadelního spolku ŠOS 70 let trvání ochotnického divadla v tomto městě. (Listy Prachaticka, 30.11.1998)

PRACHATICE (12 tis. obyv.): V Městském divadle v Prachaticích se 19.3. 1999 konal 27. ročník soubory se účastnily různých přehlídek a pořádaly zájezdová vystoupení. Řada ocenění města Prachatic a v soutěžích /Bratr Žak, vítězství v Třeboni 1973, reprezentace českého amatérského divadla ve Spišské Nové Vsi, Než kohout zazpívá, vítězství v Třeboni 1975, taktéž Věc Makropulos, 1976, vítězství v Divadelních Volarech Zapomeňte na Herostrata, 1978, vítězství v Třeboni 1980, v Humpolci 1981, v Loučovicích 1982. Řadu ocenění získali osobně herci atd. 1965 - 1983 v místě pořádány Divadelní přehlídky o štít města Prachatic. /JM/
BAŠTA, Antonín, SLAD, Jiří, STARÝ, Václav, ŽÁKOVÁ, Anna: Almanach z dějin ochotnického divadla v Prachaticích. 76 str. Vydalo Městské kulturní středisko Prachatice, 1983. kART
ALMANACH 2 z dějin ochotnického spolku v Prachaticích - období let 1984 - 1996..
Prachatice,Šumavský ochotnický spolek + Kulturní a informační služby města (1996). 36s. kART
NĚMEČEK, J.: Půlstoleté a desetileté jubileum. Amatérská scéna 1979, r. 16, č. 4, s. 15. kART
SLAD, Jiří: Dějiny ochotnického divadla v Prachaticích. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1993.
Adresář 93: DS, LS jednoty Orla
O štít města Prachatic
Dětské divadelní léto viz BČAD č.989PRACHATICE (12 tis. obyv.): Za účasti ministra kultury ČR oslavili 20. 11. 1998 členové prachatického ochotnického divadelního spolku ŠOS 70 let trvání ochotnického divadla v tomto městě. (Listy Prachaticka, 30.11.1998)

PRACHATICE (12 tis. obyv.): V Městském divadle v Prachaticích se 19.3. 1999 konal 27. ročník 1998 okresní soutěž recitačních kolektivů a divadel ZŠ
Listy Prachaticka, 19.03.1998
Šumavský ochotnický spolek (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1933: Zeyerův okrsek ÚMDOČ spolu s Čes. Budějovice: Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic
JH 1976: DS MKS: Čapek: Věc Makropulos
JH 1984: Daněk: Zpráva o chirurgii města N
WP 1984: Recitační kolektiv ODPM
JH 1987: DS MěKS: Gorin: Thyl Ulenspiegel
DT 97: ŠOS: Goldoni: Mirandolina
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':