Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Nýřany, Excerpce pro MČAD 1998-2002

NÝŘANY o.Plzeň-sever
CČAD s. 363
1874 - 1892 hraje divadlo hornická Beseda,1881 - založeno školní divadlo
1892 - 1902 hrají divadlo havíři ve Všeobecně dělnickém a vzděl. podpůr. spolku
1902 - 1926 nové spolky nahrazují činnost předchozích - kroužek J. K. Tyla, založený roku 1910, soubor Máj založený roku 1918, který se v roce 1927 spojil s dramatickým odborem DTJ založeným roku 1920. Toto divadlo skončilo svoji činnost až v roce 1938.
1918 - dramatický odbor mládeže národně-socialistické strany a SOKOLA - dramatický odbor FDR - dramatický odbor SK OLYMPIE Nýřany - dramatický odbor SK Nýřany
1920 - 1938 - působí celkem 7 spolků
1945 vzniká Nýřanská scéna, která sdružuje všechny ochotníky
Nýřany 100 let města. 1992, s. 65 - 67,
KROC, F.: Ke století ochotnického divadla, Herecké a muzikantské dynastie 1874 - 94, M Mariánská Týnice
1962 - obnovení dramatického divadelního souboru Nýřanská scéna - dosud
1955 - 1. místo v krajské soutěži v Plzni
1956 - 4. místo v Národní přehlídce v Plzni
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever,
od r. 1994 pokračují v tradici ochotnického divadla
UXA, M.: Ochotnické divadlo v Nýřanech pro roce 1945. Diplomová práce. Plzeň 1987. Pedagogická fakulta v Plzni.
1997 - mladí ochotníci Nýřanská divadelní společnost (Svobodová)
Historie divadla v obci, strojopis pro Místopis 1998. OkÚ kult.

1874 zal. v hostinci U zlatého soudku Čtenářská zábavná a dělnická beseda. Zásluhu na tom měli horník František Hudlický a průkopník socialismu havíř Antonín Uxa. Beseda se vyvíjela v ostrém třídním a národnostním boji a sehrála svou roli při formování revolučních myšlenek nýřanských havířů. Dokumentace je v prezidiálních spisech v městském archivu v Plzni. Zpočátku hráli frašky, aktovky a kabaret, později celovečerní hry, zejména zpěvohry. Na činnost besedy navázaly další spolky., do 1945 jich bylo devět. Po 1939 se ochotnické divadlo v Nýřanech odmlčelo, hrálo se v Tlučné. Po 1945 se ochotníci nazvali Nýřanská scéna. 1950 přešli do ZK ROH Komunálních služeb, později do ZK ROH Tesla. Scéna dosáhla pozoruhodných výsledků zejména uváděním velkých sociálních a politických her, např. Setkání na Labi, Duchcovský viadukt, Nejlepší synové a dcery, Poslední dějství... V repertoáru byly i hry Tylovy, Stroupežnického, Preissové, Jiráska. Soubor měl i vlastní spisovatele, např. herec a režisér Jaroslav Orcingl Bedřich Čapek, František Kroc, 1954 patřil k nejúspěšnějším rokům ochotníků. Sehráli 42 představení se 6 premiérami. Scéna zajížděla do 37 obcí Plzeňska. Za 100 let sehráli ochotníci 1536 premiér a 2884 představení. 1971 se uskutečnilo setkání nýřanských ochotníků čtyř generací, kteří na této scéně působili. (JM)Stoletá II, s. 79.
Vedle Besedy hráli divadlo: školní divadlo /1881/, Hornický podpůrný a vzdělávací spolek /1882/, Vzdělávací kroužek socialistický /1902/, dramatický kroužek J.K.Tyla /1910 - 1924/. Po 1918 většina divadelních a hudebních souborů činnost ukončila. Vznikly soubory nové — Divadlo Máj /1918/, dramatický odbor mládeže národně socialistické strany a Sokola, dramatický odbor DTJ /1920/, dramatický odbor FDTJ, dramatický odbor SK Nýřany, dramatický odbor SK Olympie Nýřany. Zároveň s OS zde působily a spolupracovaly hudební soubory. Odtud vyšla řada profesionálních umělců, např. Přemysl Pražský, Jan Hammer, František a Alois Hertlové, členové České filharmonie. 1927 se Divadlo Máj spojilo s dramatickým odborem DTJ a hráli takto až do 1938, kdy spolky rozpuštěny a s občany i ochotníci Nýřany museli opustit. Většinou v době okupace působili v Tlučné. 1945 zal. Nýřanská scéna sloučením všech dřívějších souborů. V letech 1945 — 1957 hráli až 15 nových her ročně /1946/ až ve 42 představeních /1954/. Repertoár byl tehdy obvyklý, hráli činohru i operetu. V souborové tradici angažovaného divadla se objevují častěji aktuální hry se společenským posláním.
Výběr autorů dokazuje zájem o českou klasickou hru, o moderní autory domácí i zahraniční. 1957 ukončil svou bohatou režisérskou činnost Václav Brych. Počínaje 1958 počet nastudovaných her nižší, zejména pak v 60. letech, 1966 nehráli vůbec. Soubor prošel dramaturgickou krizí a nezájmem veřejnosti. Výběr her inklinoval k zábavným a ke zpěvohrám. Teprve v roce 1976 počet nových her dosahuje až 7 za rok, včetně literárně dramatických pásem. Společensky a politicky se v tradici souboru dále angažovali řadou literárně dramatických pásem z vlastní tvůrčí dílny a angažovanými divadelními hrami. Hráli činohry spíše zábavného žánru, operety, estrády. 1991 ukončili činnost v ZK Tesla, neboť nový majitel dával nepřijatelné podmínky nájmu. Soubor přešel do Společenského a kulturního centra /dříve SPK/. Zde zahájili s hrou Třicet vteřin lásky /Benedetti/. Staisticky o Nýřanské scéně 1945 — 1993: soubor měl 22 režisérů /Miroslav Uxa, František Kroc/, nastudovali 181 premiér při 471 představeních. Z toho 132 operet a zpěvoher. Hostovali na 33 místech včetně Prahy /JM/
KROC, František: Ke století ochotnického divadla v Nýřanech. l.vyd.Plzeň, Západočeské nakl. 1970. 79 s., 16 s.fot.příl. - Vyd odbor školství a kultury ONV Plzeň-sever. - Seznam her kDÚ
KROC, František: Dědicové odkazu. U příležitosti 4O.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou a 4O.výročí založení Nýřanské scény. (Publikace značně poplatná době.)
Nýřany, ZK ROH TESLA 1985. v.n. 65 s. rozmn. kART
KROC, František: Herecké a muzikantské dynastie 1874 - 1994.
Nýřany,F.Kroc 1994. 3O s. Rozmn. kART
Adresář 93: DS Nýřanská scéna
KROC, František: Minulost, dnešek a zítřek ochotníků. Amatérská scéna 1986, r. 23, č. 11, s. 8. kART
Kessl.: Dramatický odbor Děl. těl. jednoty v Nýřanech. Divadelní ochotník 1930, r. 7, č. 9, s. 107. kART
Nýřany. Divadelní ochotník 1931, r. 8, č. 3, s. 35. NK
ÚMDOČ 1922: Div. odb. těl. jed. Sokol, Sdruž.čsl.mládeže social. Kotek
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 198)
1997 Regionální přehlídka dětských recitačních, divadelních a loutkářských kolektivů, které se zúčastnilo na 20 dětských kolektivů ze západních Čech.
Rokycanský deník, 17.03.1997
Nýřanská divadelní scéna (Dotazník ÚLK 1999.)

Loutkové divadlo:
LCH 1993, 1994: Rámus
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.