Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nýřany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1874
NÝŘANY, viz též KAMENNÝ ÚJEZD, o. Plzeň-sever

1874 zal. v hostinci U zlatého soudku Čtenářská zábavní a dělnická beseda.
(Po 1939 se ODi odmlčelo, hrálo se v Tlučné.)
1881 zal. školní divadlo.
1892 zal. Hornicko vzdělávací spolek, hrál U bílého lva na jevišti na sudech, později zde vystavěn nový sál s jevištěm.
Jeviště také na dvoře hostince Na dupárně (později Ottisovo řeznictví), využívané hl. mládeží. U zeleného stromu hrála Beseda a kočovné společnosti. 1902-1926 nové spolky nahradily činnost předchozích.
190x Zábavní klub.
Od 1906 v hostinci U Langů DS Sokola.
18.7.1908 - sehrají ochotníci v Nýřanech Štolbovu veselohru "Vodní družstvo" v sále "U zeleného stromu"..
Plzeňské listy 15.7.1908.
1910 zal. Národně vzdělávací OS J. K. Tyl, 1916 přejmenován na JDO Tyl.
1915 jeviště v hostinci U Berdychů, účinkoval zde OS pod ved. bratří Kočárků. Zanikl 1924.
1921 FDTJ.
192x Národní socialisté.
1920-1929 SDO Máj (1927 spojení s DrO DTJ, zal. 1920), hrál v hostinci S. Fajrajzla. 1938 ukončení činnosti.
Po 1918 DrO mládeže národně-socialistické strany a Sokola,
DrO FDTJ, hrály Na radosti,
DrO SK Olympie v hotelu Holzner,
DrO SK.
1920-1938 7 spolků.
1936 vybudoval Sokol velké, dobře vybavené jeviště.
Svaz socialistické mládeže, 1938 členem ÚMDOČ.
1945 sdružení všech ochotníků ve spolku Nýřanská scéna. Spolupráce OS s hudebními soubory.
1962 obnovení DS Nýřanská scéna.
1971 setkání ochotníků čtyř generací, kteří na této scéně působili. Soubor prošel drg. krizí a nezájmem veřejnosti.
1991 ukončili činnost v ZK Tesla, nový majitel dával nepřijatelné podmínky nájmu. DS přešel do Společenského a kulturního centra (dříve SPK).
Od 90. let 20. stol. v tradici pokračovala Nýřanská divadelní společnost.
Od 1989 uč LŠU/ZUŠ Zd. Vašíčková (loutkoherečka LD Radost a Alfa Plzeň), zal. LS Rámus, vedla vedla i další DDS.
1997 Regionální přehlídka dětských recitačních, divadelních a loutkářských kolektivů, účast cca 20 dětských kolektivů ze západních Čech.


Loutkové divadlo
1989 zal. při ZUŠ LS Rámus.
Generační divadlo -náctiletých. Účast na LCH, Přeletu nad loutkářským hnízdem ad.
1997 Regionální přehlídka dětských recitačních, divadelních a loutkářských kolektivů, které se zúčastnilo na 20 dětských kolektivů ze západních Čech.

1993 LCH - Rámus, Doskočilová: Kůň ke koním, osel k oslům patří
1994 LCH - Rámus, kolektiv: Náš Kain a Ábel
Bibliografie:
BRŮČEK, Josef: Faustování 1996. Amatérská scéna 1996, č. 1, s.6. - 7.
CČAD, s. 363.
ČERNÍK, Roman. Dětské divadlo po dvou nýřanských letech opět v Plzni. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 28.
DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.
GALETKOVÁ, Hana: 53. Loutkářská Chrudim aneb divadlo ve DNĚ v DNOci. Loutkář 2004, č. 4.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Rámus hraje o nevěstinci, kde vypukla revoluce. Plz. deník 16. 7. 2006.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Rámus svítí neobvykle na cestu dobrým i zlým. (Vánoce pro Berušku.) Plzňský deník 22. 7. 2009.
HISTORIE ochotnického divadla na severním Plzeňsku, Nadační fond Mariánská Týnice 2006, s. 73.
INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Alena Svobodová. Rkp. 1998-2000. 20 s. PC ART.
JOSEPHOVÁ-Luňáková, Blanka : 53. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. Amatérská scéna 2004, č. 4, s. 3–8.
KESSL: Dramatický odbor Dělnické tělovýchovné jednoty v Nýřanech. Divadelní ochotník 1930, č. 9, s. 107. kART.
KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.
KOTISOVÁ, Marie: Západočeské setkání mladých divadelníků opět pod Klínovcem 8.-9.dubna 2000.
KROC, František: Angažovaní divadelníci. K setkání ochotnických generací v Nýřanech. Amatérská scéna 1971, č. 6, s. 5-6.
KROC, František: Dědicové odkazu. Nýřanská scéna navazuje na revoluční tradice. Pravda 15. 6. 1984; Rozvoj 5. 7. 1984.
č. 27, s. 3.
KROC, František: Dědicové odkazu. Nýřany, ZK ROH TESLA 1985. 65 s.
KROC, František: Dědicové revoluční ochotnické tradice. AS 1984, č. 8, s. 14.
KROC, František: Dělníci při zrodu ochotnických divadel. Pravda 4. 11. 1988.
KROC, František: Herecké a muzikantské dynastie 1874-1994. Nýřany, F. Kroc 1994. 30 s.
KROC, Fratnišek: Jubilantka. (Zd. Kaslová, členka Nýřanské scény, 60 let činnosti.) Rozvoj 24. 3. 1988.
KROC, František: Ke století ochotnického divadla v Nýřanech. Plzeň, Západočeské nakladatelství. 1970. 79 s., 16 s. fotopříloha kDÚ.
KROC, František: Minulost, dnešek a zítřek ochotníků. AS 1986, č. 11, s. 8. kART.
KROC, František: Minulost, dnešek a zítřek ZUČ v Nýřanech. (Historie ochotnického
divadla, Nýřanská scéna.) Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 13 - 14.
KROC, František: Ochotnická jeviště v Nýřanech. Archivní zpravodaj 2001, č. 2, s. 23.
KROC, František: Ve službách Thalie. (Jan Hrubý, člen Nýřanské scény, nar. 1892.) Pravda 12. 2. 1982.
KROC, František: Za Eduardem Reitspiesem. (Herec a předseda Nýřanské scény.) Plzeňský deník 22. 7. 1997.
LÁZŇOVSKÁ, Lenka (s využitím zpravodaje LCH zpracovala): Mozaika ze 48. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 1999, č. 4, s. 19-21.
MATEJKA, Martin: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Rámus - Samuel. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 179. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Samuel, kterou uvedl na Loutkářské Chrudimi soubor Rámus Nýřany.
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 74 - 75.
NÝŘANY. Divadelní ochotník 1931, č. 3, s. 35. NK.
NÝŘANY. F. Kroc 1994. 30 s. Rozmnoženo. kART.
NÝŘANY 100 let města. 1992, s. 65-67.
NÝŘANY: Titulní strana Herecké a muzikantské dynastie 1874-1994. kART Kopie
NÝŘANY, ZK ROH Tesla 1985, v. n. 65 s., rozmn. kART.
Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.
ONDRÁČEK, Vlastimil – úvod k článku. Amatérská scéna 2000, č. 2, s. 19-20.
POLEDNOVÁ, Vlasta: Tři inscenace z Plzeňské líhně. KP Plzeň. (Kapka, 3. ZUŠ Plzeň - Krysař, Střípek: Cikánské princezny, Rámus ZUŠ Nýřany - Věrozvěst). Loutkář 1995, č. 6, s. 129.
PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5.
RICHTER, Luděk: Plzeňská krajová přehlídka. Loutkář, roč. 2000, č. 2, 26.5.2000, s. 88. Referát o krajské přehlídce v Plzni, jíž se letos zúčastnily dva soubory Štafle Nýřany a RáMUS Plzeň. Autor se podrobněji věnuje představeným inscenacím.
RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudmí. Vývoj loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 155 - 156.
SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Pimprlení. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.
UXA, M.: Ochotnické divadlo v Nýřanech po roce 1945. Diplomová práce. Plzeň, PF 1987.
VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.
ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, I. roč, č. 31, 26.8., s. 360.
Burian, s. 198;
Stoletá tradice II, s. 79.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3759, Čtenářská a zábavní beseda.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/272/35/1904 Čtenářská a zábavní beseda.
Fond ČM 1901-1910,i. č. 3297, sg 30/272/93/1910 Zábavní klub.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2748/1912, Národně vzdělávací OS J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/663/1916, 262/1919 JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6707/1924, JDO Tyl (zánik).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9692/1938, JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1916-1920, 2771/1920 SDO Máj.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/379/1929, SDO Máj (rozejití).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/14793/1934, DS Máj (zánik).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6081/1946, Nýřanská scéna SDO.
Podání českých DS 1856-1948. Soupis in Databáze MČAD.

Související Obrázky

Titulní strana Herecké a muzikantské dynastie 1874-1994.


Mapa - Nýřany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.