Databáze českého amatérského divadla

Texty: Lnáře, excerpce pro MČAD 1998-2002

LNÁŘE o.Strakonice
1776, kdy byly zakazovány komedie v těch církevních zařízeních, které je kdysi zaváděly, klášter bosých augustiniánů se právě nyní zabývá divadlem. Členy řádu i některými hospodářskými úředníky - ochotníky provozována velká tragedie "O sv. panně Barboře". Veliká účast, šlechty a duchovenstva, hospodářských i vojenských úředníků z celého okolí. Hrálo se od 14.30 do 18.30. Hra vyslechnuta s pochvalou přítomných a sehrána s velikým oduševněním všech herců.
VONDRÁČEK,J.: Ve službách Thalie (1944) s.13. (Ron)
Pionýrská skupina: 1973-1974 Honzíček z malované chaloupky. (Hankovec)
Pionýrská skupina Lnáře, kronika 1957-1976
LNÁŘE, o.Strakonice
Obecná škola
15.6. 1923 Princezna Zlatohvězdka – “výpravná hra od Čeňka Habarta, ředitele školy ve Voticích, vedením zvlášť kolegů Jana Netušila a Václava Míky za doprovodu hudby řízené starostou zdejšího sokola p. Stanislavem Voříškem se žáky zdejšími i měšťanských škol, počtem 70.” Hra opakována 18.6. “Provedení hry bylo velmi zdařilé a obecenstvu zdejšímu i okolnímu přijato s velikou pochvalou. Ać byla účast občanstva dosti četná, nebyl hmotný výsledek takový, aby opraven byl náklad na vypravení hry této, která zvláště podmiňuje úpravu kostýmní a jevištní. Aby však námaha se cvičením i provedením hry naprázdno nevyšla, obmyslil zdejší velkostatkář p. Karel Cilgeman, předseda místní školní rady správu školy darem 200 Kč, by užito jich bylo ke krytí výloh. Tím dobrotivým skutkem prokázán výtěžek z tohoto žákovského podniku v částce 50Kč, kterých bude užito k účelům dobročinným, o nichž učitelský sbor se usnese.”
Tajemný dub – konala zdejší mládež pod vedením svých učitelů.

Koncem června 1929 pořádáno dětské představení divadelní od spisovatele Jaroslava Průchy “Blaničtí rytíři”. Hra byla provedena velmi zdařile a obecenstvo s díky kvitovalo úspěšnou dovednost žactva a práci učitelstva, jmenovitě obětavost učitele p. Josefa Běhavého.
Žactvo obecné školy sehrálo v měsíci květnu dvakrát divadelní představení “Sněhurka” od Plumovské za řízení učitelského sboru.
(obecná škola Lnáře, kronika 1896-1925, kronika 1924-1946)
Obecná škola
25.2.1953 maňáskové divadlo hry pod vedením učitele J.Bejčka: Babka “Chňapka má smůlu”, “Pan Franc v zámku”a Pepík loupežníkem”.
(Hankovec)

pionýrská skupina
1.6.1974 v rámci oslav Mezinárodního dne dětí byla hrána hra “Honzíček z malované chaloupky”. Hráli: Slávina Mrázová (Honzíček), Hana Zralá (Honzíčkova máma), Zdeněk Kubát (hajný Rozumec), Alena Boušová (Maryška, dcera hajného), Marcela Čápová (víla Slovanka), Dobruše Hrubešová (vodník Brekekeks), Milan Beneš (čert Biribil).
(Hankovec)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':