Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jilemnice, excerpce pro MČAD 1998-2002

JILEMNICE o.Semily
CČAD s. 49, 99,130
Ochotnický spolek v Jilemnici založen v roce 1860, od okamžiku založení vyvíjel velmi intenzívní činnost.
Spolek divadelních ochotníků "Kolár" v Jilemnici.
Ochotnickému spolku, dosud neregistrovanému, schváleny 6.7.1869 stanovy a spolek přijal jméno "Kolár".
S výjimkou poloviny sedmdesátých let spolek pokračoval až do konce XIX. století v intenzivní činnosti s poměrně progresivním repertoárem. Po otevření vlastního stálého jeviště v jilemnické nové radnici (dvoraně) v roce 1893 práce nabyla na systematičnosti. Za vrchol spolkové činnosti pak lze považovat období první republiky, kdy zejména zásluhou vynikajícího režiséra prof. Josefa Bernarda byl volen velmi kvalitní repertoár a některá představení dosáhla téměř profesionální úrovně. Vzácností v této době nebyla ani spolupráce s pražskými profesionálními herci.
V období německé okupace činnost ochabla (v r. 1943/42 členů), ale po válce se opět rozeběhla na plné obrátky. Ještě v padesátých letech byl soubor považován za jeden z nejlepších v kraji, ale vnitřní rozmíšky a vnější ideologické tlaky začaly činnost oslabovat, až v první polovině 60. let ustala úplně.
Divadelní soubor při Městském kulturním středisku v Jilemnici
Na bohatou tradici spolku Kolár navázal v červnu 1991 Divadelní soubor při MěKS a úspěšnou činnost vyvíjí dodnes. (Votoček)Janda, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl I., 1930 - SOA Semily
Žalská, Radka: Ochotnické divadlo na Jilemnicku - spolek Kolár. Diplom. práce 1996
Kronika města Jilemnice, SOA Semily.
Zábavní spolek "Rámus"
Založen r. 1872. Mimo další činnost sehrál řadu představení. Zaměřoval se především na líbivé výpravné hry, náročnější představení zařadil spíše výjimečně. Poslední divadelní představení sehrál v roce 1882.
Divadelní odbor TJ Sokol Jilemnice
Divadelní činnost zahájil po otevření nové sokolovny, kde bylo zároveň zřízeno stálé jeviště. Smyslem této činnosti bylo zpočátku splacení dluhu na budově a voleny byly proto operní či činoherní frašky, jež tomuto záměru nejlépe vyhovovaly. Počátkem 20. století se činnost výrazně zkvalitnila a důraz byl kladen především na český repertoár. Po několika letech opět převládly frašky a veselohry. V roce 1914 s počátkem I. svět. války divadelní činnost ustala a po válce již nebyla obnovena. Počet představení nepřesáhl v průměru 10 ročně.
Dělnická vzdělávací beseda "Havlíček" Jilemnice
Uspořádala v letech 1899-1907 řadu divadelních představení nestejné umělecké i herecké kvality.
Akademický spolek "Podhoran" Jilemnice
Divadelní činnosti se věnoval spíše okrajově, nicméně v letech 1910-1913 uspořádal přibližně 15 divadelních představení solidní úrovně. Činnost příležitostně vyvíjel i v meziválečném období.
Lidová scéna J.K.Tyl v Jilemnici
Spolek katolických jinochů a mužů vyvíjel od roku 1913 intenzivní divadelní činnost s křesťanským zábavním zaměřením. Vznikl z Katolické jednoty v Jilemnici. Řádné povolení spolek získal 12.10.1929, kdy začal užívat názvu Lidová scéna J.K.Tyla. K nejcennějším projevům souboru patřila nastudování českých oper (v r. 1930 Prodaná nevěsta, později V studni atd.), jež se vzhledem k vynikající pěvecké úrovni, dočkala řady repríz i mimo Jilemnici. Duší těchto představení byl hudební skladatel, dirigent a pedagog Stanislav Mach (1906-1975), po jehož odchodu z Jilemnice v roce 1942 úroveň hudebních produkcí výrazně poklesla. V této době slábla i produkce činoherní, ač dříve dramaturgie vykazovala dobrý umělecký vkus.
V roce 1943 měl spolek 51 členů. Poslední valná hromada se konala 25.1.1944.
Dětský divadelní soubor "Jilm" Jilemnice
Založen v roce 1996. (Votoček)
1860 po hostování Prokopovy společnosti sehráli v čp.10 v 1. patře Vězení, veselohru o 4 jednáních /Lomnický/ .Do 1868 hráli 102x. Na repertoáru byl Klicpera, Tyl, světová klasika. Umělecké výkony byly různé úrovně. 1893 stálá scéna v Harrachově ulici /dnes ZŠ/. V 70. letech činnost přerušena. 1918 - 1938 jeden z vrcholů činnosti ochotníků. Zasloužil se o to gymnaziální profesor Josef Bernard. Navázal kontakt s pražským divadlem a pozdvihl činnost souboru na avantgardní, srovnatelnou umělecky s profesionálními scénami. Vlastní divadelní budovu se nepodařilo postavit. 1991 zahájili Radúzem a Mahulenou. Hráli např. Ďábelské klíče /M.Gerstner/, Stromy umírají vstoje, 1992 Jak přišla basa do nebe, Cesta kolem světa za 80 dní, Dalskabáty. 1994 Lásky hra osudná, Nevěsta /Hoffmeister, s ní pozvání do Želče, ceny a nominace na JH/. 1995 Nebe na zemi, dětská část souboru My se vlka nebojíme, 1996 Obchodník s deštěm, 1997 Komedye o Františce, dceři krále anglického a o Honzíčkovi, synu kupce londýnského a procházka operou Lazebník sevillský. (JM)
ŠTEFANOVÁ, Daniela: Jilemničtí ochotníci v minulosti a dnes. Jilemnický zpravodaj, 3.1998. 3 str.
1849: host. vysočtí ochotníci - Tyl: Jan Hus (s. 298)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Žádost sousedů jilemnických ke krajskému úřadu z 3.1. (neuveden rok!) o povolení sehrát divadlo o Drei König vor Morgenland in Betlehem s podpisem devíti sousedů jilemnických.
Archiv města Jilemnice, dr. I.Navrátil,SOkA Semily
Dopis jilemnické vrchnosti z 20. března 1813, reagující na misi u krajského úřadu z 16.3.
- jakási individua hraji v Jilemnici bez povolení komedie, dokonce v domě šenkýře Karla
Hrubého.
Archiv města Jilemnice, dr. Ivo Navrátil, SOkA Semily. (Ron)
Z divadelního odboru Katolické jednoty se jako výsledek tehdejší všeobecné snahy katolické církve, zaujmout v ochotnickém divadelnictví odpovídající místo, ustavila 1930 lidová scéna "J.K.Tyl". Vedle činohry inklinoval soubor i ke zpěvohře. 1930 provedli Prodanou nevěstu, později V studni. Spolek měl 1943 26 činných a 25 přispívajících členů. Sehráli celkem 49 her, dramaturgie vykazovala dobrý umělecký vkus. (JM)
Ve službách Thalie II. s.215.
První informace 1860.
Divadelní spolek “Kolár” ( ? - 1963)
Divadelní soubor při Městském kulturním středisku (1991 -
Dětský divadelní soubor JILM při II.Základní škole (1996 -
Lázňovská
První zpráva o ochotnickém divadle 1860. Název souboru Kolár. Zanikl 1962-4. Další soubory - 1991 vznikl Ochotnický soubor /dospělí/, zřizovatel MěKS Jilemnice, 1996 Dětský divadelní soubor JILM, zřizovatel II.ZŠ Jilemnice. (JM)
Zpráva Městského kulturního střediska Jilemnice, 1997. kART
1946 DS KOLÁR. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.57,s.2, č.155,s.4
1908 Sokol.
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s.80
1860 měl ochotnický spolek název Kroužek milovníků divadla. Zahájili 1860 Benedixem Vězení. Hráli U bílého beránka, někdy v aréně V lázních. 1869 OS Kolár zahájil Magelonou. 1870 zal. fond pro vystavění samostatného divadla. Téhož roku začali hrát v nové škole /do 1874/. Poté se tři roky nehrálo, neměli místnost. Během těchto let hrál soubor mladých Rámus. Poté Kolár hrál po hostincích. 1893 /?/ postavená nová radnice na pozemku, zakoupeném původně spolkem pro stavbu divadla. Od 1889 /?/ měl Kolár vhodné místnosti v této radnici. 1860 – 1930 provedli 473 her, z toho 321 českých, některé v několika reprízách. Po celou dobu své činnosti byl Kolár též důležitým aktérem nejrůznějších společenských akcí v místě. /JM/
TÁBORSKÝ, str.407 – 409.
JANDA, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. Krkonoše 1937-8 ,56-6O
ŽALSKÁ, Radka: Ochotnické divadlo na Jilemnicku - spolek Kolár, r.1996
Diplomová práce.
KRONIKA města Jilemnice SOkA Semily
ÚMDOČ 1925: Ochotnický spolek Kolár
1997 3. ročník divadelní přehlídky "Březen - měsíc divadla" věnovaný hrám, v nichž se v různých podobách pracuje s hudbou a zpěvem.
Březen - měsíc divadla, zvl. č., 1997
Představily se amatérské soubory ze Semil, z Úpice, Dobrušky, Turnova, Hronova, Hořic a Jilemnice.
Krkonošské noviny, 07.03.1997
1998 4. jilemnický divadelní festival Březen - měsíc divadla nebyl tematicky ani žánrově nijak omezován. Přijal jak divadelní ochotníky, tak profesionály, divadlo dětské i vyzrálé atd., nabídl 8 představení.Jilemnice, č.3, 1998
JILEMNICE (6000 obyv., okres Semily): Městská kulturní zařízení v Jilemnici na Semilsku zahájila 2. 3. 1999 5. ročník divadelního festivalu Březen - měsíc divadla, v jehož rámci se 11 inscenacemi postupně představí jak amatérské soubory (např. Rádobydivadlo Klapý), tak profesionální oblastní divadla. (Deník Litoměřicka, 04.03.1999)
DS při MěKS (Dotazník ÚLK 1999.)
DS a soutěžní přehlídka:
KOMÁRKOVÁ, Martina: Ochotnickým divadlům ani dnes neodzvonilo. Mladá fronta Dnes, 9. 4. 1999. 1 s.
1999 v Lomnici nad Popelkou s Pošťáckou pohádkou.
MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. Mladá fronta Dnes 20. 3. 1999.
JH 1955: Dram.kroužek Kolár DO: Čechov: Strýček Váňa
FEMAD 1972: DS: Nash: Děvčata z Brook Valley
1995 KDP, JH: DS MěKS: A. Hoffmeister: Nevěsta
1997 KDP: Komedyje o Františce, dceři krále anglického a o Honzíčkovi, synu kupce londýnského
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':