Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chrudim, Loutkářská Chrudim 2017 — propozice včetně postupových přehlídek. NIPOS-ARTAMA.

Loutkářská Chrudim 2017 — propozice

Propozice včetně postupových přehlídek ke stažení ve formátu rtf LCH_2017

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července 2017, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a spolku Společnost amatérské divadlo a svět.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
66. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.
Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

pořadatel musí do konce listopadu 2016 informovat odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.
Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 66. loutkářské Chrudimi 26. dubna 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
textovou předlohu inscenace;
zvláštní zprávu obsahující:
název přehlídky, která inscenaci doporučila;
informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti — jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016


KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 42. festival pražských amatérských loutkářů
24.–26. března 2017 – Divadlo Karla Hackera
Kontakt: Jiří Krása, Bukolská 774, 181 00 Praha 8,
tel.: 724 326 061, e-mail: jirikrasa@centrum.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 13. pražský Tajtrlík
25.–26. března 2017 – Divadlo Frydolín
Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15,
tel.: 602 974 854, e-mail: petardab@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice – 52. Skupovy Strakonice
23.–25. března 2017 – Kulturní zařízení U mravenčí skály
Kontakt: Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130, e-mail: meks@strakonice.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeň – 13. Pimprlení
31. března – 2. dubna 2017 – Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
Kontakt: Roman Černík, JOHAN, z. s., Havířská 11, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@johancentrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – regionální loutkářská přehlídka
25.–26. března 2017 – Loutkové divadlo
Kontakt: Jiří Dragoun, Spolek loutkářů v Lounech, Pod Cukrovarem 832, 440 01 Louny,
tel.: 602 743 649, e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Turnov – XXVII. turnovský drahokam
17.–19. března 2017 – Městské divadlo
Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
tel.: 481 325 306 (byt), 732 617 134, e-mail: zaruba.turnov@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – Postupová přehlídka loutkářských souborů a dětských loutkářských souborů
7.–9. dubna 2017 – Divadlo DRAK
Kateřina Prouzová, IMPULS, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové,
tel.: 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Svitavský dýchánek
21.–23. dubna 2017 – Fabrika
Kontakt: Lucie Crhová, Středisko kulturních služeb – Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

KRAJ VYSOČINA A ZLÍNSKÝ KRAJ
Třebíč – 51. třebíčské loutkářské jaro
25.–26. března 2017 – Městské kulturní středisko
Kontakt: Aneta Dohnalová, Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč,
tel.: 605 234 708, e-mail: a.dohnalova@mkstrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno – Postupová přehlídka loutkářských souborů
25.–26. března 2017 – SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint
Kontakt: Tomáš Doležal, SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno,
tel.: 604 919 120, 547 354 383, tom@luzanky.cz, www.luzanky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Opava – Opavská rolnička
8.–9. dubna 2017 – Středisko volného času, Opava
Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428, e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':