Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chlum, restaurátorská zpráva, oboustranná opona s námětem veduty Pražského hradu a výjevu scény s Oldřichem a Boženou, 2012

R e s t a u r á t o r s k á z p r á v a
rejstř.č. 51591/34-6814
Oboustranná opona s námětem veduty Pražského hradu a výjevu scény s Oldřichem a Boženou. zač. 20. století
tempera na plátně, vel. 3 x 4,5 cm
umístění Obecní úřad Chlum u Zbirohu

Opona je malovaná oboustranně technikou olejové tempery bez podkladu přímo na jutovém plátně. Veduta s motivem Pražského hradu, na nynější rubové straně byla používána pravděpodobně jako kulisa. Opona se skládá ze 4 pruhů plátna svisle sešitých na rubové straně, která byla dříve pohledová.Pod malbou veduty prosvítají ještě starší nečitelné fragmenty malby jiné kulisy a výrazná červená olejotemperová barva, snad podkladová vrstva, zejména viditelná v odpadané ploše oblohy. Na lícové straně je časově mladší, žánrová scéna ze Starých pověstí českých s námětem setkání Oldřicha a Boženy. Autorem je Jan Horký, jehož signatura s datováním 19/6 23 je v pravém dolním rohu. Opona visí v místnosti Obecního úřadu v Chlumu, zavěšená na dvou dřevěných tyčích. Zavěšení je však již velmi problematické.

Stav před restaurováním
Opona byla v havarijním stavu. Zteřelé a zvlněné plátno bylo pravděpodobně po určitou dobu srolováno malbou dovnitř, což způsobilo množství výrazných zlomů, které se překlesaly a způsobily výrazné odpadání barevné vrstvy. Okraje byly potrhané, přichycení plátna hřebíky bylo nefunkční, zčásti již odtržené od tyčí. V ploše byly znatelné rezavé vodní skvrny spojené s nečistotou. horní část malby vegetace byla částečně smyta. Barevná vrstva byla značně zpráškovatělá, v celé ploše uvolněná a na mnoha místech odpadala, Na řadě míst se odpadaná malba slévala ve velké plochy. To bylo patrné zejména na rubové straně malby veduty, kde barevná vrstva odpadala téměř v polovině obrazu, což způsobilo značné znečitelnění celého výjevu.Odpadání bylo způsobeno jednak vlhkostí, a jednak mechanickým poškozením. Okraje po obou svislých stranách byly značně potrhané, na několika místech chybí části plátna o velikosti až 15 x 20 cm. V ploše bylo patrno množství děr a trhlin různé velikosti, podél dolní a horní části množství otvorů po rezavých hřebících. Většina děr byla na lícové straně překryta záplatami přilepenými klihem, přes které byl výjev namalován, takže bylo patrné, že plátno opony bylo již potrhané a výrazně poškozené v době, kdy malíř Horký Oldřicha a Boženu maloval. Záplaty však narušovaly chatrné plátno, které se v těchto místech zvlnilo a ztvrdlým klihovým lepem trhalo.

Restaurátorské práce
Po podrobné prohlídce materielního stavu a upřesnění techniky malby bylo nutno zafixovat zpráškovatělou malbu na obou stranách opony. Pro vyrovnání bylo nutno pomačkané plátno určitou dobu vypínat, povrch teplem vyrovnat a pomocí zatížení zlomy fixovat do roviny.
Přesto nebylo možno nezaručit úplné vyrovnání povrchu, neboť dlouhodobé skladování opony v takto pomačkaném stavu způsobilo trvalou nebo dlouhodobou paměť materiálu. Rovněž vzhledem k oboustranné malbě nebylo možno plátno vyrovnat a zpevnit rentoiláží.
Obě strany byly očištěny od vrstvy nečistoty a prachu, včetně vodných, nečistotou ztmavlých skvrn. Nevhodné záplaty z lícové strany byly postupně odstraněny. Vzhledem k oboustranné malbě opony bylo nutno nalézt způsob zcelení potrhaných děr různých velikostí tak, aby doplněná místa zcelená novými záplatami příliš nerušila ani na jedné straně maleb. Postupně se doplnily i potrhané okraje, tak, aby velikost obou maleb opony nebyla narušena. Původní plátno bylo podél obvodu zpevněno pomocí stripů, t.j. zesílením dublovaných okrajů stejného materiálu, aby zteřelé plátno se po opětovném zavěšení vlastní vahou netrhalo a svislé okraje byly začištěny.
Poškozené plochy nebylo možno tmelit, proto bylo provedeno zcelení velkých defektů pomocí imitativní retuše. Retuš byla náročná vzhledem k míře poškození a stylu malby. Odpadaná barevná vrstva veduty, jejíž ztráta přesahovala více než polovinu výjevu byla plošně zcelena tak, aby výjev působil celistvě a přitom respektoval stav malby. Starší fragmenty malby v místě oblohy veduty na zadní straně byly opticky potlačeny, avšak nebyly zcela přemalovány.
Respektováno bylo rovněž poškození malby přední strany opony, defekty byly barevně zceleny,tak, aby výjev působil jednotně, avšak stav poškození malby byl respektován.
Pro adjustaci opony byl zvolen způsob zavěšení opony opět pomocí tyčí v horní a dolní části tak, aby obě strany byly pohledové a nebyly narušeny přibitými hřebíky. Zpevněné plátno bylo vloženo a upevněno mezi dvě prkna 8 cm silná v horní i dolní části.Tímto způsobem je umožněna snadnější manipulace s oponou, protože plátno lze poměrně snadno natočit na spodní tyč a případně adjustovat druhou malovanou stranu.Rovněž prkna byla barevně upravena tak, aby splynula s malbou jednotlivých výjevů, aby celkový dojem nenarušila.

12.10.2012 Mgr.Radana Hamsíková akad.mal. a rest.
Mgr. Dagmar Hamsíková, akad.mal. a rest.

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Chlum, detail opony Oldřich a Božena,  po restaurování 2012
Chlum, detail opony Oldřich a Božena,  po restaurování 2012
Chlum, detail opony Oldřich a Božena,  po restaurování 2012
Chlum, detail prospektu Pražský hrad na rubu opony Oldřich a Božena, po restaurování, 2016
Chlum, opona Oldřich a Božena,  po restaurování 2012
Chlum, opona Oldřich a Božena,  po restaurování 2012
Chlum, opona Oldřich a Božena,  před restaurováním 2012
Chlum, prospekt Pražský hrad na rubu opony Oldřich a Božena, po restaurování, 2012
Chlum, prospekt Pražský hrad na rubu opony Oldřich a Božena, po restaurování, 2016


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':