Databáze českého amatérského divadla

Texty: Český Krumlov, opona, 2011 TV2, průvodní slovo Jiří Valenta, vstup Milan Antoš

cyklus Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, 2. díl, Malované opony zámeckých divadel

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/21154215560/

V dnešních toulkách vás zavedeme do zámeckých divadel. V 18. a 19. století šlechtici budovali ve svých honosných sídlech krásná divadla.

Milan ANTOŠ, provozní manažer zámku:
Nalézáme se v interiéru barokního divadla na zámku v Českém Krumlově, které se řadí mezi památky světového významu. Je to jedno z nejstarších dochovaných divadel zámeckého typu na území střední Evropy a v tomto období reprezentuje vůbec nejlépe dochované zámecké divadlo evropského kontinentu. Jediné ….v královském paláci v Drottningholmu, kde je stejně jako zde na zámku v Českém Krumlově dochován i obrovský divadelní fond. Pokud se blíže zadíváme na interiér, pak byl zachován pak byl zhruba z 90 až 95 procent obnoven do té původní podoby z 60.let 18.století. Vše, co nás tady nyní obklopuje, včetně té kompaktní nástěnné malby, kterou důstojně ukončuje i to samotné nejrozsáhlejší scénické plátno, tedy ta divadelní opona z 60. let 18. století, stejně tak i dřevěné prvky, kompletní vybavení prostor hlediště, orchestřiště, jeviště, soubory scénických dekorací, to vše jsou originály (!), které vznikaly mezi roky 1765 až 1766.

Jiří VALENTA:
V roce 1766 povolali Schwarzenbergové z Vídně dvorní malíře Hanse Wetschela a Leo Merkela, aby jim namalovali dekorace. Tito pánové za honorář 2000 zlatých k tomu ještě taky namalovali oponu. Oponu, která je vlastně nejstarší malovanou oponou v českých zemích. Je z roku 1766.

Milan ANTOŠ:
Schwarzenberské knížecí divadlo jak jej vidíme dnes bylo využíváno příležitostně spíše jako letní divadelní scéna k jednomu, dvěma třem představením do roka. Schwarzenberský repertoár zahrnuje díla slavných evropských autorů jakými jsou kupříkladu Antonio Salieri, Niccolo Piccini, Vojtěch Leopold Gluck, Giuseppe Scarlatti. A právě mnozí z těchto předních evropských skladatelů komponovali na zakázku českokrumlovského zámeckého vlastníka knížete Schwarzenberga v období druhé poloviny 18.století. Schwarzenberský repertoár reprezentovaly zejména italské a francouzské opery a německá dramata. Divadelní představení s délkou trvání tři, čtyři, pět, šest i více hodin. A právě k rozmělnění této dosti rozvláčné dějové linie a toho téměř statického pohybu herců na scéně sloužily scénické výměny, které jsou dodnes možné, protože zdejší zámecké divadlo disponuje jednou ze čtyř dochovaných funkčních barokních divadelních mašinerií na světě.
Šlechta, která sedávala na balkonech, pochopitelně nemusela absolvovat produkci celou. Mohla lóži hlavním vstupem opustit a spodním patrem plášťové chodby pokračovat do maškarního sálu, kde se v období těch letních festivit hrávala italská a francouzská komedie dell'arte. Nebo se ta honorovaná aristokratická společnost přesouvala ještě o patro výše a horním patrem spojovací chodby vystupovala do zámeckých zahrad, kde ty Schwarzenberské letní festivity bývaly zakončovány velkolepými zahradními slavnostmi a velkolepými barokními ohňostroji..

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':