Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kutná Hora, České muzeum stříbra, teatralia, DS Tyl a jeho předchůdci, pozůstalost J.K. Tyla, zprac. Jiří Valenta 2008

Sbírka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
Podsbírka Písemnosti a tisky
Inventární č. Přírůstkové Předmět Popis Datování

Skupina Ochotnický spolek „TYL“ a jeho předchůdci
AR 214 20/2000 Záznam výdělku z divadelních Poznamenání divadelných her, v prospěch nemocnice, 1843-45
představení opatrovny a ústavu chudého provozovaných na Horách Kutných
udáním spolu přijmu a vydání.
- datum, druh a název hry, pro koho výtěžek - příjem - vydání

AR 400 81/84 Protokol sekce pro divadlo, hudbu Protokol sekce Slovanské lípy pro divadlo, hudbu a plesy se 1848
a plesy zápisem první schůze z 21. listopadu 1848.
23 ff. (12 dvoulistů sešitých nití - druhý dvoulist ustřižen -
pomyslné ff. 23)
Text poze na ff. 1 až 3.
komu a kolik.

AR 411 65/2002 Výkaz o příjmech z divadelních Příjmech z divadelních představení a výkaz splácení dluhů 1855-1858
představení jednotlivým věřitelům.
Ff. 1r - Paličowa cera, 29. 3. 1855 - čistý výnos 13 zl, 43 kr.
Ff. 1v - Paličova cera II, 9. 4. 1855 - čistý výnos 24 zl., 57 kr.
Ff. 2 r - Galejní otroci - první představení, s. d. - 20 zl., 33 kr.
Ff. 2r - Galejní otroci - druhé představení, s. d. - 3 zl., 43 kr.
Ff. 2v a 3r - Lakomec, 28. 2. 1858 - čistý příjem 19 zl., 18,5 kr.
Ff. 3v a 4r - Lakomec, 7. 3. 1858 - čistý příjem 17 zl., 42 kr.
Ff. 4v - Výkaz vybraných a na dluhy rozdělených peněz.

AR 431 77/2002 Divadelní řád Divadelní řád ochotnického spolku "Tyl" v Kutné Hoře. 1920
V Kutné Hoře dne 13. listopadu 1920
Jaroslav Žák, předseda

AR 432 78/2002 Členský průkaz Členský průkaz ochotnického spolku Tyl č. 154 pro Marii 1950
Vokounovou.
Kutná Hora 1. IX. 1950

AR 433 79/2002 Dopis Ochotnického spolku Tyl Dopis Ochotnického spolku Tyl všem kolegům učitelům a s. d. - 1933
profesorům se žádostí o skromný příspěvek 3 Kč za
upomínkovou nálepku z otevření Tylova divadla v Kutné Hoře.
Kutná Hora 1933

AR 434 80/2002 Plánky kulis na jevišti Plánky kulis na jevišti Tylova divadla v KH pro divadelní s. d. (1. pol.
představení hry J. K. Tyla "Kutnohorští havíři, aneb Krvavý soud". 20. stol.?)


Skupina Pozůstalost Josef Kajetán Tyl
AR 328 36/2000 Peněžní výkaz vojenských Listina peněžního výkazu vojenských invalidů za 1. kvartál roku 1844
invalidů 1844 - Čáslavský kraj, město Kutná Hora.
- Josef Till
- Johann Nimmerfroh
Praha 25. června 1844

AR 329 37/2000 Peněžní výkaz vojenských Seznam patentních (= uznaných vojenských) invalidů s 1843
invalidů potvrzením převzetí přiznaných peněz za 3. kvartál roku 1843 -
Čáslavský kraj, město Kutná Hora.
- ff. 9v : Jos. Teyll
- ff. 11v : kvitance datovaná a podepsaná - Prag am 30. Juni
1843 Jos. Kaj Tyl

AR 417 71/2002 Leták s nabídkou sebraných Leták nakladatele J. L. Kobra - "Čechům ! ... Sebrané spisy Jos. 1857
spisů J. K. Tyla Kaj. Tyla. Nové vydání. Po svazcích šestiarchových v ceně 20
kr. stř."
Praha 1857

AR 418 72/2002 Dopis J. K. Tyla Dopis J. K. Tyla adresovaný Josefu Jaromíru Štětkovi, ve kterém 1841
se přimlouvá za Petra Miloslava Veselského na místo ředitele
kůru v Kutné Hoře.
Praha 9. 9. 1841
AR 419 72/2002 Dopis J. K. Tyla Dopis J. K. Tyla adresovaný Josefu Jinřichovi Řezníčkovi 1851
ohledně několika zasílaných knih (Řezníček překládal divadelní
hry z němčiny a francoužštiny).
Praha 1. 7. 1851

AR 420 72/2002 Dopis J. K. Tyla Dopis J. K. Tyla adresovaný Josefu Jinřichovi Řezníčkovi 1851
ohledně urychlení překladu některé divadelní hry (Řezníček
překládal divadelní hry z němčiny a francoužštiny).
Praha 17. 7. 1851

AR 421 72/2002 Dopis J. K. Tyla Dopis J. K. Tyla adresovaný Antonínu Ladislavu Dlaskovi 1852
ohledně pozvání divadelní společnosti do Příbrami a přednání 10
zl. p. Jelínkovi, který chtěl s Tylem hrát.
Třeboň 10. 2. 1852

AR 422 72/2002 Dopis J. K. Tyla Dopis J. K. Tyla adresovaný Josefu Jaromíru Štětkovi ohledně 1853
svého špatného postavení, zároveň prosí o radu a peníze.
Domažlice 27. 4. 1853

AR 423 73/2002 Opis dopisu J. K. Tyla Opis dopisu J. K. Tyla adresovaný nakladateli J. L. Kobrovi 1853
Táborskému ohledně pokračování na práci "Pouť českých
umělců".
Domažlice 19. 4. 1853

AR 424 74/2002 Propouštěcí list Propouštěcí list herce Josefa Chramosty vydaný režisérem 1853
Zöllnerovy herecké společnosti J. K. Tylem.
Kutná Hora 28. 8. 1853
J. Chramosta na témže listu potvrzuje příjem svého listu
domovského.

AR 425 75/2002 Fotokopie zákazu divadelního Fotokopie odůvodnění zákazu divadelního představení J. K. Tyla 1851
představení "Kutnohorští havíři, aneb Krvavý soud", které chtěl hrát dr.
Štietka s kutnohorskou ochotnickou společností
Dilletantengesellschaft.
Kutná Hora 28. 3. 1851


AR 426 76/2002 Potvrzení o úmrtí Potvrzení městského magistrátu v Kutné Hoře, že 6. t. m. 1813
zemřel František, jednodenní syn Jiřího Tilla z KH č. p. 504.
7. ledna 1813

AR 427 76/2002 Potvrzení o úmrtí Potvrzení městského magistrátu v Kutné Hoře, že 10. t. m. 1814
zemřel Ignác, 12 týdnů starý syn Jiřího Tilla z KH č. p. 504.
11. března 1814

AR 428 76/2002 Potvrzení o úmrtí Potvrzení městského magistrátu v Kutné Hoře, že 26. t. m. 1815
zemřela Marie, 4 týdny stará dcera Jiřího Tilla z KH č. p. 504.
27. dubna 1815

AR 429 76/2002 Potvrzení o úmrtí Potvrzení městského magistrátu v Kutné Hoře, že 26. t. m. 1816
zemřel syn Jiřího Tilla a jeho manželky z KH č. p. 405 (chyba -
správně má být 504).
28. října 1816

AR 430 76/2002 Potvrzení o úmrtí Potvrzení městského magistrátu v Kutné Hoře, že 2. t. m. 1816
zemřel syn Jiřího Tilla a jeho manželky z KH č. p. 504.
2. března 1816

AR 1090 157/2004 Osvědčení o chudobě Armuthszeugniss. 1846
- potvrzení pro Josefa Kajetána Tylo od majitele domu, ve
kterém bydlí, že je odkázán pouze na svůj invalidní plat.
Praha 1. 2. 1846
- podpisy : Franz .üsun. (?), Hausbesitzer
In Vertretung des hl. Pfarrers Ig. Rž... (?) Kaplan bei
Hl. Stephan

AR 1098 161/2004 Dodatek kvitancí vojenských Nachtrags Perzipienten = Quittung 1844
invalidů Dodatek kvitancí oprávněných příjemců za 1. kvartál roku 1844 -
Čáslavský kraj, město Kutná Hora.
- Josepf Tyll, 8 zlatých a 16 krejcarů
Berní úřad (Steueramt) Kutná Hora 9. 5. 1844
- podpis nečitelný
Skupiny Diplomy a čestná uznání
AR 408 62/2002 Vděčná upomínka Ve vděčnou upomínku za vzorné a obětavé řízení cyklů 1915
divadelních her ...
Františku Štěpánkovi, divadelnímu řediteli
Věnuje Dramatický odbor Besedy řemeslnické Ochotnický
spolek Tyl
Hora Kutná v dubnu roku 1915.

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':