Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / ZK Modena / Dům osvěty / SKP ROH / OS Tyl

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1883
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Počátky, ke kterým se i současní kutnohorští ochotníci (OS Tyl) hlásí:
Od 1842 sdružení Divadlo z ochoty (viz) - v 50. letech pod názvem Divadlo ochotnické v král. horním městě Hoře Kutné - od pol. 60. let 19. stol. jako Městské divadlo a nakonec Družstvo ochotníků.
----------------------
Obměny názvů Ochotnického spolku Tyl v průběhu let:
Od 1884 Sbor divadla Tylova, 1893 Ochotnická čtenářská jednota Tyl na Horách Kutných, 1897 Ochotnický spolek (SDO) Tyl, 1920 Zatímní Tylovo divadlo, ve 30. letech OS Tyl, 1950 J. K. Tyl, DrO ZK ROH Modena, 1955 DrO Domu osvěty J. K. Tyla, v 80. letech 20. stol. DS J. K. Tyla Sdruž. klubu pracujících ROH, od 1991 znovu Ochotnický spolek Tyl.
Od 60. let 19. stol. patrně do 2. pol. 20. let 20. stol. vykazoval činnost také Zpěvácký spolek Tyl (viz), který s divadelním spolkem spolupracoval a mohl být (po určitou dobu) jeho součástí.

Názvy a vazby souborů s dlouhodobou historií lze často obtížně vymezit a identifikovat, protože i dobové prameny se někdy v údajích liší (pozn. zprac.).
1883 uv. představení Proč bychom se netěšili (F. Oliva).
----------------------

1884 se nově ustavil Sbor divadla Tylova, hrálo se v sále restaurace Lorec.
1896 uspořádána pouze 3 představení: Žebráci (Stanovský), Husy a husičky (Valický), Otec (Jirásek), Rabínská moudrost (Vrchlický), Slavomam (Pippich), Klub mládenců (Balucki), Žena (Štech), České Amazonky (Tyl), Ideal (Roth). Hrálo se v sále U slovanské lípy.

1897 název změněn na Ochotnický spolek Tyl, cca 30 členů.
1897 uvedeny České Amazonky, V bludišti života, Noc na Karlštejně.
Valná hromada konstatovala malou aktivitu souboru i špatný hospodářský stav v uplynulém období. V dalších číslech Thalie opět uspokojení, že "spolek začíná se opět probouzet k životu."
Uv. Hledali tatínka, Mlynář a jeho dítě. Naši furianti, Dva světy, Noc na Karlštejně, Maryša, Pro zlatý kov.
1898 - Strakonický dudák, Bankrotář, Martin Luba (společně s Řemeslnickou besedou), Princezna Pampeliška, Bílý vlas, Fedora, Na letním bytě.
Člen ÚMDOČ.

1899 předseda Em. Bělský; z iniciativy prof. V. Břečky uveden cyklus moderních her, spojených s kursem pro ochotníky; spolek celkem uvedl 9 her, např. Pan Měsíček, obchodník, Shledání, Ve veřejném životě, V sudě Diogena, Kříž u potoka, Gazdina roba.

Závěrem 19. stol. občasné přerušování činnosti, snahy o postavení městského divadla.
---
1900 SDO Tyl pověřen pořádáním Sjezdu ochotnictva českoslovanského ve Vlašském dvoře pod záštitou ÚMDOČ ve dnech 8. a 9. září.
V programu mj.: přednáška Dr. V. Horáka O významu ochotnictva pro národ český, řečníkem též Jan Ladecký. 8. září pořádány také herecké "zápasy" - soutěže jednotlivců i spolků, vystoupení nesmělo přestoupit 25 minut.
V té době předsedou spolku Em. Bělský, jednatelem Em. Reinberger.
---

1902 uv. Ztracení, Dva šťastné dny, Pan ředitel, Jan Hus, Pomsta Catullova, Zvíkovský rarášek aj., celkem 7 představení.
1902 95 členů, 35 činných, ost. přispívající.
1903 uv. 7 představení, Písmákova dcera, Probuzenci, Červ, Dva šťastné dny, Mezi umělci, Lapený Samsónek, Drama čtyř chudých stěn, Dva šťastné dny.
1903 předseda JUDr. V. Vlasák.
1904 84 členů, - 74 mužů, 10 žen, předseda JUDr. V. Vlasák.
1907 - 13. 10. - J. Balák: Terna, 20. 10. K. Želenský: Teta z Ruska
1908 v roce 100. narozenin J. K. Tyla sehrál v Šamberkově hře Josef Kajetán Tyl titulní roli režisér Vojta Šubert.
1909 uvedena Pátá hodina paní Berouškové (Jos. Šmaha), Emigrant (A. Jirásek), Růžová pouta (A. Lokay).

Hráli v řadě sálů místních hostinců (U černého koně, U Slovanské lípy, Na poště, Lorec, U Gottsteinů) i v místní sokolovně. Repertoár mj. Ibsen, Preissová, Hilbert, Wilde apod. Jh. Laudová-Hořicová, Hübnerová, Šmaha.

1920 pronájem tzv. Biorezidence, přejmenované na Zatímní Tylovo divadlo.
20.-30. léta nejaktivnější etapou činnosti souboru.
1921-1933 téměř 500 představení všech žánrů včetně operet a pohádek pro děti.

1921 - Ta třetí (Krylov) - režie F. Štěpánek; Hagenbek (Šrámek), Zlatá srdce (Braun, Sylvan), Služebník svého pána (Jeřábek), Průlom - režie Fr. Štěpánek, jenž hrál také hlavní roli; RUR (Čapek), Zločin v horské boudě (Štolba), Z českých mlýnů (Fořt) - režie J. Richter, Lucerna - režie F. Raiman, hl. role Richter, Výborná, Vokoun, Maixnerová; Dobré jitro (Vocel), Kolébka (Jirásek) - režie F. Štěpánek, hl. role Bojanovský, Bezoušková, Richter; M. D. Rettigová, Otec (Jirásek), Emigrant (Jirásek) - režie F. Štěpánek, hl. role Urban, Štolcová, Pitra; Zvony (Robl) - legionářská hra, premiéra byla r. 1917 v Taganrogu v Rusku - režie V. Voček, hl. role Umlaufová, Maixnerová, Štěpánek, Urban, Richter; Karel Havlíček Borovský (Šamberk), hl. role Štěpánek, Stračovská, Richter; Vina (Hilbert), Jedenácté přikázání (Šamberk) - režie J. Richter, hl. role Oliva, Bezoušková, Výborná, Richter; Máslníkův klenot ( Fiala) - režie J. Oliva, hl. role F. Štěpánek; Liják (Petrovič) - režie F. Štěpánek, hl. role Bezoušková, Horníčková, Richter, Oliva, Stračovská; V zakletém zámku (Legr) - režie j. Richter, hl. role Štěpánek, Horníčková, Urban, Umlaufová.

1924 Bernstein: Zloděj, r. Josef Oliva.

1925 oslavy 30. výroční činnosti a 115. výročí činnosti kutnohorských ochotníků.
Slavnostní představení Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (Tyl), Soud (Šrámek), Pes a kočka (Schäfer), Já jsem majstr seminárský (Hradčanský).

1928 - Vějíř lady Windeermerové (Wilde).

1933 Karneval, DS převzal symbolický klíč od budovy nového divadla na 50 let. J. K. Tyl: Jiříkovo vidění.
Začalo období velké aktivity i zajímavého repertoáru, např.
1934 - Kutnohorští havíři.
1936 - Svatá Jana.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 - Matka.
1939 - Dvě srdce na prodej (Nížkovský, Vippler).
1939 získali členové spolku Fr. Šimůnek (44 let) a M. Maixnerová (40) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1940 DS Tyl založil tradici div. festivalů, původně nazvaných Kutná Hora J. K. Tylovi. Pod pozdějším označením Tylova Kutná Hora téměř každoročně až do svého posledního 35. ročníku 1986. Na 1. ročníku soubor sehrál hru J. K. Tyla: Paličova dcera, režie J. Řehna, scéna prof. V. Fiala.
1940 v okrskové divadelní soutěži 1. místo G. Preissová: Dvě ukolébavky (90 bodů)

Dramaturgie v období 2. svět. války preferovala českou tvorbu.
Uváděn Tyl, Stroupežnický, Mahen, Jirásek ad., dále populární operety, např.
1940 - Děvče z přístavu (Balda, Melíšek); Dvě ukolébavky (Preissová), Lucerna (Jirásek), Žena v bílém (Hareová), Vojnarka (Jirásek), Čekanky, Moudrá Penny (Black), Pohádka o zlatém klíči a živé vodě (Sokolová), Neviditelný most (Saman), Vějíř lady Windeermerové (Wilde), Mikuláš Dačický z Heslova (Stroupežnický), Lucerna - režie Richter.
1941 - Frajérečka (Hanák), Soupeři (Götz), Noc na Karlštejně (Vrchlický). Do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: Tyl: Bankrotář.
1941 - SDO Tyl: Chudý kejlíř. Účast na Tylově Kutné Hoře.
1943 - První valčík (Bartoš, Melíšek).

Po 2. světové válce i sovětská dramatika.
1946 Ruští lidé (Simonov), Rudolf Piskáček: Slovácká princezka, r. Josef Řehna.
1947 V. A. Vipler: Na Svatém kopečku, r. Josef Řehna.
1948 za spoluúčasti členů Junáka R. Kipling - V. Volkenstein: Mauglí, účast na VIII. Tylově Kutné Hoře.
1948 Kremelský orloj (Pogodin), 1949 účast na Tylově Kutné Hoře.
Ale i světová dramatika, např. Všichni mojí synové (A. Miller), celkem 10 představení v roce.

1949 nastudováno 5 her: Jirásek: Psohlavci, r. Josef Řehna; Volá Vás Tajmyr; J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Pogodin: Kremelský orloj, Muzikantská Liduška, hráno 10x, 2x na zájezdech.
Ocenění ONV spolku: velmi vyspělý soubor.

V 50. letech politické zásahy do spolkové činnosti.
1950 vyloučení některých členů.
1950 Alois Jirásek: Lucerna, r. Václav Vrba.
DS začleněn jako J. K. Tyl, DrO ZK ROH Modena, domácí scénou do 1953 Tylovo divadlo.
------------------------
Ochotnické divadlo se v 50. letech hrálo pod hlavičkou i dalších závodních klubů ROH - DS Okresního průmyslového kombinátu, DrO ZK ROH SVA a DrO ZK ROH Kutnohorských rudných dolů. Všechny tyto DS navázaly na tradici bývalého Ochotnického spolku Tyl, v jejich řadách osobnosti A. Bojanovský, V. Vrba, J. Vlasák, B. Ohrnsteinová, M. Maixnerová aj. Aktivita jednotlivých souborů vysoká, např. 1956 58 představení, 1957 56 představení.
-------------------------
Od 1955 DrO Domu osvěty J. K. Tyla.
1956 Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Václav Vrba, Mikuláš Dačický z Heslova.
1956 Zlaté srdíčko (Vysušil),
1956 Em. Bozděch: Dobrodruzi, historická komedie, režie Josef Pírko, výtvarník Karel Vokoun, Kláru hrála V. Toužimská, účast na podzimních Choceňských divadelních dnech.
1957 Lutowski: Noční služba. Účast na NP LUT v Ostrově nad Ohří - postup na JH. Účast na JH.
1957 Dovolená s Andělem (Neuberg), i pohádky pro děti, např.
1957 Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce (J. Beneš), tematická pásma k výročím politických událostí a literárních osobností až po žňové estrády (např. 1959).
1958 Honore de Balzac: Evženie Grandetová, r. Jan Pospíšil, L. Hervé: Mamzelle Nitouche, r. V. Vrba a A. Bojanovský.
1958 a 1960 zájezd k českým krajanům ve Vídni.
1959 V. Katajev: Ztřeštěná neděle. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.

DS Domu osvěty (později KS) Tyl postupně nejaktivnějším souborem ve městě, např.:
1960 hra Narkosa (G. Felkel), v rozpětí necelých 2 měsíců celkem 20x na řadě zájezdů do obcí okresu.
1961 Karla Voglová: Pasáček vepřů, r. Ot. Lubina, Vl. Semrád: Nejlepší synové a dcery.
1962 Josef Kajetán Tyl: Drahomíra a její synové, r. Jan Pospíšil.
1963 Drahomíra a její synové, 1965 uvedena na Slovensku, hrána též 1965 na nádvoří zámku ve Žlebech.
1964 pohádka Elce pelce do pekelce, účast na OP v Žehušicích.
1965 Jaroslav Hašek, J. Fencl: Dobrý voják Švejk, r. Jan Pospíšil.
1968 - 1972 přerušení ochotnické činnosti, divadlo v rekonstrukci.

1972 po 7 letech obnovena přehlídka Tylova Kutná Hora - 21. ročník.

1972 činnost souboru obnovena pohádkou O. Lichardové - M. Lokvencové Vyměněná princezna (další insc. téhož titulu 1981) v režii O. Lubiny, jemuž se podařilo pro pohádku získat 22 staronových ochotníků, poté hra pro dospělé Vražda z neschopnosti. Účast na KP SDH, Nymburk 1972.

1973 se slavilo 40 let od otevření divadla a 130 let zahájení spolkové činnosti, uvedena Čapkova Matka, r. Zdeněk Vrba, Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Otomar Lubina, J. Beneš: Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce, r. Stanislav Jelínek.
1974 Sami, bez andělů (Žuchovický), hru o mladých pro mladé sí vybrali mladí členové DS, režie O. Lubina, scénu z pohyblivých panelů navrhla mladá kutnohorská výtvarnice M. Vindušková, M. Holková: Vyměněná princezna, r. O. Lubina.
1975 Tvrdohlavá žena, netradičně koncipovaná představení, 1976 účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1975 - J. Sypal: Z PEKLA ŠTĚSTÍ. Účast na KP DDS a DLS - dětské divadlo, Mnichovo Hradiště.
1976 Jaromír Sypal: Jak děti zachránily svět. Účast na ObP Tylova Kutná Hora, M. Holková: Královnin Prsten, r. Stanislav Jelínek.
1977 M. Holková: Královnin prsten, r. Václav Vrba a Stanislav Jelínek, účast na OP amatérských divadelních souborů, Kolín; 1978 účast na KP.
1978 P. Vilímek, V. Markov: Toulavý kufr, r. J. Dvořák.
1979 R. Leising: Hrátky pod šibenicí, r. Miroslav Štrobl.
1979 Popelka, r. Stanislav Jelínek.

1981 Molière: Lakomec, r. Otomar Lubina.
1983 Jan Werich: Teta z Bruselu, r. Miroslav Štrobl.
1984 Richard Leising: Hrátky pod šibenicí, r. Miroslav Štrobl. 1985 účast na SDH.
DS J. K. Tyla Sdruženého klubu pracujících ROH.
1986 Vladimir Zacharovič Mass, Michail Abramovič Červinskij: Tři pomeranče, r. Jiří Janoušek.
1987 Jiří Hokr: O brejlatý princezně, r. Jaroslav Dvořák. Účast na KP a NP Stoletá tradice Žebrák.
1989 Václav Čtvrtek: Malá zlá kouzelnice. Účast na KP.

V období po 1989 návrat k původní spolkové činnosti.
1991 obnoven název Ochotnický spolek Tyl, společenská smlouva s ředitelstvím Městského Tylova divadla vytvořila dobré podmínky pro ochotnické divadlo.
1991 M. Stránský: Kašpárkovy čertoviny, r. Zdeněk Vrba.
1992 H. Lisická, J. Bourek: Ženich pro čertici, r. Zdeněk Vrba.
1993 vedoucí Jiří Janoušek.
K nejúspěšnějším hrám patřily:
1993 Teta z Bruselu (Werich).
1994 - 1995 M. Martincová: Malá mořská víla, r. Jiří Janoušek.
1995 Antonín Dvořák: Dalibor.
1996 obnovena tradice divadelních Silvestrů.
1997 Silvestrovské premiéry G. Feydeau, M. Štrobl: Počestné milenky, aneb Blázinec v Paříži, r. Miroslav Štrobl
1998 S. K. Macháček, E. Pacák: Ženichové, r. Z. Vrba.
1999 M. Štech, M. Štrobl: Svatba století, r. Zdeněk Vrba, pohádky a hry pro děti.

Od 1999 součástí souboru Dětská divadelní školička.

2000 J. M. Simmel: Spolužák, r. Miroslav Štrobl, Radana Štočková: Čert a princezna, r. autorka, Radana Štočková: Peklo na ruby, r. autorka, V. Dvořák, Z. Petr: Sto dukátů za Juana, r. Stanislav Jelínek.
2001 Oskar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, r. Otakar Fiala, B. Ahlfors: Jak pravil Oskar, r. Václav veselý.
2002 G. S. Kaufman, M. Hart: Přišel na večeři, r. Daniel Štrobl.
2003 M. Holková, Radana Štočková: Královnin Prsten, r. Rdana Štočková.
2006 E. E. Schmitt: Návštěvník, uvedeno v klubu Alfa na kruhovém objezdu.
2009 Eric Emmanuel Schmidt: Manželské vraždění. Účast na KP Wintrův Rakovník.
2010 R. Štočková: Kouzelné jablíčko, r. R. Štočková. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav - cena diváků.

Kytice, Za branou - Hvězdy z děcáku II, Hrátky pod šibenicí.

2011 Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata. Rež. Radana Štočková.

2011 - Tyl, TAJEMNÝ LES ŠVABIŇÁK. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.

2012 - Federic Inclán: Dámská šatna. Účast na Voskovcova Sázava.

2012 - komedie A byla to vůbec vražda?; komedie - Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata !

2013 - Tyl, Arnošt Goldflam: DÁMSKÁ ŠATNA, r. Václav Veselý. Účast na ObP Lounské divadlení.

2018 - Ochotnický spolek Tyl, Vratislav Blažek: Světáci, r. Ota Fiala a Veronika Lebedová. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - host přehlídky.

2021 - Lionel Goldstein, překlad Pavel Dominik: Pan Halpern a pan Johnson, r. Petra Wagenknechtová. Premiera 16.9.2021. (repríza 2. 11. 2021 - http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2397).
26. března 2022 je plánována repríza (https://www.amaterskascena.cz/clanek/kutnohorsti-ochotnici-reprizuji-penzion-pro-osamele-damy-2os7e.html; https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2492).

2022 - upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy: Penzion pro osamělé dámy, r. Václav Veselý. 5.3.2022 - Tylovo divadlo. (https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2490)

2022 - 19. března, ochotníci uvedou pohádku O Jáchymovi a nebeské bráně.
https://www.amaterskascena.cz/clanek/kutnohorsti-ochotnici-reprizuji-penzion-pro-osamele-damy-2os7e.html

2023 - Kutnohorský ochotnický spolek TYL slaví 180 let
viz Texty: Amaterská Scéna: Kutnohorský ochotnický spolek TYL slaví 180 let. AS 10.1.2023.

Repertoár podrobněji na webových stránkách souboru (viz Související www odkazy).
---------------------------

V OS Tyl začínali profesionální dráhu Ilja Bojanovský (*1923, kameraman a pedagog; profesor, 1980-1991 rektor Akademie múzických umění v Praze), Alfred Strejček (*1941, h. Divadla E. F. Buriana a recitátor), Rudolf Jelínek (*1935, h. Divadla na Vinohradech), Libuše Geprtová (*1941, h. Divadla Na zábradlí).

Nejvýznamnější přehlídky:
1957 JH - DS J. K. Tyl, Lutowski: Noční služba.
1972 FEMAD - DS J. K. Tyl, Lichardová - Lokvencová: Vyměněná princezna.
1996 Popelka - DS J. K. Tyl, Martincová: Malá mořská víla.
Bibliografie:
120 LET divadla v Kutné Hoře. Kutná Hora, ODO 1963. 60 s. kART.

Amaterská Scéna: Kutnohorský ochotnický spolek TYL slaví 180 let. AS 10.1.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/kutnohorsky-ochotnicky-spolek-tyl-slavi-180-let-j863b.html

Adresář ARTAMA 1993.

AŤ PRŠÍ, ať je zima (představení pod širým nebem - Drahomíra hrána ne zámku ve Žlebech). Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18(?).

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - sd: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. AS 1978, č. 4, s. 17.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka na dlani je velmi příjemnou přehlídkou. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 37 - 38.

KOUBA, Josef: Péče Okresního domu osvěty o ochotnické divadlo. In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 57-59.

KUTNÁ Hora J. K. Tylovi. 1933. KK.

KUTNÁ Hora Josefu Kajetánu Tylovi. Na paměť souboru ochotnických divadelních představení v městském Tylově divadle. Kutná Hora, Pořadatelstvo 1940. 36 s. DNM: T 10.865.

LHOTA, Ladislav: Zmrtvýchvstání kutnohorských ochotníků. AS 1972, č. 6, s. 18.

MAYEROVÁ, M. : Kolínská přehlídka. AS 1978, č. 4, s. 16–17. Foto: Kolín, Z pekla štěstí.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 409-412.

M.Š.: Mladí andělé. Amatérská scéna 1974, č. 11, s. 12, 4 foto.

SIEGL, Jaromír: Z dějin ochotnického divadla v Kutné Hoře (1875-1963). In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 35-56.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18 - 20.

ŠTROBL, Miroslav: Ochotnický spolek Tyl. Krásné město 1999, č. 3, s. 7. kART.

ŠTROBL Miroslav: Soupis představení ochotnického spolku Tyl od roku 1933 do r. 2000. Rkp.

ŠŤASTNÝ, Radko: Z dějin ochotnického divadla v Kutné Hoře I (1843-1875). In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 27-34. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.

ŽEHUŠICE. Zpráva. Amatérská scéna 1964,č. 9, s. 14.


Ochotnické divadlo, ročník 1911-1912, č. 19-20, s. 249.

Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191, č. 12, 2. str. ob., č. 17, s. 272, č. 18, 2. str. ob.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 9, s. 179, č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90.
Divadelní listy 1900, č. 15, s. 325.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 9, s. 164, č. 11, s. 200, č. 20, s. 354.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 289.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 58, 59.
Divadlo 1909, č. 12, s. 314; č. 13. s. 339; č. 14, s. 362.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č.18, s. 431. Vyd. 5. 7. Foto.

Jeviště 1921, č. 12, s. 191, č. 17, s. 271, č. 19, s. 303, č. 22, s. 352, č. 29, s. 463, č. 31-2, s. 503, č. 23-4, s. 527, č. 39-40, s. 599, č. 43, s. 647, č. 45, s. 679, č. 49, s. 744, č. 51, s. 775, č. 52, s. 784.

Ochotnické divadlo 1952, č. 2, 2. s. obálky.
Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s,. 175, 2x foto Vl. Semrád: Nejlepší synové a dcery.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26, č. 10, s. 136.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 4, s. 29, č. 8, s. 63, 64, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 142,143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 5, s. 37, č. 19, s. 151, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168, č. 22, s. 173,174, č. 23, s. 184.
Thalie 1900-1900, č. 1, s. 5, č. 17, s. 138, č. 21, s. 167,168.

Lidové noviny 28. 8. 1900.

Za oponou 1940, č. 1, s. 4 (podrobný článek K. Zajíčka o dějinách i souč. ochotnického divadla v KH), 6, č. 2, s. 14.

WEBOVÉ stránky souboru - http://www.ochotnickyspolektyl.estranky.cz/ - 16. 8. 2012.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv:
Kolín, SDO Tyl, inv. č. 69

Kutná Hora, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků Kutná Hora, 1843-1892(1924), 0,15 bm . Fond je přístupný.
Fond obsahuje kroniku ochotníků od A. Materky a knihu s dokumentací ( plakáty, letáky, prospekty, provolání aj. z l.1843 -1875 ), do této knihy vlepen též spis P. M. Veselského " Dějepis ochotnického divadla v Kutné Hoře ", Praha r.1866. Fond též obsahuje seznam divadelních her provozovaných ve prospěch dobročinných ústavů v Kutné Hoře z l.1843 -1892 ( kniha s historickým úvodem P. M. Veselského ), obrázek divadelní scény od J. Siegla pro hru R. Rollanda " Vlci " ( režie J. Pírko, slavnostní představení Majales 1924 ) - zaslal PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., Ústí nad Labem.
BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-VANĚČKOVÁ J.: SPOLKY, KUTNÁ HORA, 1850 - 1945 (1952). Prozatímní inventární seznam, 1974, s. 263, ev.č. 66.

Městské Tylovo divadlo Kutná Hora: A OS Tyl.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/74, SDO Tyl 1890.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, Ochotnická čtenářská jednota Tyl na Horách Kutných 1893.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, OS Tyl 1898.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7796/1936, OS Tyl na Horách Kutných.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12518/1934, OS Tyl (změna).

---
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1900. Pro DČAD červenec 2014.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Česká Třebová, Hýbl, Zkažená krev - Kutná Hora, Tyl, Mezi umělci - Heřmanův Městec, Heřman, Zkouška státníkova - plakát, 1903
Choceň, Choceňské divadelní hry - program, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, 9. Podlipanské hry - plakát, 1966
Kutná Hora, DS Tyl, čl. M.Štrobl o ochotnických rodinách, Krásné město 1999, č. 3, s. 7
Kutná Hora, DS Tyl, hlavičky dopisních papírů
Kutná Hora, DS Tyl, Spolužák (Simmel), režie M. Štrobl, 2000, program
Kutná Hora, Ochotnický spolek Tyl, Světáci, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Kutná Hora, Ochotnický spolek Tyl, Světáci, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Kutná Hora, SDO Tyl, Anna Grabingerová, 1874-1912
Kutná Hora, Sjezd ochotnictva českoslovanského, veřejné zápasy, 1900 - plakát
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
Kutná Hora, Štěpánek Frant., diplom OS Tyl, 1915
Kutná Hora, Tyl - logo, II. světová válka
Kutná Hora, Tyl,  Hadrián z Římsů, scéna Václava Fialy, 1932
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Tyl, Drahomíra, 1965
Kutná Hora, Tyl, Dvě ukolébavky - plakát, 1940
Kutná Hora, Tyl, Evženie Grandetová, 1958
Kutná Hora, Tyl, Fidlovačka, 1956
Kutná Hora, Tyl, hlavička dopisního papíru Ochotnického spolku Tyl
Kutná Hora, Tyl, Hrátky pod šibenicí, 1978
Kutná Hora, Tyl, Jak je důležité mítu Filipa, 2001
Kutná Hora, Tyl, Jak pravil Oskar, 2001
Kutná Hora, Tyl, Kašpárkovy čertoviny, 1991
Kutná Hora, Tyl, Komediant hermelín, 1932, scéna Josefa Richtera
Kutná Hora, Tyl, Královnin prsten - plakát, 1977
Kutná Hora, Tyl, Královnin prsten, 1976
Kutná Hora, Tyl, Lakomec, 1981
Kutná Hora, Tyl, Malá mořská víla
Kutná Hora, Tyl, Malá mořská víla, 1994
Kutná Hora, Tyl, Mamselle Nitouche - plakát, 1953
Kutná Hora, Tyl, Mamzelle Nitouche, 1958
Kutná Hora, Tyl, Manželské vraždění, 2009
Kutná Hora, Tyl, Matka, 1973
Kutná Hora, Tyl, Na Svatém kopečku, 1947
Kutná Hora, Tyl, Narkosa, 1960, nejčastěji reprizovaná hra
Kutná Hora, Tyl, Nejlepší synové a dcery, Pasáček vepřů, Ledeč, ZŠ LD, Josefodol, Jiskra DDS, Černá kobra - plakát, 1961
Kutná Hora, Tyl, Nejlepší synové adcery - plakát, 1961
Kutná Hora, Tyl, Pasáček vepřů - plakát, 1961
Kutná Hora, Tyl, Peklo naruby, 2000
Kutná Hora, Tyl, Počestné milenky, 1997
Kutná Hora, Tyl, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce, 1973
Kutná Hora, Tyl, Popelka, 1979
Kutná Hora, Tyl, Přišel na večeři, 2002
Kutná Hora, Tyl, Psohlavci, 1949
Kutná Hora, Tyl, razítko
Kutná Hora, Tyl, Slovácká princezka, 1946
Kutná Hora, Tyl, Spolužák, 2000
Kutná Hora, Tyl, Sto dukátů za Juana, 2000
Kutná Hora, Tyl, Svatba století, 1999
Kutná Hora, Tyl, Teta z Bruselu, 1983
Kutná Hora, Tyl, Toulavý kufr, 1978
Kutná Hora, Tyl, Tři pomeranče, 1986
Kutná Hora, Tyl, Vyměněná princezna, 1974
Kutná Hora, Tyl, Ženich pro čertici, 1992
Kutná Hora, Tyl, Ženichové, 1998
Kutná Hora, Tyl, Zloděj - plakát, 1924
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1948
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / ZK Modena / Dům osvěty / SKP ROH / OS Tyl

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kutná Hora, Tyl,  Hadrián z Římsů, scéna Václava Fialy, 1932
Kutná Hora, Tyl, Komediant hermelín, 1932, scéna Josefa Richtera
Kutná Hora, Tyl, Slovácká princezka, 1946
Kutná Hora, Tyl, Na Svatém kopečku, 1947
Kutná Hora, Tyl, Psohlavci, 1949
Kutná Hora, Tyl, Fidlovačka, 1956
Kutná Hora, Tyl, Mamzelle Nitouche, 1958
Kutná Hora, Tyl, Evženie Grandetová, 1958
Kutná Hora, Tyl, Narkosa, 1960, nejčastěji reprizovaná hra
Kutná Hora, Tyl, Drahomíra, 1965
Kutná Hora, Tyl, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce, 1973
Kutná Hora, Tyl, Matka, 1973
Kutná Hora, Tyl, Vyměněná princezna, 1974
Kutná Hora, Tyl, Královnin prsten, 1976
Kutná Hora, Tyl, Hrátky pod šibenicí, 1978
Kutná Hora, Tyl, Toulavý kufr, 1978
Kutná Hora, Tyl, Popelka, 1979
Kutná Hora, Tyl, Lakomec, 1981
Kutná Hora, Tyl, Teta z Bruselu, 1983
Kutná Hora, Tyl, Tři pomeranče, 1986
Kutná Hora, Tyl, Kašpárkovy čertoviny, 1991
Kutná Hora, Tyl, Ženich pro čertici, 1992
Kutná Hora, Tyl, Malá mořská víla, 1994
Kutná Hora, Tyl, Počestné milenky, 1997
Kutná Hora, Tyl, Ženichové, 1998
Kutná Hora, Tyl, Svatba století, 1999
Kutná Hora, Tyl, Peklo naruby, 2000
Kutná Hora, Tyl, Spolužák, 2000
Kutná Hora, Tyl, Sto dukátů za Juana, 2000
Kutná Hora, Tyl, Jak je důležité mítu Filipa, 2001
Kutná Hora, Tyl, Jak pravil Oskar, 2001
Kutná Hora, Tyl, Přišel na večeři, 2002
Kutná Hora, Tyl, Manželské vraždění, 2009
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Tyl, Dámská šatna, KP Lounské divadlení Louny 2013
Kutná Hora, Ochotnický spolek Tyl, Světáci, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Kutná Hora, Ochotnický spolek Tyl, Světáci, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.