Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Příklad hodný následování. www.mistnikultura.cz 7. 2. 2011

Příklad hodný následování

Milan Strotzer

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ BYDŽOV: Středisko amatérské kultury Impuls v Hradci Králové je specializované kulturně výchovné zařízení pro potřeby místní kultury v Královéhradeckém kraji a odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jeho základním posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj amatérské umělecké tvorby dětí, mládeže i dospělých a podílet se na zkvalitnění nabídky pro aktivní využívání volného času v oblasti kultury. Jednou z jeho klíčových činností je pořádání vzdělávacích akcí, seminářů a oborových dílen pro začátečníky i pokročilé. Patří k nim mj. praktický kurz režijně-herecké spolupráce, který právě probíhá v Novém Bydžově.

V královéhradeckém kraji to není žádná novinka, tradice systematického vzdělávání tu má své bohaté kořeny. Není proto náhodou, že aktivita v oblasti amatérského umění a výsledky, jichž soubory a jednotlivci v regionu dosahují, náleží k nepřehlédnutelným v kontextu celé ČR. Ostatně, i kurz režijně-herecké spolupráce je pokračováním kurzů realizovaných v letech 2008 a 2009 pod lektorským vedením režiséra a pedagoga prof. Františka Laurina. Současný běh kurzu vzešel z iniciativy samotných absolventů, kteří vyslovili přání pokračovat, vyzkoušet si v praxi to, do čeho měli v průběhu čtyř víkendových setkání možnost pouze nahlédnout.
Z časových i finančních důvodů zůstalo opět u čtyř setkání, která probíhají vždy v pátek večer a po celou sobotu. Aby se neutrácel cenný čas, uskutečnila se v předstihu před vlastními soustředěními schůzka účastníků s lektorem. Jejím cílem byl výběr pracovních textů a skupin, přidělení rolí, určení režisérů atp. Z velkého rezervoáru byly nakonec vybrány texty her T. Williamse Léto a dým a Mluv ke mně jako déšť, Courtelinova Tichá domácnost, komedie F. A. Šamberka Blázinec v prvním poschodí a hra Lidský hlas J. Cocteaua. Různorodost textových předloh je záměrně volena tak, aby se posluchači setkali s různými divadelními žánry a styly. Posluchači obdrželi texty k prostudování předem, aby měli režiséři dostatečný prostor na přípravu a herci čas na naučení přidělených rolí.
Kurs pořádá královéhradecký Impuls v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, kde nalezl díky vstřícnosti jeho ředitele a principála místního divadelního souboru Petra Kruliše potřebné prostory. Uskutečňuje se v soustředěném čase ve dvou lednových a dvou únorových soustředěních. Poslední je plánované na 25.‒26. 2. 2011. Zúčastňuje se jej 17 posluchačů. Náklady na realizaci kurzu jsou hrazeny z prostředků pořadatele, který očekává podporu z grantových příspěvků MK ČR (grantové komise budou teprve zasedat). Částečně se na financování podílí sami posluchači jednorázovým účastnickým poplatkem ve výši 1000 Kč, ale také tím, že si dopravu, ubytování a stravování hradí ze svých prostředků.
Je nepochybné, že příklad Královéhradeckého kraje, je hodný následování.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':