Databáze českého amatérského divadla

Texty: BRNO, Divadlo na Veveří, heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 58, 59

BRNO, Divadlo na Veveří

Jan Václav Kautský byl jedním z nejznámějších českých divadelních malířů. Společně s Brioschim a Burkhartem založil ve Vídni společnost (pracoval u něj
i mladý Alfons Mucha), která se orientovala na vybavení interiérů a scénicko-technické zařízení divadel. Kautský se zúčastnil soutěže na návrh opony ND
v Praze roku 1878, ale porotě se zdál jeho návrh konvenční. Za neúspěch v soutěži byl roku 1881 odškodněn nabídkou, aby spolupracoval na výzdobě interiéru
Národního divadla v Brně (v Besedním domě). Maloval zde oponu, s níž v Praze neuspěl. Ta byla později přemístěna do domu Marovských na Veveří.
Milan Kreuzzieger

Do příchodu K. Štapfera do čela malířské dílny Národního divadla byl Kautský nepochybně nejvýznamnějším scénografem druhé poloviny 19. století,
který umělecky ovlivňoval vývoj českého divadelnictví.
Bořivoj Srba

Divadlo na Veveří – to je legenda nejen brněnského, ale i moravského a českého divadla. Má matka byla z Vyškova a byla velkou ctitelkou divadla – dokonce
je v mládí ochotnicky hrála. Pamatuji se jako malý chlapec, že se jednou rozpředla v jakési společnosti diskuse o divadle a často se ozývalo, že Na Veveří se
hrálo to nebo ono. A byl tam kdosi, kdo tenhle pojem neznal – i zeptal se. Zavládlo zaražené ticho, v němž bylo cítit, že je to cosi neuvěřitelného, že někdo neví,
co je to divadlo Na Veveří. Budova s takto slavnou tradicí, po jejímž jevišti prošlo tolik hereckých osobností, nemohla mít jinou oponu než tuto, která se doslova
vzpíná ke zdrojům evropské kultury a poukazuje na jeden z jejích největších vrcholů, k nimž patří i divadlo.
Jan Císař

• 1881–1882 byla opona umístěna v Besedním domě, 1884 instalována v budově na Veveří ulici, uložena je v depozitáři Moravského zemského muzea.
> Postavy brněnského jeviště II (1884–1989). Uspořádali Eugenie Dufková, Bořivoj Srba. Brno, Státní divadlo 1989
> Srba, B.: Der Bühnenbildner Jan Václav Kautský und seine Arbeit für die tschechische Bühne.
In Sborník prací Filozofické fakulty, roč. 41–42, Řada hudebněvědná č. 27–28. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 69–96
÷ Originál vystaven na výstavě Sto let stálého českého divadla v Brně, 1984 a na výstavě Poklady Moravy v Národním muzeu v Praze
uspořádané Moravským zemským muzeem 2010-2011
÷ Výstava fotografií divadelních opon Múzám, městu, národu, Státní opera Praha 2003

JAN VÁCLAV KAUTSKÝ (1827 Praha – 1896 St. Gilgen) byl malířem-krajinářem a divadelním scénografem. Studoval na pražské a později düsseldorfské
akademii. Proslul především jako malíř divadelních dekorací ve Vídni. V roce 1863 byl jmenován dvorním divadelním malířem. Několik divadelních
výprav maloval také pro pražské Prozatímní divadlo. Pravidelně obesílal výroční umělecké výstavy v Praze svými krajinomalbami.
Vídeňský ateliér odevzdal roku 1892 svým synům Bedřichovi a Hanušovi.

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':