Databáze českého amatérského divadla

Texty: Boskovice / Doubravice nad Svitavou: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 56, 57

BOSKOVICE, okres Blansko

V Muzeu Boskovicka je uložena divadelní opona, o jejímž původu nejsou žádné zprávy, opona není součástí sbírek.
Je namalována na plátně podšitém pytlovinou, navinuta na dřevěné lati a značně poškozena.
Obraz představuje renesanční arkády s bohatou draperií a šňůrami v horní části. V prostředním oblouku stojí postava
ženy s vavřínovým věncem na čele. Ve vztyčené pravici drží misku s ohněm. Po obou jejích stranách stojí postavy
žen-hudebnic, u sloupů sedí dvě ženy v zamyšlení.
Jiří Bušina, Boskovice

Historie divadla v Boskovicích sahá až k roku 1633, kdy první divadelní představení pořádali jezuité, pochopitelně
s biblickými náměty. V půli devatenáctého století začal k divadlu směřovat Čtenářsko-zpěvácký spolek slovanský,
založený v roce 1853. Po několika letech pod novým názvem Velen uvedl první divadelní premiéru – Štěpánkovy
Berounské koláče. Roku 1871 už sehrál deset her, mezi autory nechyběli Tyl, Stroupežnický, Šamberk, ale ani Moliere.
Hrávalo se U Františků na jevišti zbudovaném na soudcích piva, později v Panském domě a v zahradním sále
Melicharova hostince. V další generaci převzali divadelní otěže studenti a mnohé spolky. Roku 1912 Sokol otevřel
novou sokolovnu s jevištěm uvedením Smetanovy Prodané nevěsty – psalo se o neobyčejném úspěchu, obdiv sklidily
mohutné sbory.
Po první světové válce patřil k nejpilnějším divadelní odbor Jednoty čs. Orla, ale jen do doby, než se majitelé
rozhodli jeho domovský sál přebudovat na kino. Přesto divadelní činnost neustala – ani za okupace, kdy členové
zakázaných spolků přešli např. pod katolickou Svornost či posléze Charitativní spolek Ludmila. Divadlo bylo do úplného
zákazu v roce 1944 jednou z mála povolených zábav, čeština a české písně znějící z jeviště pomáhaly posilovat naději,
že bude lépe. Ihned po osvobození v roce 1945 byla divadelní činnost obnovena Městským ochotnickým divadlem
a postupně i dalšími nadšenci. Vrcholem úspěchu bylo uspořádání Festivalu ochotnických souborů v roce 1960.
Dle Programové brožury Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel 2005 a publikace Jiřího Bušiny Boskovické divadlo z roku 1994

Z řady detailních snímků je sestaven pravděpodobný obraz boskovické opony.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':