Databáze českého amatérského divadla

Texty: Olešnice, o. Semily, Obnovení divadelního spolku Jirásek v Olešnici. ex www

Obnovení divadelního spolku Jirásek v Olešnici
Spolek vznikl v roce 1909 jako Odbor divadelních ochotníků při založení Odboru národní jednoty severočeské. Pod národní jednotou fungoval až do konce roku 1922.
Dne 1. ledna 1923 dochází k založení samostatného spolku divadelních ochotníků Jirásek v Olešnici.
Dne 4. ledna 1923 bylo rozhodnuto zakoupit divadelní kulisy od akademického malíře Jana Lva z Jilemnice. Spisovatel Alois Jirásek dopisem z 3. března 1923 povoluje, aby spolek nesl jeho jméno. První oficiální valná schůze se konala 21. července 1923 v hostinci F. Marka v Olešnici.
Spolek fungoval až do konce padesátých let, kdy v roce 1957 hrál na Pohoři poslední představení hry Psohlavci.
Změnou společenských hodnot a nástupem televize spolek pomalu upadal v zapomnění.

Až v jeden únorový den roku 2004, kdy se v hospodě v Olešnici konal tradiční hasičský ples, nastal v historii spolku zásadní obrat. Chalupář Zdeněk Peroutka, jehož celoživotní vášní bylo ochotnické divadlo, přinesl na ples hru J. K. Tyla Tvrdohlavá žena. Několik přítomných hostů nejprve z legrace hru pročítalo, ale potom se rozhodli ji nastudovat.
Následovalo několik čtených zkoušek a ustálilo se obsazení jednotlivých postav.
V kůlně u hospody jsme zkontrolovali uskladněné zbytky původních kulis z roku 1923. Bohužel byly ve velmi zuboženém stavu. Vybrali jsme vhodné kulisy pro Tvrdohlavou ženu a přes léto je opravili. Termín premiéry jsme stanovili na 16. října 2004. Bohužel v září pan Zdeněk Peroutka, který hru režíroval a zároveň hrál jednu z postav, vážně onemocněl.
Všichni herci měli obrovskou chuť započaté dílo dokončit, a tak pokračovalo zkoušení přes celou zimu. Konečně 9. a 10. dubna 2005 byla za velkého zájmu obecenstva představena hra Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec.

Dne 23. dubna 2005, tedy téměř po 82 letech, se konala v hospodě v Olešnici první valná hromada obnoveného divadelního spolku Jirásek.
Předsedou byla zvolena Jana Martínková
Pokladníkem Ivana Šestáková a Petr Tichý
Mezi ostatní členy spolku patří: Zdeněk Peroutka (režie)
Miloš Marek
Tomáš Marek (technické zabezpečení)
Naděžda Marková
Josef Antoň
Jaroslav Obročník
Jan Žigmound
Členové se shodli na oficiální registraci spolku.
Velký ohlas, který představení vyvolalo, a kladné přijetí u diváků, povzbudilo členy spolku k další činnosti.

Letošní zima byla dlouhá a urputně se držela svého žezla. V neděli 8. května 2005 se několik zájemců vypravilo do Josefova Dolu na přehlídku amatérských divadel. Naštěstí jsme ještě neobuli letní pneumatiky, proto jsme cestu do Jizerských hor mohli vůbec uskutečnit – a nad hustým sněžením jsme jen nevěřícně kroutili hlavami. Bohužel jsme zastihli pouze závěrečné hodnocení účastníků, ale i to pro nás bylo velmi poučné. Po této zkušenosti se většina z nás shodla na tom, že náš divadelní spolek v dohledné době nebude mít ambice účastnit se nějaké přehlídky amatérských divadel. Raději si budeme užívat úspěchu v okolních vesnicích a chvály našich věrných diváků. Ale kdo ví, co nás čeká za několik let.

Nultý ročník přehlídky amatérských divadel v Olešnici
Na popud Zdeňka Peroutky jsme se rozhodli pořádat divadelní léto. Pozveme několik divadelních spolků, které se nám představí během jednoho víkendu. Pěkný by mohl být i malý staročeský jarmark a prasátko na grilu. Plány jsou velké, ale musíme začínat opatrně. Rozsah se nakonec zúžil. V sobotu 9. července 2005 odpoledne zahráli kočovníci z Přepeř před hospodou pohádku o princezně Čárypiše a my večer v sále opět Tvrdohlavou ženu. Jestli takové úspěchy budou pokračovat, brzy zpychneme! Při děkovačce diváci vstávali a mnozí zamáčkli slzu dojetí. Herci potom zůstali na jevišti okolo jednoho dlouhého stolu, připíjelo se šampaňským a muzikanti vzali do rukou nástroje. Hrálo se, zpívalo i tančilo. Až do rána. Celkově to byla bezva akce!

Druhý rok činnosti
Režisér nás seznámil s novou hrou pro následující sezónu: Josef Kajetán Tyl: Čert na zemi. Předpokládaný datum premiéry jsme stanovili na 8. dubna 2006.
S příchodem chladnějšího počasí se režisér Zdeněk Peroutka uchyluje do svého vyhřátého pražského bytu, a tak se režie ujala vedoucí souboru Jana. Miloš a Ivetka opravili zbytek kulis. Miloš rozpáral staré povlečení po babičce a vyrobil zcela nové, ale vlastně dobové, krásné kulisy na scénu pekla. Filip se ukázal jako zdatná herecká posila a to, že umí hrát na kytaru, jsme zúročili. Ve hře jsme použili několik písní – Filip jako doprovod a první hlas, další hlasy vytvořili ostatní herci. A tak vznikl mnohohlas!

Zkoušky a akce:
3.3.06 Pá 18:30 Hospoda Olešnice
4.3.06 So 20:00 Divadelní zkouška
6.3.06 Po 19:15 Schůze na OÚ k chystanému sjezdu rodáků - otázky:
Kdo organizuje, kdy další schůze
Náš návrh: vystavit díla místních : Miloš Marek – obrázky,
pan Melíšek - fotografie
11.3.06 So 14:00 Rodáci – schůze všech zainteresovaných v hospodě
17.3.06 Pá 19:00 Divadelní zkouška
18.3.06 So 17:00 Divadelní zkouška
20:00 Promítání: Holbovi – dovolená Stř. Amerika
7.4.06 Pá 19:00 Zkouška – Olešnice –
Filipovi – ať o přestavbě kulis na peklo hraje
8.4.06 So 16:00 Zkouška – Olešnice – s dětmi, potom dospělí
15.4.06 So 18:00 Zkouška - děti
28.4.06 Pá 18:00 Zkouška - děti, potom všichni
29.4.06 So 14:00 Schůze – hospoda Olešnice – Rodáci – organizace
19:00 Zkouška - Olešnice
5.5.06 Pá 19:00 Zkouška
6.5.06 So 17:00 Zkouška – děti, potom všichni
12.5.06 Pá 19:00 Generálka
13.5.06 So 18:00 Předpremiéra – Pohoř - náves
3.6.06 So 18:00 Zkouška, potom do noci kytara a zpěv v hospodě
4.6.06 Ne 16:00 Připravit propagaci na Rodáky –
Nakopírovat plakáty, nazdobit panel, pozvánky
16.6.06 Pá 18:00 Zkouška, Zdeněk Peroutka se snaží vznést připomínky ke hře, už je to ale zbytečné.
Potom před hospodou veselí do noci
17.6.06 So 17:00 Premiéra na sále v rámci akce Rodáci
Veselí před hospodou do ranních hodin
18.6.06 Ne 15:00 II. premiéra na sále

Dne 13. května 2006 se konala předpremiéra na návsi na Pohoři. A jelikož jsme chtěli hrát pod širým nebem, vymysleli a zbudovali naši šikovní chlapi důmyslné improvizované pódium. Několik sbitých latěk s napjatou plachtou nás snad mohlo zachránit před promočením. Ale počasí se onoho deštivého jara jako zázrakem umoudřilo, a tak mohla být, za slušné účasti diváctva, hra bezpečně předvedena. Zdárný průběh představení jsme slavili až do rána bílého, nejdřív v pohořském klubu, potom před hořícím krbem u Holbů.
Premiéra měla tu čest posloužit jako kulturní hřeb velkolepého sjezdu rodáků Olešnice ve dnech 17. a 18. června 2006. Sál hospody po oba dva dny praskal ve švech a potlesku a chvály jsme si skutečně užili.

8.7.06 So 18:00 Opékačka u Holbů, potom do hospody – poslech country

II. valná hromada – 14. 7. 2006 u Petra na chaloupce
Zhodnocení činnosti:
Úspěšná představení hry Tvrdohlavá žena a Čert na zemi
Rekonstrukce kulis
Tvorba nových kulis – peklo
Pořízení osvětlovací techniky

Finanční zhodnocení: Kvůli nákladům na osvětlení jsme celkově zadluženi.
Podáváme žádost o grant (EU i městu Turnov)

Činnost v novém roce: Uvedení nové hry: Frank Tetauer: Úsměvy a kordy
Uvedení Čerta na zemi i v jiných obcích
Uspořádání II. divadelního víkendu
Výroba mobilního jeviště

Účast: Josef Antoň, Naďa, Miloš a Tomáš Markovi, Jana Martínková, Ivana Šestáková, Petr Tichý, Jan Žigmound a děti Lucka Šestáková, Káťa Holá, Anička a Karolína Bičíkovi

Noví členové: Petr Marek, Filip Holba, Ivetka Holbová–Melíšková

8.9.06 Pá 19:00 Zkouška - Olešnice
9.9.06 So 19:00 Zkouška
14.10.06 So 16:00 Zkouška v kostýmech (Jana záskok za Ivetu – Milostu)


II. divadelní víkend – 20. a 21. říjen 2006
Na venkovské publikum se musí zlehka. I na druhý divadelní víkend jsme pozvali jen jeden přespolní divadelní spolek – Bozděch z Prahy. Už několikrát v Olešnici vystupoval, neboť jeho členem je i Zdeněk Peroutka. Soubor využil data voleb do senátu a sehrál hru o přípravách voleb v jednom neurčitém městě v jedné neurčité době, Éra Kubánkova. Divácká účast nebyla nejhojnější, ale dopřejme našemu publiku čas, aby si zvykl na možnosti kulturního vyžitíi na vesnici.
V sobotu jsme sehráli pohádku Čert na zemi – a opět s úspěchem. Dokonce jsme poskytli rozhovor turnovských novinám.
Mobilní jeviště máme již hotové, můžeme vyrazit na turné po okolních obcích! A těšíme se.

24.11.06 Pá 19:00 Zkouška před 1. výjezdem – pro rekonstrukci sálu se nekonala
25.11.06 So 17:00 Představení v Doubí v kulturáčku (Ach ta paměť! Opravdu nesmíme zanedbávat zkoušky)
26.11.06 Ne 14:00 ZUŠ Turnov - vystoupení
6.12.06 Út 20:00 Setkání pražské sekce nad novou hrou
10.12.06 Ne 17:00 Úsměvy a kordy – 1. čtená zkouška – doma u Obročníků
13.1.07 So 17:00 Zkouška Pohoř
28.1.07 Ne 16:00 Zkouška Pohoř
17.2.07 So 13:00 Masopust na Vyskři, večer country zábava v Olešnici
18.2.07 Ne 13:30 Zkouška v Olešnici - Kordy
9.3.07 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Čert
23.3.07 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Čert
24.3.07 So 14:00 Představení v Jenišovicích
6.4.07 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Čert
7.4.07 So 13:00 Představení na Dlaskově statku v rámci velikonočních trhů
9.4.07 Po 8:00 Velikonoční obchůzka, veselice u kapličky ve Skalanech
13.4.07 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Čert
14.4.07 So 18:00 Představení v Rakousích - Čert na zemi
27.4.07 Pá 18:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
28.4.07 So 7:00 Pochod Ještěd - Všeň
19:00 Koncert přátelské hudební skupiny Ovčie kiahne z Kacanov
30.4.07 Po 17:00 Pálení čarodějnic, veselice u kapličky ve Skalanech
4.5.07 Pá 19:00 Reciproční představení Rakouských v Olešnici
V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk
19.5.07 So 19:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
25.5.07 So 11:00 Turnovské trhy – průvod v kostýmech
16.6.07 So 14:00 Slavnost slunovratu v Kacanovech,
koncert přátelské hudební skupiny Ovčie kiahne
17.6.07 Ne 17:00 Zkouška v Olešnici - Čert
22.6.07 Pá 17:00 III. valná hromada
23.6.07 So 19:00 Představení na slavnosti v Korytech
III. valná hromada – 22. 6. 2007 u Petra na chaloupce
Zhodnocení činnosti:
Úspěšná představení hry Čert na zemi

Finanční zhodnocení: Nákup velkého množství plátna na nové kulisy.
Stále si držíme mírné zadlužení.

Činnost v novém roce: Morava Tour 4. - 8. 7. 2007
Uvedení nové hry: Frank Tetauer: Úsměvy a kordy
Uspořádání III. divadelního víkendu
Uspořádání I. divadelního plesu
Renovace kulis

Účast: Josef Antoň, Filip Holba, Naďa, Miloš a Tomáš Markovi, Petr Marek, Jana Martínková, Jaroslav Obročník, Ivana Šestáková, Petr Tichý, Jan Žigmound a děti Sylva, Bára, Lukáš, Roman

Přijetí nových členů: Týna Dlouhá, Jarek Fojtík, Lenka Martinková, René Močuba, Dobra Obročníková


Morava Tour 2007
Účast: Josef Antoň, Týna Dlouhá, Jarek Fojtík, Filip Holba, Ivetka Holbová-Melíšková, Miloš a Tomáš Markovi, Jana Martínková, Lenka Martinková s Majdou a Kájou, Renda Močuba, Ivana Šestáková s Luckou, Petr Tichý, Jan Žigmound.

Dopravní prostředky: 4 osobní auta
1 tranzit jako sponzorský dar p. Amlera (zaplatíme jen palivo)

Zázemí: St - Pá: Tělocvična základní školy v Kopřivnici
So: Chatičky v campu v Rožnově p. Radhoštěm

St 4. 7. příjezd všech účastníků zájezdu - postupně až do 23:30
ochutnávka kopřivnické diskotéky Robinson
ukončení dne v non-stop baru Macao
Počasí: slunečno a teplo po celou cestu

Čt 5. 7. dopoledne zkouška hromadných scén a pekla
14:00 návštěva Technického muzea Tatra v Kopřivnici s výborným průvodce, Jarkovým otcem
17:00 odjezd na vystoupení do Bartošovic
19:30 představení v krytém areálu tamního hřiště
23:00 marné čekání na jídlo v klubu Kimax
Počasí: zamračeno nízkou oblačností, zima, v době představení déšť, v noci oblačno a zima

Pá 6. 7. 11:00 výlet na hrad Hukvaldy (vhodný areál divadla)
14:00 rychlý oběd
15:00 výlet do Štramberka (vápencový lom, rozhledna na Bílé hoře, Trúba, ulice plná zachovalých roubených staveb, Štramberské uši, kvasnicové pivo Trubač)
20:00 slíbená diskotéka pro holky (pod lékařským a pedagogickým dohledem a ochranou týmu odborníků)
Počasí: polojasno, teplo akorát na výlet

So 7. 7. dopoledne úklid tělocvičny a odjezd z Kopřivnice
odpoledne ubytování v campu a výlet na horu Radhošť
17:00 odjezd na Harcovnu
19:00 velmi povedené vystoupení a družba s místními obyvateli
Počasí: zataženou vysokou oblačností, větrno, teplo akorát na výlet

Ne 8. 7. dopoledne úklid chatek a opuštění campu
návštěva skanzenu Mlýnská dolina a Dřevěné městečko
15:00 odjezd
18:00 příjezd do Olešnice - vyložení kulis
Počasí: slunečno a teplo - na cestu až moc

Resume: Akce Morava Tour 2007 se velmi zdařila.
Ve výborném kolektivu jsme zažili mnoho pěkných chvil, navštívili jsme místní zajímavosti a předběžně odsouhlasili Morava Tour 2008.

Zvláštní ocenění za neunavitelnost "Robocop" získal José Antonio, který vydržel úplně nejvíc. Ač nejstarší člen výpravy vykonal i nepovinné výstupy, statečně se účastnil divokého řádění na diskotékách, nenechal se zahanbit v množství vypitých tekutin a navíc každodenně uzavíral společnost. Ráno vstával první a běžel všem pro snídani. S úsměvem a plný optimismu. Omládl s námi o pěkných pár let.


Po návratu z Morava Tour se znovu vrháme do zkoušení nové hry Úsměvy a kordy, kterou chceme představit na chystaném a dlouho diskutovaném divadelním olešnickém podzimu.

13.7.07 Pá 19:00 Schůzka v Olešnici
21.7.07 So 19:00 Zkouška u Rendy na chaloupce - Kordy
4.8.07 So 19:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
11.8.07 So 14:00 Představení Čerta na letních slavnostech na Vyskři
24.8.07 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
25. 8. 07 So 18:00 Narozeniny – 60 Klacků - scénka
16. 9.07 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
22.9.07 So 9:00 Soustředění - Kordy
23.9.07 Ne 9:00 Soustředění - Kordy
29.9.07 So 13:00 Pohoř – závody ve střelbě družstev
6.10.07 So 19:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
14.10.07 Ne 15:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
19.10.07 Pá 18:00 Zkouška v Olešnici – Čert na zemi
20.10.07 So 14:00 Představení v Jesenným
20.10.07 So 20:00 Loučení hostinského Ivoše se svými hosty

Myšlenky na divadelní víkend se rozplynuly. Hostinský Ivoš se vrací do výrobního procesu a osud místní hospody je nahnutý. O její provozování projevilo zájem několik podnikatelů, ale termíny výběrových řízení jsou příliš dlouhé na to, abychom se dokázali tak rychle přizpůsobit. Divadelní víkend v Olešnici nám bude stále ležet v hlavách. Teď jsme už ale trochu chytřejší.
Donedávna jsme nechápali, proč žádné divadelní spolky nehrají na podzim. Řekli jsme si: budeme průkopníci a široko daleko nebudeme mít s naší akcí konkurenci! Chyba lávky! Amatérské divadlo se na podzim hrát nedá! Teď už to víme i my. V létě jsou prázdniny, potom se seje ozim, shání se dřevo na zimu... ale rozhodně se nezkouší divadlo...!
Nevadí, divadelní víkend bude někdy na jaře!

28.10.07 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
10.11.07 So 20:00 Mexická noc spřátelené hudební skupiny Ovčie kiahne
11.11.07 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
18.11.07 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici – Kordy – kostýmová
23.11.07 Pá 14:00 Generální zkouška v Olešnici – Kordy
24.11.07 So 18:00 Premiéra: Tetauer: Úsměvy a kordy na sále v Olešnici
25.11.07 Ne 14:00 II. premiéra: Tetauer: Úsměvy a kordy na sále v Olešnici
Akce musela být bohužel zrušena pro nemoc takřka celého ženského obsazení spolku.
Všem potencionálním diváků se hluboce omlouváme.
1.12.07 So 13:30 Představení v Turnově v domově důchodců – Čert na zemi
31.12.07 Pá 20:00 Silvestrovská oslava v Olešnici
2.2.08 So 13:00 Masopust na Vyskři, večer country veselice v Olešnici
15.2.08 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Kordy
16.2.08 So 18:00 Představení v Olešnici – Kordy – bonus za zrušenou premiéru, večer až do rána bujaré veselí v místní hospodě
17.2.08 Ne 14:00 Představení v Olešnici - Kordy
1.3.08 So 19:00 Promítání na Pohoři: Jemen - Ivetka
9.3.08 Ne 14:00 1. čtená zkouška autorské čertí pohádky – doma u Obročníků

Je to opravdu tak! Divadlem se stále nemůžeme nasytit. Zatímco stále pilujeme Úsměvy a kordy a teprve se chystáme na letošní divadelní maratón, začínáme zkoušet naši autorskou čertí hru. Napsal ji Miloš Marek a ještě nemá jméno. Teprve se sejdeme, přečteme si ji, poradíme se – a úplně ji změníme...

30.3.08 Ne 9:00 Zkouška v Olešnici - Kordy5.4.08 Pá 19:30 Představení v Turnově v Městkém divadle – Úsměvy a kordy

Naše první zkušenost s opravdickým kamenným divadlem. Týden před námi zrušili pro nezájem koncert korejské operní zpěvačky, na nás přišlo asi 20 diváků!
Od tohoto okamžiku se datují naše celkem pohodová představení. (Váže se samozřejmě jen ke hře Úsměvy a kordy…). Hrozba kamenného divadla nás natolik vybičovala, že i chroničtí zmatkaři byli bezchybní – i když to zase trošku znervóznělo ty ostatní…
Představení se povedlo, po něm za námi přišel bývalý dlouholetý člen a snad i režisér turnovského ochotnického divadla a předal nám několik svých letitých zkušeností. Nemáme tolik chodit po jevišti. Tak si to pamatujme!

12.4.08 So 17:00 Představení v Jesenným - Úsměvy a kordy
19.4.08 So 8:00 Pečení koláčků pro účely svatby Báry a Karlose.

Manufaktura byla zřízena doma u Obročníků. Jednalo se výhradně o dámskou záležitost. Zkušené ženy z vesnice už byly nastoupeny v 7 hodin ráno a zadělávaly ohromné množství těsta - krásné, žluté, mastňoučké hmoty z domácích vajec, mléka i másla, která nám klouzala mezi prsty. Když první dávka vykynula natolik, že přetékala z velikého plechového lavoru, přišlo na složité vážení a dělení na menší bochánky, které se opět položily na vál, přikryly utěrkou a nechaly ještě trošku vyspat. Neunavitelná paní Tichá jen seděla a všechny malé bochánky postupně přeměnila na dlouhé hady, které rozkrájela asi na 20 malých kousků. Další 2 – 4 ženy ty kousky odebíraly a v dlaních z nich válely kuličku. Ale pozor, musely hodně tlačit dlaně k sobě, aby kuličky nepukaly! Plný stůl kuliček už rozmístěných na plechách pak obcházely další ženy s pečetidlem a vytlačovaly do kuliček jamky. Další ženy plnily jamky „dávadly“, rozuměj náplněmi makovou, tvarohovou, ořechovou, jablečnou a nevím ještě jakou… Další ženy zdobily mandlemi, rozinkami a ořechy. Další ženy nosily plné plechy do rozpálených trub a zpět přinášely plechy plné už zlatých voňavých upečených koláčů. Složitý systém samozřejmě vznikal za pochodu (spíš za poklusu) a k večeru už byl takřka dokonalý. Všechny pomocnice jsme byly krásně unavené a těšily jsme se do postýlek. Koláčků bylo z 9 kil mouky nepočítaně! (asi 5000).
Týden na to, 26. 4. 2008 se konala svatba našich přátel Karlose a Báry. Obřad proběhl v kapličce na Vyskři. Ale jak – to ví jen ti nejbližší, neboť ostatní se do malinkého prostoru nevměstnali. Ale vzali se! Veliká oslava pak probíhala v olešnické hospodě až do ranních hodin.

25.5.08 Ne 14:00 Představení na hradě Valdštejn - Úsměvy a kordy
31.5..08 So 9:00 Průvod v kostýmech v rámci turnovských řemeslných trhů.

IV. valná hromada – 14. 6. 2008 u Petra na chaloupce
Zhodnocení činnosti:
Úspěšná představení hry Čert na zemi a Úsměvy a kordy

Finanční zhodnocení: Konečně jsme se dostali do plusových hodnot.

Činnost v novém roce: Morava Tour 22. – 24. 8. 2008
Uvedení nové hry: Miloš Marek: Jak se mobil dostal do pekla
Uvedení další hry ke 100. výročí založení spolku (sice přerušené činnosti na 50 let, ale to nevadí)
Uspořádání divadelního víkendu
Uspořádání I. divadelního plesu
Spolupráce s olešnickými hasiči a kacanovskými kapelami

Účast: Josef Antoň, Týna Dlouhá, Ivetka a Filip Holbovi, Miloš a Tomáš Markovi, Petr Marek, Jana Martínková, Lenka Mariínková, René Močuba, Dobra a Jaroslav Obročníkovi, Ivana Šestáková, Petr Tichý, Jan Žigmound

Jelikož byla valná hromada spojena s oslavou 35. narozenin Petra Tichého a 10. výročí jeho svatby s Hankou, protáhla se do pozdních ranních hodin. Petrovi zrovinka ukapávala zkvašená tekutina, museli jsme tedy ochutnávat, zda letošní ročník bude také vydařený. A bude!
Druhý den jsme se sešli opět u Petra na chaloupce, abychom dojedli zbytky, ale hlavně opět vyzkoušeli novu hru – Jak se mobil dostal do pekla. Přišel i Karlos, který byl pověřen samotným autorem, Milošem Markem, vymyslet hudební doprovod.

Příští týden bohužel začala vlna úmrtí našich známých a obyvatel Olešnice. Opustila nás Janinka Žikmoundová, maminka Honzy a věrná účastnice našich představení a následných hudebních dýchánků. Janinka vždy znala všechny sloky všech písniček a bude nám moc chybět!

19.7.08 So 17:00 Představení na Pohoři – Čert na zemi

Oprášili jsme zase Čerta a s potěšením jsem zjistili, že leží v našich hlavách dostatečně hluboko a není nutné mohutně zkoušet. (Obročníci byli na cestách, a tak Jardovu dvojroli opět převzal Jarek, nápovědu zcela profesionálně zastoupila Lenka) Představení proběhlo ve velké pohodě, diváci byli samí naši přátelé, kteří s úsměvem přijali každý náš přebrept. Vše se konalo v rámci velké akce, kdy se na návsi točilo pivo a opékaly klobásy, na jevišti se vystřídaly kapely Ovčie kiahne z Kacanov i naši drazí Dědové Harryho Pottera. Počasí se naštěstí udobřilo a mraky jen hrozily.

25.7.08 Pá 19:00 Grilovačka u Jany.

Jakmile Jana zjistila, že rodiče na víkend odjedou a dům i bazén zůstane prázdný, nelenila a s Jarkem sezvali hosty. Bohužel nebylo jim dáno zažít potěšení z nočního koupání, neboť nový bazén někde tekl a musel být vypuštěn… Přišli dokonce i Bára s Karlosem a jejich muzikou, přestože ještě v noci odjížděli na přehlídku do Německa. Po zavření hospody se sem přesunuli i další, dokonce Zdeněk Peroutka s manželkou i synem a hrálo se na kytary, až do rána. Sousedi byli velmi tolerantní.

Pro mnohé z nás bylo toto setkání se Zdeňkem bohužel poslední. Opustil nás 11. 8. 2008 – navždy. Vypravili jsme malou delegaci s květinou na smuteční obřad do Prahy. Ve strašnické hospodě se potom utužily svazky se Zdeňkovým druhým divadlem Bozděch. Určitě budeme i nadále spolupracovat. Děkujeme ti, Zdeňku, za obnovení našeho spolku!


Morava Tour 2008
Účast: Josef Antoň, Týna Dlouhá, Jarek Fojtík, Filip Holba, Ivetka Holbová-Melíšková, Miloš a Tomáš Markovi, Jana Martínková, Lenka Martinková, Renda Močuba, Dobra a Jarda Obročníkovi, Ivana Šestáková s Luckou, Petr Tichý, Jan Žigmound.

Dopravní prostředky: 4 osobní auta a 1 tranzit

Zázemí: Tělocvična základní školy v Kopřivnici

Pá 22. 8. příjezd všech účastníků zájezdu – kolem 17. hodiny
prohlídka atrakcí, poslech hudby v rámci oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město, ulehnutí brzo
Počasí: zataženo, chladno

So 23. 8. Dopoledne: výlet do Štramberka (zopakování loňské prohlídky vápencového lomu, Trúby, ochutnávka Štramberských uší a kvasnicového piva Trubač)
17:00 odjezd na vystoupení do Bartošovic
19:00 představení v krytém areálu tamního hřiště
Počasí: zataženo, chladno

Ne 24. 8. Dopoledne: sbalit a opustit Kopřivnici
14:00 velmi povedené vystoupení v hospodě Harcovna, následný odjezd domů
Počasí: zataženo, chladno

Resume:

Akce Morava Tour 2008 proběhla úspěšně. Pro příště už ale víme, že pouze třídenní pobyt je příliš uspěchaný. Bohužel nezbyl čas na delší výlet ani na ochutnávku kopřivnických diskoték…
Zvláštní ocenění získali Jana a Jarek, kteří s nasazením vlastního života zachránili ostatní členy souboru před smrtí hladem.
Do představení na Harcovně zbývala půl hodina, ale nebylo kde se najíst. Jana a Jarek, posilněni obědem v rodinném kruhu, se nabídli dojet pro kyblíček polévky a několik jídel do jiné restaurace. Smůla začíná: Na pár hotovek čekali příliš dlouho. Časový skluz chtěl Jarek vyrovnat jízdou s využitím maximální povolené rychlosti. To by bylo samozřejmě v pořádku, kdyby ovšem smůla nepokračovala střetnutím s řidičem, který využíval naopak maximálního pohledu do zpětného zrcátka. Nekoukal dopředu a znenadání odbočil vlevo. Naše brzdná dráha byla dostatečně výrazná, přesto auto zastavilo až o auto protijedoucí. Rána, břinkot rozsypaných světel, syčení prasklé pneumatiky a zvětšující se kaluž brzdové kapaliny na silnici! Náš dopravní prostředek se stal nepojízdným!
Telefonicky přivolaní Filip s Rendou odvezli Janu s nepoškozenými (!) obědy, všichni se stihli najíst a představení začalo s pouhým 10 minutovým zpožděním. Jarek zatím vyjednával s policií, a definitivně tak přišel o své červené služební auto.
Díky Rendovi a Lence a jejich autu se i Jana s Jarkem dostali šťastně domů.

Po návratu z Moravy se plně začínáme věnovat autorské pohádce Pekelný telefon, kterou napsal náš vrchní tvůrce kulis Miloš Marek!

31.8.08 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici – Pekelný telefon
12.9.08 Pá 21:00 Zkouška v Olešnici - Pekelný telefon
13.9.08 So 9:00 Vyklízení domečku na kulisy - Olešnice
26.9.08 Pá 17:00 Zkouška i s dětmi v Olešnici - Pekelný telefon
10.10.08 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici - Pekelný telefon
19.10.08 Ne 10:00 Zkouška i s dětmi v Olešnici - Pekelný telefon
24.10.08 Pá 20:00 Zkouška v Olešnici - Pekelný telefon
2.11.08 Ne 13:00 Zkouška i s dětmi u Karlose - Pekelný telefon
8.11.08 So Výjezdní zasedání v Blučině u Brna – ochutnávka ve sklípku
22.11.08 So 17:00 Zkouška i s dětmi v Olešnici - Pekelný telefon
29.11.08 So 17:00 Zkouška v Olešnici – Pekelný telefon
7.12.08 Ne 10:00 Zkouška i s dětmi v Olešnici - Pekelný telefon
19.12.08 Pá 18:00 Zkouška i s dětmi v Olešnici - Pekelný telefon
20.12.08 So 15:00 Premiéra hry Pekelný telefon v Olešnici

Jak je to krásné vystupovat na domácí scéně! Sál hospody v Olešnici praskal ve švech. Podle obsazených a přistavených židlí jsme se dostali k počtu dosahujícím takřka 200 diváků. Představení se vydařilo. Diváci ocenili krásné kulisy, působivé světelné efekty a herecké výkony dětí i dospělých. Smáli se slovním hříčkám a děti dávaly pozor až do konce. Opravdu se těšíme na reprízy!

02.01.09 Pá 20:00 Zkouška v Olešnici – dohoda o termínech zkoušek
13.02.09 Pá 18:30 Zkouška v Olešnici, s dětmi – Pekelný telefon
15.02.09 Ne 16:00 Představení v Libošovicích – Pekelný telefon
22.02.09 Ne 14:00 Zkouška v Olešnici – Úsměvy a kordy
28.02.09 So 20:00 Představení ve Verneřicích – Úsměvy a kordy
27.03.09 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici, s dětmi – Pekelný telefon
28.03.09 So 10:00 Divadelní maratón: Představení v Turnově – Pekelný telefon
28.03.09 So 16:00 Divadelní maratón: v Jesenným – Pekelný telefon
29.03.09 Ne 15:00 Divadelní maratón: Představení v Olešnici – Pekelný telefon


Divadelní maratón nakonec nebyl tak náročný, jak jsme se obávali. Nejhorší pro většinu z nás byl příchod do turnovského divadla už v 7:30. Ale plné hlediště nás zcela vzpružilo. Dopolední dětská představení každou sobotu jsou v Turnově tradiční, děti dostávají ke vstupence pracovní sešit s různými otázkami a úkoly. V hledišti byli většinou tatínci s dětmi (pochopitelně, maminky v klidu doma vaří a uklízejí…). Bylo to krásné hrát před plným divadlem!
Po představení jsme sbalili kulisy a rovnou se přesunuli do Jesennýho, kde se už topilo a po celé sokolovně nádherně vonělo připravované jídlo. Byl to výborný nápad obětovat část honoráře a obědovat u Vlastíka. Vaří opravdu výborně, jen jsme se olizovali. Představení bylo také vyvedené, také před plným hledištěm.
Po představení jsme sbalili kulisy a rovnou se přesunuli do Olešnice. Chlapi hned sestavili jeviště, abychom další den už měli všechno připravené.
Představení na domácí scéně jsou přeci jen nejlepší. Hlediště plné, plné známých a přátel.

V. valná hromada – 23. 5. 2009 u Petra na chaloupce
Zhodnocení činnosti:
Úspěšná představení 3 her, Čert na zemi, Úsměvy a kordy, Pekelný telefon

Finanční zhodnocení: Pohybujeme se konečně v plusových hodnotách, budeme nakupovat látky na kostýmy, klobouky pro kovboje i další technické zařízení.

Činnost v novém roce: Morava Tour 2010 – neschváleno, je to časově i finančně náročné, možná další rok.
Uvedení autorské hry Karose Součka: Kravská opera.
Uvedení nové hry ke 100., popř. ke 100 1. výročí založení spolku.
Vytvoření CD s písněmi ze všech našich her.
Uvedení nové hry – méně náročně na počet osob – využívat alternace.
Uspořádání divadelního víkendu. Oslovila nás paní Eliška Peroutková, vdova po Zdeňkovi. Byla by velmi ráda, abychom spolupracovali s pražskými divadelními spolky, v nichž Zdeněk také působil, a zorganizovali společná představení. Divadla budeme hned kontaktovat a nabídneme jim své možnosti.
Uspořádání I. divadelního plesu – úkol byl přesunut z minulého roku.
Uspořádání charitativní akce – honorář za představení bude věnován potřebným (turnovské chráněné dílně, nadaci Člověku v tísni).
Spolupráce s olešnickými hasiči a kacanovskými kapelami – úkol stále trvá a je stále naplňován.
Návrh na pořízení divadelního vozíku – neschváleno.
Návrh uspořádat další valnou hromadu v hospodě – schváleno.

Účast: Josef Antoň, Jarek Fojtík, Ivetka a Filip Holbovi, Miloš a Tomáš Markovi, Jana Martínková, Lenka Martinková, René Močuba, Dobra a Jaroslav Obročníkovi, Ivana Šestáková, Petr Tichý, Jan Žigmound


24.05.09 Ne 14:00 1. čtená zkouška Karlosovy Kraviny
07.06.09 Ne 17:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera
14 .06.09 Ne 10:30 Zkouška v Olešnici – Kravská opera
21.06.09 Ne 12:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera
07.07.09 Út 18:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera – jen ženy
08.07.09 St 19:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera – jen muži
12.07.09 Ne 13:30 Zkouška v Olešnici – Kravská opera – s kapelou
02.08.09 Ne 19:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera
07.08.09 Pá 19:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera – generálka
08.08.09 So 15:00 Představení na Pohoři – Kravská opera - premiéra

Zkoušky byly časté a plné zvratů. Karlos měl skvělý nápad a napsal výborný text. Ale protože jsme do realizace chtěli mluvit všichni, přípravná fáze byla dlouhá a nelehká. Nejprve jsme museli překonat problém s absencí ženských rolí. Nojo, ale co mohou hrát ženy ve hře z divokého západu? Jediné samice jsou v baru prostitutky nebo krávy na pastvě! Při téhle myšlence všem zazářily oči a Karlos hbitě připsal pár scén, v nichž mohly ve dvojrolích excelovat všechny naše ženy. A šily se kostýmy. Bára dodala střihy a své krejčovské zkušenosti, Jana své krejčovské dovednosti teprve objevila, když do posledního centimetru využila starý tříbarevný kostkovaný závěs a ušila dlouhé a široké slušivé sukně. S mužskými kostýmy to nebylo vůbec náročné, stačila kostkovaná košile a staré džíny. Kostka se zkrátka nosí! Je pravda, že Filip a Pepa si museli pořídit snad jejich první džíny – a ohromně jim slušely. Generálka v kostýmech ukázala, jak pěkné máme ve spolku chlapi – v těch džínách a kostkovaných košilích a s kloboukem na hlavě! Divačky budou vzdychat touhou! Ale Dobřiny kravské hlavy a puntíkatý overal s našitým vemenem rozesmály každého.
S posledními, navíc velmi zásadními, změnami nám pomohl Honza Randák – má dlouholeté zkušenosti s loutkovým divadlem – ale zjistili jsme, že se náramně hodí i nám. Hra užívá mnoha epizodních postav, herci i diváci se v nich mohou ztrácet, whisky poteče proudem, kolty budou proklatě nízko a dojde i na střelbu. Ale nakonec každý dosáhle svého happy-endu.

Den premiéry se probudil do slunného teplého dne, žně vrcholily, stánek s občerstvením byl zajištěn, přijelo mnoho přátel z blízka i z dáli. Přijeli i naši milí novomanželé Lenka a Renda Močubovi, s nimiž jsme se dohodli, že premiéru jim věnujeme jako svatební dar. A vydařil se! Lenko a Rendo, mnoho štěstí!
Večer pokračoval ještě vystoupením obou našich spřátelených kapel: Ovčie kiahne Dědové Harryho Pottera. Byl to opět velmi milý večer plný srdečných objetí a příjemných posezení s kamarády.
Druhý den jsme došli uklidit náves, odvézt lavice a dopít sudy. Sedíme, povídáme si a najednou k nám přiběhne Pepa a řekne ahoj. Pobaveně jsme se zasmáli, ale hned nám došlo, že termín jeho očekávané operace právě nastal. Tak, Pepo, ať všechno dobře dopadne a můžeš s námi zase hrát! A už jsme jen zamávali projíždějící sanitce.

Pepa je zase s námi a vypadá moc dobře.
A teď nás všechny čeká velký úkol – přichystat oslavu 100. výročí založení ochotnického divadelního spolku v Olešnici. Bude spojeno s představením restaurované opony. Obec totiž získala potřebné finanční prostředky a zajistila odbornou pomoc. Přes prázdniny pobývali v Olešnici dva restaurátoři, nejdřív oponu sundali a rozmotali, potom ji dlouho zatíženou narovnávali, podlepili kritická místa, oživili vybledlé barvy a znovu připravili k jejímu fungování.
U příležitosti 100. výročí sehrajeme obě aktuální hry – autorskou pohádku Miloše Marka Pekelný telefon a autorskou parodii na western Karose Součka Kravská opera. Mezi představeními bude možné zhlédnout projekci fotografií z jednotlivých představení. Večer dostanou slovo opět naše spřátelené kapely.
Zveřejňujeme předběžný program 21. listopadu 2009:
14:00 Slavnostní zahájení
15:00 Přestavení autorské hry Pekelný telefon
18:00 Přestavení autorské hry Kravská opera
19:00 Koncert bluegrassové skupiny Funny Grass
20:30 Koncert rockové skupiny Dědové Harryho Pottera
22:00 Posezení s lidmi, kytarami a zpěvem

Jste všichni srdečně zváni!

24.10.09 So 17:00 Zkouška v Olešnici – Pekelný telefon
07.11.09 So 18:00 Zkouška v Olešnici – Kravská opera
15.11.09 Ne 15:00 Zkouška v Olešnici – Pekelný telefon Kravská opera
21.11.09 So 14:00 Oslava 100. výročí založení divadelní spolku v Olešnici
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':