Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / Do / OB / JKP / Ochotnická společnost

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1848
Působení: 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x. 199x, 200x, 201x, 202x
1848 opět z popudu studentů ochotníci obnovili činnost, Jednota divadelních ochotníků. Nové jeviště U Verflů (později Panská ulice 7). Zde Klicpera, Tyl a hry přivážené z Prahy.

1861 se ustavila řádná Divadelní ochotnická společnost přičiněním hodináře a měst. radního Jos. Beera, pod ochranou obecního zastupitelstva. Ochotníci se zavázali odvádět polovinu svých příjmů ve prospěch zřízení vyššího gymnázia, zbytek na sociální účely a provoz.
Měla okolo 50 členů, hrála na novém jevišti U labutě, od tohoto roku pouze česky. První rok nastudovali 14 titulů, následující rok 20. Polovinu vstupného odevzdávali pro zřízení vyššího gymnázia, zbytek na sociální účely a provoz.

Německy hrané divadlo postupně ustupovalo českému, což výrazně přispělo i k rychlému zániku dvojjazyčnosti města. Představení pořádali i v okolních obcích (1872 Habrová).

1861-1871 h. 129x, 139 her. Na repertoáru Klicpera, Tyl, Štěpánek, Kolár, Jeřábek, Sabina, Mosenthal, Birch-Pfeiferová, Benedix, Kotzebue, Raupach, Kaiser, Anzengruber ad. Dekorace půjčované ze Solnice. Občas se hrávalo i německy, “aby se vyhovělo části obyvatelstva”. Na léto se divadlo stěhovalo do Malé Habrové do Láskova hostince. Zde Jan za chrta dán, Rohovín Čtverrohý, Blaník, Paličova dcera, Slepý mládenec, Štěkavec, Zmatek nad zmatek aj.
1848-1885 zde působili autoři místního významu V. Pelikán, J. Baroch, J. Kratochvíl, J. Voborník.

1862 J. K. Tyl: Paličova dcera, viz plakát
1863 A. Raupach: Duch času, 19. 4. ve prospěch gymnasiální nadace Ch. Birch-Pfeifferová: Ďáblova bařina, obraz ze života venkovského ve 4 jednáních, dle francouzské povídky G. Sandové, přeložil Vávra Lomnický.
1867 - J. J. Stankovský: Pan režisseur, Jos. Junghans: Poslední Mohykán.

1874 (1872?) se ochotníci museli přestěhovat do hostince U havrana (U Majšajdrů). Zde hráli jen 1x a činnost ustala.
1876-1894 zde působil prof. Josef Vycpálek,
1877 žádali o schválení stanov, za vedení Jos. Vycpálka (1847-1922, folklorista a osvětový pracovník, autor knihy České tance) začali zkoušet.
1879 (1877?) stanovy OJ Tyl schváleny. 8-14 her ročně.
1879 návrh na věcnou loterii ve prospěch postavení samostatné div. budovy.

1880 účast na župním sjezdu Matice divadelní v Opočně.
1880 DS Tyl uvedl Deboru, v tit. roli pí Vorlíčková. „Studující gymnasiální byli zneváženi. Nebyli totiž vpuštěni, jako jindy, do prostory vedle lavic, ale museli vzadu v ohromné tlačenici se potiti a sotva, že dýchati mohli.“ (Divadelní listy 1880, č. 17, s. 262.)
1881 zahájila OJ Tyl tzv. deklamátorská cvičení, přeměněná 1888 na dramatickou školu pro výchovu ochotníků.
1882 Vycpálek provedl s ochotníky a s pražským Hlaholem Prodanou nevěstu.
1883 uvedeny hry - Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Weinzig: Doktorka mediciny, Balucki: Těžké ryby, Voborník: Lví nevěsta,
80. léta uváděn též regionální autor Zd. Kolovrat-Krakovský, viz.

1892 a 1893 V studni.
1887 začali hrát v novém sále Puchweinově na Starém náměstí.
1891 Příšery (Ibsen).
1893 členem ÚMDOČ.
1894 V zajetí.
1896 nuceni se vystěhovat. Hráli na jevišti Řemeslnické besedy U labutě.
1896 se Občanská záložna rozhodla stavět v tehdejší Panské ulici Nd. Družstvo pro vystavění divadla předalo záložně sebraný kapitál a ta postavila na nádvoří Nd samostatnou div. budovu. Jeviště a vnitřní zařízení majetkem jednoty Tyl, která zde potom trvale hrála. Dekorace místní malíř Vilém Novotný.
1896 uv. Dobrák, Vodní družstvo (Štolba), Zloděj (Stolba, Jediná dcera (Fredro), Ideál (Ruth), Jedenácté přikázání (Šamberk).
1897 slavnostní otevření Pelclova divadla, oslavy 20. výročí existence spolku, slav. představení Dva světy (Ladecký), Klub mládenců, Maryša, Manžel ze šetrnosti, Śťastný člověk, Nervosní ženy.
1898 uv. Po stopě zločinu, Manžel ze šetrnosti, Josef Kajetán Tyl, Pan sekretář, Naše ženy, Ohnivá země, Služebník svého pána, Na letním bytě, Bez lásky - též na zájezdech, Ta třetí.
1899 J. Ladecký: Dva světy, hráno též v Klicperově divadle v Hradci Králové, Překvapení z rozvodu, Na letním bytě, Syčáci, V ranní rose, Mlynář a jeho dítě, Bezectní, Praha je Praha.

1900 Uvedeno Třetí zvonění (Štech), Tajný kabinet (Kühnl), Ravuggiollo (Šamberk).
1901 Tyl nastudoval operetku Symfonie čili Kouzelná hlína (A. Valenta-Mělnický).

1877-1902 celkem 223 představení, tj. 244 her (občas 2-3 aktovky v jednom večeru), z nich 126 českých, 118 cizích. Klasický český a cizí repertoár se rozšířil o Vlčka, Pippicha, Stroupežnického, Rutha, Mrštíky, Jiráska, Vrchlického, z cizích např. o Molièra, Krylova.
1892 oslavy 25. výročí spolku - slavnostní představení Naši furianti (Stroupežnický), slavnostní valná hromada s předáním titulu čestného členství těm, kteří ve spolku strávli uplynulé čtvrtstoletí. Krásná ženuška.
1904 Pan ředitel, Carův kurýr.
1906 Pohádka o Kryšpínkovi (K. Želenský), ve prospěch zřízení jeviště.
1907 - SDO Tyl postihla 16. 9. velká rána úmrtím Jana Nykysy. Jednota tím ztratila svého zakládajícího a čestného člena a režiséra, jakých je málo.
1907 Soud rychnovských konšelů, viz obr.
1908 opereta Dědečkovy housle (hudba E. Starý).

Od 1910 elektrické osvětlení jeviště umožnilo světelné efekty a zásadně umožnilo rozvinout scénografii.
1910 - 25. 9. - J. K.Tyl: Lesní panna, výpravná pohádka; 30. 10. - H. Heijermans: Na faře, - 26. 12. - E. Rostrup a A. Larsen: Buňkovy předhistorie.
1911 - 9 premiér - z toho 5 původních - B. Viková-Kunětická: Representantka domu, Fr. Ad. Šubert: Žně, - 24. 9. - velké představení Mahenova Janošíka v Pelclově divadle, opakováno 28. 9. Spoluúčinkovali pí Nováková z Týniště n.O., a pp. Bek, Jirsa, Sager, Švasta a Vlk ze Solnice. Režie Vostřebal.1911 - 15. 10. - Josef Štolba, Mořská panna. Skružný: Žabec.
Většinou uspokojila i jejich dramatická a umělecká honota - Mahen, Šubert, Guimeráa: Moře a nebe. Divadelně nejúčinnější bylo Bissonovo drama Bezejmenná. Nádherná výpravou byla především inscenace Janošíka, Pavouka (rokokový obrázek) a Mořská panna.
1912 - Vilém Blodek: V studni; - 8. 4. - H. Bataile: Vzkříšení, - 5. 5. - F. V. Jeřábek: Služebník svého pána.
Do 1915 okolo 175 her.
1914-1918 činnost přerušena, koncem 1. svět. v. obnovena.
Po obnovení 1924 už 101. hra.

Do pol. 20. let 20. stol. Tyl 441 premiér.
Vlastnili knihovnu o 4000 svazcích, z toho 1200 her, bohatý inventář a garderobu, vlastní vybavení jeviště.
1921 otevřeli i přírodní divadlo ve Včelném, zde každý rok výpravná představení.
1928 sehráli veselohru Fr. Hlavatý: Moderní Abrahám, též ve Vamberku.

1937 Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 Noc na Karlštejně, viz obr.

1940 oslavil 55 let ochotnické činnosti Rud. Vostřebal při představení Šubertových Žní.
1941 Vilém Werner: Medvědí tanec, r. Fr. Koutský. Účast na Orlické hry, Letohrad (Kyšperk).
1943 - Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Výlet do hor, komedie o 3 dějstvích.
Po 1945 nová generace r. i h. V KD hrál spolek J. K. Tyl. R. primář Ruml. Členem gymnazista Mir. Zounar (*1932), pozdější profes. h. (Teofil Hrátky s čertem, poté h. v Jedenáctém přikázání, Carské milosti, Lucerně).
1945 Lucerna
Jh. též Jar. Vojta, Ed. Kohout, J. Plachý.
1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1950 - Jiří Mahen: Jánošík. Účast Raisův Bělohrad. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 5. místo soutěže.
1951 sloučení Tyla, Lidové scény a DS Žižka z Dlouhé Vsi v DS Tyl.
1954 Psohlavci, hostování ve Vamberku.
SDO Žižka hrál dosud na jevišti U Macháčků. Společně zah. Carskou milostí (Zidarev), 5 repríz v okolí. Pak společně v Pelclově divadle (Nd) Jirásek, Klicpera, Goldoni, Rybák-Sovčenko, Bílý, Síla, Deyl, Zrůbek, Tyl, Zajíček, Maeterlinck).

1960 Tyl Domu osvěty - Gorrinth: Trojané, režie K. Ruml, náznaková scéna.
1963 Neočekávaný host, režie Jana Albrechtová.
1964 Zkrocení zlé ženy. režie J. Albrechtová a MUDr. Karel Ruml, J.A. též titulní role, účast na přehlídkách ve Slatině a Chlenech, hostování v Brezně (Slovensko, červen 1965).
1967 DS OB Thomas: Osm žen, režie Vl. Hofrichter, scéna Jaroslav Handl, zaujaly Eva Poláková jako Augusta a Marie Plná jako Zuzanka.

V 70. letech soubor pod JKP.
1970 Poláček je doma.
1971 Karel Čapek: Matka, r. Ruml, J. N. Štěpánek: Pivovar v Soujově, r. J- Holý a kol.
1972 Poláček je doma, Sedmnáctý rok.
1973 Blázinec v prvním poschodí, Vojnarka.
1974 Klidné jako kobry, Než kohout zazpívá na kraj. přehlídce ZUČ k výročí SNP ve Světlé nad Sázavou.
1975 Neděle na střeše.
1976 Rychnov nad Kněžnou, DS Tyl, N. V. Gogol: Ženitba. Účast na Okresní přehlídce divadelních souborů okresu Rychnov nad Kněžnou.
1977 oslavy 100. výročí, uvedli Pygmaliona a Fidlovačku. Počátek 80. let ve znamení orientace na velká díla světové dramatiky a také poskytování prostoru pro MJF.
Od 70. do 90. let nepravidelná a slabší činnost nedostatkem mladších herců a schopných r. a politicko-hospodářskými poměry společnosti.

1980 J. Kákošové Sto hodin do zatmění - ryze ženská inscenace – od režie: J. Albrechtová, přes herečky až k výtvarnici.
1988 jako činoherní divadelní soubor SK ROH Rychnov nad Kněžnou (Jednotného závodního klubu pracujících Rychnov nad Kněžnou), 36 členů (71 členů), vedoucí Dr. Rudolf Zrůbek (MUDr. Karel Ruml).
1993 vedoucí Vlad. Frieb.

Rychnovský ochotnický soubor Tyl si v devadesátých letech minulého století prožil jakousi krizi. Zhruba po deseti letech odmlky (1998) se dočkal obnovení činnosti jako soubor Pelclova divadla v klasické hře bratří Mrštíků Maryša, kde se režie ujal profesionál Miroslav Zounar jako host. Následovala série premiér (Drak je drak – 1999, Teta z Bruselu – 2000, Lakomec – 2001, Poprask na laguně – 2002, Provaz o jednom konci – 2004, S Š aneb Je nebezpečné dotýkat se hvězd – 2005, Dalskabáty hříšná ves - 2009). Divadelní soubor už není sestaven pouze z Rychnováků, ale nezbytně musel najít posily i z okolí (Javornice, Vamberk, Pěčín aj.). V roli režisérů se tu zatím vystřídali po Miroslavu Zounarovi Josef Bahník, Ivana Kučerová, Jiří Holý a Jan Kráčmer st.

1998 - bří Mrštíkové: Maryša, r. Mir. Zounar, j.h. Premiéra 27. února 1998.
1999 - Miroslav Skála: Drak je drak, r. Josef Bahník. Premiéra 5. února 1999.

2000 - Jan Werich: Teta z Bruselu, r. Josef Bahník. Premiéra 27. ledna 2000.
2001 - Moliére: Lakomec, r. Ivana Kučerová. Premiéra 28. února 2001.
2002 - Carlo Goldoni: Poprask na laguně, r. Jan Kráčmer. Premiéra 27. února 2002.
2004 - Johann Nepomuk Nestroy: PROVAZ O JEDNOM KONCI, r. Josef Bahník. Premiéra 12. března 2004.
2005 - S Š aneb JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE HVĚZD. Scénická koláž písniček S Š a textů Jiřího Suchého. Scénář a režie: Josef Bahník.
Premiéra 25. května 2005.
2009 - Jan Drda: DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES aneb zapomenutý čert. Režie: Jiří Holý. Premiéra: 11. června 2009.


14. ledna 2014 byla svolána schůzka rychnovských ochotníků a příznivců divadla, na které bylo dohodnuto, že bude obnoven Divadelní spolek Tyl. http://ods-tyl-cz.webnode.cz/
2014 - Francois Campaux: MADAM, ZVONÍ. Úprava a režie Josef Koráb a Karel Uhlíř. Premiéra 4. února 2015.
2015 - Jiří Brdečka: LIMONÁDOVÝ JOE. Režie Josef Koráb, který hru upravil hlavně po hudební stránce, přidal několik písní, které v původním textu nejsou. To proto, že součástí inscenace je i živá kapela, známá Pružná těla z Vamberka, zde vystupující pod názvem Sombrera. Premiéra 12. listopadu 2015. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016 - čestná uznání: Blahoslavě Kašparové za herecký výkon v roli Tornádo Lou a Janu Kráčmerovi za herecký výkon v roli Grimpa. Účast na festivalu Divadelní Potštejn 2016.
2018 - Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM. Režie: Karel Uhlíř. Premiéra 1.12.2018. Účast na KP Orlická maska 2019.

2021 - Rychnovští a solničtí ochotníci společně nastudovali divadelní hru Milostpaní. Je to komedie, kterou autor a režisér Josef Koráb zasadil do prostředí Balkánu. Premiera.
https://www.amaterskascena.cz/clanek/premiera-divadelni-hry-milostpani-v-rezii-josefa-koraba-zwaue.html
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Divadelní cedule Duch času ochotnického divadla v Rychnově z dubna r. 1863.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.


Amatérská scéna 1976, č. 7, s. 20.

Česká Thalia 1867, I. roč., č. 17, s. 160.

České divadlo 1940, č. 8, s. 157.

Dalibor 1. 4. 1863.

Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 6, s. 54, č. 7, s. 60, č. 9, s. 78, č. 13, s. 103.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175, č. 9, s. 203, č. 18, s. 407.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 19.
Divadlo 1904, č. 13, s. 290, 291.
Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 58.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 1, s. 30; č. 3, s. 25.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164, č. 12, s. 312.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 165; , č. 14, 5. 5. 1912, s. 176; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.
Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 47.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 25, č. 16, s. 204., č. 17-18, s. 219
Thalie 1897-8, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 168, č. 22, s. 175, č. 21, s. 176, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 40, č. 17, s. 135, č. 18, s. 144, č. 20, s. 159, 160, č. 22, s. 173, 175.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 13, č. 5, s. 43, č. 11-12, s. 99, č. 15-116, s. 131, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Celkem 2 evid. karty v kART.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Název fondu (sbírky): Tyl - divadelní ochotnická jednota Rychnov nad Kněžnou
Časový rozsah: (1848)1877-1988
Metráž: 1,60 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Tyl - divadelní ochotnická jednota Rychnov nad Kněžnou 1877 - (1. 11. 1878 schváleny stanovy Ochotnické divadelní jednoty Tyl. Ustavující schůze se konala 10. 2. 1879.)
Tematický popis: Kronika ochotnického divadla od r.1750 do r.1984, pamětní kniha zápisů hostujících divadel a místních ochotníků, knihy zápisů schůzí výboru a valných hromad, matriky členů, stanovy, čestné členství, výstavba divadla a jeho provoz, dobročinné dary pro divadlo, sbírky, divadelní hry, pohostinská vystoupení, divadelní vlak na představení ND v Praze, dějiny, účty, fotografie z divadelních her, plakáty.
Archivní pomůcky
JUZA J. - MATOUŠ V.: TYL - DIVADELNÍ OCHOTNICKÁ JEDNOTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, (1848) 1877 - 1988. Sdružený a skupinový inventář (část), 1995, s. 5, ev.č. 17/29.

Divadelní cedule V zajetí - divadelní jednoty Tyl v Rychnově nad Kněžnou ze dne 26/12 1894.

Stanovy divadelního spolku Tyl v Rychnově nad Kněžnou. Následné uložení exponátů nezjištěno.

Související Obrázky

 Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Paličova dcera -  plakát, 1862
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Rychnov nad Kněžnou, Tyl, V studni – plakát, 1912
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Letohrad, I. Orlické hry, program, s. 5, 1941
Rychnov nad Kněžnou, otevření nového jeviště 1897 - plakát
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, členové před Národním domem, poč. 20. stol.
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, loutka ryby
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Lucerna, 1945
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Noc na Karlštejně, 1938
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Soud rychnovských konšelů, 1907, účinkující
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Zákrejs, Anežka - plakát, 1888
Světlá nad Sázavou, Krajská přehlídka ZUČ 1974 - plakát
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Tyl / Do / OB / JKP / Ochotnická společnost

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Paličova dcera -  plakát, 1862
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Soud rychnovských konšelů, 1907, účinkující
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, členové před Národním domem, poč. 20. stol.
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Noc na Karlštejně, 1938
Rychnov nad Kněžnou, Tyl, Lucerna, 1945


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.