Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Agadir

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1965
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x
1965 - vzniklo studentské divadlo při gymnáziu (všeobecně vzdělávací škole) ve Valašských Kloboukách. Zakladatelkou a vedoucí souboru byla profesorka češtiny Milena Fucimanová. V prvním desetiletí tvořila repertoár divadla Agadir literární pásma současných básníků. Už v roce 1966 soubor zvítězil v okresní soutěži a postoupil do krajského kola v Brně, a to montáží poémy Agadir švédského autora Artura Lundvista a úryvků z novely Romaina Rollanda Petr a Lucie. Tato okolnost přinesla studentskému souboru i název.
Od roku 1968 se divadlo prezentuje jako autorské - s texty Mileny Fucimanové.
V závěru sedmdesátých let a v polovině let osmdesátých se repertoár rozšířil o prozaické texty, které byly pojaty jako dramatické miniatury.
1978 - Pláč houslí, Holá pravda, Ty můj malý Floriánku
1980 - Divadlo poezie Agadir, M. Fucimanová: Stařeček a kamelot, účast na KP.
1981 - Milovat někoho a neříci mu o tom je nejtěžší z vin
1982 - Modlitba H. Ch. Andersena,
1983 - Písmeno A aneb mluvíme o nás
1987 - Naopak (montáž z veršů M. Holuba).
1988 - Agadir - soubor malých jevištních orem Gymnázia Valašské Klobouky, 18 členů, vedoucí PhDr. Milena Fucimanová. V osmdesátých letech se častěji uváděly autorské pohádky.
1989 - 25. výročí založení, účast na WP
1992 - M. Fucimannová: Teď jsme na řadě my, účast v "open" festivalu na WP. Ukončení činnosti. M. Fucimanová odchází do Brna a zakládá divadlo při gymnáziu tam.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 247.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 145.

NĚMEC, I.: Mírné nadšení s trochou rozpaků. AS 1980, č. 7, s. 12-13.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií - Wolkrův Prostějov 1957-1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997.

VOKOUN, Martin: Co všechno se skrývalo ve Valašském křoví… Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 37-38. (Agadir mylně uveden jako soubor z Brna.)
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Poznámka:
Dopis 22. 1. 2007:
PhDr. Milena Fucimanová
Vážená paní doktorko,
jsem z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, zřizovaného MK ČR.
V letech 2002 a 2003 jsme vydali dvoudílný Místopis českého amatérského divadla - v Místopisu jsme zaznamenali 6314 obcí a místních částí, v nichž se hrálo či hraje ochtnické divadlo - historie i současnost. Ve Valašských Kloboukách jsme krátce zmínili i Agadir.
Teď pracujeme na vytvoření unikátní Databáze českého amatérského divadla – zaznamenává nejen místa, ale i soubory (i školní představení), významné divadelníky, kteří se zasloužili o kulturu v jednotlivých místech, přehlídky, soutěže a festivaly. Chceme tím uchovat paměť o významném kulturním fenoménu, jakým je české amatérské divadlo mnoha druhů i žánrů, které významně ovlivnilo i v současnosti ovlivńuje kulturní život jednotlivých míst. Pro soubor je to příležitost uchovat paměť o vlastní činnosti pro historii, navíc v současné době dobrá reklama, naše stránky navštívilo za 16 měsíců 32 000 uživatelů.
Databáze na adrese www.amaterskedivadlo.cz je veřejně přístupná a otevřená - tj. stále doplňovaná.
Zpracovaná je zatím pouze část (je to velký objem práce, ještě několik let potrvá, než se budou zpracovávat jen nové soubory – ale ani historické doplňování pak asi neustane), ale i tak je to včetně fotografií v tuto chvíli přes 15 000 hesel (z toho cca 7000 hesel slovníkového charakteru, zbytek jsou fotografie a fotokopie dokumentů).
Na webu jsme zaznamenali také Váš soubor Agadir, zaznamenán je i v právě vyšlé publikaci Divadla svítící do tmy, kterou NIPOS vydal, ale zaznamenali jsme jen to, co jsme byli sami schopni dohledat, takže text je děravý a zatím jistě nepřesný. Ráda bych Vás požádala, zda byste ho doplnila. Také bychom přivítali fotografie z inscenací (skeny velikosti 600x800 pixelů, aby se i po letech daly použít pro tisk (pokud by se třeba vydávaly další dějiny am. divadla), kdybyste neměla možnost nechat fotografie naskenovat, byli bychom rádi, kdybyste nám mohla několik – z různých inscenací – zapůjčit, my bychom je sami naskenovali a vrátili. Text je v příloze – vytištěný i na disketě. Protože objem práce, kterou potřebujeme stihnout, je obrovský, přivítali bychom, kdybyste nám opravené heslo mohla poslat na disketě nebo na CD či e-mailem. Pokud nemáte možnost sama to tak vytvořit, jistě by Vám mohl pomoci někdo z žáků či kolegů apod.
Rádá bych Vás zařadila i do Osobností – přikládám osnovu nejen souboru, ale i hesla Osobnost.
Jde v podstatě o životopis s důrazem na vztah k práci se souborem – jak a kdy Vás tyto aktivity zaujaly, kdo Vás ovlivnil, jak a proč jste pracovala se souborem.
Věřím, že se ozvete a těším se na odpověď.
S pozdravem
PhDr. Vítězslava Šrámková, vedoucí projektu
Obor činnosti:
poezie
alternativní
Typ souboru:
skupina mládeže, studentů
soubor školy

Související Obrázky

Valašské Klobouky, Agadir, Denní menu - program, 2007
Valašské Klobouky, Agadir, Teď jsme na řadě my, WP 1992
Valašské Klobouky, Agadir, Teď jsme na řadě my, WP 1992


Mapa působení souboru - Agadir

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Valašské Klobouky, Agadir, Teď jsme na řadě my, WP 1992
Valašské Klobouky, Agadir, Teď jsme na řadě my, WP 1992
Valašské Klobouky, Agadir, Denní menu - program, 2007