Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Valašské Klobouky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1877
1876-1888 - Zábavní spolek Omladina

1877-1947 - Družstvo div. ochotníků, odbor Besedy Dobrovský.

1879 - divadlo hrály školy - obecná i měšťanská.
1898 Akademický feriální klub Kolár.

1908-1952 - Zábavní odbor Sokola, spolupráce s Besedou Dobrovský a Okr. OB.

1913-1972 - ŠS, hrál ve dvoře Občanské záložny

1918 - sdružení studentů a jejich přátel Jánošík, vzniklo z mládeže Sokola, navázalo též na Omladinu.

1918-1973 - Divadlo se hrálo často, bohužel se dnes už neví, kdo hrál. Tak jen přehled her dle vzpomínek a fotografií: Bouře, Černý milenec, Deset malých černoušků, Děvče z předměstí, Dnes večer přijde přítel, Ďáblova stopa, Fuente Ovejuna, Gazdina roba, Charleyova teta, Inspektor se vrací, Jedenácté přikázání, Ježkův večer (pásmo), Klub mládenců, Lakomec, Legenda o lásce, Liliomfi, Liška Bystrouška, Na letním bytě, Naši furianti, Na šťastné planetě, Na tý louce zelený, Ostrov milování, Osudný manévr, Paličova dcera, Pasekáři (1918), Poplach na laguně, Popruh, Poslední muž, Prodaná láska, Sen noci svatojánské, Slaměný klobouk, Slovácká princezna, Stanice Gordian, Starosta Stilmondský (hráli studenti), Svatba pod deštníky, Tam na horách, Těžká Barbora, Třetí zvonění, Úklady a láska, Ulička odvahy, Uličnice, Valčík panny Apolenky, Večer tříkrálový, Veselé paničky Winsdorské, Vlaštovčí hnízdečko, Vrah jsem já, Zkrocení zlé ženy a Žabec (1919).

1922-1946 - DO Orla - spolek Katolický dům, spolupráce a půjčování herců se Sokolem, hrál v Lidovém domě.

1923-1949 - LD Sokola.

1940 - DrO Besedy spolu s žáky Měšťanské školy Zlatá husa, r. uč. A. Vlk.

Za 2. svět. v. hry Klub mládenců.

1948-1949 - divadelní spolek Portáš

1949-1973 - Gymnázium.

50. léta 20. stol. LS JSŠ, r. A. Fojtík.

1950-1951 - Okr. OB.

1955 - LŠU, ZUŠ

1956 - 1967 - Silvestrovské pořady a estrády v SKZ Radost.

1956-1973 - SZK Radost (původní DO Orla a Sokola).

1958-1959 - pokus o oživení loutkářských souborů: ZK Valašské strojírny, ZK Lipta, loutkový soubor Dynamo (bez údajů o činnosti, Votánek).

1969 - členové Dechové hudby Valašska, Járo Beneš: Na tý louce zelený.

1974 - zal. DP Agadir, vedla uč. Fucimanová. V roce 1992 účast na WP s inscenací Teď jsme na řadě my

1991-1995 - DIN (DIvadlo Neznámého).

1999 - zal. Divadlo Kamaráda Toma, ved. T. Kačor.

2006 - V kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách se 26.4. uskutečnila soutěžní pěvecká, recitační a taneční přehlídka dětí z dětských domovů nazvaná Nejmilejší koncert.

V obci také působil živnostenský dorost, mládežnické spolky společně s dospělými sehrály v přírodě Pasekáře, Jana Výravu, Ondráš a Juráš.
Bibliografie:
KUSLOVÁ, Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 1998-2000. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 610-611.

TARABUS, Ladislav, OÚ: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 13 s.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988. 102 s.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno 1946.

Thalie 1898-9, č. 15, s. 120.
Archivy:
DNM: C 824, Pl, DS Janošík, 1934.

Státní okresní archiv Zlín:
Fond OKS č. 18, č. 44. Školní kronika Valašské Klobouky.

Slovácké noviny plus, 28.04.2006

Mapa - Valašské Klobouky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':