Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Mácha, SDO / OB / KaSS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1922
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1918 - 29. prosince - zahájil ochotnický spolek činnost slavnostním představením hry Jana Patrného Sokolská láska.
1919 - 6. 1. - ochotníci uzavřeli nájemní smlouvu se Sokolem o divadelním užívání sokolovny.

1922 - 23. ledna - dal na valné hromadě ochotník Karel Seidler návrh, aby ochotnický spolek ve Mšeně přijal jméno Mácha, a jeho návrh byl jednomyslně přijat. Ve stejném roce se také SDO Mácha stal členem Ústřední matice divadelního ochotnictva českoslovanského (dále ÚMDOČ).
48. V roce 1927 vznikl na Mělníku Čechův okrsek ÚMDOČ, jehož členem se
Mácha stal. Čechův okrsek byl v roce 1942 přejmenován na Dykův.4


1922 Jednota divadelních ochotníků (viz) byla přejmenována na Spolek divadelních ochotníků Mácha.

1924 SDO Mácha oslavil 120 let ochotnického divadla ve Mšeně pod patronací ÚMDOČ.
Součástí oslav byla soutěž divadelních her spolků Tylův kroužek z Prahy, Kolár z Mladé Boleslavi a Spolku div. ochotníků Mácha ze Mšena.

V červenci byl pr.oveden Dykův Ondřej a drak, uvedeny též Vdavky Nanyky Kulichovy Ignáta Herrmanna.

Náročný repertoár, např.:
1933 - Ibsen: Příšery, režie Ad. Divíšek, jh.
Ve 30. letech také mj. Piskoř: Heraklas versus Puma, režie Otta Šimon.
1939 - Jirásek: Jan Roháč, režie Fr. Černý, provedeno ve spolupráci s ostatními pokrokovými korporacemi v místě.

"1939, pět měsíců po fašistické okupaci, uveden Jan Roháč. Velké představení s několika reprizami se stalo národní manifestací. Za Mšenem byla hranice protektorátu. Mšeno cílem uprchlíků ze Sudet."

1940 Naši furianti, Měsíc nad řekou, Otec, Člověk nemá jen sebe (Tetauer, s touto inscenací získali 1. cenu v soutěži mělnického Čechova okrsku ÚMDOČ).
1941 - Sokol-Tůma: Pasekáři.

1942 F. X. Svoboda: Čekanky.
1942 - 25. a 26. 5. - Boh Polách: Vrah jsem já, Mělnické listy o tom napsaly: „Byla to nejdokonalejší scéna, kterou jsme doposud ve Mšeně viděli."
1942 - 25. a 26. 9. - Sudermann: Domov, režie Cejp a Černý.
1942 v prosinci - Mannfried Rössner: Modrý démant, poslední představení v roce.

1943 - v březnu - Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky, opereta.
1943 - v červnu - Alex Iwers: Sadová třída 13.

1944 - F. X. Svoboda: Poslední muž.


1948 - 8. 5. - obnovili mšenští ochotníci za spolupráce mladých ze Svazu mládeže činnost hrou Ruští lidé. 9. května byla opakována v rámci oslav osvobození Rudou armádou.
1949 - A. Jirásek: Kolébka.

1949 Hodnocení ONV: Soubor v úpadku, nastudovaných her - 1.

1954 oslava 150 let trvání ochotnického divadla v místě - Paní mincmistrová, jh. O. Korbelář.
1959 otevřeno divadlo v přírodě v Debři - uvedena Vrchlického Noc na Karlštejně, v režii Vl. Dědka. scéna M. Ježák, masky Fr. Dědek.

1960 Blažek: Příliš štědrý večer.
Od 1961 Divadelní soubor Mácha při Osvětové besedě.

1962 - DS OB Mácha, J. Jašovský: Hledač světla. Účast na 5. Podlipanských hrách, Kostelec nad Černými Lesy.
1963 - Janovský: Je libo cigaretu?, účast KP 6. Podlipanské hry.

Ročně nejméně 2 hry, až do 1966.
Poté pauza v činnosti.

1978 činnost Div. souboru Mácha znovu obnovena při Kulturním a společenském středisku, v budově U bažanta.
Tento název převzal téhož roku i kabaretní kolektiv, vzniklý ze 7 členů ochotnického kolektivu. Zahájili pásmem soutěží, zpěvu a scének Rumcajs a jeho přátelé. Do 1983 nastudovali 10 premiér, pro dospělé i děti, kabarety s vlastními scénáři i hudbou.
Členové souboru si sami psali scénáře a komponovali hudbu. V souboru byla i agitační skupina s pásmy ke společenským aktualitám.
Vedli si kroniku a obrazovou dokumentaci.

1983 usilovali o obnovení tradice klasického divadla.
1984 Z. Podskalský: Žena v trysku století.

1988 Mácha - činoherní divadelní soubor Kulturního a společenského střediska Mšeno, 10 členů, vedoucí Jiří Beran.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

DIVADLO ve Mšeně. In: Neurčená publikace o Mšeně, s. 32-34. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 513 – 514.

PAMĚTNÍ spis k jubilejní oslavě 120letého trvání ochotnického spolku ve Mšeně u Kokořína (1804-1924).

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 113–114.

WEBOVÉ stránky města - spolky - Mácha (ochotnické divadlo ve Mšeně):
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=630&lang=cs

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944. 4 s. kART.
Archivy:
Archiv spolku:
Kniha zápisů, zal. 1925, uvádí vyúčtování příjmů a vydání všech představení i jejich příprav: Rozděleno na poplatky autorské, berní, zemské dávky, kolky, povolení, 10% z čistého zisku odevzdáváno TJ Sokol. Pokladní kniha vedena do roku 1968. Přiloženy dobové účty.

Pamětní kniha divadelního ochotnického spolku Mácha, uložena u pana Nováka ve Mšeně
---
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Divadelní odd. Národního muzea:
DS Mácha zve na oslavu 150 let trvání, 1954. DNM T 10029/3.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

Kolín, Státní okresní archiv, Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Kostelec nad Černými Lesy, 5. podlipanské hry - plakát, 1962 - viz Obrázky.

Související Obrázky

Dědek, Vladimír, portrét
Kostelec nad Černými Lesy, 4. Podlipanské hry – plakát, 1961
Kostelec nad Černými Lesy, 5. podlipanské hry - plakát, 1962
Kostelec nad Černými Lesy, 6. Podlipanské hry - plakát, 1963
Mšeno, dopis I. Hermana SDO Mácha, 1924
Mšeno, DS Mácha, F. X. Svoboda: Čekanky,  účinkující, 1942
Mšeno, Mácha, Jan Roháč 1939 - plakát
Mšeno, Mácha, Noc na Karlštejně, přír. div. - plakát, 1959
Mšeno, SDO Mácha, Ibsen: Příšery, 1933
Mšeno, SDO Mácha, Pasekáři, 1941, dvojjaz plakát
Mšeno, SDO Mácha, Piskoř: Herakles versus Puma, 193x, bar plakát
Mšeno,Mácha, hlavička papíru 1925


Mapa působení souboru - Mácha, SDO / OB / KaSS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mšeno,Mácha, hlavička papíru 1925
Mšeno, Mácha, Jan Roháč 1939 - plakát
Mšeno, SDO Mácha, Ibsen: Příšery, 1933
Mšeno, SDO Mácha, Pasekáři, 1941, dvojjaz plakát
Mšeno, DS Mácha, F. X. Svoboda: Čekanky,  účinkující, 1942
Kostelec nad Černými Lesy, 4. Podlipanské hry – plakát, 1961
Kostelec nad Černými Lesy, 5. podlipanské hry - plakát, 1962
Kostelec nad Černými Lesy, 6. Podlipanské hry - plakát, 1963