Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spojáček, LD / DDM Větrník

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1953
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1953 zal. LD Spojáček v ZK Spojů, zakladatelem byl pan Budina, divadlo se usídlilo v klubovně ZV v Matoušově ulici v místech dnešního autobusového nádraží.
Na začátku 70. let už bylo velice známé v tehdejším loutkářském regionálním světě pod pojmem Spojáček, odvozeném od spojů.
Brzy poté divadlo toto přízvisko začalo používat jako svůj oficiální název.
V té době už stál v čele divadla Petr Krause, který tuto funkci zastával přes třicet let.
Poté na jeho místo nastoupil František Korbelář.
Po jeho odchodu do loutkářského důchodu se vedení divadla ujal Václav Kuška, a poté Iva Hapujdová.

LD Spojáček Liberec se zabývá převážně tradičním pojetím loutkového divadla kukátkového typu s využitím klasických marionet na nitích. V repertoáru převažují pak pohádky s Kašpárkem, autorské i upravené staré texty.

1979 - O zakleté labuti, KP Žatecké hrátky na nitích.
1988 po demolici budovy se loutkářský soubor rozpadl.

1993 obnovil bývalý člen LD Rudolf Krause znovu Spojáčka v DDM Větrník, i 2000 stále hráli 1x měsíčně pohádky, většinou starší tradiční hry, ale i úpravy starších textů v kukátku a autorské hry.

1993
Fr. Čech: Kašpárkovo dobrodružství, režie Rudolf Krause
P. Grym: Prsten knížete Lucifera, režie R. Krause
E. Vavruška: Drak Buchtorád, r. R. Krause
J. Průcha: O zakleté labuti, r. R. Krause

1994
Ševcovská pohádka, r. R. Krause
Z. Schmoranz: Začarovaný les, r. R. Krause
V. Cinybulk: Ostrov splněných přání, r. R. Krause
G. Chaucer - K. Trojanová a R, Krause: Co vyprávěl pán Hogg o rytíři Šimonovi, r. R. Krause
F. Nepil: Jak Kašpárek léčil draka, r. R. Krause
R. Krause: O zlaté rybce, r. R. Krause

1995
F. Čech: Pilulky čaroděje Dobroděje, r. R. Krause
K. Čavojský: Princ Nekňuba, r. R. Krause
K. Čavojský: O kouzelném proutku, r. R. Krause

1996
K. Čavojský: O Kubovi, který ąpatně hlídal; a: r:R.Krause
R. Krause: O králi větrů, r. R. Krause

1997
K.Čavojský: O upovídané vrbě, r. R. Krause, účast LCH.
R. Krause: Kašpárek v zemi Pána Bažin; r. R. Krause
K. Čavojský: O princezně, která mluvila cizí řečí, r. R. Krause, 2003 LCH.

1998
K. Čavojský: Jedna šprušle za druhou, r. K. Čavojský, 2000 účast LCH.
K. Čavojský: Za chvíli bude ohnutý, r. K. Čavojský

1999
K. Čavojský: O zakletém koníkovi; r. R. Krause

2001
O princezně, která mluvila cizí řečí, KP Boučkova Jaroměř.
R. Krause: Žebrákova nevěsta, r. R. Krause, KP Louny, cena Rudolfu Krauzovi za role Krále a Trhovce.
2001 se LD rozšířilo i o dětský loutkářský kroužek. Dětský soubor se již od počátku zajímal o všechny typy loutek a techniky hraní loutkového divadla. Děti zvládly s úspěchem hru s marionetami ( ocenění na přehlídce Turnovský drahokam 2003 ), zapojily se i do společné inscenace v alternativním provedení, zvládly i jednoduché spodové loutky a samozřejmě i maňásky.
Starší děti postupně přecházejí z dětského souboru do souboru dospělého.

2002
V. Cinybulk: Ostrov splněných přání. Účast Boučkova Jaroměř, KP Louny.

2004
Spojáček dle úpravy BOĎI Jaroměř - M. Friml: Tři prasátka a vlk, r. R. Krause, 2005 - účast RL, LCH; Kašpárek a Pán větrů, účast Boučkova Jaroměř 2005
M. G. Voskobojnikov - G. A. Menožikov: Iča a Urak, r. R. Bauer (spolu s LS Bodi Jaroměř), účast LCH.

František Nepil: Jak Kašpárek léčil draka - obnoveno. Festival loutk. div. Louny. - Loutkové divadlo hrané marionetami, které byly technicky dobře zvládnuté. Solidní jevištní řeč a zvládnutí jevištního prostoru. Drobné nedostatky byly ve scénografii. Inscenaci byly uděleny dvě ceny za herecké výkony. Doporučeno z Loun na Loutkářskou Chrudim do otevřeného programu. (AS)

2005
V. G. Sutějev: Tři pohádky se zvířátky, r. J. Krauseová, 2006 účast Boučkova Jaroměř

2006
V. Cinybulk: Ostrov splněných přání, obnoveno, účast LCH.

2006
B. Němcová: O dvanácti měsíčkách, r. R.Krause, účast Festival LD, Boučkova Jaroměř 2007
H. CH. Andersen: Sněhová královna, r. R. Krause

2007
Jaroslav Průcha: O zakleté labuti, obnoveno. Účast KP Louny, Turnovský drahokam; 2008 účast na ObP Boučkova Jaroměř. Účast na ObP Festival loutkářů, Litoměřice.

2008
K. J. Erben v úpravě R. Krauseho: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, r. Rudolf Krause, loutky Martin Krause. Účast na KP Louny. Účast NP Loutkářská Chrudim - cena souboru za stylovou jednotu inscenačních prostředků. 2009 účast na ObP Boučkova Jaroměř, Na(ne)čisto, Liberec.
Prsten knížete Lucifera, úprave a režie Rud. Krause, maňásky, účast na KP Turnovský drahokam.
František Čech: Pilulky čaroděje Dobroděje, Raškovy Louny.

2009
R. Krause: Žebrákova nevěsta, obnoveno. KP Louny, Účast na NP Loutkářská CHrudim. Cvikovské dny loutek. Účast na Přehlídka loutkových divadel - 65 let trvání loutkového divadla Srdíčko, Jičín 2017.

2010
K. Siková, J. Hříbal - čínská pohádka: Maska, režie R. Krause; účast na KP Turnovský drahokam - nesoutěžní program. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - doporučení na NP LCH.
O dvanácti měsíčkách, Raškovy Louny.

2011 - Jaroslav Průcha: O ZAKLETÉ LABUTI, r. Rudolf Krause. Účast na KP Turnovský drahokam - host přehlídky. Účast na NP Loutkářská Chrudim - doplňkový program.

2011 - K. J. Erben v úpravě R. Krauseho: Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Účast na Čechově Olomouci.

2012 - Kašpárek a pán bažin. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - cena Jana Krausová za roli Kašpárka.

2013 - Spojáček, čínská lidová povídka, K. Siková: MASKA. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny, cena za osobité zpracování - přímá nominace na CP LCH. Účast na CP Loutkářská Chrudim. Účast na Čechově Olomouci.

2014 - Spojáček, Vojtěch Cinybulk: Oklamaný ženich aneb Poustevníkova lest, r. Jiřina Polanská. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - nominace na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim.

2015 - Jaroslav Průcha - v úpravě Rudolfa Krause: O ZAKLETÉ LABUTI, r. Rudolf Krause. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny. Účast na Čechova Olomouc.

2016 - Spojáček, na motivy Boženy Němcové upravil Rudolf Krause: O ZAKLETÉM HADOVI (představení mělo na přehlídce premiéru), režie Rudolf Krause. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - doporučení do užšího výběru na národní přehlídku v Chrudimi. Účast na KP Turnovský drahokam 2017. Cena za scénografii.

2017 - na motivy Boženy Němcové upravil Rudolf a Jana Krauseovi: Tři úkoly pro čerta. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny. Účast na Čechova Olomouc.

2018 - Rudolf Krause (předloha Dr. Georg Pilk - Srbská Faust Saga Die Wendische Faust – Sage): Krabat, r. Rudolf Krause. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - nominace na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim. Účast na Čechova Olomouc 2019.

2019 - Spojáček, Žebrákova nevěsta. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny. Účast na Letnice, Rakovník 2022.

2022 - Matěj a strašidelný mlýn. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.

2022 - Spojáček, TŘI ÚKOLY PRO ČERTA. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - ocenění Rudolf Kraus za loutkoherecký výkon v roli čerta.

2023 - Spojáček, podle knihy J. M. Le Prince de Beaumont, Rudolf Krause: Kráska a zvíře, r. soubor. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - Doporučení na CP Loutkářská Chrudim.. Účast na CP Loutkářská Chrudim. Účast na Čechova Olomouc.

2024 - Spojáček, František Nepil: Jak kašpárek léčil draka. Účast na KP Turnovský drahokam.

2024 - Spojáček, V. Cinybulk: Ostrov splněných přání, r. R. Krause. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.
Bibliografie:
DOTŘELOVÁ, Hana: Raškovy Louny. Loutkář 2009, č. 1, s. 040.

DVOŘÁČKOVÁ, Jana: Loutkové divadlo v Jaroměři slavilo již podruhé 80. narozeniny. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s.107, 1 fot. -

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam po sedmnácté. (internet)

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský Drahokam. Loutkář 2008, č. 3, s. 126-128.

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam podvacáté. Loutkář 2010, č. 3, s. 120 - 121. (foto I. Mičkal)

FILCÍK, Štěpán: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2005 - mírný optimizmus. Amatérská scéna 2005, č. 4.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 20. krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny 11.-12.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 60-61.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Krajová přehlídka Louny. AS 2007, č. 3, s. 59.-60.

FILCÍK, Štěpán: Vyrovnané, ale nekulmující Louny. Loutkář 2009, č. 2, s. 083-084.

FILCÍK, Štěpán: Louny tradičně klidné a pohodové. Loutkář 2010, č. 3. s. 137 -138, foto Štěpán Filcík.

HANŽLÍKOVÁ, Eva. Louny 4. - 6. března. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 155 - 157.

HRAŠE, Jiří: O kůzlátkách, loutkách a Lounech. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s. 106.

JÍROVÁ, Kateřina: Podle vzoru Marionnetti aneb Napravený hříšník (Loutkářská Chrudim 1.7.2013). AS 2.7.2013-Loutkové. (viz Texty)

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27-30.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 83.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PAVEL, Tomáš: Tradiční i inspirativní Louny. Loutkář 2008, č. 3, s. 128-129.

PSL: SČDO SAL, Ze souborů, Loutkář 2010, č. 1, s. 7.

-PSL-: Koutek SAL - Raškovy Louny. Loutkář 2010, č. 6, s. 287.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Praha, Dobré divadlo dětem a IPOS-ARTAMA 2001, 209 s. kART.

rL. Hrátky na nitích v Žatci. Čs. loutkář 1980, č. 2, s. 43.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Exnarová, Alena: Turnovský drahokam, 20.–21. 3. 2010.(Viz texty)

Schejbalová, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Filcík, Štěpán: Krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny, 27. – 28. 3. 2010. (Viz texty)

SKÁLOVÁ, Tereza a BUREŠOVÁ, Eva: Na(ne)čisto Liberec 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 73 - 75.

STEHLÍKOVÁ, Josefína. XVII. Cvikovské dny loutek. Rolnička 1 leden - duben 2010 s. 8.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11 – 17.

ZÁKOSTELECKÝ, Marek: Závěrečné slovo poroty 49. Loutkářské Chrudimi. Ceny 49 Loutkářké Chrudimi. Loutkář, roč. 2000, č. 4, 29.9.2000, s.161.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Dolní Poustevna, MLF 2004 - plakát
Dolní Poustevna, MLF 2006 - plakát
Jaroměř,  Liberec, Spojáček, Iča a Urak, LCH 2004
Liberec, LD Spojáček, členové souboru, 2009
Liberec, LD Spojáček, Krabat, CP Loutkářská Chrudim 2018
Liberec, LD Spojáček, Krabat, CP Loutkářská Chrudim 2018
Liberec, LS Spojáček ZK ROH OKSS, Ševcovská pohádka, 1988
Liberec, Spojáček , LD, O zakleté labuti, KP Turnovský drahokam 2011
Liberec, Spojáček - logo souboru, 2011
Liberec, Spojáček,  Tři zalté vlasy Děda Vševěda, LCH 2008
Liberec, Spojáček, Jak Kašpárek léčil draka, LCH 2004
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Maska, CP Loutkářská Chrudim 2013
Liberec, Spojáček, Maska, Louny Soutěž loutkářů 2010
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2011
Liberec, Spojáček, Oklamaný ženich, CP Loutkářská Chrudim 2014
Liberec, Spojáček, Ostrov splněných přání, LCH 2006
Liberec, Spojáček, Prsten knížete Lucifera, 2008
Liberec, Spojáček, Tři prasátka a vlk, 2005
Liberec, Spojáček, Tři prasátka a vlk, LCH 2005
Liberec, Spojáček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 2008
Liberec, Spojáček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 2008


Mapa působení souboru - Spojáček, LD / DDM Větrník

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Liberec, Spojáček - logo souboru, 2011
Liberec, LS Spojáček ZK ROH OKSS, Ševcovská pohádka, 1988
Jaroměř,  Liberec, Spojáček, Iča a Urak, LCH 2004
Liberec, Spojáček, Jak Kašpárek léčil draka, LCH 2004
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Kašpárek a král větrů, 2005
Liberec, Spojáček, Tři prasátka a vlk, 2005
Liberec, Spojáček, Tři prasátka a vlk, LCH 2005
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, O dvanácti měsíčkách, 2006
Liberec, Spojáček, Ostrov splněných přání, LCH 2006
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2007
Liberec, Spojáček, Prsten knížete Lucifera, 2008
Liberec, Spojáček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 2008
Liberec, Spojáček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 2008
Liberec, Spojáček,  Tři zalté vlasy Děda Vševěda, LCH 2008
Liberec, LD Spojáček, členové souboru, 2009
Liberec, Spojáček, Maska, Louny Soutěž loutkářů 2010
Liberec, Spojáček , LD, O zakleté labuti, KP Turnovský drahokam 2011
Liberec, Spojáček, O zakleté labuti, 2011
Liberec, Spojáček, Maska, CP Loutkářská Chrudim 2013
Liberec, Spojáček, Oklamaný ženich, CP Loutkářská Chrudim 2014
Liberec, LD Spojáček, Krabat, CP Loutkářská Chrudim 2018
Liberec, LD Spojáček, Krabat, CP Loutkářská Chrudim 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.