Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek pro chem. a hutní výrobu / ZK HCHZ Dukla

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1946
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1946 DS Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
1947 jeviště v závodní jídelně, zah. Pantáta Vohnout. špiritistou, Hrátky s čertem, Strakonický dudák.

1951 jako DS ZK ROH Hrušovských chemických závodů n. p. Dukla, sem většina členů z bývalých OS.
Od 1951 DS ZK ROH HCHZ na počest 100. výročí narození A. Jiráska z iniciativy souboru 1. ročník Hrušovského divadelního jara, později okr. přehlídka LUT, pak přehlídka DS chemického průmyslu v Československé republice.
Ve 2. pol. 50 let náročnější tituly a současné hry.
1958 - Vratislav Blažek: Třetí přání.

1959/60 - C. Goldini: Sluha dvou pánů, 2. místo v soutěži hornických souborů.
1961 - Arbuzov: Irkutská historie, r. Jar. Kocman.
1963 - W. Shakespeare: Večer tříkrálový, r. O. Kubečka, účast na VII. DF v Napajedlech.
1963 - Henrik Ibsen: Heda Gablerová. Účast na Divadelní máj, Krnov.

Od 1963 profil DS jako režisér formoval Alois Müller, tehdy herec Státního divadla.

1964 - W. Shakespeare: Večer tříkrálový, účast na VII. DF v Napajedlech.
1965 J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma, účast v rezortní přehl. v místě.
1966 Alois Müller: Inzerát, režie autor, účast na Festivalu DS chem prům. v Přerově

Od 1966 v souboru působil výrazný herec, dramaturg i režisér Mir. Etzler, který soubor umělecky formoval, člen ÚPS, porotce, publikační činnost.
Nejúspěšnější insc. oceněny na JH, např. Smoček, Bolt, Anouilh, Brecht, Daněk, Leonov, Klicpera, Maupassant, patřily k vrcholům českého ODi.

1967 - L. Smoček: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, r. A. Müller, účast na Festivalu DS chem prům. v Přerově, z mezikraj. přehlídky postup na JH, dále Karlovarské velikonoce - I.cena,1969 Svět. festival AITA/IATA Monaco - hlavní medaile.

1967 - Ladislav Smoček: Bludiště, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, r. A. Müller. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1968 R. Bolt: Člověk pro všechny časy, výborní Etzler, Zakopal, Vondruška, na JH Mir. Etzler Cena za nejlepší her. mužský výkon ("prokázal své tvůrčí herectví" - Černíková Drobná CČAD)
Výraznými herci vedle Etzlera P. Vondruška (operní dirigent, později šéf orchestru činohry ND, člen Div. Járy Cimrmana), h. a r. D. Zakopal (později zakl. AUREKO II).

1968 - Robert Bolt: Člověk pro všechny časy. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1969 V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; K. S. Macháček: Ženichové, režie A. Müller, 4x;
Sofokles: Antigona, režie A. Müller, 9x - 19. Hrušovské div. jaro - I. cena, Měst. div. přehl. Poruba - I. cena, Havířov. div. máj Havířov - I. cena za režii; 1. místo na JH.
1969 Soubor mladých, Z. Horynová: Zkoušky čerta Belínka , režie M. Cichý, 1x
1969 - Jean Anouilh: Antigona. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1970-1979 rozšíření dramaturgie hl. o cizí autory, insc. Kutnohorští havíři, Překroč svůj stín (Zahradník), Vrána vráně oči nevyklove (Ostrovskij).
1970 - Bertolt Brecht: Pan Puntila a jeho sluha Matti, r. A. Müller, KP Frenštát - cena za dramaturgii; Jiráskův Hronov, cena MK Praha, cena ONV Náchod; 1971 účast na Divadelní máj, Krnov a na Festival přáBruntál.
1970 Soubor mladých, J. Jílek: Šípková Růženka, režie J. Těšitel jh., 2x
1970 V. K. Klicpera: Veselohra na mostě, r. A. Müller, 18x, JH - cena KNV Hr. Králové,

1971 Soubor mladých K. Čapek: Velká kočičí pohádka, r. J. Těšitel, účast Hrušovanské div. jaro-cena za práci s ml., hráno 3x;
Soubor mladých připravil též recitační pásmo, 6x

1972 - Soubor mladých, J. Švarc: Sněhová královna , režie J.Těšitel, 9x, recitační pásmo, 10x
1972 - ZK ROH, O. Daněk: Dva na koni, jeden na oslu, r. A.. Müller. Účast na Klicperův Chlumec. účast 22. Hrušovanské div. jaro - I. cena, Štramberk - cena poroty ŠDU, Poruba - 1.cena, hráno 13x.
1972 A. P. Čechov: Medvěd, r. A. Müller, účast na festivalu v Maďarsku, hráno 1x

1973 L. Leonov: Zlatý kočár, rež.: A. Müller , 23. Hrušovské div. jaro – I.cena, slov. NP Spišská Nová Ves – cena za inscenaci, hráno 6x
1972 Soubor mladých, Íček Tajtlíček, r. J. Těšitel, 11x ;
Recitační pásmo, 9x

1974 Soubor mladých, M. Macourek: Jedničky má papoušek, r. J. Těšitel
1975 - Vojtěch Trapl: TOBĚ HRANA ZVONIT NEBUDE, r. Alois Müller, j.h. Účast na Štramberské divadelní úterky. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1975 G. de Maupassant: Kulička, režie A. Müller, 24. Hrušovské div. jaro – I.cena
Obnovena Klicperova Veselohra na mostě, r. A. Müller, účast Měst. přehl. Poruba - I.cena, Mezikr. přehl. Jablonec – cena MK, Div. přehl. Žimrovice - I.cena, reprezentace na festivalu v estonskémTallini - uznání
MK Estonské SSR, hráno 10x

1976 přehlídka skončila pro nezájem a nepochopení ZV ROH i vedení podniku.


1988 Divadelní soubor ZK ROH - soubor Závodního klubu ROH Hrušovských chemických závodů Dukla, n.p. Ostrava-Hrušov, 36 členů, vedoucí Zdeněk Nedabýlek.
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Triumf hrušovských ochotníků v Estonské SSR. (Kulička, Veselohra na mostě.) Amatérská scéna 1974, č. 12, s. 6.

BENEŠ, Jiří: Poznámky k pěti hronovským inscenacím. Amatérská scéna 1968, č. 11, s. 11.

BLÁHA, Cyril: Chemici a detektivka. Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 23.

BLÁHA, C.: Z chemické kuchyně. III. ročník „chemického“ festivalu v Přerově. Amatérská scéna 1968, č. 1, s. 15.

CESTY českého amatérského divadla, s. 222, 397; obr.s. 216 Smoček L. Bludiště, DS ZK ROH Hrušovských chemických závodů Ostrava Hrušov, 1967; s. 218 J. Anouilh: Antigona, Divadlo Hrušov ZK ROH Hrušovských chemických závodů Ostrava Hrušov, na snímku Miroslav Etzler jako Chór, M. Šajtarová jako Antigona, 1969; s. 220: Miroslav Etzler, dramaturg, režisér a herec DS Ostrava-Hrušov, člen prvního výboru Svazu českých divadelních ochotníků 1969.

ETZLER, Miroslav: Patnáctý ročník Hrušova. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 14.

HAVRLANT, Miroslav: Naše cesta. Ochotnické divadlo 1960, č. 3, s. 70.

PĚT ROKŮ radostné práce lidového divadla v ZK v Hrušovanských chemických závodech n.p. Dukla. A města Ostravy, i.č.6519, zn. A5447.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav - VEDRAL, Jaroslav - VALENTA, J.: Náš přítel Shakespeare?. (Samostatné referáty o festivalu amatérských souborů v Napajedlech, spojené pod jedním nadpisem.) Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 12-14, foto.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

37.JH, Ostrava – Hrušov, Divadelní soubor ZK ROH Hrušovských chemických závodů, Ladislav Smoček: Bludiště, 1967
37.JH, Ostrava – Hrušov, Divadelní soubor ZK ROH Hrušovských chemických závodů, Ladislav Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 1967
40. JH, Hrušov, ZK, Klicpera, Veselohra na mostě, 1970
40.JH, Ostrava – Hrušov, Divadlo Hrušov ZK ROH Hrušovských chemických závodů Dukla, Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě
Etzler Mir., O práci porot, AS 1974, č 7 s 6
Etzler Mir., Patnáctý ročník Hrušova, AS 1965, č. 7, s. 14
Etzler, Miroslav, Cesta do Estonie, (Hrušov) 1, čl. v AS
Etzler, Miroslav, Cesta do Estonie, (Hrušov) 2, čl. v AS
Etzler, Miroslav, Cesta do Estonie, (Hrušov) 3, čl. v AS
ETZLER, Miroslav, Ostrava - na Jiráskově Hronovu 1980
Hrušov, ochotníci, Veselohra na mostě a Ženichové, 1969, program 1.
Hrušov, ochotníci, Veselohra na mostě a Ženichové, 1969, program 2.
Ostrava, ZK ROH HCHZ , Bludiště, 1967
Ostrava, ZK ROH HCHZ,  Antigona, 1969
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Antigona, 1969
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Miroslav Etzler, člen 1. výboru SČDO, 1969
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 1967
Ostrava-Hrušov, DS ZK ROH chemických závodů, Irkutská historie, 31. Jiráskův Hronov 1961
Ostrava-Hrušov, Hrušovské chemické závody, Antigona, 1969
Ostrava–Hrušov, Divadlo Hrušov ZK ROH Hrušovských chem. závodů Dukla, Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě, 40. JH, 1970
Ostrava–Hrušov, Divadlo Hrušov ZK ROH Hrušovských chem. závodů, Jean Anouilh: Antigona, 39. JH, 1969


Mapa působení souboru - Spolek pro chem. a hutní výrobu / ZK HCHZ Dukla

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ostrava, ZK ROH HCHZ , Bludiště, 1967
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 1967
Ostrava, ZK ROH HCHZ,  Antigona, 1969
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Antigona, 1969
Ostrava-Hrušov, Hrušovské chemické závody, Antigona, 1969
Ostrava, ZK ROH HCHZ, Miroslav Etzler, člen 1. výboru SČDO, 1969


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.