Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1900
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1900 založena JDO Tyl (výsledek krize SDO, sem odchod mladších členů), zah. Stroupežnického Paní mincmistrová, režie V. Khop.
1900 Představení Stávka (Borotínský) ve prospěch tiskového fondu národního dělnictva
Do 1907 hráli převážně ve dvoraně U Černých, potom v hospici v Petrovské ulici.
Osobnosti předseda a herec J. Nekula a herec a režisér Vl. Pleský, který do roku 1908 vytvořil výraznou éru. Mj.
1903 Jirásek: Kolébka,
1906 dramatická škola pro mladé členy, teorie i praxe h., pravidelné středeční večery – seznamování s literaturou, recitace, zavedl i výklad her na proscéniu (často prof. J. Zachoval).
1907 Tartuffe,
1907 otevřeno trvalé divadlo v novém Městském spolkovém domě (Národní dům).
JDO Tyl zah. hrou K životu za přítomnosti autora J. Vrchlického, jh. K. Želenský, Jiný vzduch, za přítomnosti autora M. A. Šimáčka.
Od 1908 DS Tyl často zval jh. profes. umělce.
1908 - 28 a 29. 3. Maryša (přítomen V. Mrštík), jh. H. Benoniová, a V. Sardou: Cypriena. Dále např. Jirásek: Emigrant.
1910 Revizor, jh. J. Šmaha, též 2x Jirásek - Otec a M. D. Rettigová.
1911 jh. Ed. Vojan jako Shylock v Kupci Benátském, R. Schlaghammer, ND, ve veselohře Děti. R. M. Chyla, Jar. Mucha, J. Štandera.
1912 mj. Stroupežnický Naši furianti, Hauptmann Hanička.
Od 1912 členkou Květa Zahradníková.
1913 Podíl na uspořádání ochotnického sjezdu ÚMDOČ v místě, z uvedených her Radúz a Mahulena, Gazdina roba.
1914 psychologicko-impresionistická aktovka Holčička (Viková-Kunětická), též Čechov, Gorkij, Shaw, Zeyerův Neklan.
1915 O. Wilde: Na čem záleží
1918 V. Dyk: Posel.

Po 1918 JDO Tyl intenzivní činnost pod vedením herce a režiséra Pleského, Julia Jeřábka a Květy Zahradníkové (roz. Krapkové). Z repertoáru:
1919 mj. Jirásek: Lucerna, 1920 Jak se vám líbí, Michaelis: Revoluční svatba, Čapek: Loupežník.
1921 např. Sen noci svatojánské (Shakespeare) s Mendelssohnovou hudbou, režie Jul. Jeřábek, scéna a kostýmy ak. mal. Ant. Kameník, orchestr dirigoval Vl. Ambros, velmi úspěšné představení; J. Kvapil: Sirotek, O. Wilde: Ideální manžel.
1922 Wilde: Bezvýznamná žena, Drachmann: Byl jednou jeden král,
1934 Wenig: K Betlému,
1926 Rolland: Hra o lásce a smrti, později Horáková: Páni, Zkrocení zlé ženy, Maugham: Posvátný plamen.
1934 Ulička odvahy (Mahen), 1. cena na JH. 1937, 1938 stále členem ÚMDOČ.
Do 1943 asi 500 představení, Jirásek, Molière, Stroupežnický, Hauptmann, Zeyer, Preissová, Wilde, Dyk, Shakespeare, Michaelis, K. Čapek, Kvapil, Wenig, Rolland, Maugham, Mahen, Mirabeau, Erben, Pirandello, Goldoni. Spolupráce s Želenským, Vojanem, Hübnerovou, Šlemrovou i osobnostmi z hudby a výtvarného umění. Významná aktivita i za okupace.
1940 Gazdina roba (Preissová).
1941 J. Faustin pohostinsky nastudoval s Jednotou div. ochotníků Tyl hudební zpěvohru E. S. Nováčka Muži nestárnou a hudebně s Tylem nastudoval k povzbuzení vlasteneckého cítění pásmo z Erbenovy Kytice.
1941 - JDO Tyl, J. K. Tyl: Bankrotář. Účast na Tylově Kutné Hoře.
1941, 1943 Bankrotář, Veliký mág, úspěchy na Tylově Kutné Hoře.
1943 měla JDO 41 činných členů a 33 přispívajících, 3 členy čestné: Marii Hübnerovou, Karla Želenského a Julia Jeřábka.

1946 JDO Tyl účast na jubilejním festivalu ÚMDOČ Falkenštejn (Hilbert).
1947 - Vl. M. Strojil: Rodinná pouta.
1947 - Olga Barényiová: Herečka, r. Květa Zahradníková. Premiera 19.10.1947- viz Příloha Za Jarmilou Horákovou.
1947-1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ. Souborem prošlo celkem 764 členů.
Činnost do 1951, kdy členové přešli do Divadla Hanácké obce.
Bibliografie:
Barényiová Olga: Herečka, r. Květa Zahradníková; 1947 - pamětní list s podpisy tvůrců - viz Přílohy.

Barényiová Olga: Herečka, r. Květa Zahradníková; 1947 - představení avizováno v olomouckém listu Čin - viz Přílohy.

Za Jarmilou Horákovou (novinový článek k inscenaci Herečky od Olgy Barényiové). Hlas lidu, ročník 59, č. 40, str. 2, Prostějov 11.10.1947 - viz Přílohy. Informaci poskytl pan Hübl.

DOROVSKÝ, Ivan - DOROVSKÁ, Dagmar: Jan Procházka-Faustin a prostějovský Zlatý věk operety. Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 81-90. kART.

JEŘÁBEK, J.: Jednota divadelních ochotníků Tyl v Prostějově 1900-1925. Strojopis 1925. Knihovna spolku č. 1285.

MAREK, Pavel: Příspěvek k dějinám prostějovské kultury na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1988, č. 2.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 302-309. kART

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
-----------
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 14, s. 337, vyd. 5. 5. 1908.

Divadelní listy 1900, č. 19, s. 430.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 10.

České divadlo 1940, č. 5, s. 92.
Archivy:
Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakáty -
DNM P-10-B-391.


Prostějov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Tyl Prostějov
Časový rozsah: 1900-1951(1967)
Metráž: 0,22 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Tyl v Prostějově 1900-1951.Běluš Krapka, činovník spolku 1940-1967.
Tematický popis: Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad, pamětní knihy, seznam knihovny spolku, tištěné programy her, zprávy kulturního referenta Mahenova okrsku, dopisy adresované Běluši Krapkovi, fotografie z hraných představení, rukopis se statistickými údaji o spolku, rukopis historie spolku.
Archivní pomůcky
GRŮZOVÁ L.: SPOLKY PROSTĚJOV, 1794-1972. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 50, ev.č. 467.

Třebíč, Státní okresní archiv:
Třebíč, Horácký okrsek, různá korespondence 1947

Související Přehlídky

Související Organizace

Související Obrázky

Přerov, Tyl, V. M. Strojil
Přerov, výsledky krajské soutěže, novinový článek, 1947
Prostějov, členové JDO Tyl
Prostějov, členové JDO Tyl
Prostějov, členstvo JDO Tyl před divadlem, před 1. světovou válkou
Prostějov, fotografie ze Zlámalova kabaretu v Národním domě v Prostějově
Prostějov, JDO Tyl, Čekanky - plakát, v Národním domě, 1909
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, foto Zlámal 1920; programy  Žešov, Občanská beseda,  1918;
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, JDO Tyl, Sirotek - program 1920
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, programové plakátky 1919, 1920, 1921
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, programové plakátky 1920
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, programové plakátky 1920
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, programové plakátky JDO Tyl 1919, 1920
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, programy Loupežník, Světapán v županu, 1920, Kolébka, 1921
Prostějov, Pašijové hry – program, 1901
Prostějov, Spolek katolických tovaryšů, Tyl, Orlice, Havlíček, Pašijové hry - plakát,  1901
Prostějov, Tyl
Prostějov, Tyl, Anna Zaoralová
Prostějov, Tyl, Aristokrati, 1938
Prostějov, Tyl, Bankrotář
Prostějov, Tyl, Běluš Krapka
Prostějov, Tyl, Benátská maškara, 1942
Prostějov, Tyl, Božena Krapková
Prostějov, Tyl, Čekanky - plakát
Prostějov, Tyl, E. Cekl, herec a režisér
Prostějov, Tyl, herec Hanes Srovnal
Prostějov, Tyl, Herečka, režie K. Zahradníková - plakát, 1948
Prostějov, Tyl, Jakub Nekula, zakladatel, předseda, režisér a herec  spolku
Prostějov, Tyl, Jančík, Fišer, Zachoval, -, Cekl, Ernes, Hubšík, Krapková, sestry Voračové, Knallová, Jul, Jeřábek, Jelínková
Prostějov, Tyl, jh. Hana Kvapilová, herečka ND, 1904
Prostějov, Tyl, Jindřich Zlámal, přední herec a režisér
Prostějov, Tyl, Jos. Průcha
Prostějov, Tyl, Josef Krapka
Prostějov, Tyl, Kadlec, Bělková
Prostějov, Tyl, Klobouk dolů - plakát, 1943
Prostějov, Tyl, Knallová
Prostějov, Tyl, Kouzlo domova - plakát, 1933
Prostějov, Tyl, Květa Zahradníková ve hře M. Rutteho Zamilovaní přátelé, 1941
Prostějov, Tyl, Květa Zhradníková v roli, 1941
Prostějov, Tyl, Květoš Krapka
Prostějov, Tyl, M. Králová, Bět. Jelínková, Bož. Krapková, Běl. Krapka
Prostějov, Tyl, Michálková, B. Krapková ,Bankrotář
Prostějov, Tyl, Michálková, Bělková
Prostějov, Tyl, na snímku Kv. Zahradníková,  Ed. Cekl, Surmová, D. Krapka; s. a.
Prostějov, Tyl, Nevinně odsouzen, 1902
Prostějov, Tyl, oblíbený komik W. Knall
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha souboru
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha souboru
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha souboru
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha souboru
Prostějov, Tyl, počet inscenací
Prostějov, Tyl, prof. Julius Jeřábek, 1926
Prostějov, Tyl, režisér Vladimír Pleský, úmrtní oznámení, 1926
Prostějov, Tyl, režiséři Müller a Novotný s technikou
Prostějov, Tyl, Řičánek
Prostějov, Tyl, Sergej Machonin
Prostějov, Tyl, seznam režisérů spolku
Prostějov, Tyl, Smutná hostina, 1926
Prostějov, Tyl, Stanovy spolku, obálka
Prostějov, Tyl, Strakonický dudák, Herma Svozilová
Prostějov, Tyl, Zdena Michálková
Prostějov, Tyl, Zlámal, Hartmal, Procházková, Krapka, Müller, Krapková, Škrobal, Cekl
Prostějov, Tyl, Zvíkovský rarášek


Mapa působení souboru - Tyl, JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prostějov, členové JDO Tyl
Prostějov, Tyl, Zvíkovský rarášek
Prostějov, Tyl, Čekanky - plakát
Prostějov, Tyl, Pamětní kniha
Prostějov, Tyl, Benátská maškara, 1942
Prostějov, Tyl, Smutná hostina, 1926
Prostějov, Tyl
Prostějov, Tyl, Božena Krapková
Prostějov, Tyl, Aristokrati, 1938
Prostějov, Tyl, Bankrotář
Prostějov, Tyl, Sergej Machonin


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.