Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidová scéna při OB / Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1948
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1948 Ochotnický soubor Lidová scéna, sem přešla většina ochotníků ze zrušených spolků.
Vedoucím se stal režisér Karel Klos, nadšený ochotník s organizačním talentem.
Plné finanční zajištění.
Modernizace jeviště

1951 Paličova dcera.
1952 Strakonický dudák, Nemá kocour pořád posvěcení.
1953 Lucerna, Babička, Setkání s mládím, Ženichové.
1954 Třetí zvonění, Radúz a Mahulena.
1955 Hadrián z Římsu, Paní Marjánka, matka pluku.
1956 Setkání s mládím, Tvrdohlavá žena, Hluboké kořeny, Teče voda proti vodě.
1958 Sněhurka, zvířátka a 7 mužíčků, Její pastorkyňa.
1959 Lesní panna.

Náročnější repertoár, Tyl, Jirásek, Zeyer, Svoboda, Klicpera, Čechov, Preissová aj.
Počátkem 60. let v zájmu zvýšení kvality inscenací spolupráce s Beskydským divadlem v Novém Jičíně - do jeho zrušení 1963.
Do 1965 soubor sehrál 18 her ve 107 reprízách.

1960 Medvěd, Námluvy.
1961 Kalibův zločin.
1962 Strakonický dudák.
1962 A. P. Čechov: Medvěd; Námluvy. Účast na OP Libhošť.
1965 Otec.
Od 1965 organizovala Osvětová beseda společně s divadelním souborem přehlídku amatérského divadla okresu Nový Jičín pro názvem Bernartické divadelní jaro. Tato divadelní přehlídka, které se v prvním ročníků zúčastnilo celkem sedm souborů, se konala pravidelně až do roku 1973.
1966 Neočekávaný host.
1967 Neotesanci.
1968 Podskalák.
1969 Sládci.

Další aktivitou souboru bylo pořádání meziokresní přehlídky amatérských souboru Nový Jičín – Opava.

1970 Hrdinům slzy nesluší.
1971 Lucerna.
1972 Král 3 333.
1974-1977 generální přestavba KD, útlum činnosti.
1974 Lesní panna.
1978 F. Kmoch: Český muzikant ?.

Od 1980 po smrti dlouholetého režiséra Karla Klose vedoucím Ivan Prašivka, dlouholetý člen souboru a ředitel zdejší školy.
Obnovování místních lidových tradic, např. pochovávání basy.
Ochotníci hostovali v profesionálních divadlech v Ostravě, Olomouci, Zlíně aj.
Některé inscenace převzala ČST Ostrava.
1981 Na tý louce zelený.
1983 Každý něco pro vlast.
1986 - Michal Balucki: PAN RADNÍ SI NEVÍ RADY, r. Ivan Prašivka, překlad a úprava Jan Havlásek. Účast na OP o. Nový Jičín, Bernartice nad Odrou.
1987 Pan radní si neví rady.
1988 Lidová scéna činoherní divadelní soubor Osvětové besedy, 30 členů, vedoucí Ivan Prašivka.

1990 F.F. Šamberk, J. Balda a A. Holzinger: Podskalák.
1899-1990 existují záznamy o 159 provedených hrách.
Práce souboru byla několikrát oceněna jak obecním úřadem, tak odborem kultury okresního národního výboru.
Často uváděl operety:
1998 Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1999 činný soubor Lidová scéna.

2000 Mamzelle Nitouche, 2001 účast na Štramberské divadelní přehlídce ŠDP).
2002 Johan Nestroy: Talisman.
2003 Johan Nestroy: Talisman, účast na KP ve Štítině. Režisér a autor scény Ivan Prašivka získal cenu za scénografii. Účast na ŠDP.
2004 Vladimír Renčín (na námět Aristofanovy „Lysistraty“): Nejkrásnější válka.
2006 Jiří Balda a Emanuel Brožík: Perly panny Serafinky.
2007 František Ringo Čech: Dívčí válka .
Soubor nevystupuje pouze na místní scéně, ale zajíždí i do okolních obcí.
2009 v září ukončil aktivní činnost režisér a vedoucí souboru Ivan Prašivka. Stalo se tak po obdivuhodném osmadvacetiletém působení ve funkci vedoucího a padesátileté herecké činnosti.
2009 Jaroslav Martin: Nejlíp je u nás.

"Jeho nástupcem se stal Zdeněk Klos, který má k amatérskému divadlu velmi vřelý vztah a věnoval se mu, ať již jako amatérský herec, režisér či šéf souboru, s menšími přestávkami prakticky celý život.
Prvním krokem bylo založení nového občanského sdružení, které navazuje na tradice ochotnického divadla (dříve Lidová scéna) v Bernarticích nad Odrou a zároveň poskytuje divadlu vlastní identitu tolik potřebnou například pro získávání nezbytných finančních prostředků pro svou činnost. Přípravný výbor pro založení občanského sdružení se sešel v polovině října, projednal a odsouhlasil jeho stanovy a také nový název. Po diskusi bylo přijato pojmenování „BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo“. Název vznikl ze začátečních písmen Bernacké Ochotnické Divadlo tj. Lidé A Kultura. Čárka nad písmenem A pak představuje nezbytný „divadelní osten“, který se tak – díky obsahu slova „bodlák“ – promítl do vlastního názvu." (R. Jarošek, Poodří)

Bernacké Ochotnické Divadlo, Lidé A Kultura.

2010 BODLÁK - Bernacké ochotnické divadlo, anonym: Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, r. Zdeněk Klos. Účast na festivalu A proč ne, Odry.
2010 Dětský soubor BODLÁČEK představení s názvem Zkoušky čerta Belínka.
2010 BODLÁK - Bernacké ochotnické divadlo, anonym: Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, r. Zdeněk Klos. Účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou - doporučení k výběru na NP. Ceny: Zdeňku Klosovi za úpravu textu, scénu a režii hry, Bohumilu Volkovi za hudební úpravu, za herecký výkon Marii Šimíčkové v roli Zuzky Gibsové. Čestná uznání Janě Klosové a Aleši Hubrovi za herecké výkony v rolích průvodců dějem a Jarmile Prašivcové, Šárce Šimíčkové, Věře Šimíčkové za kostýmy.
2011 BODLÁČEK připravil pohádku s názvem Král třítisící třicátý třetí.
2012 BODLÁK, N. V. Gogol: Revizor. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - ceny Marii Šimíčkové za postavu Anny Andrejevny a Šárce Šimíčkové za kostýmy a masky, čestná uznání Václavu Brodíkovi za postavu Hejtmana, Antonínu Volfovi za postavu Školního inspektora, Aleši Hubrovi za postavu Chlestakova a Bohumilu Volkovi za hudbu. Úspěch na 3. divadelním festivalu A proč ne v Odrách.
2014 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. Účast na festivalu A proč ne, Odry.
2015 Ladislav Stroupežnický: Naši Furianti, r. Zdeněk Klos. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Jiřímu Šimíčkovi za roli Starosty Filipa Dubského a cena Zdeňku Klosovi za roli Ševce, Václavu Brodíkovi za roli Prvního radního Jakuba Buška a Marii Šimíčkové za roli Marie Dubské a cena diváka 2015.
2016 Ernest Bryll: MALOVANÉ NA SKLE, r. Zdeněk Klos. Účast na přehlídce A proč ne Odry.
2017 Ernest Bryll: MALOVANÉ NA SKLE, r. Zdeněk Klos. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena souboru za pěveckou složku a za inscenaci a Šárce Šimíčkové za kostýmy, čestné uznání Zdeňku Klosovi za režii, Jiřímu Šimíčkovi za roli Dovypravovače, Tomáši Papákovi za roli Janíka a Jarmile Horutové za roli Anděla - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2017 - cena Bohumilu Volkovi za hudební nastudování, souboru za pěveckou složku, cena Dušana Zakopala Kolektivu četníků za nejlepší seniorský herecký výkon.
2018 Karel Jaromír Erben, režie a scénář - Vlasta Janečková: Zlatovláska.
2019 Homér: Oddyssea, dramatická úprava - Zdeněk Pospíšil, Jarmila Veselá, pro Bodlák upravil Zdeněk Klos, Evžen Gogela: Tajemství staré bambitky, r. Ivo Macharáček.
2022 - Gábor Drégely, Jerzy Jurandot: Dobře ušitý frak. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Zdeňku Klosovi za roli Fimka, krejčího, Tomáši Horutovi za roli Patorka, cena Marii Šimíčkové za roli, Šárce Šimíčkové za kostýmy. Účast na KP Ostravské buchary 2023 - čestné uznání Šárce Šimíčkové za kostýmy, Marii Šimáčkové za herecký výkon.
Bibliografie:
BISKUP, Leopold: Nad kronikou bernartických ochotníků. In: Bernartice n. O. Vydal OÚ 1997.

(dam): Přehlídka byla čtvrtá, ale zároveň i jubilejní. Kopřivnické noviny, 2001 č. 14.

OCHOTNICKÝ soubor Bernartice n. O. - Dotazník ÚLK 1999.

PRAŠIVKA, Ivan: Ochotnické divadlo v Bernarticích nad Odrou. Vlastivědný časopis Poodří 2006, č. 3.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: ŠTIVADLO VE ŠTÍTINĚ. Venkovské divadelní soubory bojovaly o postup na národní přehlídku. Amatérská scéna 2003, č. 3, s. 36.


Bernartice nad Odrou, Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK - webové stránky souboru - viz www odkazy.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Poznámka:
Představení 2009-1970

Nejlíp je u nás - 2009
Dívčí válka - 2007
Perly panny Serafínky - 2006
Nejkrásnější válka - 2004
Talisman - 2003, 2002
Mamzelle Nitouche - 2000
Z českých mlýnů - 1998
Podskalák - 1990
Pan radní si neví rady - 1987, 1986
Každý něco pro vlast - 1983
Na tý louce zelený - 1981
F. Kmoch – český muzikant - 1978
Lesní panna - 1974
Král 3 333. - 1972
Lucerna - 1971
Hrdinům slzy nesluší - 1970
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související www odkazy

Související Obrázky

Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle - plakát, 2017
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Malované na skle, 2016
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Naši furianti - plakát, 2015
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Naši furianti, 2014
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Revizor - plakát, 2012
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Revizor, 2012
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, 2010
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2011
Bernartice, Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK, Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, 2010
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022
Bernartice, Bodlák, Naši furianti, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Bernartice, Bodlák, Naši furianti, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Bernartice, Bodlák, Revizor, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012


Mapa působení souboru - Lidová scéna při OB / Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bernartice, Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK, Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, 2010
Bernartice nad Odrou, Bodlák, Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2011
Bernartice, Bodlák, Revizor, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Bernartice, Bodlák, Naši furianti, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Bernartice, Bodlák, Naši furianti, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Bernartice nad Odrou, BODLÁK, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022
Bernartice, Bodlák, Dobře ušitý frak, KP HDM 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.