Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klubíčko, LD při Klubu kultury / LS Ku-Ku ZK Fatra / LS ZK Slavia Fatra, / LS Klubíčko Slavia Fatra

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1907
Působení: 190x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1905-1921 loutkové divadlo Sokola, viz samostatné heslo.

1948 - založena Loutková scéna Ku-Ku při ZK Fatra Napajedla, konkurence sokolského KLD, vedená Jaroslavem Odstrčilíkem.
1952 - přešla část členů ze sokolského LD v čele s režisérem Rosenzweigem do fatrovácké scény.
1956 - byla v důsledku stavebních úprav scéna LD Fatra zlikvidována, poté došlo k personálnímu a materiálnímu sloučení s LD Sokola. V divadélku v sokolovně, které po reorganizaci tělovýchovy převzal ZK Slavia, byl rekonstruován druhý můstek, loutky se sjednotily tak, že loutky na drátě byly předělány na závěsné.
1959 - došlo ke součení obou ZK v jeden - ZK Slavia Fatra, později Klubíčko pod vedením Jar. Rozenzweiga, po jeho odchodu 1971 A. Harníka.
1960 - nové loutkové divadlo v zámeckém parku, týž rok zde byl uspořádán VII, krajský festival loutek, LS ZK Slavia Fatra zahajoval festival hrou Kaimovo dobrodružství. Dlouholetým principálem a režisérem souboru Jaroslav Rosenzweig (1903-1971). Nové prostředí mělo příznivý vliv na umělecký a odborný růst celého kolektivu.
1968 - LS ZK Slavia Fatra Napajedla přijal název Klubíčko.
1974 - vlivem televize a zváště zvýšením náročnosti dětského diváka došlo ke změně koncepce zkoušek. Soubor přešel na magnetofonový záznam (playback), průměrný počet zkoušek se zvýšil z původních čtyř na 15 až 20. Od tohoto roku ročně nastudovány maximálně 2 nové tituly. Odchod Jaroslava Rozenzweiga.
1976 - Jaroslav Kment: Čertimlýn, pro hru zakoupeny nové loutky v Únanově, ale projevil se nedostatek zkušeností s novými louktami a hra nezaznamenala velký ohlas u diváků; 1980 nové nastudování, které trvale zůstalo v repertoáru.
1979 - mladí - Pavel Hána a Josef Barcůch - založili tzv. putovní divadlo.

1979 - F. Čech: Pilulky čaroděje Dobroděje, OP LS Broumov.

1980 - uvedli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, s níž objeli široké okolí včetně Slovenska a Maďarska. Navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze.
1981 - Vojt. Cinybulk: Kaimovo dobrdružství, účast na krajské přehlídce nejlepších kolektivů.
1982 - Kainar: Zlatovláska, ve spolupráci s profes. divadlem Radost v Brně, které pro soubor připravilo nahrávku textu včetně hudby
1983 - oslava 25 let existence a 75 let loutkářství (podle původních zjištění) v Napajedlích. Soubor vedla Marie Janošková, uměleckým vedoucím, režisérem a hybnou silou byl Antonín Harník. Součástí oslav premiéra hry Adámek mezi broučky v režii A. Harníka, která se také stala součástí trvalého repertoáru.
1984 - účast na OP v Otrokovicích s pohádkou Čertimlýn, poté KP ve Vyškově; účast na loutkářské výstavě ve Zlíně.
1985 - obnovena Zlatovláska, účast na OP v Brumově, týž rok ještě 7 repríz.
1986 - školení, jehož se účastnili A. Harník, Vl. Šopík a Katka Šarközi, kteří přivezli úpravu hry Perníková chaloupka.
1887 - 5 představení pohádky O slunci.
1987 - Petr Kment: Čertimlýn, OLP v Otrokovicích.
1988 - 15 členů, vedoucí Vladimír Šopík, i při úbytku členů připraveni Karafiátovi Broučci, promyšlená režie Ant. Harníka. K pohádce díky podpoře města získány nové loutky. Okresní přehlídka dospělých loutkářských souborů. Soubor Klubíčko SK ROH Slavia-Fatra Napajedla oslavil 80. výročí svého založení.
1989 - na přehlídce Zlaté slunce J. Karafiát, P. Vašíček: Broučci; ze souboru odešlo 7 členů, zbylo 8.
1990 - rok věnován úpravě loutek, zákulisí a náboru nových členů. V září 1990 se vrítili několik bývalých členů k návratu, k nim přibyli i dva noví,
nacvičili pohádku Čertimlýn.
1991 - Jos. Kainar: Zlatovláska a Pilulky čaroděje Dobroděje.
1992 - Vojt. Cinybulk: Kaimovo dobrodružství;po mnoha letech nastudována pohádka Psaníčko pro svatého Mikuláše. Dlouholetý umělecký vedoucí a režisér Antonín Harník ze souboru odešel. Vedoucí M. Janošková, Soubor působil při Klubu kultury.
1993 - Klubíčko: Ostrov splněných přání, Začarovaný Kašpárek, režii převzal Lad. Nikl s pomocí Jar. Bureše.
1994 protože režisér Antonín Harník byl mezi těmi, kdo ze souboru odešli, hlavní břímě přípravy a režii převzal pan Ladislav Nikl s vydatnou
pomocí Jaroslava Bureše.
1995 - oslava 90 let loutkového divadla v místě (podle novějších poznatků o zal. LD), představení O zlaté rybce, jako pocta předešlé generaci loutkářů. Oslavy 90 let proběhly ve dnech 12. – 13. května 1995 za účasti souborů z Otrokovic, Vsetína a Kroměříže.
Opět Psaníčko pro svatého Mikuláše, v němž si naposledy zahrál Jar. Bureš, poté se odstěhoval do Čech.
1996 - v modernějším pojetí znovu uvedena pohádka Adámek mezi broučky, kterou si i díky půvabným loutkám děti velmi oblíbily.
1997 - putovní scéna obnovena, modernizace osvětlení,opět hrou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, modernizace osvětlení.
1999 - připravena malá výstava loutek k blížícímu se výročí , poté příprava nového nastudování Broučků.
2000 - pokračovali Sněhurkou, hranou v MŠ v širokém okolí a 2001 na přehlídce v Jaroměři.
2001 - vedoucí D. Kouřilová.
2001 - Dlouhý, Široký a Bystrozraký, KP Boučkova Jaroměř.
2005 - oslavy 100. výročí založení loutkového divadlo v Napajedlích. Cyklus představení mj. Tři vlasy děda Vševěda. 2006 účast na Boučkově Jaroměři, KP v Třebíči a LCH.
2008 - Na slovíčko, Kašpárku. Účast na ObP Boučkova Jaroměř.
2009 - Muzikanti. Účast na ObP Boučkova Jaroměř. POslkechněte jak bývalo, účast na Divadelním festivalu Napajedla.
2009 - LS Klubíčko, Iva Peřinová: Poslechněte, jak bývalo..., r. Antonín Harník. Pouťová píseň dívek s flašinetem, předscén s postavou osvětlovače - vypravěče. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro - 3. doporučení na NP LCH. Účast na NP Loutkářská CHrudim. Účast na Divadelním festivalu, Napajedla.


Vůdčí osobnosti LD v Napajedlích od roku 1905 (od LO Sokola, včetně LS Fatra, LS Fatra-Slavia a pokrač. Klubíčka):
J. Křen, Rudolf Navrátil, Karel Mikšík, Jaroslav Rosenzweig vyznamenán zlatým odznakem J. K.Tyla, Karel Košut, Miroslav Kraml, Jaroslav Bureš, Stanislav Bretšnajdr, Antonín Harník, Ladislav Nikl, Marie Janošková, Hana Polášková, Dagmar Kouřilová ,Hanka Klhůfková, Andrea Verbíková

Chronologický seznam vedoucích LD
J. Křen, František Navrátil, Homolka, Karel Mikšík, Karel Košut, Jaroslav Rozenzweig, Jaroslav Odstrčilík, Miroslav Kraml, Alena Kovářová, Stanislav Mika, Marie Janošková, Hana Polášková, Dagmar Kouřilová, Andrea Verbíková .

Režiséři LD:
Jaroslav Rozenzweig, Miroslav Kraml, Antonín Harník a Dagmar Kouřilová

Zúčastnění výtvarníci:
Rudolf Navrátil, Karel Mišurec, Karel Košut, Oto Mašek, Jiří Pitr, Oldřich Réda, Antonín Harník

___________

Festivaly a přehlídky:

Napajedelský soubor je také pořadatelem řady festivalů:
1960 – 7. krajský festival loutkových divadel
1977 – Mezikrajová přehlídka dětských souborů (Jitřenka Brno,Velká n.Veličkou, Domanín, Klímkovice, Polná)
1983 – Napajedelský loutkový festival (Radost, GUL, Brumov, Kroměříž) (Adamek)
1988 – Napajedelský loutkový festival (Zlín,Otrokovice, Kroměříž) (Broučci )
1995 – Napajedelský loutkový festival (Otrokovice, Vsetín, Kroměříž) (Zl.rybka)
2000 – Napajedelský loutkový festival (Kroměříž, Brno, Jaroměř, Bzenec) (Broučci)
2005 – Napajedelský loutkový festival (Brno, Liberec, Jaroměř, Opava) (3 z.v. D.V)

Účast na jiných festivalech.
1959 – 6. krajský festival loutkových divadel, Vsetín( Pohádka.o Slunci.)
1972 – Okresní přehlídka loutkových divadel Otrokovice (Čertimlýn)
1980 – Přehlídka Topolčany s hostováním v Maďarsku
1981 – Okresní přehlídka loutkových divadel -Brumov – Bylnice (Dlouhý.Š., B., velká scéna)
1982 – Okresní přehlídka loutkových divadel -Brumov – Bylnice (Kajma)
1984 – Okresní přehlídka loutkových divadel - Otrokovice
1985 – Okresní přehlídka loutkových divadel -Brumov – Bylnice (Zlatovláska)
1989 – Krajský festival loutkových divadel – Boskovice ( Broučci)
2001 – Přehlídka loutkových divadel – Jaroměř (Broučci Dlouhý, Š. B.)
2009 – Oblastní přehlídka loutkových divadel - Třebíč ( Poslechněte, jak bývalo)
2009 – 52. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla ( Poslechněte, jak bývalo)
2009 – Festival Hvozdenský měšec Hvozdná (Poslechněte, jak bývalo)
2015 - Výstava Loutky a Napajedla k 110.výročí souboru Klubíčko. AS 2015-Loutkové. (viz Texty)
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 246.

Amaterská Scéna: Výstava Loutky a Napajedla k 110.výročí souboru Klubíčko. AS 2015-Loutkové. (viz Texty)

DVOŘÁČKOVÁ, Jana: Loutkové divadlo v Jaroměři slavilo již podruhé 80. narozeniny. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s.107, 1 fot. -

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 40. Třebíčské loutkářské jaro, Třebíč 25.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 63-64.

INFORMACE OÚ pro MČAD. Rkp 2001. 4 s. kART.

HUBENÁ, V.: Loutkáři před velkou slávou. Napajedla - městské noviny 1995, č. 3, s. 4.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27-30.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 94.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

RICHTER, Luděk: Chrudim tentokráte loutkářská. Loutkář 2009, č. 4, s. 182 - 187.foto Ivo Mičkal.

(s). Okresní přehlídka v Broumově. Čs. loutkář 1980, č. 3, s. 68.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - 43. Třebíčské loutkářské jaro. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

ŠEFRNOVÁ, Blanka: 43. Třebíčské loutkářské jaro. Loutkář 2009, č. 3, s. 123 - 124. foto F. Jůza.

(zha). Třídenní setkání loutkářů v Otrokovicích. Čs. loutkář 1988, č. 6, s.141.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související www odkazy

Související Obrázky

Napajedla LS Ku-Ku Fatra přenosná scéna, hráno  v zámeckém parku, 1956
Napajedla, klub LD, 1955
Napajedla, Klubíčko, A. Harník - režisér
Napajedla, Klubíčko, Adámek mezi broučky
Napajedla, Klubíčko, Čertimlýn
Napajedla, Klubíčko, členové souboru s Milošem Kirschnerem, 1980
Napajedla, Klubíčko, členové souboru, 1983
Napajedla, Klubíčko, členové souboru, 2005
Napajedla, Klubíčko, Nežertuji
Napajedla, Klubíčko, PF 2004
Napajedla, Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo
Napajedla, Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo
Napajedla, Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo, LCH 2009
Napajedla, Klubíčko, Psaníčko pro sv. Mikuláše
Napajedla, Klubíčko, Tak a jdeme zas dál
Napajedla, Klubíčko, tato  už je  zralá
Napajedla, Klubíčko, Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Napajedla, Klubíčko, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, LCH 2006
Napajedla, Klubíčko, ukončení představení
Napajedla, Klubíčko, Že mne nedáš čertovi
Napajedla, LD,  Miloš Kirschner
Napajedla, LD, nové divadlo 1960
Napajedla, LS Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo, Chrudim CP Loutkářská Chrudim 2009


Mapa působení souboru - Klubíčko, LD při Klubu kultury / LS Ku-Ku ZK Fatra / LS ZK Slavia Fatra, / LS Klubíčko Slavia Fatra

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Napajedla, Klubíčko, A. Harník - režisér
Napajedla, Klubíčko, členové souboru, 2005
Napajedla LS Ku-Ku Fatra přenosná scéna, hráno  v zámeckém parku, 1956
Napajedla, LD,  Miloš Kirschner
Napajedla, Klubíčko, členové souboru, 1983
Napajedla, Klubíčko, Adámek mezi broučky
Napajedla, Klubíčko, Čertimlýn
Napajedla, Klubíčko, Psaníčko pro sv. Mikuláše
Napajedla, Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo
Napajedla, Klubíčko, Poslechněte, jak bývalo
Napajedla, Klubíčko, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, LCH 2006