Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Základní škola, Tři boty, DDS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 2002
Působení: 200x, 201x, 202x
Dětský divadelní soubor ZŠ Třebotov - soubor Tři boty - děti 1. stupně ZŠ, též MŠ.
Vedoucí - učitelky Václava Makovcová a Jana Barnová
(1993 společně učinily první pokusy o divadelní inscenaci.)

"Náš soubor se jmenuje Tři boty. Nebylo tomu tak vždycky. V prvních letech svého života byl naprosto bezejmenný. Nyní však už 4. rokem nese hrdě svoje jméno Tři boty, které je odvozeno z názvu naší vesnice Třebotov, dříve možná Tříbotov, jak je psáno ve starých kronikách.

Narození našeho souboru Tři boty bychom mohli umístit do roku 2002. Od té doby začala totiž jeho pravidelně poněkud nepravidelná činnost. Pravidelně je vytvořeno představení, na kterém se nepravidelně pracuje. Náš dnes už 7-i letý mazlíček měl však i svoje prenatální období, které se vyznačovalo tím, že i vytváření představení bylo nepravidelné. V tomto období se jeho jednotlivé buňky zabývaly sólovou recitací, pásmy veršů, ba dokonce se pokoušely i o práci s loutkami. Ale vývoj nezastavíš. K opravdovému narození muselo dojít."
(z webových stránek ZŠ Třebotov)

2002 - Emanuel Frynta (Písničky bez muziky): Život je pes aneb ”copak se, tupče, říká lfi?”, úprava a r. Václava Makovcová. Účast na CP Dětská scéna Trutnov.
2003 - Božena Němcová (Mahulena, krásná panna): Ať si bylo, jak si bylo, úprava a r. ved. Václava Makovcová, Jana Barnová. Účast na KP a CP Dětská scéna Trutnov.
2004 - Miloš Macourek a Václav Koubek - O hrnci, dětech a tulácké duši. Doporučení do širšího výběru NP Dětská scéna.
2004 - Karel Čapek: O Vánocích, které nechtěly být.
2005 - Kde jsou lidé, tam je řeč - vánoční lidová poezie.
2005 - Pavel Šrut, Petr Skoumal - Veliký Tůdle, ved. Václava Makovcová, Jana Barnová. Účast na NP Dětská scéna.
2006 - Tu To máš! - tři anglické pohádky převyprávěl Pavel Šrut, ved. Václava Makovcová, Jana Barnová. Účast na CP Dětská scéna.
2007 - M. Macourek: Mamut a umělé dýchání. Účast na KP Dětská scéna Stochov.
2008 - Petr Nikl: Záhádky aneb „…když někdo něčemu poněkud nerozumí“…, ved. Jana Barnová a Václava Makovcová. Účast na KP Dětská scéna Stochov. Doporučení do širšího výběru.
2009 - podle E. Leara - Popletové: Když v Grombúlii… Účast na KP Dětská scéna, Stochov.
2011 - V. Stanovský, J. Vladislav, V. Makovcová, J. Barnová: Šel jsem jednou z Kordoby (tři aktovky: O mouše, která spadla do krajáče mléka, O nevěstě, která moc přemýšlela, O tom, jak poplatil chudý Giufa dluhy). Účast na KP Dětská scéna, Stochov, cena za inscenaci - návrh k přímému postupu na Dětskou scénu. Účast na NP Dětská scéna, Svitavy. Účast na NP JH.
2012 - tři pohádky z knihy Strom pohádek z celého světa Vladislava Stanovského a Jana Vladislava: Šel jsem jednou z Kordoby, úprava a režie Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.
2013 - Tři boty, úprava ruské lidové pohádky O žabce carevně: Nu, vot!, připravily vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Slaný - diplom s přímým postupem na celostátní přehlídku a putovní cena Modrý Delfín. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Jiráskův Hronov.
2014 - Irina Karnauchovová – Václava Makovcová, Jana Barnová: NU, VOT!. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha (26.1.).
2015 - předlohou je stejnojmenná kniha Jana Vladislava (tři příběhy - Propánakrále, O vlku velkém jako kůň a O parádivé Sally): ProPánaKrále!, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí. Účast na Nučický Kahan - vítěz divácké ankety, vítěz putovní ceny Nučický Maňas. Účast na přehlídce Den divadla ve Zličíně.
2016 - Tři boty, Florence Parry Heideová: Jak se Trivoj smrskl, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - nominace na národní přehlídku Dětská scéna Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.
2018 - z knihy Terryho Jonese Pohádky: K neuvěření, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - doporučení k přímému postupu na CP Dětská scéna Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.
2018 - podle knihy Terryho Jonese Pohádky k neuvěření: K neuvěření. Účast na Nučický Kahan.
2019 - pásmo Fryntových a Morgensternových veršů: Samí známí, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - přímý postup na Dětskou scénu ve Svitavách. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Nučický Kahan.
2019 - starší žáci, podle předlohy Terryho Jonese: O ctižádostivém krokodýlovi, vedoucí Václava Makovcová, Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - doporučení do širšího výběru programu Dětské scény ve Svitavách.
2022 - adaptace pohádek Václava Cibuly (Směšná přání) a Jana Vladislava (Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux & O půlkohoutku a zlém králi): Mon Dieu!, r. Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - doporučení do širšího výběru Dětská scéna, Svitavy. Účast na na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Nučický Kahan.
2023 - podle knihy Daniila Charmse Cirkus Abrafrk: Elá hop!, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na současně probíhajících KP Dětská scéna Středočeský kraj a Otvírání, Praha - cena za radost a energii na jevišti - doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku do Svitav. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Nučický Kahan.
Bibliografie:
FRANKOVÁ, Hana: Dětské divadlo ve Stochově - 16. - 17. 4. 2005. Deník Dětské scény 2005, č. 0.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov - 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadelní přehlídka Stochov 2007. DENÍK dětské scény 2007, č. 0.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf)

MARUŠÁK, Radek: Dětská scéna Stochov, 17. – 18. 4. 2004. Deník Dětské scény Trutnov, 11. – 17. 6. 2004, s. 3–4.

PÁCL, Radvan: Neděle dramatické výchovy v Činoherním klubu. AS 20.1.2014-Dětské. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-nedele-dramaticke-vychovy-v-cinohernim-klubu-140121130202?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=newsletter

PERNICOVÁ, Ivana: Stylová různorodost ve Stochově - 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17. - 22. 6. 2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

ULRYCHOVÁ, Irina: Divadelní přehlídka Stochov 12. 4. - 13. 4. 2008. Deník Dětské scény Trutmov 2008, č. 0, s. 3, 4.

WEBOVÉ str. Základní školy Třebotov - divadelní soubor:
http://www.zstrebotov.cz/pages/divadlo.php
(14. 7. 2011)

ZBORNÍK, František: STOCHOV 9. – 10. DUBNA 2011 - Šel jsem jednou z Kordoby. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Třebotov, MŠ a ZŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Jiráskův Hronov 2011
Třebotov, Tři boty,  Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Jak se Trivoj smrskl, CP Dětská scéna, Svitavy 2016
Třebotov, Tři boty, Jak se Trivoj smrskl, CP Dětská scéna, Svitavy 2016
Třebotov, Tři boty, Když v Grombúlii, 2010
Třebotov, Tři boty, pohostinské vystoupení Na Dni divadla Zličín v Praze, 2015
Třebotov, Tři boty, To to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty, Tu to máš
Třebotov, Tři boty, Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, účinkující děti v inscenaci Propánakrále na Dni divadla v Praze-Zličíně, 2015
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Jana Barnová
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Václava Makovcová
Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty, Velký tůdle
Třebotov, Tři boty, Velký tůdle
Třebotov, Tři boty, Velký tůdle
Třebotov, Tři boty, zájezd do Itálie
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, K neuvěření, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, K neuvěření, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Samí známí, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Samí známí, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011


Mapa působení souboru - Základní škola, Tři boty, DDS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Václava Makovcová
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Jana Barnová
Třebotov, Tři boty, pohostinské vystoupení Na Dni divadla Zličín v Praze, 2015
Třebotov, Tři boty, Tu to máš
Třebotov, Tři boty, To to máš, 2006
Třebotov, Tři boty,  Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Velký tůdle
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Třebotov, MŠ a ZŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Jiráskův Hronov 2011
Třebotov, Tři boty, zájezd do Itálie
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, Tři boty, účinkující děti v inscenaci Propánakrále na Dni divadla v Praze-Zličíně, 2015
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, K neuvěření, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, K neuvěření, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Samí známí, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Samí známí, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Třebotov, Tři boty, Jak se Trivoj smrskl, CP Dětská scéna, Svitavy 2016
Třebotov, Tři boty, Jak se Trivoj smrskl, CP Dětská scéna, Svitavy 2016


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.