Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ochotnický spolek / dram. odbor Osvětové besedy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1946
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1993
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x198x, 199x
1946 byl založen Ochotnický spolek J. K. Tyl.
Část jeho členů byla původní předválečná avantgarda (DS Národní jednoty pošumavské?).
U založení spolku byli: Jaroslava Matějková, Anna Kantová, Ludmila Machová, Jiřina Pivoňková, Antonín Mentlík, Josef Tolar, Václav Ebrle, Ladislav Šobr, Vladimír Kelíšek.

Téhož roku zahájili detektivní hrou Eduarda Rady: Vrah. Režie Levora.
Dále uvedeno: Karel Balák: Naše zlatá Katy; Pohádka o chudém Ondrejkovi (autor nezjištěn), režie Josef Tolar; Kde domov můj (více autorů stejnojm. hry), režie František Vybíral;
1947 – Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1948 – Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, režie J. Měsíček, první zájezd souboru – do Vochova; Mirko Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem; Richard Branald: Pražáci na venkově; František Balej: Není muže nad kováře; podle Karolíny Světlé: Kříž u potoka.
1949 – Josef K. Tyl, Rudolf Piskáček: Perly panny Serafínky; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.

1950 – Josef Hais Týnecký: Domov, režie J. Měsíček; Jaroslav Kvapil: Oblaka; Miloslav Stehlík: Mordová rokle, zájezd do Kozolup; Popelka; Alexej N. Arbuzov: Šest zamilovaných; Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják; Alois Jirásek: Vojnarka, režie J. Hofman; Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1951 – Alois Jirásek: Otec, režie J. Hofman; Gergely Sándor: Můj syn; Václav Štech: Třetí zvonění; František X. Svoboda: Poslední muž; Leonid N. Rachmanov: Neklidné stáří; Karel Fořt: Tulácká krev.
V tomto roce byl soubor vybrán na Jiráskův Hronov (s hrou Mordová rokle), hodnocení bylo slabší.

Po 1951 – po úředním zrušení spolků – se Tyl stal dramatickým odborem Osvětové besedy.

1952 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, režie Ladislav Šobr;
1953 – Miloslav Stehlík: Jarní hromobití, režie Ladislav Šobr; Moliére: Lakomec, režie Karel Šmídl; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, režie Karel Šmídl;
1954 – Dva soupeři (autor nezjištěn); Svatopluk Radešínský: Císař pán o ničem neví; několik aktovek pod názvem Mladí se představují; Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.
Předseda odboru byl Jan Krůta, místopředseda Vojtěch Strejc, režisér Jan Štork, jednatel František Krejčí, pokladník Marie Bohatá, členové výboru Ladislav Šobr, Karel Šmídl.
1955 – Alexander N. Ostrovskij: Pozdní láska; Božena Viková-Kunětická: Representantka domu; Alois Jirásek: Lucerna; Moliére: Lékařem proti své vůli.
Vedoucí kroužku byla Jaroslava Matějková, dramaturg Jan Štork, režisér a kronikář Jan Krůta, dále ve vedení kroužku byli František Krejčí, Věra Hečlová, Marie Bohatá.
1956 – Josef Kajetán Tyl: Nalezenec, režie Jan Štork; Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša; Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena; Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1957 – Ota Šafránek: Kudy kam; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
Předseda kroužku Jan Honz, dramaturg Jan Štork, režisér Vojtěch Strejc, dále ve vedení kroužku byli Věra Hečtová, Marie Bohatá.
1958 probíhala oprava sálu a přístavba jeviště. Poté uvedeno:
– František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna; patrně Saša Lichý: Aladinova lampa; František Ferdinand Šamberk: Podskalák.
Vedoucí kroužku František Bohatý, dramaturg Jindřich Štork, režisér Vojtěch Strejc, ve vedení kroužku byli i Věra Hečtová, Marie Bohatá a další.
1959 – Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské; Dragutin Dobričanin: Člověk z Marsu.

1960 – Popelka (více autorů stejnojm. hry); František Pavlíček: Černá vlajka.
1961 – Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon; Miloslav Stehlík: Selská láska; Josef Skružný, Věra Sojková: Před premiérou; Alexander Fredro: Dámy a husaři.
1947–1961 uvedli 60 her, u každé nejméně 1 repríza.
V 60. letech začal útlum ochotnického divadla vlivem kina a televize, vliv měly i generační problémy.

1962 – Vladimír Straka: Dana, režie František Bohatý; Jan Drda: Dalskabáty hříšná ves, režie E. Weiskopf.
1962–1966 hráli ochotníci 1–3 hry ročně.
1963 – Hynek Matuška: Chvála zdravého rozumu; Zygmunt Przybylski: Jenda a Venda.
Kroužek měl 29 členů, předsedou byl Jan Krůta.
1964 – Josef Skružný: Kometa Hanzelínova; Jan Kavan: Babička je formát.
1965–1966 soubor v činnosti, hostoval i v okolí.
1967 – dvě představení.

Kromě divadla pořádal dramatický kroužek také karnevaly, zábavy a jiné akce.
Významnou osobností souboru byl V. Ebrle (1900–1989).

V 70. letech a 1. pol. 80. let byla činnost v krizi.
Soubor měl 30 členů.
1970 – Jan Kavan: Slovo má babička.
1971 – 1 hra,
1972 – Michal Balucki: Sousedé (2 představení).
1973 – reprízy a pásma písní z Plzeňska, oslavy, plesy, kulturní pásma.
1977 (4. června) – Jan Švestka: Mluvící prsten. Dvě představení, poslední před několikaletou pauzou v činnosti souboru.

1984 v činnost souboru J. K. Tyl obnovena z podnětu Bedřicha Kubíka a Luboše Tesaře.
Sešlo se v něm 15 členů.
První hra – Claus Hubalek: Hodina Antigony, režie Luboš Tesař; další – Mirko Stieber: Soukromá věc, režie Jindřich Honz.
1986 – hra pro děti Kašpárek a Šmidra, režie Jindřich Honz; Miguel Mihura: Maribel a podivná rodina; Jaroslav Průcha: Kouzelný prsten.
1987 – Aldo de Benedetti: Milostné dostaveníčko; Karel Svoboda: Janek a princezna Štika, obojí v úpravě a režii Michala Hechta.
1988 žádná nová hra, spolupráce na přípravách okresní přehlídky.
V těchto letech ročně uváděli cca 2 hry.

1990 poslední hra – pro děti.

1993 oslavy probíhaly oslavy 450. výročí založení města, členové divadelního spolku předvedli historický obraz udělení městských práv.
Příležitostně připravovali krojovaná vystoupení.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 487.

Webové stránky Města Touškov – Město – Kroniky:
Kronika 1945–1982, J. K. Tyl, od s. 31, http://kroniky.touskov.cz/1945-1982/#ad-image-32 (13. 1. 2021, IT).
Kronika 1982–1994, s. 156, http://kroniky.touskov.cz/1982-1994/#ad-image-79 (10. 1. 2021, IT).
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7254/1946, OS J. K. Tyl.

Související Obrázky

Město Touškov, DKr Tyl při Osvětové besedě, Kouzelný prsten, asi 1986


Mapa působení souboru - Tyl, ochotnický spolek / dram. odbor Osvětové besedy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Město Touškov, DKr Tyl při Osvětové besedě, Kouzelný prsten, asi 1986