Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Město Touškov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 191x
Po 1918 se zde hrálo vlastenecky zaměřené ochotnické divadlo.

1930–1938 zde působil Dramatický kroužek Národní jednoty pošumavské.

1946 založen Divadelní spolek J. K. Tyl. Po 1951 se Tyl stal dramatickým odborem Osvětové besedy, činný do 1993.

1948 hrály školní děti, 1952 hráli žáci Národní školy loutkové divadlo pro menší děti.

Na začátku 50. let 20. stol. měla Osvětová beseda aktivní loutkářský kroužek (?). O činnosti nemáme záznamy.

Kolem 1953 sehráli členové Československého svazu mládeže několik maňáskových představení.

1956 hrál Divadelní kroužek Střední školy ve Městě Touškov, v 60. letech Základní devítiletá škola, představení zaznamenáno také 1987.

1958 probíhala oprava sálu a přístavba jeviště.

V první pol. 60. let 20. stol. hráli žáci školy také pod hlavičkou Pionýrské skupiny.
Bibliografie:
FOLTA, V.: Touškov. Dělnické jeviště 1934, č. 5, s. 43–44. kART.

MĚSTO Touškov 450 let – krátká historie souboru. M Mariánská Týnice.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 487.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998–2000, 20 s. Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty.

ŠMOLÍK, Miroslav zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1938. Praha, ÚMDOČ 1938. Seznam členů. kART.

WINTR, Artur zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000, 4 s. Použito: zápisová kniha 1971–1978, městská kronika, vzpomínky současníků, řada dalších informací, fotografie apod. kART.


Webové stránky Města Touškov – Město – Kroniky:
Kronika 1945–1982, od s. 16, http://kroniky.touskov.cz/1945-1982/#ad-image-31 (13. 1. 2021, IT).
Kronika 1982–1994, od s. 156, http://kroniky.touskov.cz/1982-1994/#ad-image-79 (19. 1. 2021, IT).
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7254/1946, OS J. K. Tyl.

Plzeň, Okresní úřad Plzeň-sever:
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň-sever.

Plasy, Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích:
OÚ Vochov.

Související Obrázky

Touškov, divadlo


Mapa - Město Touškov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Touškov, divadlo