Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: České divadlo / Tyl, SDO / Osvětová beseda, dramatický odbor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1860
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1974
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1847 Ochotnické družstvo (viz), které správa obce vzala pod svou "péči", jako Divadlo ve městě Žiželice sehrálo - vedeno J. Duffkem a J. V. Vrbickým - sehráno první řádné ochotnické představení. Tento rok je nadále považován za první rok cílevědomé ochotnické práce v Žiželicích.

1847-1873 režisérem převážně J. V. Vrbický.

1857-1886 se hrávalo na městské radnici, kde býval Drahovzalův zájezdní hostinec.

Kolem 1860 byl z iniciativy učitele Jana Duffka založen ochotnický spolek České divadlo v městě Žiželicích.
V té době vznikl ve městě ještě jeden divadelní spolek, o němž nejsou dochované písemnosti. (? zpěvácký spolek Čech?)

Po 1870 se oba spolky spojily do jednoho, který přijal název Ochotnický spolek Tyl v Žiželicích.
(podle Horáčkové jméno Tyl až 1886):
"Roku 1886 se poprvé v názvu spolku objevuje jméno českého vlastence, herce a spisovatele Josefa Kajetána Tyla - „Spolek divadelních ochotníků Tyl v Žiželicích“. V tomto roce má spolek 28 činných členů, ředitelem spolku je J. V. Vrbický, obchodník, jednatelem je Jan Kleiner, pokladníkem (početvedoucím) Jan Duffek a režisérem Jan Hejcman." (Horáčková, SOkA Kolín)

1874-1885 režisérem truhlář Prokop Vlasák.
Představení měla nestejnou úroveň a aktivita spolku byla v různá podle toho, kdo spolek právě vedl.
1886-1889 režisérem městský tajemník Josef Hejcman.

Od 1886 se hrálo v hostinci J. Slaniny - Na sále (později čp. 74). Po vyhoření tohoto hostince se od 1890 hrálo U Jelena (pozdější sokolovna), poté znovu v opraveném hostinci Na sále až do 1904. Od toho roku v sokolovně.

1890-1893 režisérem učitel místní školy Florián Vyčítal.
1894-1912 se v režírování střídali František Hradecký (tkadlec) a Čeněk Skopec (městský tajemník).

Z repertoáru:
1894 Manžel ze šetrnosti (Abrahamovicz, Ruszkowski),
1896 Palackého třída č. 27 (Šamberk),
1898 Kulatý svět (Šamberk),
1899 Sedlák křivopřísežník (Gruber, Schmiedleichner), Vzorný manžel (A. Hopwood),

1900 Ve službách národa čili Náš druhý volební sbor (Krásnohorská, Štětka).
1901 Told, Klicpera, Tyl: České amazonky aneb Ženská vojna.
1905 Karel Legr: Slepý, Abigail Horáková: Očista.
1906 J. K. Tyl: Bankrotář; Pešková: Černý kříž v lese, Antonín Pavelka: Láska a dluhy, Osudný deštník.

Intenzivní činnost měl spolek od konce 19. stol. do 1914.

1911 Josef Štolba: Ach, ta láska.
1913-1930 režisérem František Hradecký.
1913 J. Štolba: Ach, ta láska, Josef Štolba: Peníze, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Božena Viková-Kunětická: Neznámá pevnina, Josef Kajetán Tyl: Ženská vojna, Jan Emil Šlechta: Majitel hutí.
1914 Ángel Guimerá: V nížině.

V době 1. svět. války se téměř nehrálo. 

1917 předseda Václav Hradecký.
1917 Antonín Lokay: Růžová pouta, 1917.
1918 obnovení činnosti po válce.
1918 Felix Philippi: Dobrodinci lidstva.

1920 přijat za člena ÚMDOČ.
1920 J. Štolba: Ach, ta láska.
1922 jako Ochotnické divadlo Tyl členem ÚMDOČ.
1922 Arnold, Bach: Bytová nouze.
1925 J. F. Karas: Bělohorská mračna.
1929 Pospíšil: Cestou utrpení.

1931 režíroval Stanislav Pekárek (tajemník města).
1932-1939 byl režisérem trafikant Alois Staněk.
1932 členka spolku Lidmila Hradecká byla revizorkou účtů Bozděchova okrsku ÚMDOČ v Novém Bydžově.
V tomto roce uvedeno: O. Dubovský: Až vstaneme z mrtvých.
1933 Pfeifferová, Vrána: A odpusť nám naše viny.
Po 1938 činnost opět zastavena.

Od 1940 režisérem Stanislav Kasal (ved. textil. prodejny), vedl divadlo dalších 27 let.
1941 Jiří Verner: Bohatý chudák, r. L. Holický, Vilém Werner: Červený mlýn.
1943 Frank Tetauer: Zpovědník (účast na Měsíc divadla, Klamoš 1943).
Po 1945 menší počet her, příčina mj. i v poklesu počtu obyvatel. V průměru 2 hry ročně, cca 5 repríz. Hostování v okolí, rovněž v Kolíně.
1946 Štolba: Ach, ta láska, r. Stanislav Kasal.
1947 soubor uspořádal cyklus her Týden divadla k 100. výročí ochotnické práce v Žiželicích, sehrál na něm 2 hry:
Vl. Strojil: Rodinná pouta, D. C. Faltis: Stanice Gordian
1948 N. V. Gogol: Ženitba, r. Stanislav Kasal, účast na oslavách 50 let divadla v Mlékosrbech.
1949 Vilém Werner: Červený mlýn, r. Stanislav Kasal. Účast na VII. Měsíci divadel, Klamoš.

Od 50. let byla zřizovatelem souboru Osvětová beseda - Tyl, dramatický odbor Osvětové besedy.

1950 Josef Štolba: Na letním bytě, r. Stanislav Kasal. Účast na VIII. Měsíci divadel, Klamoš.

1951 G. B. Shaw (překlad F. Tetauer): Živnost paní Warrenové, režie Stanislav Kasal, v tit. roli Lib. Kratochvílová. Účast na IX. Měsíci divadel v Klamoši.

Dále J. K. Tyl: Bělouši, r. O. E. Lesk.

1954 Božena Němcová (Jiří Červený, Saša Razov): Divá Bára, r. Stanislav Kasal. Účast na I. Měsíci divadel Petrovice.
J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Stanislav Kasal. Účast na X. Měsíci divadel, Klamoš.

1956 Karel Václav Rais: Zapadlí vlastneci, účast Měsíc divadel, Klamoš 1956.

1957 Jerzy Lutowski: Noční služba, r. Stanislav Kasal. Účast na XIII. Měsíci divadel, Klamoš.

1958 G. B. Shaw: Vějíř lady Windermerové, r. Stanislav Kasal. Účast na XIV. Měsíci divadel, Klamoš.

1959 Hans Hofer: Vyměním dvoupokojový byt, r. Jan Homolka. Účast na XV. Měsíci divadel, Klamoš.

1962 Fr. Frýda: Sylva. Účast na 5. Podlipanských hrách, Kostelec nad Černými Lesy - Čestné uznání za reprezentaci okresu (Obrázky).

1965 Petr Stach: Křižovatka svědomí, účast na Měsíci divadel, Klamoš 1965.

1967 oslavili 120 let hraní divadla v místě.

1974 div. činnost skončila v důsledku havarijního stavu sokolovny, která byla potom zbourána.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, Díl II, s. 291.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KUBŮ, Antonín - PECHOUŠEK, Vladimír: Zpracovali informace OÚ pro MČAD. Rkp. 1999, 2 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180-193. Vystaveno: Divadelní cedule Manžel ze šetrnosti spolku divadelních ochotníků Tyl v Žiželiclch ze dne 8/12 1894. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 738.

Amatérská scéna 1967, č. 4, s. 22.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Thalie 1898, č. 22, s. 174, 175.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 20, s. 159.

Zprávy ÚMDOČ 1934, s. 21-22.
Zprávy ÚMDOČ 1947, č. 12, s. 6.
Zprávy ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821

Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28 -
Klamoš, VII. Měsíc divadel - plakát, 1949, viz Obrázky.
Klamoš, VIII. Měsíc divadel - program, 1950 (2. část), viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - plakát, 1951, viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - program, 1951, viz Obrázky.
Klamoš, X. Měsíc divadel - plakát, 1954, viz Obrázky.
Klamoš, XIII. Měsíc divadel - plakát, 1957, viz Obrázky.
Klamoš, XIV. Měsíc divadel - plakát, 1958, viz Obrázky.
Klamoš, XV. Měsíc divadel - plakát, 1959, viz Obrázky.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/80, Ochotnický div. spolek Tyl 1887, 1897.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4466/1920, Ochotnické divadlo Tyl.


Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28 -
Petrovice, I. Měsíc divadel - plakát, 1954, viz Obrázky.
Kostelec nad Černými Lesy, 5. podlipanské hry - plakát, 1962, viz Obrázky.

Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 29 -
Žiželice, Tyl, Čestné uznání za reprezentaci okresu na 5. podlipanských hrách, 1962 - viz Obrázky.

Ochotnické divadlo Tyl Žiželice nad Cidlinou, (1819)1847-1978, 0,74 bm (vše je zpracováno a inventarizováno). Fond je přístupný.
Kniha příjmů, vydání, Kronika /1847/1943-1976. Kniha režisérská, album - foto, kniha plakátů, archiv divadla Tyl, razítko.
HORÁČKOVÁ IVANA: OCHOTNICKÉ DIVADLO TYL ŽIŽELICE NAD CIDLINOU (1819) 1847-1978. Inventář, 2000, s. 12, ev. č. 388.
Viz Texty.

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Klamoš, OB, XIII. měsíc divadel - plakát, 1957
Klamoš, OB, XIV. Měsíc divadel, OP - plakát, 1958
Klamoš, OB, XV. měsíc divadel - plakát, 1959
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Klamoš, Vojan, VII. měsíc divadel - plakát, 1949
Klamoš, Vojan, VIII. měsíc divadel - program 2. část, 1950
Klamoš, Vojan, XIII. měsíc divadel - novinový článek, 1957
Klamoš, X. měsíc divadel – plakát přehlídky, 1954
Kolín, Okresní přehlídka LUT - plakát, 1962
Kostelec nad Černými Lesy, 5. podlipanské hry - plakát, 1962
Mlékosrby, Havlíček, oslavy divadla- plakát, 1948
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Petrovice, Místní Osvětová beseda, I. měsíc divadel - plakát, 1954
Žiželice, České divadlo, 100 roků divadla v Žiželicích - program slavností, 1947
Žiželice, České divadlo, členové souboru
Žiželice, České divadlo, členové souboru
Žiželice, České divadlo, členové souboru
Žiželice, České divadlo, členové souboru
Žiželice, České divadlo, členové souboru, 1925
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Heřman Přerhof
Žiželice, České divadlo, Homolka, Novotný, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Jan Dufek
Žiželice, České divadlo, Jan Vaníček
Žiželice, České divadlo, Josef Hartman
Žiželice, České divadlo, Josef Růžička
Žiželice, České divadlo, Kasal, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Kasal, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Kasal, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Lucerna, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Lucerna, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Lucerna, Jan Bareš, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Lucerna, Kratochvíl, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Lucerna, Kratochvílová, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Nevrlý, Nedobitá, Šafařík, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Šubr, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Sylva, 1962
Žiželice, České divadlo, Sylva, 1962
Žiželice, České divadlo, Zpovědník, foto z představení
Žiželice, Ochotníci, Dobrodinci lidstva, 1918
Žiželice, Ochotníci, Láska a dluhy - Osudný deštník, 1906
Žiželice, Ochotníci, potvrzení o předání hotovosti, 1907
Žiželice, Ochotníci, Růžová pouta, 1917
Žiželice, Sokol, Ochotníci, Slepý - Očista, 1905
Žiželice, Tyl, Ach, ta láska, 1911
Žiželice, Tyl, Čestmé uznání za dlouholetou práci, 1967
Žiželice, Tyl, Čestmé uznání za kampaň vrámci voleb, 1964
Žiželice, Tyl, Čestmé uznání za účast v kresní přehlídce LUT, 1962
Žiželice, Tyl, Čestné uznání za reprezentaci okresu na 5. podlipanských hrách, 1962
Žiželice, Tyl, Diplom za účast v IX. Měsíci divadel, Živnost paní Warrenové, 1951
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - novinový článek, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - novinový článek, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - program, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - program, 1947
Žiželice, Tyl, Julinčiny vdavky, 1913
Žiželice, Tyl, Majitel hutí, 1913
Žiželice, Tyl, Mirandolina - plakát, 1964
Žiželice, Tyl, Národní souručenství, Červený mlýn - plakát, 1941
Žiželice, Tyl, Národní souručenství, Mistr ostrého meče - plakát, 1941
Žiželice, Tyl, Národní souručenství, Mistr ostrého meče, členové souboru, 1941
Žiželice, Tyl, Neznámá pevnina, 1913
Žiželice, Tyl, Palackého třída 27. - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Peníze, 1913
Žiželice, Tyl, Rodinná pouta - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Románek krásné cikánky - novinový článek, 1937
Žiželice, Tyl, Upomínkový list na 50 let divadla v Mlékosrbech, Ženitba, 1948
Žiželice, Tyl, V nížině, 1914
Žiželice, Tyl, Ženská vojna, 1913


Mapa působení souboru - České divadlo / Tyl, SDO / Osvětová beseda, dramatický odbor

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žiželice, České divadlo, Jan Vaníček
Žiželice, České divadlo, Heřman Přerhof
Žiželice, České divadlo, Kasal, foto z představení
Žiželice, České divadlo, Jan Dufek
Žiželice, Tyl, Románek krásné cikánky - novinový článek, 1937
Žiželice, České divadlo, Josef Růžička
Žiželice, České divadlo, 100 roků divadla v Žiželicích - program slavností, 1947
Žiželice, Tyl, Rodinná pouta - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Palackého třída 27. - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - plakát, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - novinový článek, 1947
Žiželice, Tyl, Divadelní týden - novinový článek, 1947
Mlékosrby, Havlíček, oslavy divadla- plakát, 1948
Kolín, Okresní přehlídka LUT - plakát, 1962


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.