Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlastimil, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1910
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 191x, 194x, 193x, 194x, 195x
1910 patrně založen Spolek divadelních ochotníků Vlastimil.
(viz SOA Mělník)

1922 členem ÚMDOČ, uvedeny 4 hry.
1925 - Fr. Adolf Šubert: Probuzenci.
1928 - Fr. Čečetka: Adamita.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


Hráli i v době okupace.
1941 - Pavel Rudolf, text i hudba: Děvčátko z hájovny, lidová opereta
1944 - Robl - Beran: Srdce; Nížkovský: Podvodnice z lásky.
1945 Jirásek: Otec.

1949 Tomanovi: Vinice, hráno 1x.

Do 1951 vedeny schůze výboru (dle archivu).
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 636.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 80.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272.
Archivy:
Kopie dopisu Div. okrsku Sv. Čecha z r. 1941. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/9/1912, SDO Vlastimil.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Fond Dykova okrsku ÚMDOČ 1928.

Státní okresní archiv Mělník :
Spolek divadelních ochotníků Vlastimil Velký Újezd, 1910-1951
Fond je přístupný.
Zápisy ze schůzí výboru 1910-51, stanovy 1911, matrika členů 1923-45, podací protokol 1940-50.
MACH V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VLASTIMIL VELKÝ ÚJEZD, 1910 - 1951. Prozatímní inventární seznam, 2002, s. 1, ev.č. 759.
Materiály ÚMDOČ, Mělník 1928; Zpráva režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART.

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Hlavička dopisního papíru


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hlavička dopisního papíru