Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velký Újezd

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Chorušice
První zpráva: 1879
1879 se v obci hrálo ochotnické divadlo.

1910-1951 Spolek divadelních ochotníků Vlastimil.

1923 Sokol, hráli i v Kokořínském údolí u Harasova.

1925 založeno Loutkové divadlo Sokola, loutky 25-27 cm.
1954 se loutkářský soubor po vyhoření sálu uchýlil do školy.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, Františe; Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 636.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

ČsL 1954, s. 86.
Archivy:
Kopie dopisu Div. okrsku Sv. Čecha z r. 1941. kART.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Spolek divadelních ochotníků Vlastimil Velký Újezd, 1910-1951
Fond je přístupný.
Zápisy ze schůzí výboru 1910-51, stanovy 1911, matrika členů 1923-45, podací protokol 1940-50.
MACH V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VLASTIMIL VELKÝ ÚJEZD, 1910 - 1951. Prozatímní inventární seznam, 2002, s. 1, ev.č. 759.
Materiály ÚMDOČ, Mělník 1928; Zpráva režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART; Program Vojan Mělník z 29.6.1928, 4 s. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Fond Dykova okrsku ÚMDOČ 1928.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':