Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: J. V. Sládek, spolek div. ochotníků / ZK ROH Zbirovia / Sdružený klub pracujících / divadelní spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1941
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 199x
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1941 ustaven společný Spolek divadelních ochotníků (SDO) J. V. Sládek,
do kterého přešli ochotníci z dramatických odborů Sokola, Dělnické tělocvičné jednoty a Sportovního klubu.

Vznikl z podnětu režisérů Antonina Knappa (Sokol), Ferdinanda Grünera (DTJ) a J. Prýmka (Sportovní klub).

Vedením byli pověřeni Ferdinand Grüner – předseda, František Skuteil – jednatel, Josef Vinš – pokladník, A. Knapp – dramaturg, J. Prýmek – režisér.
Spolek neměl vlastní sál ani jeviště. Divadlo provozoval náhodně, ale přes dohled okupační správy značně intenzivně, takže nakonec povoleno ročně nejvíce 6 her.

1943 vytvořen fond pro vybudování letního divadla, otevřeno 1948, první hra – Jan Říha: Polibek královský.

Po osvobození proběhly oslavy 100. výročí narození J. V. Sládka, v rámci nich spolek uvedl hru Williama Shakespeara: Sen noci svatojánské,
se kterou se 1946 zúčastnili Jiráskova Hronova.

Po 1945 byla v repertoáru souboru česká a světová klasika, současní čeští a sovětští autoři.
Sehrál řadu hodnotných her, například:
Karel Rudolf Krpata: Hvězdy nad hradem; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; A. Jaroslav Urban: Sluneční paseka; Bohumír Polách: Vrah jsem já.

1947 – Ivan A. Gončarov: Strž. Účast na národní přehlídce Jiráskův Hronov.

1948
– Vladimír M. Strojil: Rodinná pouta, režie Antonín Knapp, návh scény Miroslav Fikari. Účast na II. Divadelním festivalu, Písek;
– Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera – účast na Div. festivalu části Kruhu vyspělých souborů ÚMDOČ v Pelhřimově 1949.

1950
– v lednu – Moliére: Zdravý nemocný;
– v březnu – Miloslav Stehlík: Mordová rokle – účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) – 16. místo soutěže;
– v červnu – Alois Jirásek: Kolébka;
– v listopadu – William Shakespeare: Veselé paničky windsorské.

1951
– v květnu – František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání (hr. v sokolovně);
– v srpnu – Alois Jirásek: Pan Johannes (hr. v přírodě);
– v listopadu – Moliére: Tartuffe neboli Svatoušek.

1952 (po likvidaci spolků a ÚMDOČ v r. 1951) přešel soubor do Závodního klubu ROH Zbirovia jako jeho Divadelní odbor ROH J. V. Sládek.

1952 – Konstantin M. Simonov: Cizí stín; William Shakespeare: Král Lear (hr. v přírodě);
1953 – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; Gergely Sándor: Můj syn.
1954 – Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa; Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa; Jiří Balda, Emanuel Brožík, Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky (účast na divadelním festivalu Sládkův Zbiroh); Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr.

Od 1954 na letní scéně probíhaly divadelní festivaly Sládkův Zbiroh.

1955
– znovu Moliére: Tartuffe neboli Svatoušek (poprvé 1951);
– Eva Klenová: Hejtman Talafús;
– William Shakespeare: Kupec benátský, účast na 2. roč. festivalu Sládkův Zbiroh.

1955 v Muzeu J. V. Sládka proběhla výstava o činnosti divadelních ochotníků 1945–1955.
Za 10 let bylo nastudováno 40 her (podle kroniky to znamenalo cca 80 000 hodin divadelní práce), provedeno 126 představení.

1956 – Friedrich Schiller: Úklady a láska, režie Naďa Nováková; Josef Štolba: Na letním bytě; Ota Šafránek: Kudy kam?
1957 – Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Vinníci bez viny; František Frýda (místní autor): Spartakus (Věčný plamen).
1958 – Dragutin Dobričanin: Společný byt; František Frýda: Sylva.

1959
– Valentin Katajev: Ztřeštěná neděle;
– Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Lazebník sevillský neboli Marná ostražitost. Režie a představitel hl. role Karel Soukup, posluchač AMU. "Vtipná inscenace založena na hlavním představiteli, ostatní výkony kromě J. Hobla byly dost slabé, stejně jako zpěvy."

František Frýda, 1914–1999, žil ve Zbirohu, režisér a dramaturg Divadelního odboru J. V. Sládek, autor 10 dramat a 3 rozhlasových her, pracoval v Muzeu J. V. Sládka.

V 50. letech soubor často jezdil hrát na zájezdy do Blovic, Strašic, Mirošova, Klabavy, Radnic a Hrádku u Rokycan, Kaceřova, Prašného Újezdu, Rokycan, Holoubkova a dalších obcí.

1960 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera; uspořádali také večer o J. Tylovi.
1961 – Curt Corrinth: Trojané (účast na Divadelním festivalu v Nejdku); Johann Nestroy: Lumpacivagabundus, režie Bedřich Pražský; Alois Jirásek: Lucerna.
Dva členové souboru absolvovali kurs herectví v Rokycanech.

1941–1961 uvedl soubor 66 her v 207 představeních, každá hra měla průměrně 4 reprízy.

1962 zorganizovali slavnost na oslavu 100. výročí činnosti ochotnických spolků ve Zbirohu, sehráli 1 hru.
Předsedou odboru byl lékárník Dr. Bedřich Novák, jednatelem F. Grüner, členové výboru byli František Křížek, N. Nováková, J. Vinš, M. Chytková, V. Hobl.
Režiséři: Antonín Knapp, Jiří Hrdlička, František Frýda, Rudolf Pražský.

1963 soubor nenastudoval žádnou hru. Jezdil jen do okolí na zájezdy a upravoval jeviště a jeho zázemí. Dva členové souboru absolvovali kurs herectví v Rokycanech.

1964 – Alejandro Casona: Sedm výkřiků na moři; Wolfgang Ebert: Gangsteři z Valence. Zájezdy do Stražic a Podmokel.
Probíhaly úpravy letní scény.

1965 – Alejandro Casona: Jitřní paní. Jinou hru ochotníci nenastudovali, dokončovali stavbu šaten na letní scéně.
1966 soubor nehrál.

1966 soubor přešel do Sdruženého klubu pracujících (SKP).
Předsedou divadelního odboru SKP byl Bedřich Novák.
Hrálo se v sále biografu.

1967
– Arthur Miller: Všichni moji synové, režie František Frýda, účast na Divadelním festivalu přátelství v Ostrově n. Ohří;
– Jan Makarius: Tři bílé šípy, režie Bedřich Novák;
– Nikolaj V. Gogol: Ženitba, režie Antonín Knapp.

1969
– Luigi Candoni: Přání sobotního večera, režie František Doubek, účast na KP Středočeské divadelní hry, Žebrák;
– Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, režie Antonín Knapp; 7. roč. festivalu Sládkův Zbiroh;
– Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, režie Antonín Knapp; 7. roč. festivalu Sládkův Zbiroh;
– Guilherme Figueiredo: Don Juan, režie František Frýda;
– Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova; účast na festivalu v Chaloupkách u Hořovic, kde získali 1. cenu: Antonín Knapp za režii, Václav Hobl za mužský herecký výkon, Naďa Nováková za nejlepší ženský herecký výkon v rámci celého festivalu.

1970
– Guilherme Figueiredo: Don Juan, režie František Frýda, v hlavní roli Miroslav Chytka; na velikonočním divadelním festivalu v Karlových Varech získali dvě 1. ceny – František Frýda za režii a Miroslav Chytka za mužský herecký výkon;
– František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět (hra se zpěvy), režie František Doubek, spolupracoval hudební kroužek SKP, hudbu složil a řídil Bedřich Novák, hra byla úspěšná i na zájezdech nebo v přírodním divadle;
– Peter Karvaš: Půlnoční mše, režie Jiří Hrdlička a František Frýda.

1971
– Marcel Pagnol: Malajský šíp, režie Bedřich Novák a František Doubek;
– podle stejnojmenné knihy Petera Abrahamse: Cesta hromu, upravil a režíroval František Frýda, uvedeno na zakončení VIII. ročníku divadelního festivalu Sládkův Zbiroh (19. 6.–10. 7.).

1972
– Aldo De Benedetti: Jelen v laguně, režie František Doubek, úspěšné představení, řada zájezdů;
– Georges Feydeau: Postarej se o Amálku, režie František Doubek, uvedeno na přehlídce IX. Sládkův Zbiroh (od 24. června do 8. července 1972);

1973
– Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské, režie Bedřich Novák a František Doubek, účast na krajské div. přehlídce v Mariánských lázních;
– Karel Čapek: Loupežník (v přírodním divadle), režie Bedřich Novák.

1974 – Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá, režie František Doubek; zájezdy do obcí okresu a na přehlídky, na okresní přehlídce v Kraslicích získal František Doubek cenu za režii a Jiří Vinš cenu za mužský herecký výkon.

1975 – N. Richard Nash: Obchodník s deštěm, režie František Frýda, účast na 4. div. přehlídce v Chaloupkách u Hořovic 1976, uvedeno na přehl. Honzlův Humpolec 1977 (jako host), účast na přehlídce DS kultur. zařízení ROH v Mýtě 1977.

1976 – Antonín Pokorný: Archanděl zlodějů, režie Kamil Stochl, uvedeno v Podmoklech a na okresní přehlídce v Mýtě.

1977
– Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, pohádka, režie Pavel Jirásek, uvedeno na Honzlově Humpolci 1977 (host přehlídky); uvedeno na 16. roč. přehl. Sládkův Zbiroh 1979.
– Imre Sarkadi: Ztracený ráj, režie František Frýda, účast na 14. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.

Od 1977 vedl soubor Jiří Vinš.
Ročně hráli 1 hru pro děti a 1 pro dospělé.

1978
– Vlastimil Novák: Vodník Mařenka, režie Pavel Jirásek. Účast na krajské přehlídce v Sokolově, umístili se na jednom z předních míst. Účast na 16. roč. přehl. Sládkův Zbiroh 1979.
– Aldo de Benedetti: Ustláno na růžích, režie Kamil Sochl. Účast na 15. roč. přehl. Sládkův Zbiroh 1978; účast na okresní přehl. v Podmoklech 1978; účast na KP v Horažďovicích 1979.

1979 – Vladimír Čort: Pohádka o líných strašidlech, režie Pavel Jirásek. Účast na 16. roč. přehl. Sládkův Zbiroh 1979.

Všechna představení soubor hrál také na zájezdech v různých místech okresu.

1980
– Nicola Manzari: Naše drahé děti. Účast na 17. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
– Vladimír Čort: Kopretinka, režie Pavel Jirásek. Uvedeno na 19. roč. přehl. Sládkův Zbiroh, 1982.

1981
– Jan Jílek: Dvojitý tep srdce, režie František Doubek, účast na 18. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
– Marie Hrbáčová: Jak se čert o princeznu pokoušel, režie Pavel Jirásek.

1982 (1983?) – Vlastimil Novák a Stanislav Oubram: Strašidlo Bublifuk, režie Pavel Jirásek. Účast na 21. roč. přehl. Sládkův Zbiroh, 1984.

1983 – Zdeněk Podskalský: Liga proti nevěře, režie František Doubek. Účast na 20. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.

1984 – Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna, režie Pavel Jirásek a Petr Štrunc.

1985 – Pavel Grym: Růže pro princeznu.
1986 – Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa, režie František Frýda. Účast na 23. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.

1987
– 24. ledna proběhl slavnostní večer ke 125. výročí založení ochotnického souboru ve Zbirohu. Součástí večera byly ukázky z divadelních her.
– 17. února byl Sdružený klub pracujících Zbiroh pořadatelem krajského kola monologů a dialogů soutěže O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků.
– Alexis Parnis: Ostrov Afrodity, účast na 24. roč. fest. Sládkův Zbiroh.

1988 registrován Divadelní soubor J. V. Sládek – činoherní soubor Sdruženého klubu pracujících Zbiroh, 30 členů (50 členů), vedoucí Jiří Vinš (František Frýda).

1989 – Václav Henzl, Jiří Kozák: Zajdeme si do pohádky, režie Pavel Jirásek. Účast na NP Dospělí dětem – postup na národní přehlídku a čestné uznání za herecký výkon Jaroslavě Horázné.

??1990 – Václav Havel: Audience.

1993 DS J. V. Sládek v Adresáři ARTAMA.
V archivu spolku uložena dokumentace včetně korespondence např. s J. V. Sládkem.
Bibliografie:
100 LET zbirožského ochotnictva. Zbiroh, Sdružený klub pracujících, 1961.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 136; 2001, s. 117.

BENEŠ, Jiří: Střídavě oblačno. Div. festival přátelství v Ostrově nad Ohří 1967. Amatérská scéna 1968, č. 2, s. 15.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

FRÝDA, Frant.: Zbiroh. Ochotnické divadlo 1960.

KVANTITA není vždy kvalita. Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích. Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. – plakát, 1950 – viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. – plakát, 1950 – viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 352–353. Foto F. Grüner a J. V. Sládek.


Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 110.

Thalie 1898–9, č. 13–14, s. 110.
Archivy:
kART (knihovna Artama):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (celkem 2 evid. karty v kART)

Porta fontium:
Kronika města Zbiroh 1842–1967, od snímku 294,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760300/soap-ro_00267_mesto-zbiroh-1842-1967_2940?x=60&y=397&w=796&h=310 (IT 10. 1. 2022).
Kronika města Zbiroh 1969–1994, od snímku 10,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760626/soap-ro_00267_mesto-zbiroh-1969-1994_0110?x=30&y=31&w=699&h=277

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3704/1912, SDO J. V. Sládek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3317/1941, SDO J. V. Sládek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3830/1947, SDO J. V. Sládek.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Písek, Divadelní festival – plakát, 1948
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Zbiroh, František Frýda, portrét, 1969
Zbiroh, Sládek, Lumpacivagabundus, s. a.
Zbiroh, Sládek, Ženitba, s. a.
Žebrák, Středočeské divadelní hry – plakát, 1969


Mapa působení souboru - J. V. Sládek, spolek div. ochotníků / ZK ROH Zbirovia / Sdružený klub pracujících / divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zbiroh, František Frýda, portrét, 1969
Zbiroh, Sládek, Lumpacivagabundus, s. a.
Zbiroh, Sládek, Ženitba, s. a.
Písek, Divadelní festival – plakát, 1948
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.