Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zbiroh

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1861
Rodiště a působiště řady významných osobností české kultury (mj. J. V. Sládek, A. Mucha, V. Vačkář).
Má i divadelní tradici.

1861-1912 Čtenářský spolek.
V souboru hrával i student Fráňa Šrámek. DS vedl uč. Jos. Šefl.
Hrálo se takřka nepřetržitě, v sále radnice.
1912 první pokus tyto organizace sjednotit v SDO J. V. Sládek.

1905 DrO ustanoven i při tamburašském sboru. DS vedl uč. Jos. Šefl. Hrálo se takřka nepřetržitě, v sále radnice.
1912 první pokus tyto organizace sjednotit v SDO J. V. Sládek.

1914-1918 Ochotníci sdruženi v Mládežnickém kroužku.

1914-1918 i studentský OS.

Po 1918 na nově upraveném jevišti Osvětový sbor.

1920-1947 Sokolské LD.

Hrálo se též v radnici, činnost se rozšířila o DTJ, SK.

1939 OOS a OPM v sále radnice.

1940 DO SDH.

1942-1993 SDO J. V. Sládek.
1943 vytvořen fond pro vybudování letního divadla. Otevřeno Polibkem královským (Říha) až 1948.
Fr. Frýda, 1914-1999, autor 10 dramat a 3 rozhlasových her, žil ve Zbiroze, r. a drg. DS J. V. Sládka, pracoval v Muzeu J. V. Sládka). V archivu spolku uložena dokumentace včetně korespondence např. s J. V. Sládkem.

V 70.-80. letech pod ved. E. Frýdové zač. DDS.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. (Historie amatérského divadla v obcích okresu.) Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 86-87.

DUBSKÁ, Alice; Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku. L 1926/27, s. 199.

KVANTITA není vždy kvalita. (Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích.) Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 699-700.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 92.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

100 LET zbirožského ochotnictva. Zbiroh, Sdružený klub pracujících, 1961.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. 40 s. Historie vybraných souborů. kART., s. 32.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. s. 352. kART.

Jeviště, divadelní týdeník, 1920, roč. I, č. 31, s. 359.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 10, s. 4; 1940, č. 10, s. 1; 1947, č. 2, s. 5.
Archivy:
SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49193: Opona na jevišti velkého sálu sokolovny.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Pojmy

Související Obrázky

Osvědčení zbirožského ochotníka o zkouškách.
Zbiroh, Mucha, A., A.Mucha si vyfotografoval zbirožské ochotníky stojící modelem jako husité pro Slovanskou epopej
Zbiroh, opona, Mucha, detail sokol
Zbiroh, opona, Mucha, detail sokolovna
Zbiroh, opona, Mucha, detail zámek
Zbiroh, sokolovna, opona pro DS Sokola, Alfons Mucha, 1923 - 1924, zámek Zbiroh
Zbiroh, zámek, instalace opony Alfonse Muchy
Zbiroh,zámek, instalace opony Alfonse Muchy 2.


Mapa - Zbiroh

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zbiroh, Mucha, A., A.Mucha si vyfotografoval zbirožské ochotníky stojící modelem jako husité pro Slovanskou epopej