Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zbiroh

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1861
Rodiště a působiště řady významných osobností české kultury (mj. J. V. Sládek, A. Mucha, V. Vačkář).
Má i divadelní tradici.
----------------

Od 1861 zde působil Čtenářský spolek s dramatickým odborem. 1920 předal jeviště Dramatickému a hudebnímu odboru Sokola Zbiroh.

1905 ustanoven i Dramatický odbor při Tamburašském sboru, hrál současně s Dram. odborem Čtenářského spolku.

Od 1910 hráli žáci místní školy.

Od 1911 hrál Dramatický odbor Sokola Zbiroh. 1919 se k němu připojil kroužek Mladá generace (viz) jako dramatický a hudební odbor. Hráli i žáci Sokola. Příležitostně hrál společně s Dramatickým odborem Čtenářského spolku. Od 1922 jeviště v nové sokolovně, činný do konce 30. let 20. stol., 1940 Sokol rozpuštěn, ochotníci přešli do nově ustaveného Spolku divadelních ochotníků J. V. Sládek (viz).

1912 byl učiněn první pokus sjednotit oba dosavadní dramatické odbory – Čtenářského spolku a Tamburašského sboru – ve Spolku divadelních ochotníků J. V. Sládek. Zůstalo jen u pokusu, v kronice města je nadále zaznamenávána činnost Dramatického odboru Čtenářského spolku až do 20. let, poté především Dramatický odbor Sokola (viz) a další ochotnické soubory (viz níže).

1914–1918 byli mladí ochotníci sdruženi v kroužku Mladá generace. 1919 se připojili k dramaticko-hudebnímu odboru Sokola.

Po 1918 hrály ve městě různé spolky.

Od 1920 hráli členové Sokola loutkové divadlo. 1940 skončili, 1947 obnovili činnost.

Od 1921 hrál divadlo Studentský kroužek, který byl patrně v tomto roce založen.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. hrály také Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty a Sportovní klub. 1941 ochotníci přešli do nově ustaveného Spolku divadelních ochotníků J. V. Sládek.


1923 městská rada dala jeviště v městské radnici do společného užívání Čtenářskému spolku, Hlaholu, Sportovnímu klubu a Dělnické tělocvičné jednotě.

1939 organizovaly loutkové divadlo v sále radnice Okresní osvětový sbor (Zbiroh byl jeho sídlem) a Okresní péče o mládež.

1940 registrován Dramatický odbor České zemské hasičské jednoty.

1942 ustaven společný Spolek divadelních ochotníků (SDO) J. V. Sládek. 1951 po likvidaci ÚMDOČ přešel divadelní soubor do ZK ROH Zbirovia. 1966 soubor přešel do Sdruženého klubu pracujících, činnost patrně skončila 1989.

1943 vytvořen fond pro vybudování letního divadla, otevřeno 1948.

Od 1954 zde probíhal divadelní festival Sládkův Zbiroh (profesionální i amatérské soubory). 1969 po několikaleté(?) odmlce obnoven.

1955 zahájilo Rodičovské sdružení činnost loutkového divadla v Národní škole Zbiroh.

1955 v Muzeu J. V. Sládka proběhla výstava o činnosti divadelních ochotníků 1945–1955.

1961 zahájena výstava o práci divadelních ochotníků v letech 1861–1961.

V (60.?) 70. letech 20. stol. začal pracovat Dětský divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících. Z něj patrně v 80. letech vzniklo Divadelní studio mladých, činoherní soubor Sdruženého klubu pracujících Zbiroh.----------------------------------------------
Ve Zbirohu žil František Frýda (1914–1999), autor 10 dramat a 3 rozhlasových her, působil jako režisér a dramaturg Divadelního souboru J. V. Sládek. Pracoval ve zdejším Muzeu J. V. Sládka. V archivu spolku uložena dokumentace včetně korespondence např. s J. V. Sládkem.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko (Historie amatérského divadla v obcích okresu). Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 86–87.

DUBSKÁ, Alice; Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku. L 1926/27, s. 199.

KVANTITA není vždy kvalita (Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích). Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 699–700.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 92.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

100 LET zbirožského ochotnictva. Zbiroh, Sdružený klub pracujících, 1961.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a., 40 s. Historie vybraných souborů. kART., s. 32.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 352. kART.


Jeviště, divadelní týdeník, 1920, roč. I, č. 31, s. 359.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 10, s. 4; 1940, č. 10, s. 1; 1947, č. 2, s. 5.
Archivy:
Porta fontium:
Kronika obce Líšná 1936–1939,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760031/soap-ro_00049_obec-lisna-1936-1939_0120?x=486&y=341&w=454&h=177 (IT, 25. 7. 2021).
Kronika města Zbiroh 1842–1967,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760300/soap-ro_00267_mesto-zbiroh-1842-1967_1140?x=34&y=51&w=676&h=263 (IT, 7. 12. 2021).
Kronika města Zbiroh 1969–1994,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760626/soap-ro_00267_mesto-zbiroh-1969-1994_0110?x=30&y=31&w=699&h=277 (IT, 10. 1. 2022).

SÚPP (nyní Národní památkový ústav, NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49193: Opona na jevišti velkého sálu sokolovny.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Pojmy

Související Obrázky

Osvědčení zbirožského ochotníka o zkouškách.
Zbiroh, Mucha, A., A.Mucha si vyfotografoval zbirožské ochotníky stojící modelem jako husité pro Slovanskou epopej
Zbiroh, opona, Mucha, detail sokol
Zbiroh, opona, Mucha, detail sokolovna
Zbiroh, opona, Mucha, detail zámek
Zbiroh, sokolovna, opona pro DS Sokola, Alfons Mucha, 1923 - 1924, zámek Zbiroh
Zbiroh, zámek, instalace opony Alfonse Muchy
Zbiroh,zámek, instalace opony Alfonse Muchy 2.


Mapa - Zbiroh

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zbiroh, Mucha, A., A.Mucha si vyfotografoval zbirožské ochotníky stojící modelem jako husité pro Slovanskou epopej


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.