Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ochotnicko-divadelní jednota / Osvětová beseda

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1855
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1855 založena Ochotnicko-divadelní jednota.

Strážští občané Vojtěch Turnovský, lékař, Václav Rybička, velkoobchodník s dřívím, Vojtěch Karlík, purkmistr, Jan Kriso, poštovní expedient, založili hospodářskou smlouvou společnost se základním kapitálem 100 zlatých, která se měla věnovat pořádání divadelních představení k dobročinným účelům.

1856 (24. 2.) uvedli první představení – Václav Kliment Klicpera: Dobré jitro.
Hrálo se v zadním traktu domu na náměstí čp. 48. Prvním známým režisérem byl Karel Oson z Jindřichova Hradce.

1863 byly pro potřeby divadla upraveny místnosti v budově radnice.
1875 radnice při rozsáhlém požáru podstatné části náměstí vyhořela a s ní veškerý inventář a archiv.
1879 nový obecní dům včetně div. sálu.
1880 se zde začalo hrát. Rostoucí nároky na realizace her však tento sál brzy omezoval.

1886 ustavena Ochotnicko-divadelní jednota Tyl.

1890 vybudováno nové jeviště, které bylo v prosceniu vyzdobeno českým lvem a portréty J. K. Tyla a V. K. Klicpery. Malovaná opona znázorňovala „ideál divadla“, kdy uprostřed byl namalován Apollon s lyrou, po stranách postavy znázorňující drama, tragedii, veselohru a frašku.

1904 – Karel Horký: Srážka vlaků.
1905 na stálém jevišti v obecním domě sehráli 10 ochotnických představení.

1912 nainstalováno elektrické osvětlení.
1914 se usadila v zámku Ema Destinnová. Angažovala se v ochotnickém divadle svou přítomností a radami.
Činnost souboru nepřerušila ani první světová válka.

1918 uspořádala Ema Destinnová koncert, jehož výtěžek podpořil fond spolku. Ten uvedl její hry Kruh měsíců a Tůně.

1922 OJ Tyl členem ÚMDOČ, archiv od 1875.

1932 – Libuše Baudyšová: Právo. Zájezd do Příbrazi.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 20 členů, vlastní jeviště, 5 představení.

1940 – Karel Balák: Zpěváci ulice; podle románu Emy Destinnové zdramatizoval Bernadský: Ve stínu modré růže.
Do soutěže o postup na XI. Jiráskův Hronov přihlášena inscenace Vladimíra Neffa: Pokušitel.
1941 – Josef Štolba: Závěť; Oto Minářík: Zorka; Viktor Dyk: Ondřej a drak.
Do 1943 uvedli okolo 350 her klasického i současného českého repertoáru. Spolek měl 72 členů, z toho 50 činných.

Po skončení druhé světové války činnost souboru pokračovala, ale postupně se začal zmenšovat počet představení.
Soubor vedl režisér Jaroslav Pavlík.
1949 div. sál v čp. 98, vlastníkem jeviště Spolek divadelních ochotníků Tyl.

Po 1951 Tyl, ochotnický divadelní soubor Osvětové besedy.

Na začátku 60. let sehráli ochotníci ještě několik představení, ale pak činnost souboru skončila.

1971 ochotníci znovu hráli, režíroval František Kaštánek z Plavska:
Podle povídky Boženy Němcové: Divá Bára.

"Určitou zvláštností bylo, že ochotníci nevystupovali pod hlavičkou ochotnického souboru J. K. Tyla (snad kvůli nějakému nedorozumění mezi panem Kaštánkem a „starými“ členy ochotnické jednoty J. K. Tyla), ale pod hlavičkou místní organizace Českého svazu zahrádkářů." (Pavel Dvořáček)

Koncem 70. let se režisérem souboru stal Čestmír Maryška,
soubor se vrátil k původnímu názvu Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl (při Osvětové besedě).

1980 – Jiří Hubač: Dům na nebesích.
1983 uvedli 2 inscenace, hráli 9x.
1984 – Josef Kajetán Tyl: Lesní panna.

V osmdesátých letech se režisérské funkce ujal Jan Hanzal.

1988 Divadelní soubor Osvětové besedy Stráž nad Nežárkou, 31 členů, vedoucí Jan Hanzal.
Účast v meziokresní přehlídce.

1991 – Claude Magnier: Co je ti, Hermínko?; Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan / hud. Jára Beneš: Na tý louce zelený (opereta).
Soubor se zač. 90. let zúčastňoval se div. přehlídek.
1995 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves.

Po 1995 se pro generační střet ochotníci odmlčeli.
1998 obnova činnosti.

2001 – Alain Reynaud-Fourton: Monsieur Amédée;
2007 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti;
2008 – Ken Ludwig: Cyrano v Buffalu;
2009 – Arthur Watkyn: Co v detektivce nebylo;
2010 – Moliѐre: Lakomec.

2012 – Ray Cooney: A je to v pytli!
2013 – Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu;
2014 – Eugéne Labiche, Jiří Voskovec a Jan Werich: Slaměný klobouk;
2016 příprava nového představení.
Bibliografie:
FÜRBACH, František: Divadelní hry Emy Kittlové. Příspěvek ke 100. výročí jevištního debutu Emy Destinnové. Jindřichohradecký vlastivědný sborník 1996, č. 3. kART.

FÜRBACH, František: Drama Emy Destinnové Tůně a jeho provedení. Výběr 1990, č. 4, s. 320–330. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 68. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 492–493.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 407. kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 329.

WEBOVÉ stránky města Stráž nad Nežárkou – www.straznadnezarkou.cz – Sdružení a spolky – Divadelní soubor J.K. Tyla – 15. 10. 2016, IT.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.


České divadlo 1940, č. 8, s. 159, č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 4, s. 67, 75.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.
Archivy:
Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/89, OJ Tyl, zal. 1886(1891).
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/2209/1929, Ochotnická div. jednota Tyl (zal.).

Související Pojmy

Související Obrázky

Stráž nad Nežárkou, Tyl,  Balák: Zpěváci ulice
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Co je ti, Herminko?, 1991
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Co v detektivce nebylo, 2009
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Cyrano v Buffalu, 2008
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Dalskabaty, hříšná ves, 1995
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Divá Bára, 1971
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Dům na nebesích, 1980
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Lesní panna, 1984
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Minářík: Zorka, 1941
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Monsieur Amédée, 2001
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Na tý louce zelený
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Naši furianti, 2007
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Štolba: Závěť
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Taková spoušť


Mapa působení souboru - Tyl, ochotnicko-divadelní jednota / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Minářík: Zorka, 1941
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Štolba: Závěť
Stráž nad Nežárkou, Tyl,  Balák: Zpěváci ulice
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Divá Bára, 1971
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Na tý louce zelený
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Dům na nebesích, 1980
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Lesní panna, 1984
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Co je ti, Herminko?, 1991
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Dalskabaty, hříšná ves, 1995
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Monsieur Amédée, 2001
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Naši furianti, 2007
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Cyrano v Buffalu, 2008
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Co v detektivce nebylo, 2009
Stráž nad Nežárkou, Tyl, Taková spoušť