Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jablonský, čtenářsko-ochotnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1897
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1943
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1897 založen Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS) Jablonský (schváleny stanovy), předseda Jos. Maňák, režisér V. Mikota.
1897 – Rodinná vojna, Modlitba na hřbitově, Čarovná noc.
1898 – Zlaté péro, Při snídani, Směry života, Doktor Kalous, Narození Páně.
ČOS Jablonský členem ÚMDOČ.

1899 vstoupil do spolku MUDr. František Shánělec, režíroval i hrál (s celou rodinou), způsobil rozkvět spolku, který byl brzy mezi nejlepšími divadelními soubory na Táborsku.
Spolek často hrával též v přírodě v zámeckém parku, kompars i přes 100 lidí.

1899 – El. Pešková dle K. Světlé: Kříž u potoka, Tekla Náhlovská: Prohráno, vousy dolů!
1899 byla založena Pamětní kniha spolku.

1902 – F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, J. N. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, B. Viková-Kunětická: Přítěž.
1902 spolek měl 54 členů, z toho 15 činných. Předseda V. Dobeš, režisér V. Mikota.
1903 – Noc na Karlštejně.

1922 členem ÚMDOČ.
1924 - 26. 12. – Otomar Schäfer: Pes a kočka
1924 - 24. 9. - MUDr. Shánělec zemřel.

1925 – 13. 4. – Jos. Skružný: To byla noc, - 31. 5. – Skružný: Kometa Hanzelínova, 26. 7. a 2. 8. - Jirásek: Otec, hráno v přírodě v Doubkách u panské cihelny – „Nepřízeň počasí však pronásledovala obě představení.“
1925 – Výbory ochotnického spolku a hasičského sboru se rozhodly vystavět spolkový dům. Práci řídil zdejší farář, neúnavný pracovník pro povznesení obce, Viktor Michka
1925 – 29. 11. – Karel Scheinpflug: Druhé mládí, 26. 12. Jiří Balda: Slečinka s mikádem.

1926 vlastní spolkový dům s knihovnou, sálem a technickým zázemím, postaven zásluhou faráře V. Michky.
Ročně až 10 her.
1926 – 1. 5. – Strážcové spravedliví, 29. 6. – Karla Lužanská: Není nad to milování, 8. 8. – Jar. Balák: Zlatý Jiří, 29. 9. Josef Skružný: Ptačí mozky, 28. 11. Petr Max Malloch: Černé oči, 25. 11. – Rud. Mařík: Kupte si radio.

1927 – 5. 6. - Al. Jirásek: Samota, v předvečer oslav 30 let činnosti DS Jablonský, před přestavením slavnostní proslov předseda spolku Fr. Brožek, další den průvod ke hrobu MUDr. Fr. Shánělce, dlouholetého režiséra a předsedy spolku – o jeho záslužné činnosti pro obec a spolky promluvil řídicí učitel Augustin Hašek.
1927 - Jablonský sehrál – 27. 3. – L. Anzebgruber: Sedlák křivopřísežník, 17. 4. – Karel Fořt: Západ slunce na horách, 5. 6. Al. Jirásek: Samota, 21. 8. - Ant. Bernášek: Šofér, 21. 11. – Karel Piskoř: Herakles versus Puma, 25. 12. Richard Branald: Pepička z maličké hospůdky.

1928 - 8. 4. - Rud. Mařík: Ustřihni si mikádo,
1928 - divadlo v přírodě, Jablonský s odborem hasičů ve Čkyni - Karel Fořt: Kráska ze Šumavy - "Ač bylo představení sehráno už ve Čkyni, přece účast byla veliká, což dosvědčuje, že náš Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský jest nad úroveň ostatních spolků."
1928 - 28. 10. - Rud. Mařík: Den svobody, 28. říjen.

1929 - hráli u Šifnerů - 29. 4. - M. Binar: Tichý pozorovatel, 4. 8. - Fr. Jenne: Dědkové, 1. 9. - Fr. Bohuslav: Byt pro lepší dámy, 28. 10. - Pro vlajku československou, 25. 12. - M. Balucki: Těžké ryby.

1930 - 9. 3. - Fr. Zeman: Za panem presidentem do Prahy, 20. 4. - A, Ziegloserová: Cácorka; v květnu Jos. Valenta: Marnotratnice, červen Jos. Šmaha:
Zlato; 28. 10. - Rud. Robl: Zvony, 30. 11. Jos. Skružný: Zázračný panák, 25. 12. Rud. Mařík: Ta naše Máry.

1931 - 27. 3. - Román dítěte ulice, 24. 4. - Rud. Kubín:Zasnoubení na paloučku, Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, 29. 6. - Tóňa Labuťa: Helmice bez poskvrny - na závěr hasičského cvičení v zámeckém parku; 9. 8. Marie Slavíková: Hřích lesního Křikavy, hráno v zámeckém parku, 28. 10. - Jan Kouba: Když děla zahřmí; v listopadu E. A. Longen, libreto, Jára Beneš, hudba: C. k. polní maršálek; prosinec Rud. Mařík: Manžel putička

1932 -27. 3. - Fr. Říha-Hladík: Hanička zápasí o štěstí, 24. 4. - Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska.
Po 24 letech svolal Jablonský sjezd rodáků, komitét vedl Fr. Brožek, 15. 5. jeho součástí představení v zámeckém parku - Rud. Robl: Pro peníze, 16. 5. přednáška Dějiny Stádlce a Čtenářsko-ochotnického spolku Jablonský.
1932 - 28. 10. - představení Poslední den Rakouska, 25. 12. - Al. A. Suk: Trampoty hajného Klobáska, 4. 6. - V. Franěk (pseud. M. Slavíkové): Synové sedláka Hory.

1932 zemřel jeden z nejlepších ochotníků ze vsi J. Patera, 1933 další dobrý herec a předseda učitel Fr. Brožek.

1933 - 16. 4. - Jiří Balda: Tajemství májového jitra, 21. 5. - K. Novák: Kde mám svého tátu?, V. Franěk (pseud. M. Slavíkové): Synové sedláka Hory, při odhalení pomníku padlým večer v div. sále U Šifnerů V. Hynek: Komu jsme sloužili?, 25. 12. - Rich. a Ad. Branaldovi: Naše tchýně odzbrojuje.

1934 zvolen předsedou František Červený, modernizováno jeviště, opatřeny reflektory.
1934 - 1. 4.- W. Lichtenberg: Komu bůh dal úřad, 12. 8. - A. a V. Mrštíkové: Maryša, 2. 12. - Fr. Cimler: Statek našeho Franty, 25. 12. - Jos. Kubík: Královnička.

1935 - 21. 4. - Rud. Nížkovský: Moje teta - tvoje teta, 9. 6. - Marie Slavíková: Tajemství lesní samoty, v červenci - Kamil Novák- text, Em. Starý - hudba: Není zajiček jako zajíček, opereta; 27. 10. - Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.

1936 - 12. 4. - Felix Bartoš: Boží mír u Cinibulků, 31. 5. J. K. Tyl: Paličova dcera, 23. 8. - Rud. Nížkovský: Podvodnice z lásky, 28. 10. - Ferd. Oliva: V červáncích svobody, 27. 12. - Kam.Novák: Hřích Adama a Evy.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - 28. 3. - Vdavky Nanynky Kulichovy, 16. 5. - Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, 9. 8. - Milan Begovič: Ženich z onoho světa; 25. 12. Jiří Balda: Amor ve vojenské uniformě.
Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský se 2. 12. rozhodl nabídnout svůj pozemek - sad a cvičiště - pro stavbu školní budovy.

1938 15 členů, 4 představení -
2x v přírodě drama Kubata dal hlavu za blata, kromě toho Karel Piskoř: Obnažené duše, B. Rajská-Smolíková: Zelené království.

1939 - Josef Šimek-Doubravský: Bouře na úsvitě, 2x Al. Jirásek: Lucerna, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Fr. Cimler: Slepý ženich; Milionáři, Jan Drahovský: fraška Celá ves se směje, F. F. Šamberk: Palackého třída 27.

Od 1940 se ujal režie bývalý režisér divadla v Moravské Ostravě, místní rodák F. L. Šváb, který se sem vrátil. Vychovával mladé herce.
Ročně uvedli okolo 10 novinek.

Do 1943 spolek uvedl 365 her vybrané české dramatiky, měl 25 činných členů a 50 přispívajících.
Nejzdařilejší představení: Alois Jirásek: Lucerna; Otto Faster: Pražské švadlenky; Jiří Mahen: Janošík; Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; A. Jirásek: Samota; Jan Výrava; Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně; Jirásek: Otec; Kolébka; A. a V. Mrštíkové: Maryša; V. Sedláček: Kubata dal hlavu za blata aj.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 328.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.


Thalie 1897-8, č. 5, s. 38, č. 7, s. 54, č. 11-12, s. 94, č. 1118, s. 143, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 7, s. 55, č. 20, s. 159, č. 22, s. 173, 175.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149, č. 21, s. 167, 168.
Divadelní listy 1902-3, č. 5, s. 92, č. 10, s. 178-9, č. 15, s. 270.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/183, ČOS Jablonský 1897.

Tábor, Státní okresní archiv:
B 1323/1055 Divadelní spolek ochotnický Jablonský Stádlec,
časový rozsah: 1897–1938,
ev. jednotky: 3 knihy, 1 karton,
zpracovanost: IS, č. 910,
typ písemností: kniha zápisů ze schůzí, kniha oběžníků, kniha zápisů prací v sadu, zlomek korespondence, brožury, div. hry.
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Tematický popis: Fond tvoří 3 úřední knihy (z toho je 1 kniha zápisů ze schůzí), zlomek aktového materiálu, 2 brožury a 22 svazků divadelních her.
Archivní pomůcky:
PRCHLÍKOVÁ ANNA: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK "JABLONSKÝ" STÁDLEC, 1897–1938. Prozatímní inventární seznam, 1997, s. 2, ev. č. 910.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Pamětní kniha obce Stádlec 1924–1964,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1439&page=1&search=Stádlec&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Související Organizace

Související Obrázky

Stádlec, hrob MUDr. Františka Shánělce
Stádlec, o. Tábor, členové Čtenářsko-ochotnického spolku Jablonský, 1918


Mapa působení souboru - Jablonský, čtenářsko-ochotnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Stádlec, hrob MUDr. Františka Shánělce
Stádlec, o. Tábor, členové Čtenářsko-ochotnického spolku Jablonský, 1918