Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Stádlec, dříve Stálec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1827
Stádlec, dříve Stálec
---------------------
Kolem 1827 zde byl prvním organizátorem divadla uvědomělý kněz Matěj Paták. Hrálo se do 40. let 19. stol., poté činnost ustala.
1861 ji obnovil Antonín Patera. Ze záznamů v kronice nevyplývá, jak dlouho trvala, ale 1875 v hostinci Na panské bylo postaveno větší jeviště.

1897–1943 Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský.

Ve 40. a 50. letech 20. stol. hráli divadlo žáci Obecné, poté Národní školy Stádlec.

1949 zakoupila místní organizace Českosl. červeného kříže loutkové divadlo, zahájilo činnost. Další informace zatím nezjištěny.

Od 1. pol. 50. let 20. stol. hrál zpočátku zřídka Divadelní soubor Osvětové besedy, po 1958 častěji, skončil 1963.

1956–1958 přístavbou zvětšen a upraven divadelní sál, aktivita ochotníků se zvýšila, často zde hrály soubory z okolních obcí.

1957 jedno představení ROH – patrně Školního statku ve Stádlci (přesně zatím nezjištěno).

1983 vzniklo při Osvětové besedě Divadlo Ve stínu, činnost ukončili 1990.
-------------

O divadelnictví ve Stádlci se zasloužili: Matěj Paták, farář ve Stádlci 1826–1848; Boleslav Jablonský (vl. jm. Karel Tupý); Kajetán Schönpflug z Házenberka a jeho manželka Anna, majitelka panství ve Stádlci; Jan Adolf Fellner z Felldeku s rodinou; MUDr. František Shánělec s rodinou; rodina Mikotova, Hladíkova, Bussova, farář Michek, František Ladislav Šváb a jiní.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 475.

OÚ: Zpracoval informace pro MČAD dle kroniky. Rkp. 1998.

ŠRÁMEK, Miloslav - PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. 26 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 328.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/183, ČOS Jablonský 1897.

Tábor, Státní okresní archiv:
B 1323/1055 Divadelní spolek ochotnický – Jablonský Stádlec,
časový rozsah: 1897–1938,
ev. jednotky: 3 knihy, 1 karton,
zpracovanost: IS, č. 910,
typ písemností: kniha zápisů ze schůzí, kniha oběžníků, kniha zápisů prací v sadu, zlomek korespondence, brožury, div. hry.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Pamětní kniha obce Stádlec 1924–1964
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1439&page=1&search=Stádlec&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Organizace

Mapa - Stádlec, dříve Stálec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':