Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / ZK dolu Vrbenský

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1918
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1910 - patrně vznik z Divadelního odboru České občanské besedy J. K. Tyl, Souš (dříve Čouš)
1910 - 9. 10. - Dramatický odbor besedy, J. Mervald: Černý myslivec.

1918 činnost doložena ve SÚA.
1920 členem Ladeckého okrsku ÚMDOČ

1925 okrskové představení Dráteníček provedl DRO Tyl v Čouši, městská rada udělila okrsku subvenci 500 Kč

1926-1954 činnost doložena plakáty ve SOkA.

1927-1938 JDO J. K. Tyl členem hraničářského odboru ÚMDOČ v Čouši.

1932 Václav Hrobčický z Hrobčic (věn. památce 40. výročí úmrtí autora L.Stroupežnického) - režie Houška, Komediant hermelín (Werner). Přírodní divadlo na Širokém vrchu, .
1933 předseda Josef Matoušek(1891-11. 1. 1960, zakládající člen souboru), režiséři V. Aubrecht a G. Mende; Komediant Hermelín (Werner) - režie G. Mende, hl. role Cmíral, Pacovská.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 85 členů,vlastní jeviště, 4 představení.

1938-1945 divadelní činnost znemožněna, anexe k Německu.

1945-1954 činnost doložena ve SOkA.

1945 Divadelní spolek J. K. Tyl obnoven.
Zahájil svoji činnost hudební a divadelní akademií a valnou hromadou, na níž byl zvolen výbor.

1945 hostování souboru Ochotnické jednoty Tyl z Rakovníka, divadelní představení Transport č. 20, Zorka, Čapkova Bílá nemoc, pěvecko-hudební večer v Brandově a Silvestrovský večer v Souši.

1946 účast v soutěži Ladeckého okrsku ÚMDOČ, postup do krajské soutěže
V rámci oslav presidenta T. G. Masaryka sehrál spolek hru Její Pastorkyňa, uskutečnil se čestný večer členů jednoty, kteří nepřetržitým členstvím, vedením i hraním udrželi její kvalitu. Premiéra hry mosteckého prokurátora Havlíčka Kopáč Hála, dále Naši furianti, Soupeři, Jan Hus, veselohra Příklady táhnou a Jiráskova Lucerna.
1949 Babička.
1950 Vstanou noví bojovníci (Zápotocký).
1956 na zájezdě u vídeňských krajanů.
1956 jako DS J. K. Tyl ZK Dolu Vrbenský, nejvýznamnější z pěti existujících souborů (např. Dkr České občanské besedy). Jediný existoval až do zániku obce, která ustoupila důlní činnosti.
1957 - 10. 3. - k výročí Mostecké stávky Vojt. Cach: Paní Kalafová, režie Aubrecht.

1957 - 6. 1. zemřel po delší nemoci organizátor, dramaturg, režisér a herec Emanuel Švanda.

1958 5. div. festival hornických souborů.
1958 DS Tyl oslavil 40 let činnosti. Zájezd do Vídně. Repertoár Babička, Vstanou noví bojovníci, účast na festivalu v Realistickém divadle v Praze, Cesty lososů (Stanislav), Tvrdohlavá žena, Pražský flamendr, Návštěva nepřichází (Stanislav), Dobrý voják Švejk, Setkání s mládím, Mirandolina. Doma 16 představení.
1958 28 zájezdů do obcí, kde nebyly DS. Revizor, Deník Anny Frankové, Ztřeštěná neděle (Katajev), účast na festivalech. Mladí z DS ve spolupráci s ČSM Cop, účast v STM. Základní soubor Zkoušky čerta Belínka, Měsíc nad řekou.
1959 - V. Katajev: Ztřeštěná neděle. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1959 - účast na VI.michálkovickém divadelním festivalu (družba s DS dolu Petr Cingr z Ostravy-Michálkovic), kde s úspěchem uvedli Deník Anny Frankové - představitelkou Anny V. Dospělová.
1959 6. div. festival, 17 představení.
1960 - J. Říha: Sedm chlapců kolem Šárky I. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1960 - J. a B. Křemenovi: Takoví jsou muži - estrádní pásmo. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1961 - Zbloudilý syn (Rannet), podzimní div. festival.
Bibliografie:
KŮRKA, Josef: K výročí velké Mostecké stávky. Ochotnické divadlo 1957, č. 6, s. 141.

RYČLOVÁ, Libuše, SOkA: Informace o souboru viz Texty

SÝKORA, Slavomír: Informace pro MČAD . Rkp. 1998. kART. Zde Informace ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.


Československé divadlo XI, 1928, č. 5, s. 75.

Věstník divadelního ochotnictva českého severu 1933, č. 1, s. 11, č. 9, s. 7.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8-9, s. 205, obr.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 12, s. 249.
Ochotnické divadlo (Sylva) 1960, č. 1, s. 19.
Ochotnické divadlo 1960, č. 2, s. 46; 1961, č. 5, s. 110.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/19/1918, Dramatická OJ J. K. Tyl.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3103/1945, OJ J. K. Tyl.

Státní okresní archiv Most
Název fondu (sbírky): Dramaticko-ochotnická jednota J. K. Tyl Souš
Časový rozsah: 1945-1954
Původce fondu (sbírky): Dramaticko-ochotnická jednota Josef Kajetán Tyl v Souši
Tematický popis: Korespondence spolku a plakáty.
Archivní pomůcky
RYČLOVÁ L.: DRAMATICKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA J. K. TYL SOUŠ 1945 - 1954. Sdružený a skupinový inventář (část), 1976, s. 21, ev.č. 48/13

KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976

Související Pojmy

Související Obrázky

Chomutov, III. Divadelní festival ochotnických souborů - plakát, 1959
Souš u Mostu, Zk ROH Dolu Vrbenský, Emanuel Švanda, 1957
Souš, Tyl, Babička, 1949
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
Souš, Tyl, Babička, 1949
Chomutov, III. Divadelní festival ochotnických souborů - plakát, 1959
Souš u Mostu, Zk ROH Dolu Vrbenský, Emanuel Švanda, 1957