Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1873 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO).
Pod stanovami podepsáni mj. bratři Svatopluk a Vladimír Čech.
Prvním ředitelem spolku se stal V. Michl , režiséry Ant. Ptáček a Svatopluk Čech, který však brzo Slaný opustil.

1874 po desetiletém sporu přešla piaristická kolej do majetku města, ochotníci dostali výpověď.
1875 budova (?) přestavěna.
1880 členem Matice divadelní, poté ÚMDOČ.

1882-1890 6 představení.
1883 divadlo Občanské záložny otevřeno insc. Primátor (Kolár), spolek však v krizi.
V tomto roce ještě uvedeno mj.:
Těžké ryby (Balucki), Bodrý venkovan (Lipovský), Nebožtík strýc (Kavka) - ve prospěch Ústřední Matice, Nebožtík strýc (Kaiser) - titul hodnocen jako "slátanina druhu nejhoršího, litovali jsme snaživé a pilné ochotníky..." (DL/1883).

1883 - 20. 12. otevřena nová divadelní budova - akciové divadlo - uvedením Dvořákovy skladby Má domovina, proslovem Svatopluka Čecha a divadelním představení SDO - za režie uč. J. Šilhana byl uveden Kolárův Primátor.

1884
E. F. Züngel: Vlastencové bohumilí, Jos. Žofka: Krásná Helena, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, Lad. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Šamberk: Palackého třída č. 27, J. Kühnel: Tvrdohlavci.

1884 po smrti Michlově byl zvolen ředitelem spolku V. Hampes, režisérem učitel Ant. Šihan.
1885 - 6. 12. - L. Souvestre: Fabrikant, hráno za spoluúčinkování a na výslovnou žádost Dělnické jednoty - ve prospěch vánočního stromku chudých dítek. Před tím proslov F. Hyšmana, hudba zpěvácký spolek Dalibor.
1886 pouze 2 představení.

1879-1890 v SDO jako herec a režisér působil učitel Václav Štech (1859-1947, dramatik, pozdější ředitel Městského divadla na Král. Vinohradech a ND v Brně), několik premiér jeho vlastních her, např.
1887 Maloměstské tradice, rok před uvedením v ND. Položil základ modernímu herectví a režii, aktivita spolku vzrostla.

80. léta 19. stol. dekorace Robert Holzer.
1888 divadlo majetkem Občanské záložny.
1890 místní premiéra sporné Štechovy hry Zlatý déšť za účasti Hermanna, Šimáčka, Svobody, Sovy, Kvapila, Kronbauera, Herbena, Scheinpfluga ad.

1892 vedl spolek J. Manšinger, následujících 15 let označováno jako “zlatý věk” souboru.

1892-1898 ochotníci sehráli 53 představení, celkově do 1895 307 her, z toho 66 německy, od 1862 pouze česky.
Často jh. prof. herci, hl. z ND, představení navštěvovali přední čeští spisovatelé.

1893 Jedenácté přikázání, jh. Mošna.
1895 oslavil spolek své 50leté trvání (včetně Och. družiny), s úspěchem uvedena za přítomnosti autorky hra Gabriely Preissové Gazdina roba, vydán obšírný spis Ochotnické divadlo ve Slaném uspořádaný K. Scheinpflugem.

1896 ředitelem K. V. Sedláček, režisér K. Manšingr.
Přátelský večírek, Přástky (Procházka), Ženichové (Macháček), Nad propastí, Námluvy (Čechov), Bebi - V rodiném zátiší (Severin), Vina (Hilbert), Dobrodiní souží, Rohovín Čtverrohý (Klicpera), Ženichové (Macháček). Účast na Národopisné výstavě, Vina (Hilbert).

1897 - 153 členů.
Maryša (Mrštíkové), přítomen autor Vilém Mrštík, v hl. rolích Kahler, Menšingrová, Šváb. "Skvělé ochotnické představení." (Thalie), hra provedena též na Národopisné výstavě.
Strakonický dudák.
Jiný vzduch (Šimáček) v hl. rolích Kahler, Lesinská, Růžička.
Uštvaný zajíc (Mjasnický), režie Manšingr, v hl. rolích pohostinsky E. Klánská, dále Ptáčník, Linhartová.
Z doby kotillonů, Závěť, Mlynář a jeho dítě - v hl. rolích Ptáčník, Piskáčková, Kropáčková, Fürst, Kalhler (rozsáhlá recenze v Thalii 18/1897)..

1898 Zkažená krev, První bouřka (Sychra), Jan Výrava, Únos Sabinek, Revisor, Na letním bytě.
1899 Tři klobouky, Rozpustilé holky ve škole, Mezi umělci, Modrá krev.
1900 Uvedena Vojnarka (Jirásek), 273. představení spolku a zároveň sté představení v divadle Občanské záložny. Režie Manšinger.
Vrah (About, překl. Vrchlický), Návštěva (Brendes, překl. Kosterka), Na letním bytě (Štolba), Sova (Finne) - k uctění památky člena souboru E. Dandy.
1903 Mlsáníčko, Lapený Samsónek, Hadrián z Římsů, Přástky, Vzkříšení.


Do 1905 činnost spolku zcela ustala.
1906 obnovena,
1906 - SDO – K. Želenský: Tažní ptáci, 21. 10. - B. Viková-Kunětická: Přítěž, veselohra ve 3 jedn.; 25. 11. - Ivan Franko: Ukradené štěstí, drama ze života maloruského lidu.
1908 - počátek dubna - k Tylovým oslavám sehráli Strakonického dudáka v režii ředitele škol Karla Mašingra, který též dirigoval hudební část. Titulní roli sehrál jh. Emil Focht, člen ND v Praze.

1908 - 12. 6. - umřel Karel V. Sedláček, ředitel SDO

Do 1908 po Mašingerovi režisérem, často výtvarníkem scény a hercem Bohuš Vacek.
Vzrůst počtu představení.

1909 - 12 představení. - 28. 2. - J. J. Kolár: Pražský žid;

1910 - 11. 2. - J. Kvapil: Princezna Pampeliška, pohádka, též 19. 2.; Čokoládová princezna, hra se zpěvy.

Na repertoáru současné novinky. Též Josef Štolba: drama Závěť (autor byl na přelomu století nejhranějším dramatikem, ovlivnil vývoj českého realistického dramatu).
1911 - J. J. Kolár: Magelona, jh. Kronbauerová.
1911 - 1. 10. - k oslavám jubilea Al. Jiráska: Otec, režie B. Vacek. Pečlivě nastudované drama - Divíšek p. Liška, osvěděné herečky selka Kopecká - pí Čížková, Peluňková - B. Vacková. 5. 11. - Bahr: Děti; 19. 11. - Václav Štech: Hababa a Jordán, školská komedie, režie Bohuš Vacek; 22. 11. B. Viková-Kunětická: Representantka domu. - V této sezoně prokázali ochotníci, jak jsou vyspělí a jak se režisér i herci dokáží přizpůsobit intencím autora.
1912 - K. Moor: Sněhurka, opereta.
1912 - 3. 3. - J. J. Kolár: Magelona, k 100. výročí narození autora, režie Bohuš Vacek; jh. Jarmila Kronbauerová; V. L. Locxkey: Perská kočička, režie Vacek. - 22. 9. - Fer. Molnár: Gardový poručík, režie B. Vacek; - 28. 9. - Lad. Strupežnícký: Zvíkovský rarášek.
1913 40. výročí založení spolku a krajinský sjezd ochotnictva.

1918 po válce SDO zahájil Lucernou a cyklem slavnostních akademií společně s Osvětovým sborem, pěveckým spolkem Dalibor a Hudebním sdružením.
Po 1918 činnost spolků výrazně vzrostla.
1919 - Ostrovskij: Bouře, Olga Scheinpflugová (1902-1968) v ní začala hrát ochotnické divadlo jako šestnáctiletá.
1920 mezi sedmi insc. Vlci; N. V. Gogol: Revizor, režie B. Vacek, téže v titulní roli - 228. představení; K. Čapek: Loupežník, Jar. Hilbert: Pěst, jh. Dostalová. 21. a 29. 8. uvedena nová hra V. Štecha: Zmatená pohádka, režie B. Vacek.
1921 Jiráskovy oslavy, SDO s Daliborem a hudebním sdružením insc. Král a uhlíř (Dvořák), ve prospěch bratislavského ND.
1921 účast na pražské přehlídce ochotnických divadel s představením Na letním bytě (Štolba).
1923 50 let činnosti spolku.
Uv. Únos Sabinek.

1913-1923 93 her, z toho 74 českých a 19 v překladu.
1923-1926 pokusy hrát v přírodě u obce Malá Kvíc.
1925 Peg mého srdce (Manners).

1928 vnitřní rozpory v SDO vyústily v ustavení Slánské scény, dalšího DS ve městě.

1929-1939 SDO 65 představení (56 her).
1939 Druhé mládí (Scheinpflug).
1940 Vzpoura slabých (Synek).

1942 Večerní návštěva (Fr. Procházka), jh. J. Steimar, rež. B. Vacek.
Jakož i my odpouštíme, Krev a půda (R. Walter, zakázáno).
1943 70. výročí zal. spolku.
Habada a Jordán (V. Štech), Úsměvy a kordy ad.

Spolek divadelních ochotníků uvedl do zákazu 1944 24 her, 40 představení.
Celkově - od založení - do 1943 - 660 představení.
177 členů, z toho 91 činných.
Archiv s množstvím cenných materiálů, korespondence s profes. herci, se Sv. Čechem atd.

1945 po válce zahajovací předst. Lucerna, Matka, obé rež. a autor výprav B. Vacek (dříve režisér Slánské scény (???) člen SDO 1908-1948).

1948 snaha o sloučení SDO, Slánské scény a DrO ČSM do společné Ochotnické scény znemožněna administrativní chybou.
Jedinou inscenací Ženitba, rež. L. Eliáš (*1923, místní rodák, profes. herec., později Divadlo Petra Bezruče Ostrava).

1949 se slánští ochotníci přesunuli do Kvíčku, kde hráli v sokolovně pod SDO Kvíček (viz).

1951 (1953?) aktivní členové SDO a Slánské scény společně s Pěveckým spolkem Dalimil pod hlavičkou Dramatický odbor ZK ROH ČKD. Ponechal si název Slánská scéna (viz) a prohlásil se následníkem SDO z 1873.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Fotografie skupiny členů spolku divadelních ochotníků ve Slaném v Pražském židu.
záloženského divadla ve Slaném.
Tableau členů výboru spolku divadelních ochotníků ve Slaném.
Fotografie členů spolku divadelních ochotniků ve Slaném. (SI. Em. Dandova, sl. Anna Engstova, pí. Vilma Manšingrová Eliška ve Zvikovském rarášku; pí. Jos. Piskáčková v Našich furiantech. j sl. Marie Krislová v Paní mincmistrové pí. Manšingrová v Maryše; p. K. Sedláček - Kaplíř v Pražském židu p. A. Kahler - Kalafuna v Strakonickém dudáku; sl. V. Kozova - Zulika v Strakonickém dudáku.)
Divadelní cedule spolku divadelních ochotníků ve Slaném.
Podobizna členů ochotnického divadla ve Slaném.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 449 - 453; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

PROGRAM slavnosti 20letého jubilea Spolku divadelních ochotníků ve Slaném. Tisk, 1893, LA PNP/Stroupežnický/2 ll, 4°.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 180-192.

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Divadelní listy 1881, s. 335.
Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54, č. 7, s. 60. č. 15, s. 133, č. 16, s. 142, č. 29, s. 246, č. 30, s. 255.
Divadelní listy 1900, č. 7, s. 151, č. 18, s. 407, č. 20, s. 444.

Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 10, s. 234.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 62.
Divadlo roč. 7, 1908-09, č. 10, s 264.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 25, 26, 29, č. 6, s. 85, č. 17-18, s. 219, č. 19-20. s. 234.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, 23, č. 5, s. 38, 39, 40, č. 7, s. 55, č. 8, s. 63, 64, č. 9, s. 72, č. 10, s. 80, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 144.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, 32, č. 8, s. 63, č. 17, s. 135, č. 18, s. 144.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6, č. 7, s. 59.
Thalie 1900-1900, č. 1, s. 6.

Divadelní listy 1902-3, č. 11, s. 200, č. 12, s. 216, č. 15, s. 270.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 271.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 19; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 6, 5. 1. 1912, s. 72; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 13, 20. 4., s. 159.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372; 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416.
Jeviště 1921, č. 7, s. 111, č. 23, s. 368.

Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. obálky.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 8, s. 160.

Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/247/82, SDO 1890.
Fond ZÚ 1911, i. č. 361/3877/1911,
Fond ZÚ 1948, i. č. 434/1385/1948, Ochotnická scéna SDO.
Loutkové divadlo

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Slaný: Spolek divadelních ochotníků Slaný (zal. 1820, obnoven 1873), 1845-1951, 1,10 bm (z toho nic není zpracováno 2007). Fond není 2007 přístupný.
Fond obsahuje cenné materiály pro dějiny českého divadla na venkově. Vedle toho i spory mladočeského měšťanstva se staročeskou radnicí ukazují politickou situaci. Spolek hrál v 19.stol.pokrokovou úlohu. Postupně však jeho repertoár se omezoval jen na realistické hry a proto pak r.1928 byla založena pro modernější jevištní projev Slánská scéna. Ostatně po r. 1905 dělnictvo provozovalo ochotnická představení samostatně v sále v Templu, a pro r.1920 činnost spolku stále klesala. Fond obsahuje mimo jiné cenné plakáty do r. 1943.

Související Obrázky

Slaný, SDO, 40.výročí zal. a krajinský sjezd ochotnictva - plakát, 1913
Slaný, SDO, činovníci souboru, uprostřed v brýlích a motýlku režisér Bohuš Vacek a po jeho pravé ruce pan Václav Böhm, 1930
Slaný, SDO, Pěst - plakát, 1921
Slaný, SDO, Přátelský večírek - plakát, 1896
Slaný, SDO, Únos sabinek - plakát,  1923
Slaný, SDO, Zkažená krev, První bouřka  - plakát, 1898
Slaný, Spolek divadelních ochotníků, 1911
Slaný, z uvedení Štolbovy Závěti Spolkem divadelních ochotníků, 1911/1912


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Slaný, SDO, Přátelský večírek - plakát, 1896
Slaný, Spolek divadelních ochotníků, 1911
Slaný, z uvedení Štolbovy Závěti Spolkem divadelních ochotníků, 1911/1912
Slaný, SDO, činovníci souboru, uprostřed v brýlích a motýlku režisér Bohuš Vacek a po jeho pravé ruce pan Václav Böhm, 1930
Slaný, SDO, Zkažená krev, První bouřka  - plakát, 1898


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.