Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dobrovít, SDO / ZK Cukrovar / LSD / Osvět. beseda / div. spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1834
Působení: 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1831 Kníže Karel Anselm Thurn-Taxis uvedl do provozu cukrovar, což způsobilo ekonomické oživení obce, a tím i nový společenský život.

V té době přišel do Dobrovice nymburský rodák MUDr. Antonín Mudroch. Od něho se občané dovídali o studentech kláštera v Nymburce, kteří
od 1809 - v jídelně kláštera hrávali české divadlo. Byli mezi nimi významní obrozenci - bratři Frant. a V. Klicperoví, Václav Hanka ad.
MUDr Mudroch prosazoval divadlo jako jeden z nejúčinnějších prostředků národního obrození.

1833 vznikl v Dobrovicích první ochotnický soubor, založený dobrovickými měšťany, vedenými krejčím Josefem Seemanem, zednickým mistrem Františkem Vomáčkou a pomocníkem ranhojiče Hynkem Kapičkou, aby na žádost kněžny Isabely Thurn sehrál komedii „Der Wirwar“ pro zámecké panstvo. Kapička se stal ředitelem divadla a Jos. Seeman režisérem.

Spílali nám komediantů a všelijakých outržků jsem snášeti musel...
(Seemann vypravuje. In: Památník 1933, s. 15-17)

1834 však už členové souboru hráli pro své sousedy hry v češtině (první byla veselohra Zmatek nad zmatek) a výrazně tak přispěli ke kulturnímu vzestupu obce (později mj. přispěli i k založení městské knihovny). (Z historie na webových stránkách spolku Dobrovít)
Kapička musel z existenčních důvodů odejít do Prahy a ředitelem divadla se stal MUDr. Mudroch. Seeman a MUDr. Mudroch školili ochotníky, starali se i o vybavení scény.
1834 - Kotzebue: Zmatek nad zmatek - první české ochotnické divadlo v Dobrovici se hrálo v sále radnice a je považováno za počátek Spolku divadelních ochotníků Dobrovít.
1835-1848 uvedli celkem 73 představení.
Např: J. N. Štěpánek: Čech a Němec, J. K. Tyl: Nalezenec, J. R. Comme Dieu ?: Přítel v nouzi, Panošova šelmovství (Kotzebue ??), Štěpánek: Loupežníci na Chlumu, Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Tyl: Strakonický dudák, Tyl: Jiříkovo vidění, Tyl: Bankrotář, Klicpera: Loketský zvon aj.

Po odchodu H. Kapičky z Dobrovice udržoval spolek při životě Josef Seeman s MUDr. Antonínem Mudrochem. MUDr. Mudroch byl vlastencem, který pomáhal lidem, rozdával léky, sháněl chléb a zdarma léčil choleru. Po roce 1848 byl perzekvován a i divadlo upadalo.

1848-1853 se nehrálo.

1853-1858 divadelní soubor vedli vlastenečtí kněží, světským osobám to bylo po 1848 zapovězeno.

1858 si divadelní soubor vypracoval stanovy a zvolil název Dobrovít (?) (Morávková: Dobrovický zázrak. Amat. scéna 2006, č. 2, jako zdroj uvedeny texty J. Dytrycha. Viz Související Texty)
(V historii na web. str. spolku uveden vznik názvu Dobrovít až 1880.)

1859 nové oživení divadla zásluhou koželuha Františka Čumpelíka, učitele Václava Vlacha a kominického mistra Emanuela Barcala. (Zvláště Emanuel Balcar byl vlastenecký nadšenec, nechyběl na velké řadě táborů lidu, které se v kraji konaly kolem roku 1868. Sdružoval národní život a pomáhal vzdělávat občany v uvědomělé Čechy.)
Po vedením Balcara
1861 uvedli 13 premiér,
1962 11.
1865 začal s ochotníky spolupracovat nově založený pěvecký sbor Dobrovan.

1877 znovu (?) schváleny stanovy Spolku divadelních ochotníků.
Předsedou spolku zvolen Antonín Brož.

1880 (dle historie podle textu J. Dytrycha: 165 let ochotnického div. souboru Dobrovít......) zvolen název spolku Dobrovít.

1883 uv. např. hra Doktor Žvanil (Kalisch, Kaška).
1884 ve spolupráci s pěveckým sborem Dobrovan - Blodkova opera V studni a Smetanova Prodaná nevěsta (patrně za účasti Smetanovy rodiny), dále zpěvohry a několik desítek činoherních představení. Z výtěžku bylo nově vybaveno jeviště, rozšířena knihovna. (Antonín Brož, vzdělaný a pokrokový člověk, daroval městu i bohatou knihovnu a dal tak základ knižnímu fondu veřejné městské knihovny.)

1898 Strakonický dudák (Tyl).

1902 Ztracený život (G. Pfleger Moravský), Přišla do rozumu (E. Krásnohorská podle K. Světlé).
1903 Vychovatel (Mírovský?).

Od 1904 Dobrovít nemohl pro špatný stav používat radnici pro divadelní účely, asi od 1908 hráli v hostinci na Dolení Vinici.
1910 - Rud. Mařík: Sny štědrého večera. 25. 12. Zeyer: Radúz a Mahulena.
Do 1918 uvedli 29 premiér.
1911 - 12. 3. - Bisson a F Carré: Pan ředitel.
Až do počátku 1. světové války se v řízení souboru střídali MUDr. Petr Jodas, Josef Šurovský a Stanislav Brož.
Započata stavba divadelního sálu, 1. svět. válka jeho dokončení zmařila.


"Několik velkých představení sehrál Dobrovít také s jinými ochotnickými soubory, a dokonce pod širým nebem. Tak například hra Před odchodem líčící situaci v Dobrovici v roce 1629. Účinkovalo v ní 100 herců a 20 jezdců. Autorem byl dobrovický režisér pan Havlín a hru režíroval další nadaný Dobrovičák Jaroslav Král." (Morávková)


Po první světové válce měli ochotníci mimořádné úspěchy, umělecká úroveň představení stoupala.
1918-1931(?) uvedli 44 premiér, např. Palackého třída 27 (Šamberk), Naši furianti (Stroupežnický), RUR (Čapek) a další.

1922 spolek členem ÚMDOČ.
1926 k zahájení národopisné výstavy nastudovali společně s pěveckým sborem Dobrovan Tylovu Fidlovačku.

Od 30. let 20. stol. měl repertoár moderní dramaturgickou skladbu.
1932-1944 uvedeno 68 premiér.
1932 členka spolku Anna Helmová obdržela Diplom Šmilovského okrsku ÚMDOČ v Mladé Boleslavi.
1933 oslava 100 let spolku - premiéra hry Radúz a Mahulena (J. Zeyer), dále Vojnarka (Jirásek), Psohlavci (A. Fencl podle Jiráska), Malý lord (Burnettová), Paní mincmistrová (Stroupežnický), Pasekáři (Sokol-Tůma), Strakonický dudák (Tyl), Jan Výrava (Šubert) - velké představení sehrané v přírodě.
1934 úmrtí předního člena, "duše spolku" Jaroslava Krále, důvěrníka IV. obvodu Šmilovského okrsku ÚMDOČ.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1942 uv. hra Doktor Praetorius (Cert Götz).
1944 činnost spolku zakázána.
1946 byl s Dobrovítem sloučen soubor Havlíček (viz) a byla prosazena moderní hlediska v uměleckých otázkách i technice, úroveň rostla.
1947 Rozkošná příhoda (A. Caillavet).
1949 z popudu ochotníků Karla Manna, Františka Pavlase a Míly Fadrhonce byl poprvé zorganizován festival ochotnických souborů mladoboleslavského okresu „Pojizerské hry“. Dobrovičtí ochotníci tak položili základ tradice, která postupně přerostla hranice okresu a dnes je jednou z nejstarších přehlídek amatérských divadel v republice. Během uplynulých 59 ročníků se festivalu zúčastnilo přes 60 souborů (včetně krajanů z Chorvatska), které sehrály téměř 450 představení pro dospělé i dětské diváky.
1949 Dobrovít nastudoval 5 inscenací: Jirásek: Lucerna, Priestley: Inspektor se vrací, Kožík: Meluzina, Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, Šamberk: Jedenácté přikázání, Miller: Všichni moji synové. Hráli 14x, 3x na zájezdě.
1949 - Kožík: Meluzina. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1949 ONV Mladá Boleslav k ocenění souboru: Člen kruhu vítězných souborů UMDOČ.

1950 Shakespeare: Večer tříkrálový, režie ing. K. Macas, výprava Fr. Segrt, taneční úprava L. Pavlasová, hl. role Fadrhonc. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 23. místo soutěže. A. Jirásek: Lucerna - účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

Od 1951 (po likvidaci spolků) soubor hrál jako Dramatický odbor závodního klubu ROH Cukrovaru.
1951 např. Vojtěch Cach: Duchcovský viadukt.
1952 Lope de Vega: Vzbouření na vsi. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1953 - Bří Mrštíkové: Maryša. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1953 N. V. Gogol: Ženitba. Účast na ObP Červenec 1953, Lysá nad Labem.
1954 Tyl: Paličova dcera (viz Obrázek).
1954 - Ostrovskij: Talenty a ctitelé. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1955 - Sv. Čech: Výlety pana Broučka tentokrát do XV. století. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1956 - Tyl: Pražský flamendr. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1956 - Dobrovít, E. Vachek: Aféra; Bidýlko. Účast na okresní soutěži divadelních ochotníků LUT o. Mladá Boleslav - 2. místo ve skupině B.
1957 - E. Vachek: Bidýlko. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1957 - Tureček-Jizerský: Muziky-muziky, režie Fr. Cyprian.
1958 oslavy 125. výročí založení, Tyl: Paní Marjánska matka pluku, účast na Pojizerských hrách.
Na přelomu 50. a 60. let uv. např. Třetí přání (Blažek), Dům na rozcestí (Stanislav), Past na myši (A. Christie).
1959 - Jirásek: Kolebka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1960 - Kožík: Cesty žen. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1961 - Kyncl: Voják. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1962 - Janovský: Je libo cigaretu? Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1963 - Vuolijoki: Ženy na Niskavuori. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1964 - Pawel Galian: Výslech trvá (polská hra). Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1965 - Turner: Fantastická rodina. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1966 Bukovčan: Hledání v oblacích, účast na Pojizerských hrách.
1967 - Popplewell: Paní Piperová zasahuje. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1968 - František Kožík: Přátelství, hra ze života lékařů v tropech, účast na OP v Byšicích. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1969 - De Benedetti: Jelen v laguně. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1970 - L. Cary: Velká zlá myš. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1971 Dobrovít, divadelní soubor ZV ROH LSD Jednota Mladá Boleslav.
1971 Šamberk: Nechci žít z tvého věna. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1972 Stroupežnický: Naši furianti, Pavel Dostál: Výtečníci, režie J. Dytrych, účast na FEMAD.
1972 - Stroupežnický: Naši furianti. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1974 Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1975 - B. Becher - G. Jeroným: Případ Denzinger. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1976 Nataša Tánská: Oblázek na břehu mořském. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1978 - Manzari: RUKA NA RAMENI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1979 Bratři Čapkové: Ze života hmyzu. Hráno v přírodě za spoluúčasti dalších ochotnických souborů z okolí pod vedením mladoboleslavského režiséra Kuny a Dobrovít se výborně zhostil epizody Motýli.
1979 - Dobrovít, C. Goldoni: Mirandolina. Účast na OP vesnických DS, Chotětov. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1979 - Společné představení divadelních souborů Tyl KP Mnichovo Hradiště, Tyl OB Bakov nad Jizerou, Kolár DK ROH AZNP Mladá Boleslav a Dobrovít OB Dobrovice -
Bří Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1980 - Dvořák-Němec: VZPOURA NA OVOCNÉM TRHU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1981 - Horníček: SLAMĚNÝ KLOBOUK. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1982 - Hubač: DŮM NA NEBESÍCH. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1983 150 let souboru, uvedena Jiráskova Lucerna.
1983 - Jirásek: LUCERNA. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1984 - Hrabal: BAMBINI DI PRAGA. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1985 - Otčenášek: VÍKEND UPROSTŘED TÝDNE. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1985 - Divadlo mladých při Dobrovítu, Švestka: MLUVÍCÍ PRSTEN. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1986 - Zelenka: NÁMLUVY. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1987 Dobrovít, divadelní soubor Osvětové besedy Dobrovice, 50 členů, vedoucí ing. Jan Dytrych.

1987 - Jiří Hubač: Generálka, r. ing. Jan Dytrych. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1988 - Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Josef Marvan. Účast na kraj. přehl. a KP div. klasiky. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1989 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Josef Marvan. Účast na KP a KP div. klasiky. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1990 - Wolfgang Kohlhaase: RYBA VE ČTYŘECH; Shaw: ČERTŮV KVÍTEK. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice - obě inscenace.
1991 - Wilde: CANTREWILLSKÉ STRAŠIDLO. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1992 - Knauth: ŽENY NA SNĚMU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1992 a 1993.
1993 - Weberová: BUBÁCI A HASTRMANI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1994 - Chavalier: ZVONOKOSY. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1995 - Nestroy: TALISMAN. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1996 - Christie: VRAŽDA NA FAŘE. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

V 90. letech 20. stol. spíš kvalitní zábavní repertoár, např. Chevalier, Nestroy, Christie, Klicpera.
1998 - V. K. Klicpera: Ženský boj. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
Od založení souboru do 1998 sehrál okolo 600 inscenací v 2080 představeních.
1999 - L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek; Paní mincmistrová. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice - obě inscenace.

2001 G. Feydeau: Brouk v hlavě, režie Jiří Matta a Jan Dytrych.
2002 Drda: Dalskabáty, režie kolektiv, scéna Dytrych a kol.
2003 G. Feydeau: Dáma od Maxima, r. a scéna Jan Dytrych s kol. Účast na přehl. Erbenův Miletín. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2004 J. B. Molière: Lakomec, r. Jaroslav Bartoň, pomocná r. a scéna Jos. Zubák, scéna Dušan Verner, r. Jan Dytrych.
2004 Bengt Ahlfors: Popel a pálenka, r. Jan Dytrych. Účast na Erbenově Miletínu.
2005 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, režie J. Dytrych, scéna Dušan Verner. Účast na Pojizerských hrách.
2005 Wolfgang Kohlhase - Rita Zimmerová: Ryba ve čtyřech. Účast na Erbenově Miletínu a Pojizerských hrách.
2006 - John Patrick: Podivná paní Savageová. Účast na Erbenově Žebráku. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2007 Michael Coney: Habaďura. Účast na Erbenově Miletínu.
2007 Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů. Účast na Pojizerských hrách.
2008 - P. Horsler: Řež a běž. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2009 Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa. Pojizerské hry a Erbenův Miletín. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.
2010 - Divadelní spolek Dobrovít, Noël Coward: Rozmarný duch. Účast Erbenův Miletín. Pojizerské hry.
2011 Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou. Divadelní Erbenův Miletín a Pojizerské hry.
2012 Zdeněk Štěpánek: Řeznická opereta, režie Tomáš Sedláček.
2012 Federico Inclán: Noc s Casanovou, r. Olga Dočekalová, Antonín Sýkora. Pojizerské hry.
2013 - PŘÍŠTÍ ROK VE STEJNOU DOBU. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.
2013 - DS Dobrovít - klub Binec, David Drábek: Jedlíci čokolády. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2013 - Božena Fixová: Drak pro princeznu. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2013 - Bernard Slade: Každý rok ve stejnou dobu. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2014 - DS Dobrovít „Binec“, Igor Bauersima: Faktory. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2014 - Georges Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2015 - DS „Binec“, Vladislav Kracík: I na Batmana občas padne smutek. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2015 - Oscar Wilde: Cantervillské strašidlo. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2016 - soubor „Binec“, Vladislav Kracík: ...A ZA TRACYM TYGR. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2016 - Šárka Fenyková: KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2017 - soubor „Binec“, David Drábek: VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2017 - Jevan B. Thomas: CHARLEYOVA TETA. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2018 - Ray Cooney: NERUŠIT, PROSÍM. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2019 - David Adámek: HLASOVÁNÍ; Robert Thomas: INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice - obě inscenace.


---
V posledních desetiletích se soubor také pravidelně věnuje práci s dětskými herci (viz Dobrovít, dětský DS, činný od 70. let 20. stol.).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 52, 374.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY českého divadla I. - IV. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. II.díl s. 290, 292; III. díl, s. 191.

DYTRYCH, Jan: 160 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít. Nové Dobrovicko 1993, č. 8.

DYTRYCH, Jan: 165 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. AS 1998, č. 2, s. 34–35.

DYTRYCH, Jan: Ochotnický divadelní spolek Dobrovít slaví 165 let. Boleslavský deník 20. 2. 1998. kART.

DYTRYCH, Jan: 165 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. Rkp. článku pro Boleslavský deník 1998. Plné znění i s daty (údaje o vybavení jeviště). kART.

FRANĚK, Josef: Století divadla v Dobrovici. Národní politika 4. 4. 1933.

KNOR, F. – HEŘMANSKÝ, J.: Kulturní život v Dobrovici. In: 1558–1958 Dobrovice 400 let od povýšení na město. Dobrovice 1958, s. 33-37.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 129–130.

MORÁVKOVÁ, Pavlína: Dobrovický zázrak. Amatérská scéna 2006, č. 2.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 172–173.

PAMÁTNÍK divadelního spolku Dobrovít v Dobrovici, vydaný k stému výročí založení divadla dobrovického. 1833–1933. Mladá Boleslav 1933. 40 s. KK; DNM: T 2612.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

PŘEHLED 1949–1999. Pojizerské hry v Dobrovici. Město Dobrovice a Ochotnický divadelní soubor Dobrovít 1999. 20 s.

SLÁDEČEK, A.: Paměti města Dobrovice a jeho okolí. Praha 1900, s. 355.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Hádejte kolikáté jsou letošní Pojizerské divadelní hry. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 48–49.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 57.

STREJČEK, Ferdinand: Jak se Dobrovice probouzela. In: Památník národopisné výstavy a slavností v Dobrovici 1926, s. 44.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ŠMOLÍK, M. zprac. Pozůstalost Karla Macase. Rkp. 2000. 2 s. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 293–294.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 252.

WEBOVÉ stránky souboru Dobrovít – http://www.dobrovit.wz.cz/ – 11. 9. 2012 (viz www odkazy).

Ochotnické divadlo 1957, č. 6, s. 142.
Amatérská scéna 1999, č. 2.

Boleslavský deník, 08.04.1998.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56; č. 5, s. 92; č. 11, s. 200.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164; č. 11, s. 289.

Právo, 25. 04. 1997.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 1.
Archivy:
Archiv DS Tyl, pamětní kniha:
Chotětov, Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů, plakát, 1979 - program - viz Obrázky.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2438/1914, SDO.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 12.951-7, 7 Pl 1886-1888.
T 10029, Pozvánka k 100. výročí Spolku Dobrovít v Dobrovici. 1933.

Soukromý archiv Václava Hlaváčka, Kronika TSO Sokol Krnsko:
Krnsko, Sokol, Kronika souboru, Domov je u nás, 1956 (a další zmiňovaná představení souborů jsou odehrána v rámci okresní soutěže LUT 1956 okresu Mladá Boleslav). Viz Obrázky.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO2: plakáty 1931-1933.
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy 1916–1936.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav 1951-1954, sg 262; 1959–1976, sg 456/8.
Divadelní spolek Dobrovít – aktový materiál 1864–1940.
Městský úřad Dobrovice, aktový materiál, sg IC2c, IC3c, IC4a – 10 div.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Byšice, Okresní divadelní přehlídka - plakát, 1968
Chotětov, o. Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů - plakát, 1979
Dobrovice, Dobrovít ZK Cukrovar,  Vachek: Aféra, 1957
Dobrovice, Dobrovít, Děvče z Obřího dolu, s.a., účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, Děvče z Obřího dolu, s.a.,účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, diplom čestným členům, 1920
Dobrovice, Dobrovít, Dr.Praetorius, účinkující 2
Dobrovice, Dobrovít, Duchcovský viadukt, 1951
Dobrovice, Dobrovít, Had z ráje, s.a., účinkující
Dobrovice, Dobrovít, Jakož i my odpouštíme, 1940, r. J. Merrell
Dobrovice, Dobrovít, Její pastorkyňa, s.a., účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, Kamaráde, kde jsi, 1939, účinkující
Dobrovice, Dobrovít, Křest kroniky 60 let Pojizerskych her, 2009
Dobrovice, Dobrovít, Mistr ostrého meče, Krpata, 1941, účinkující
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra v přírodě, s.a.
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra, dat. 21.5. 1958, výjev,
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra, dat. 21.5. 1958, výjev,
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra, dat. 21.5. 1959, účinkující
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra, účinkující před nezn, pavilonem, s.a.
Dobrovice, Dobrovít, Noc s Casanovou, 2012
Dobrovice, Dobrovít, Paličova dcera, 1954, účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, Paličova dcera, 25.12. 1954, účinkující
Dobrovice, Dobrovít, Paní mincmistrová, 193x,  r.L.Novotný, skupina účinkujících
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 1
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 10
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 2
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 3
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 4
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 5
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 6
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 7
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 8
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 9
Dobrovice, Dobrovít, Pojizerské hry 2006, novinový článek
Dobrovice, Dobrovít, předávání poháru, dat. 16.5. 1959
Dobrovice, Dobrovít, Rettigová, účinkující
Dobrovice, Dobrovít, Řež a běž, 2008
Dobrovice, Dobrovít, Řeznická opereta, 2012
Dobrovice, Dobrovít, Šamberk: Éra Kubánkova - plakát, 1886
Dobrovice, Dobrovít, Slovanské nebe, Toman, 1955, r. Míla Fadrhonc, scéna
Dobrovice, Dobrovít, Strakonický dudák, 1989
Dobrovice, Dobrovít, Strakonický dudák, 1989
Dobrovice, Dobrovít, Svatba Krečinského - program, 1950
Dobrovice, Dobrovít, Svatba Krečinského, 1949
Dobrovice, Dobrovít, Třetí zvonění, Štech, výjev ze hry
Dobrovice, Dobrovít, Večer tříkrálový - program, 1950
Dobrovice, Dobrovít, Večer tříkrálový, 1950
Dobrovice, Dopbrovít, Hrobka s vyhlídkou, 2011
Dobrovice, DS Dobrovít, Doktor Kalous - plakát, 1888
Dobrovice, DS Dobrovít, Éra Kubánkova -  plakát, 1886
Dobrovice, DS Dobrovít, Éra Kubánkova -  plakát, 1886
Dobrovice, DS Dobrovít, Paní řiditelka Švehlová - plakát, 1886
Dobrovice, DS Dobrovít, Sedlák křivopřísežník - plakát, 1888
Dobrovice, DS Dobrovít, Šlechetníci - plakát, 1888
Dobrovice, DS Dobrovít, Tak se chytají vrány - plakát, 1888
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela
Dobrovice, Pojizerské hry, novinový článek, 1959
Dobrovice, XXV. Pojizerské hry  - plakát, 1974
Dobrovice, XXVI. Pojizerské hry - plakát, 1975
Krnsko, Sokol, Kronika souboru, Domov je u nás, 1956
Mladá Boleslav, Kolár - recenze 1936-1950, Nocí poraněn, Asagao, 1947
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1951-1961, Boleslav I., 1960
Najman, Zdeněk, herec, Dobrovice, Dobrovít, portrét
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Dobrovít, SDO / ZK Cukrovar / LSD / Osvět. beseda / div. spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela
Dobrovice, Dobrovít, Jakož i my odpouštíme, 1940, r. J. Merrell
Dobrovice, Dobrovít, Mistr ostrého meče, Krpata, 1941, účinkující
Byšice, Okresní divadelní přehlídka - plakát, 1968
Dobrovice, Dobrovít, Strakonický dudák, 1989
Dobrovice, Dobrovít, Řež a běž, 2008
Dobrovice, Dopbrovít, Hrobka s vyhlídkou, 2011
Dobrovice, Dobrovít, Řeznická opereta, 2012
Dobrovice, Dobrovít, Noc s Casanovou, 2012


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.