Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x
1870 založen Spolek divadelních ochotníků, tím nastala v Berouně pravidelná ochotnická činnost.
Navázali na předchozí činnost od r. 1827 U Veselých, ve staré škole, Na Plzeňce a U Novotných, viz Berounské ochotnické divadlo, počátek.

1880 uv. Šlechta ducha (Checinski, přel. A. Kotík); veselohra Otrok aneb Chléb z milosti (Krylov, z ruštiny do němčiny přeložil G. Moser), v hlavních rolích Hojka, Malý, Sieger, Hajný, Müller, Doskočilová, Matiasová, Svobodová.
1883 uv. Žižkův meč (Klicpera), Těžké ryby (Balucki, Překvapení (Just), Fraška a basa (Pihert).

1885 - 22. 11. - Lad. Stroupežnický: Paní ministrová, podruhé.

Od 1888 jedním z nejvýznamnějších ředitelů SDO E. Hojka (do 1907).
Vybíral repertoár z obrozenecké doby (Klicpera, Tyl), začal prosazovat i realistická dramata a veselohry Stroupežnického, Štolby, Štecha nebo díla přeložená. Ke spolupráci získal i známého pražského herce J. Mošnu, ochotníky sjednocoval i prostřednictvím veřejných akcí.

1895 na Národopisné výstavě vystaveny různé staré památky, za to spolek obdržel bronzovou výstavní medaili, což aktivizovalo další činnost.
Pořízeno bylo nové moderní jeviště s mnoha dekoracemi malovanými R. Skálou z Prahy a s oponou malovanou H. Ullikem. Vše bylo zřízeno v nové prostorné místnosti U Novotných. Staré památné jeviště prodáno ochotníkům na Závodí, kde shořelo při požáru U jelena.

1896 uv. Klub mládenců (Balucki), Mlynář a jeho dítě (Raupach) - v hl. rolích Chalupecký, Roll, Fron, Holovský ml., dále Písmákova dcera (Ruth) - spoluúčinkovala hudba 88. pěšího pluku Teuchert-Kaufmanna, v hl. rolích Řehořovská, Smrčková, Veselá, Hojka, Reichl.

1897 Velko a maloměšťáci, Pan podprefekt, Dva světy, Pohořel, Z české domácnosti, Uhlíři, Vosí hnízdo.

1898 stěhování do nových místností U Litavy, kde byl také uspořádán ochotnický sjezd, při něm sehrány Dva světy (Ladecký) - uvedeno též na zájezdu ve Velké Vísce u Hořovic, Furiant, Josef Kajetán Tyl, Šotek, Osudný šáteček, Bratři, Lóže svobodných zednářů, Nioba, Na dušičky.

1899 uvedeny hry Ženilkov, Katakomby, Naši furianti (na počest 30 let ochotnické činnosti ředitele E. Hojky).
Hra Otec nejprve Místodržitelstvím nebyla povolena, rekurs spolku však byl vyřízen kladně. List Thalie k tomu poznamenal: "Berounské obecenstvo bude se moci nyní přesvědčiti, kterak může hra dáti příčinu ke snižování katolické církve a duchovního stavu" (tak zřejmě znělo původní zdůvodnění zákazu).

1903 Pomsta Catulova (Vrchlický), Vražda na Uhelném trhu (Bergen), Jen mimochodem (Pešková), Revizor (Gogol).
1904 Nioba, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Dva světy (rež. K. Faltys).
1905 Reduta, Vřele milovaný Célimare.
V té době hráli:
Mayer, Hojka, Kučerová, Mayerová, Holovský, Podrazský, Nosek, Nosková, Slanička, Veverka, Dvořák, Strach, Krobová, Scheidlerová, Rakušanová, Pochylová, Sieger, Hanzík, Retta, Řehořovský, Wagner, Svoboda, Lorenz, Kučerová, Hrudová, Faltysová, Faltys, Pěnkavová, Fišerová, Poupa, Šanda, Novák, Zavadil, Jabůrková, Hanžlová, Hrabě, Lesík a další.

1906 SDO zahájil sezonu otevřením nového divadla v sále právovárečného měšťanstva v hotelu U tří korun.
Uv. Lucerna, režie Z. Veverka, dále např. Jos. Štolba: Na letním bytě, J. K. Tyl: Paličova dcera, Lad. Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, V. Štech: Třetí zvonění.

Od 1907 Spolek divadelních ochotníků vedl E. Mejstřík - do 1921.
1907 - 13. 10. - Stroupežnický: Naši furianti; - 15. 12. - Vojta Hababa: Loli Cornotti, tříaktová fraška. Hráli svižně, čestnou zmínku si zasloužily dámy Scheidlerová, Horáková, Součková, Bechyňová, z pánů Veverka, Veselý, DvořákStrach, Nosek, Holovský a Berdich.
E. Hojka jmenován čestným členem SDO.

1909 - F. F. Šamberk Palackého třída 27.

1910 - 13. 11. - G. Kadelburg: Kaňka, 4. 12. - Fr. Ruth: Záletníci, 10. 12. - J. Štolba Na letním bytě, 26. 12. C. Kraatz: Alpský turista.

1911 - 12. 3. - Fr. Ruth: Písmákova dcera, r. Zd. Veverka, který s velkým pochopením hrál také písmáka Václava Rubeše; 25. 3. - O. Blumenthal a G. Kadelburg: U bílého koníčka, 26. 3. - O. Blumenthal a G. Kadelburg: To jsem sám rád; 10. 6. - A. F. Šubert: Žně, r. Zd. Veverka; Schönthan dle Dickense: Malá Dorritová; Jan Ladecký: Dva světy; Jos. Štolba: Na letním bytě; F. X. Svoboda: Směry života; Fr. Ruth: Písmákova dcera, Ch.Bich-Pfeifferová: Sedlák křivopřísežník; B. Viková-Kunětická: Cop, režie Zd. Veverka; 12. 11. - W. Sommerset Maugham: Královská výsost, komedie, přel. Karel Hašler, režie Zd. Veverka. - 26. 11. - P. Cavaillet: Čokoládová princezna, veselohra o 4 jednáních, režie Zd. Veverka. - 26. 12. - Fr. Fuson a Ferd Wicheler: Vdavky slečny Beulemansovy, režie Zd. Veverka; Fišer - Hanuš: Vřele milovaná Klementina. Výtěžky na dobročinné účely, mj. na pomoc českým menšinám v Českém Šumburku a v Nové Vsi u Duchcova.

1912 - 1. 1. - Kurt Kraatz a H. Stobitzer: Mamselle Tourbillon, r. Zd. Veverka; 25. 3. F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. Zd. Veverka; 8. 4. - G. Kadelburg a M. Bernstein: Matěj Kačaba, r. Zd. Veverka; 28. 9. - W. J. Locke: Perská kočička, přel. A. B. Dostál, režie Z. Veverka;
1912 - 3. 11. - na paměť 20. výročí úmrtí Lad. Stroupežnického uvedeno drama Václav Hrobčický z Hrobčic, režie Zd. Veverka. O dramatické činnosti oslavencově promluvil prof. Ferd. Pakosta.
1912 - 24. 11. - Karel Leger: V zakletém zámku, režie Zd. Veverka; 6. 10. - Armont a Nancey: Zebra, fraška, r. Veverka.

1914-1918 během války činnost ochabla.

1918 oslava 50. let ND a 90 let činnosti Spolku divadelních ochotníků - hlásili se k počátku divadelních představení už od 1827.
Výstava na radnici, společenské akce, přednáška České jeviště před padesáti lety.
O Vánocích uv. Jiráskovu Lucernu v režii Gustava Peltána. V hlav. rolích: Matylda Antonínová, Jan Hajniš, Ant. Slanička, Vilma Pitrová, Hana Šeflová, Ed. Chvojka, Jos. Antonín, Václ. Berdych, Ant. Leraus, Ladisl. Jelenský, Jiří Holovský, M. Hajnišová, Gustav Peltán, Karel Holovský a další. Spoluúčinkoval mužský sbor vedený Fr. Tichým. Závojové tance provedl ženský odbor Sokola řízený E. Pechočovou. Komparsy zajistil zábavní výbor spolku Havlíček.

1920 - 26. 9. - SDO zahájil sezonu hrou Abigail H. Horákové: Páni, za režie Lad. Honzíka, jenž hráli roli Pavla Petráně. Hráno U Tří korun.
1920- 27. 10. - Karel Balák: Terna, režie J. Holovský.

Další hry: Naši furianti (režie A. Peltán), Berounské koláče (režie Fr. Tichý), Noc na Karlštejně a Přítmí (Kvapil, r. Tichý).

1921 účast na Všeochotnickém sjezdu v Praze - na cyklu předsjedových představení s hrou Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický).
1922 ÚMDOČ registrovala Spolek divadelních ochotníků.
Ve 20. letech uváděli Kvapila, Sokola-Tůmu, Jiráska atd.
1927 oslavy 100 let existence Spolku divadelních ochotníků, uv. Naši furianti.
1929 o situaci ve spolku, ale i v ochotnickém divadle obecně, psal prof. obchodní akademie A. Kytka - viz Související texty.
Bibliografie:
HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 1-3 a 30.

KAZDA, K.: Sto let spolku divadelních ochotníků v Berouně 1827-1927. Spolek divadelních ochotníků 1927. KK.

KYTKA, Antonín: O ochotnické divadlo v Berouně. Osvětový věstník Podbrdska. Beroun 1929, č. 2, s. 18-20.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 61-63.
Foto č. 23: Dívčí postava (sl. Kučerová) z inscenace Vrchlického Pomsty Catulovy, asi 90. léta 19. stol.

nesign.: Emanuel Hojka, Divadelní list Máje 6, 1908, s. 360.

SEZNAM repertoáru ochotnického divadla v Berouně. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského. MKd.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 237-241.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.
Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 8, s. 70, č. 35, s. 298.

České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Divadlo, roč. 5, 1906, č. 1, s. 32; č. 2, s. 61, č. 3, s. 83; č. 6, s. 62; č. 7, s. 83-85; 1907, č. 10, s. 242.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 58.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.
Divadlo 1909, č. 14, s. 363.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114, č. 5, s. 137.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 11, s. 289; č. 12, s. 311, 312; č. 18, s. 432.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8, příl. 3, s. 25, příl. 5, s. 46.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 3, listopad 1911, s. 38; č. 4, s. 50; č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 30. 9. 1920, č. 37, s. 428; č. 44, s. 504.
Jeviště 1921, č. 23, s. 368.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 25, 28-9, č. 3, s. 45, č. 8, s. 111, č. 16, s. 207.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 5, s. 39, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 119.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 23, 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 39, č. 6, s. 47, č. 8, s. 63, č. 9-10, s. 79, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174, č. 23, s. 184.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 42, č. 6, s. 51, č. 18-19, s. 149, č. 20, s. 156, č. 21, s. 167.
Archivy:
Muzeum Českého krasu:
Plakáty SDO; opona H. Ullika 1865, foto, knihovna SDO v Berouně.

Národní muzeum, divadelní odd., sbírka plakátů:
C 13.241-51, 11 Pl mj.: 1898 Dva světy, jh. R. Deyl st., 1899 Katakomby, jh. R. Deyl st., 1942 Noc na Karlštejně, jh. R. Deyl st.

Státní okresní archiv Beroun:
Fond Beroun: Spolek divadelních ochotníků Beroun (založen r.1827), 1817-1927, 2, 34 bm zpracováno a inventarizováno 0, 22 bm nezpracováno
Materiály z vlastní ochotnické činnosti, mnoho divadelních her, materiály k osobě dlouholetého ředitele spolku Emanuela Hojky (významná korespondence spolku s Rudolfem Deylem st. a Jindřichem Mošnou). Fotografie: 31 ks fotografií a 1 album.
KOPEČKOVÁ EVA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V BEROUNĚ, (1817) 1827 - 1927. Sdružený a skupinový inventář (část), 1989, s. 89, ev. č. 77/1.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: V. divadelní hry a jiné rukopisy.
č. 200, kart. č. 3. Dušan Klapka: Ze života našeho Mošny – Klapkův rukopis, s. a.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: I. Knihy, č. 1.
Stanovy Spolku divadelních ochotníků v král. městě Berouně (2x a rukopis) 1913.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: I. Knihy, č. 2.
Památky ochotnického divadla v Berouně od r. 1833 až 1842.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: I. Knihy, č. 3.
Zápisky spolku divadelních ochotníků (stručné dějiny spolku v konceptu).
1827-99, rukopisy z poč. 20. stol.

Související Organizace

Související Obrázky

Beroun, Berounské divadlo, Kdo ví, k čemu je to dobrý - Rohovín Čtverrohý, návěští asi 1834  (leták)
Beroun, Berounské divadlo, Zmatek nad zmatek, návěští, 1838  (leták)
Beroun, Dějiny ochotnického divadla v Berouně, rkp. s. 1 /viz Alba/
Beroun, Hojka Emanuel, dlouholetý ředitel SDO, portrét /další viz Alba/
Beroun, Kněžna v Lucerně
Beroun, kniha záznamů o představeních 1833-1842
Beroun, Nechanický J. E., Kytka mnohobarevná,1836, tit. strana
Beroun, ODi, Husisté u Naumburku - rkp. plakát, 1844
Beroun, Počátky divadla berounského,1826, rkp. s. 1
Beroun, portál jeviště Svůj svému s oponou, v restauraci Na Plzence, foto, s. a., muzeum
Beroun, Quodlibet, písně, Hayden, Národní píseň, 1835
Beroun, SDO, Divadelní věstník, 1903
Beroun, SDO, Domov,  Divadelní věstník č. 2, 1903
Beroun, SDO, Dva světy - plakát, 1898
Beroun, SDO, Dva světy - plakát, 1898
Beroun, SDO, Katakomby - plakát, 1899
Beroun, SDO, Lucerna - plakát 1918
Beroun, SDO, Nioba,  Divadelní věstník č. 6, 1904
Beroun, SDO, Palackého třída 27 - plakát, 1909
Beroun, SDO, Pomsta Catullova, Vražda na uhelném trhu, Jen mimochodem,  Divadelní věstník č. 1, 1903
Beroun, SDO, Pomsta Catulova, 1890, dívčí postava
Beroun, SDO, Reduta, Divadelní věstník č. 8, 1905
Beroun, SDO, Revizor,  Divadelní věstník č. 3, 1903
Beroun, SDO, Silvestrovská zábava - plakát, 1895
Beroun, SDO, Vřele milovaný Célimare, Divadelní věstník č. 9, 1905
Beroun, SDO, výzva spolkům, příprava župního sjezdu, 1880, Matice divadelní
Beroun, SDO, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Divadelní věstník č. 7, 1904
Beroun, SOkA, historie SDO 1
Beroun, SOkA, historie SDO 2
Beroun, SOkA, historie SDO 3
Beroun,SDO, Dva světy - plakát, 1904
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Kazda Karel, Sto let SDO v Berouně, obálka
Kazda Karel, Sto let SDO v Berouně, s. 4, 5
Kazda Karel: Sto let SDO v Berouně, s. 40, obsah
Pippich, o uvedení hry Z české domácnosti, 1880, dopis SDO Beroun, 1. a 4. s.
Pippich, o uvedení hry Z české domácnosti, 1880, dopis SDO Beroun, s. 2 a 3


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Beroun, Kněžna v Lucerně
Beroun, Hojka Emanuel, dlouholetý ředitel SDO, portrét /další viz Alba/
Beroun, Nechanický J. E., Kytka mnohobarevná,1836, tit. strana
Beroun, SDO, Dva světy - plakát, 1898
Beroun, SDO, Pomsta Catulova, 1890, dívčí postava
Beroun, SDO, Katakomby - plakát, 1899
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Beroun, SDO, Lucerna - plakát 1918
Beroun, SDO, Palackého třída 27 - plakát, 1909
Beroun, SDO, Pomsta Catullova, Vražda na uhelném trhu, Jen mimochodem,  Divadelní věstník č. 1, 1903