Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo pro zřízení Lidového divadla

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 190x, 191x, 192x
1901 členové ČOJ Pokrok (viz) společně s několika představiteli městského zastupitelstva utvořili Družstvo pro zřízení a vydržování lidového divadla v Žižkově, které Bezovku upravilo.
1902 uvedeno: Královna Barbora (Kolár) - režie Wiesner, v hl. rolích Trousilová, Hochmann, Endová, Mencl, Godek, Chalupník, Bořík, Roch; Liščí kůže, Dcery pana Zajíčka, Mlynář a jeho dítě, Na dušičky, Plukovník Pemperton, Třetí zvonění, Malý lord, Fiakr číslo 117, Paní majorka, Čest, Blázinec na cestách, Olymp, Kráska z Ostende, Václav Hrobčický z Hrobčic, To jsem rád, Pražský žid, Žárlivá, Debora, Na letním bytě, Exulanti.
1903 Družstvo se zcela osamostatnilo od Pokroku. 84 členů, činných 21.
1903 uvedlo v Pištěkově divadle: Jan Hus (Tyl) - režie Al. Wiesner, 11. 10. - J. Vrchlický: Rabínská moudrost, poté L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník; Zajíc; J. J. Kolár: Pražský žid, Fr. Ruth: Šlechetníci, G. Hauptmann: Hanička, Fr. Ruth: První klient, Jan Ladecký: Dva světy, V. Štech: Ohnivá země.
Režisér Frant. Bořík, též oblíbený herec (od r. 1882, zpočátku v Plzni),
často hrál intrikány - kardinála v Janu Husovi, Přibíka Jeníška v Pražském židovi.
1905 J. A. Salov: Darmojedka, režie Jan Rajský.
1905 - 17. 12. - oslavilo družstvo třicet let ochotnické, herecké a činnosti svého režiséra Petra Rocha. Oslavenec si při této příležitosti vybral Tylova Strakonického dudáka - zahrál si Kalafunu - skvěle. Mj. získal diplom zakladatele spolku.
1906 - 23. 9. - družstvo zahájilo svou 23. sezonu - 23. 9. sehrána Závěť (Štolba), režie Roch, výborná souhra, přesná výprava, hráli např. Bořík (jako Sýkora), Rücker (Sýkora ml.), Hlaváč (Votava), Řeřábek (Jirka), sl. Moučníková, Somrová. Poté dle Verna Děti kapitána Granta, režie Fr. Bořík, hráno 13x, Se stupně k stupni, režie Fr. Bořík, čestný večer Jana Rajského, který vystoupil v roli Fricka Řimbaby, "komis na zahálce".
1906 – 11. 2. - Hlavatý: Městská rada na námluvách, fraška; 12. 2. – Šamberk: Jedenácté přikázání, 17. 2. Jan za chrta dán, 18. 2. - Drama čtyř chudých stěn, 25. 3. - sehráli frašku On a jeho sestra, 26. 3. - Matčin hřích, 2. 12. - H. Sudermann: Skryté štěstí.
1907 - Lešetínský kovář, zahajovací představení zimní sezony.
1908 - 2. 2. - Tylovy oslavy - 100. výročí narození, uveden Strakonický dudák.
-----
1908 - 20. 12. - K dvacetiletí ochotnické činnosti režiséra a herce Frýdy-Rückera: Poprvé nesměle vystoupil na malém jevišti Besedy Stankovský ve Stankovského hře Samá ženidla. Od té doby prošel mnoha spolky, v nichž všude horlivě působil jako neúnavný režisér, např v Hálku, Pokroku, Okoři aj. Jeho působení bylo vedeno poctivou snahou po pečlivém rozkrytí hry, láskou k věci, která dokáže představení dovést k úspěchu. Rád a s chutí také hostoval a jako dobrý herec byl také více spolky zván.
-----
1910 - 13. 11. - Jos. Skružný: 20 000 za Karličku, fraška. - 27. 11. - Curt Kraatz: Automobilista
Hráli zde do 1910, kdy zde zah. Weissův biograf. Zařízení jeviště v dražbě prodáno břevnovským ochotníkům.

1911-1923 opět Družstvo pro zřízení Lidového divadla v Žižkově. Člen ÚMDOČ. Pod tímto názvem také hráli, i když ČOJ Pokrok 1919 obnoven.
Bibliografie:
PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově, 1920-1923 [PS243]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 43.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.


Divadelní listy 1902-03, č. 1, s. 19, č. 19, s. 345.

Divadlo 1903/4, č. 4, s. 91.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 124, č. 9, s. 213.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 9, s. 233.
Divadlo 1906/07, č. 1, s. 30, č. 5, s. 158; č. 7, s. 180, č. 8, s. 201 (Frant. Bořík, i foto).
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 206.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 56.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 5, s. 136.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: C 16 244-246, C 16 247-249, C 16 250-251, 8 Pl (Družstvo pro zřízení Lidového divadla).
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1911, i. č. 361/4672/1911, Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově.
Fond ZU spolky 1911, i. č. 361/830/1915, Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4630/1920, Družstvo pro přípravu lidového divadla.
Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/3538/1923, Zřízení lidového divadla (zánik).

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Darmojedka - plakát, 1905
Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Děti kapitána Granta - plakát, 1906
Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Se stupně k stupni - plakát, 1906


Mapa působení souboru - Družstvo pro zřízení Lidového divadla

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Darmojedka - plakát, 1905
Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Děti kapitána Granta - plakát, 1906
Praha-Žižkov, Družstvo pro zřízení Lidového divadla, Se stupně k stupni - plakát, 1906