Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ČOJ / Obč. beseda/ SDO Beseda, JZD / HEJAHEJ – Občanské besedy o.s. / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1894
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1894 založena Čtenářsko ochotnická jednota.
1895 spolek změněn na Občanskou besedu s 24 členným DO, hrálo se 5-8x ročně, Tyl, Stroupežnický, Jirásek, Šamberk, Macháček, Preissová, Štech, Kvapil, ale i Hauptmann ad.
1897 Tchýně u večeře, Dejte mi hubičku, Medvěd námluvčím, Sedlák Zlatodvorský.
Po 1918 DS vedl Boh. Blažek.
1922 členem ÚMDOČ. Hrávalo se i v přírodě.
1925 Kráska ze Šumavy.

1935 Maryna ze mlýna, nebo v prostorách Výchovného ústavu pro mládež.
20. a 30. léta 20. stol. nejvyšší aktivita, až 9 her ročně, Jirásek, Krejčí, Gogol, Mrštíkové, Burnettová-Kühnel, Mahen, Štech, Ibsen, Langer, Svoboda, Fořt, Rolland, Hilbert, Maeterlinck, Dyk, Scheinpflugová, Werner, Branald, Nušić, Erben.
1937 Občanská beseda v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

DS činný i během 2. svět. v.
1944 – V obecním domě uvedeno představení hry Uga Faleny: Poslední vévoda (soubor neuveden).

Po 1945 převládl zábavní repertoár.
1949 SDO Beseda nájemcem jeviště div. sálu v hostinci v Královéhradecké ul.

1949 - Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice - sestup z I. skupiny.

1950 - OB, L. Stroupežnický: Naši furianti. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.

1951 ukončení činnosti Občanské besedy.
ODi pokračovalo jako DrO Beseda JZD.

Od 1960 DS OB.
1960 - Tereza Davidová: Dódy. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč. Účast na Divadelní festival Sezemice.
50.-70. léta pokles zájmu.
1961 M. Stehlík: Mordová rokle.
1961 - Vojtěch Cach: Moje teta, tvoje teta, r. Jan Němec.
1963 - Agáta Christie: Neočekávaný host. Účast na OP Jarní divadelní festival, Dašice 1964.
1964 oslava 70 let souboru, režisér Jan Němec.
Knihovna souboru měla 300 svazků divadelních her.
Nastudována Mordová rokle (Stehlík), Dody (Davidová) - v Žehušicích na oblastní přehlídce ves. DS 2. cena, též účast na III. Langrově Bohdanči.
1965 účast na festivalu ves. souborů VčK v Poličce; k 20. výročí osvobozená pásmo Barikáda z rozkvetlých kaštanů; Jirásek: Lucerna.
Odmlky souboru 1967-1971, 1975-1977 a 1980.
Na přelomu 50. a 60. let v drgii. nová jména, např. Reed, Marek, Cach, Stehlík, Dietl, Agatha Christie, Watkin-Dudley.

1972 - I. Bukovčan: Hledání v oblacích. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč (OP ochotnických divadelních souborů, Pardubice, Opatovice nad Labem).

1988 Činoherní divadelní soubor Osvětové besedy Opatovice (bez názvu), 56 členů, vedoucí Jaroslav Dvořák.
1988 - M. Hennguin: Lhářka. Účast na OP Žatva, Holice.

Do 1990 (100 let činnosti ochotníků) 203 představení.
1990 prodán KD, existenční problémy souboru.
1998 DS OB S tvojí dcerou ne,
1999 Kytice (Suchý, Havlík), 2001 účast na KP Zlom Vaz v Ústí nad Orlicí.

2000 Zub za zub a pohádka Mrazík.
2003 - DS, Vraždy a něžnosti.
Účast na přehlídce Žatva Holice.

2012 Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský: Světáci, r. Aleš Dvořák.
2013 - HEJAHEJ – Občanské besedy o.s., Eduard Petiška: BYLO JEDNOU JEDNO DIVADLO, dramatizace, úprava a režie Michala Šedivá. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové - cena Míše Šedivé za netradiční začátky s dětským divadlem.
2015 - Občanská beseda, Petr Zelenka: DABING STREET, r. Aleš Dvořák. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Aleně Vrbové za roli Jany a cena Andree Moličové za roli Lady, Josefu Janu Kopeckému za roli Pavla, Michalu Dvořákovi za roli Michala Krose, Janu Fikejzovi za hudební složku, Aleši Dvořákovi za režii a souboru za inscenaci - doporučenína Krakonošův divadelní podzim.
Bibliografie:
FALTEJSKOVÁ, Věra: Opatovické jubileum. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 20.

JANÁČEK, Josef a kol.: 40 let Občanské besedy v Opatovicích nad Labem. 1895-1935. Opatovice nad Labem, Občanská beseda 1935. 56 s. SOkA Pardubice.

JANÁČEK, Josef: 110 let ochotnického divadla. Opatovice dnes 2000, č. 5.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: 80 let Divadelního souboru OB v Opatovicích nad Labem. 1890-1970. 13 s. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: 100 let Divadelního souboru v Opatovicích nad Labem. 1890-1990. Opatovice nad Labem, DS OB 1990. 26 s. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Z historie Občanské besedy v Opatovicích nad Labem. In: Opatovice nad Labem 1895-1945-1965, s. 10-12. Opatovice nad Labem, MNV 1965. SOkA Pardubice.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

VAVRUCH, Pavel: Polička - problémy divadla na vesnici. Festival ves. souborů VčK od 24.4.1965. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 10-12.

ZÁSTĚROVÁ, Marie: Hudba v opatovické Besedě. In: Opatovice nad Labem 1895-1945-1965, s. 18-19. Opatovice nad Labem, MNV 1965. SOkA Pardubice.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.


Thalie 1897-8, č. 7, s. 55, č. 8, s. 63.

Amatérská scéna 1965, č. 1965, č. 9, s. 3, foto Lucerna.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice Okresní výbor, Zápisy z jednání, Kar. 1, př. č. 125/2000
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/78, ČOJ (záznam 1894).

Praha, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Organizace

Související Obrázky

Opatovice nad Labem, Občanská besda, Ženitba, 1948
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Hra o lásce a smrti - plakát, 1927
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Jest Mary Duganová vinna - plakát, 1930
Opatovice nad Labem, Občanská Beseda, Lucerna - plakát, 1918
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Lucerna - plakát, 1918
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Lucerna - plakát, 1947
Opatovice nad Labem, Občanská Beseda, Nora - plakát, 1922
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Nora - plakát, 1922
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Oblaka - plakát, 1941
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Plešatá zpěvačka - plakát, 2015
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Posvátný plamen -  plakát, 1932
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Pygmalion - plakát, 1921
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Sestřičky u svaté Panny Kláry - plakát, 1933
Opatovice nad labem, Občanská beseda, Světáci - plakát, 2012
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Zkouška státníkova - plakát, 1945
Opatovice nad Labem, Osvětová beseda, Mordová rokle  - plakát, 1961
Opatovice nad Labem, Osvětová beseda, Neočekávaný host  - plakát, 1963
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989


Mapa působení souboru - ČOJ / Obč. beseda/ SDO Beseda, JZD / HEJAHEJ – Občanské besedy o.s. / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opatovice nad Labem, Občanská Beseda, Lucerna - plakát, 1918
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Opatovice nad Labem, Občanská beseda, Lucerna - plakát, 1947
Opatovice nad Labem, Občanská besda, Ženitba, 1948