Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Opatovice nad Labem

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1892
1892 zal. Okrašlovací spolek, v hostinci U Šanderů, již dříve existovalo volné družstvo div. ochotníků.
1894 zal. Čtenářsko ochotnická jednota.
1895 spolek změněn na Občanskou besedu.
DS činný i během 2. svět. v.
1906 Dětské divadlo již.

1911 DS Soulad.
1918 h. studenti Lucernu.
1919 Tyl.

V pol. 20. let sokolské LD umístěné ve škole.
Ve 20. a 30. letech 20. stol. hudební a pěvecký spolek Dalibor uváděl operety.
Aktivní i Sokol.
1924 Občanská beseda.

Ve 30. letech příležitostně DS Zemské vychovatelny.
Školní děti i po 1945.
1935 Legionářská jednota.
1936 DTJ.
1937 Církev československá.

1949 SDO Beseda nájemcem jeviště div. sálu v hostinci v Královéhradecké ul.

1951 ukončení činnosti Občanské besedy, ODi pokračovalo jako DrO Beseda JZD.

1960 jako DS OB, účast na přehlídkách.
Nehrálo se 1957-1958, 1967-1971, 1975-1977 a 1980.
Do 1990 (100 let činnosti ochotníků) 203 představení.

1980 zal. DDS, budova v kasárnách s jevištěm a sálem.

1990 prodán KD, existenční problémy souboru.

2002 Snoop.
Bibliografie:
BENEŠ, B.: Opatovice n. L. - zpráva. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.

FALTEJSKOVÁ, Věra: Opatovické jubileum. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 20.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

INFORMACE pro MČAD Marta Machková; Helena Marková.

INFORMACE pro MČAD Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

JANÁČEK, Josef: 110 let ochotnického divadla. Opatovice dnes 2000, č.5. kART.

JANÁČEK, Josef a kol.: 40 let Občanské besedy v Opatovicích nad Labem. 1895-1935. Opatovice nad Labem, Občanská beseda 1935. 56 s. SOkA Pardubice.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 180-181. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 95 – 96.

NĚMEC, Jan - ŠIMON, René: 70 let ochotnického divadla v Opatovicích nad Labem. In: Opatovice nad Labem 1895-1945-1965, s. 12-18. Opatovice nad Labem, MNV 1965. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: 80 let Divadelního souboru OB v Opatovicích nad Labem. 1890-1970. 13 s. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: 100 let Divadelního souboru v Opatovicích nad Labem. 1890-1990. Opatovice nad Labem, DS OB 1990. 26 s. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Sto let ochotnického divadla v Opatovicích nad Labem, 7 s. SOkA Pardubice.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Z historie Občanské besedy v Opatovicích nad Labem. In: Opatovice nad Labem 1895-1945-1965, s. 10-12. Opatovice nad Labem, MNV 1965. SOkA Pardubice.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Vosyka, V.: Statistika loutkářství v okrese Pardubickém. L 1926/27, s. 57.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

ŠIMON, René: Co jsme v Opatovicích hráli. Rkp. 8 s. kART.

TOUS, Jiří: Současný stav amatérského divadla v Opatovicích nad Labem, 2 s.

VAVRUCH, Pavel: Polička - problémy divadla na vesnici. Festival ves. souborů VčK od 24.4.1965. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 10-12.

VOSYKA, V.: Statistika loutkářství v okrese Pardubickém. L 1926/27, S.57.

ZÁSTĚROVÁ, Marie: Hudba v opatovické Besedě. In: Opatovice nad Labem 1895-1945-1965, s. 18-19. Opatovice nad Labem, MNV 1965. SOkA Pardubice.

Thalie 1897-8, č. 7, s. 55, č. 8, s. 63.

Amatérská scéna 1965, č. 1965, č. 9, s. 3, foto Lucerna.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
MNV Opatovice nad Labem, pamětní kniha obce 1968-1992;
OkÚ Pardubice, ka 487, 722, 1102: arch. mat. 1895, 1933-1942;
JNV Pardubice, ka 158, 178: arch. mat. 1951;
ONV Pardubice, ka 132, 179, 273: arch. mat. 1946-1961;
Občanská beseda Opatovice nad Labem: arch. mat. 1895-1982: Pamětní kniha 1959-1970 (1 kn), zápisy ze schůzí 1939-1981 (2 kn), stanovy 1895, foto, plakáty, korespondence 1950-1982.
OÚ Opatovice nad Labem, pamětní kniha obce, 1749-1929, 1843-1967.
Sbírka plakátů.
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Sbírka plakátů

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 13.375-82, 8 Pl DO Občanské besedy, 1918-1945.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/78, ČOJ (záznam 1894).
Fond ZU spolky 1911, i. č. 462/2799/1911, DS Soulad, (zal.).
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2895/1919, OS Tyl.
Sokol, ka 183. Kopie kART.


kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Obrázky

Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Opatovice nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':